VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

A | B | C | D | E | 1

ÚTMUTATÓ

1991 óta

F | G | H | I | J

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

K | L | M | O | P

ÉRTÉK-REND

1988 óta

Q | R | S | T | U

KÖZÖSSÉG

1996 óta

V | W | X | Y | Z

Ma  Az év 365+1 napja | A tudás 365+1 napja | Aranykor | 1.(21.) század : 2001 + H | 2002 + H | 2003 + H | 2004 + H | 2005 + H | 2006 + H | 2007 + H | 2008 + H | 2009 + H | 2010 + H | 2011 + H | 2012 + H | 2013 +  H | 2014 +  H | 2015  +  H  | 2016  +  H  | Vaskor | 20. század : 1949 + H | 1980 + H | 19. század : 1848 + H | Bronzkor | A naptárról | Saját naptár

 

A Változó Világ bölcsességei

Bölcsességek | Közmondások | Gondolatok | Aforizmák | Idézetek | Történelem | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni.

Giovanni Giacomo Casanova olasz kalandor, memoáríró (17251798)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: 365+1 bölcsesség :: A világ bölcselői

 

Ismeretterjesztő Könyvtár és Elektronikus Tudásszolgáltató – A tudás új kertje

Bárki vagy, tudd, hogy hatalmadban áll megváltoztatni a világot! Teremtsünk együtt egy jobb világot!

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

 

Bölcsességek, közmondások

 A legfontosabb... | Az Emberhit bölcsességei | Magadra találni | Az igazság | Jó és rossz | A hét bölcs | Halhatatlan költők társasága | Az élet művészete | Lexikonjaink aforizmái | Ő csak tudja... | Az üzleti szellem, ha megnyilatkozik...

 

A Változó Világ

a Google+-on

 

 

 

   
A legfontosabb...
   

 

365+1 bölcsesség

  

Az élvezetek

 

 

 

Nem lehet kellemesen élni anélkül, hogy megfontoltan, becsületesen és igazságosan élnénk, sem megfontolással, becsülettel és igazsággal élni anélkül, hogy kellemesen élnénk.

Epikurosz

 

 

 

Készíttessen saját válogatást a világ bölcsességeiből!

   
Az Emberhit bölcsességei
 

 

Az interjú

 

OSZK

 

Quotations

 

Aki másokat ismer, okos.

Aki magát ismeri, bölcs.

Aki másokat legyőz, erős.

Aki önmagát legyőzi, hős.

(Lao-Ce)

Egy vagy te

Mindig azt hallottátok, hogy a munka átok, a robot szerencsétlenség,

De én mondom néktek, ha dolgoztok, beteljesíttek egy darabkát a föld legmesszibb álmaiból, azt a darabkát, melyet rátok szabtak, amikor az álom megszületett,

És amíg munkálkodtok, igazán szeretitek az életet,

És az életet munkálkodással szeretni azt jelenti, hogy meghitt ismerősötök az élet legbensőbb titka.

(Halíl Dzsibrán)

Az erő

   

 

 

  

 

 

 

   
Magadra találni
 

 

 

 

 

Ne tégy soha semmit mással, amiért gyalázat érhet, még titokban sem, mert a szemérem önmagad előtt még inkább kötelez. (Püthagorasz)

Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz. ... Ebben minden benne van. (Kung Fu-Ce)

Amely pillanatban csak akarsz, visszavonulhatsz önmagadba! (Marcus Aurelius)

Benned a jutalom, legfőbb bírád magad vagy. (Puskin)

Hiába ismered a világot, nem mindig tudsz eljutni valamelyik béke-szigetére. De te magad a világ tükörképe vagy, és ha ismered magadat pillanatok alatt találsz magadban egy ilyen béke-szigetet. (Szimeonov Todor)

Beszélgetés a magadra találásról

 

   
   
Az igazság
 

 

Népek bölcsességei

 

 

 

 

Az igazság az örökkévalóság számára van, és az alvilágba száll azzal, aki cselekedte. Amikor eltemetik, és a föld egyesül vele, neve nem töröltetik el a földön, megemlékeznek róla a jó miatt az isteni szavak számbavételekor. (Ismeretlen óegyiptomi elbeszélő)

Ki biztosat tud, az gyúljon haragra csak:

a sejtelem más, mint a biztosan-tudás.

(Aiszkhülosz)

Alapok

 

Ha az igazság feltárásáról van szó...

(ismeretterjesztők, újságírók számára különösen megszívlelendő)

A tény kevés, a vélemény sok. (Szimeonov Todor) [idézve...]

 

Többet az igazságról

 

   
   
Jó és rossz
 

 

 

Indián

 

 

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott. (Francois de Salignac de la Mothe Fénelon francia moralista) [idézve...]

Aki fejét bűnre adta, árnyéktól is fél, ebadta... (Alessandro Manzoni) [idézve...]

 

   
   
A hét bölcs
 

 

Gyermekről, az élet dolgairól

 

 

 

Egy napon a hét bölcs ellátogatott a híres Delphoi Apollón-templomba. Nagy tisztelettel fogadták őket, majd megkérték, hogy véssenek egy-egy bölcs mondást a templom falaiba.

Khilón a bejárat fölött, a homlokzatra írta:

Ismerd meg tenmagad!"

Kleobulosz templomkapu jobb oldalára véste:

Tarts mértéket!"

Periandrosz a bal oldalára:

A legszebb dolog a világon a nyugalom."

Szolón az előcsarnok egyik félhomályos sarkát választotta:

Ha megtanultál engedelmeskedni, akkor tudni fogsz uralkodni."

Thalész a templom külső falát választotta:

Emlékezz meg barátaidról!"

Pittakosz a padlóra ezt az érthetetlen mondatot véste:

Fizesd vissza a betétet!"

Priénéi Biasz utolsónak maradt, és csak hosszas unszolásra reszkető kézzel leírta minden idők legdöbbenetesebb és legvitatottabb mondását:

Az emberek többsége rossz." [idézve...]

 

   
   
Halhatatlan költők társasága
 

 

 

 

 

A szerelem mindent legyőz. [Omnia vincit amor.] (Vergilius)

Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. (Juhász Gyula)

  

   
   
Az élet művészete
 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

A kávé legyen forró, mint a pokol; fekete, mint az ördög; tiszta, mint az angyal; édes, mint a szerelem. (Talleyrand-Périgord [idézve...]

 

A szerencse

 

...Nem csak a szerencse vak, többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad. (Cicero) [idézve...]

 

   
   
Tessék tudni!
 

 

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Emberi tudás és hatalom egy és ugyanaz. (Francis Bacon)

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)  

Tégy jót, s gondold meg, hogy minden óra lehet az utolsó. (Talmud) [idézve...]

Az isten akként formázta kezünket, hogy a lelkünk ne legyen süket. (Tibeti bölcsesség)  

Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk. (Engel)

Ha Rómában élsz, élj római módon; ha másutt élsz, élj úgy, ahogy ott élnek. (Ambrosius)

...Midőn a bódhiszattva, a hatalmas lény a tökéletes bölcsességet valósítja meg, így gondolkodik: az, hogy "bódhiszattva" csak szó; az, hogy "megvilágosodás", csak szó; az, hogy "tökéletes bölcsesség", megint csak szó... (Nágárdzsuna) [idézve...]

A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy. De egy és ugyanaz a sorsa mind a kettőnek. (Prédikátorok könyve 2,13-14) [idézve...]

Műveletlen emberek és rendek megelégszenek határozatlan képzetekkel... (Hegel) [idézve...]

Tőlünk függ minden, csak akarjunk. (Széchenyi István) [idézve...]

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. (Kínai közmondás) [idézve...]

   

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
Lexikonjaink aforizmái

 

 

 

 

 

Műveletlen emberek és rendek megelégszenek határozatlan képzetekkel...  (Hegel)    Változó Világ Enciklopédia

Kevés szóval élj: ne fecsegj összevissza! (Sumér költő)    Az Új Szavak Lexikona

... Olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói...  (Mózes)    A Tudás 365 Napja

Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül. (Démokritosz)   A Napok Enciklopédiája

...a mennyiségtan-tehetségek szinte minden tudományban kiválók... (Platón)    A Számok Enciklopédiája

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet! (Tu Fu)    Hasznos tudnivalók

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie. (Ray Bradbury)   Életrajzok

Az interjúkészítés művészetének titka - merthogy ez is művészet -, hogy hagyjuk a másikat azt hinni, hogy ő készít interjút velünk. (Truman Capote)   Interjúk

… az új templomokat ledönteném, hogy értetek küzdjek, régi istenek… (Byron)   Görög istenek

... A tanács csak megtörtént dolgokon nem segít. (Lessing)   Nagy Hermes Enciklopédia

A pénz olvasva jó. (Lope de Vega)    Üzleti Enciklopédia

...tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell. (Gracián)   Cégmutató

A nép csupa olyan ember, mint én meg te; a Tatád, a Nyanyád meg az Annátok, azok emberek, és ha sokan együtt vannak, akkor népnek mondják őket. (Grimmelshausen)    Európa Enciklopédia

Addig szeressünk, amíg élünk... (Madame de Sévigné)    Idős Tér Lexikon

 

  

 

 

 
Ő csak tudja...

 

Ady

 

Anthony de Mello

 

A nép kell hogy alkotmányát a maga jogának és állapotának érezze, különben ez az alkotmány meglehet ugyan külsőleg, de nincs jelentősége és nincs értéke. (Hegel) [idézve...]

Az ütemet fékezni annyi, mint elmaradni. Aki pedig elmarad, azt verik. Mi azonban nem akarjuk, hogy bennünket verjenek. Nem, nem akarjuk! (Sztálin) [idézve...]

Azt mondják, a politika a második legősibb mesterség. Meg kell, hogy mondjam, engem nagyon emlékeztet a legősibbre. (Ronald Reagan)  [idézve...]

 

A kor szelleme

 

Az emberek a labdát és a nyulat kergetik, a királyok is ezzel szórakoznak. (Blaise Pascal) [idézve...]

 

Száz vasutat, ezeret!

Csináljatok, csináljatok!

Hadd fussák be a világot

Mint a testet az erek!

Petőfi Sándor [idézve...]            .

 

 

[ Szóló felület ]

   
Az üzleti szellem, ha megnyilatkozik...
 

 

 

 

Kreativitásunknak csak a képzeletünk szab határt. (S... Bt.)

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

Új fejezet a könyvkiadásban!

Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók,

vagy rövid határidővel

igényelhetők,

akár ingyen!

Részletes feltételek

 

 

 

 

A kultúra világa - A képzőművészetek/A zene/A színház és a film, 1960

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Csirszka János: Élményterápia, 1993

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   
Te és a világ
 

 

Változó Világ

Emberhit

Az Élet Útmutatója

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

Tanulj, és tudj! A te tudásod a te hatalmad!

Higgy az emberben, higgy magadban!

Vezesd életedet, vezesd Életútmutatódat!

Változtasd jobbá a világot, jó szövetségben!

 

 

 

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

www.pafi.hu Keresés az érvényes pályázatok között

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Új Kert – Egy boldogabb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az Európai Unió a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Szabó Ervin könyvírási pályázat

Légy hős!

A 20. század elszámoltatása

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad az élethez.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül.

Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot.

Az olvasás összehozza az embereket.

A -Változó Világ  kész támogatni minden kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja!

Ha tudsz ilyen kezdeményezésről, ha részt akarsz venni ilyenben, üzend meg. Várjuk információidat, ötleteidet, szándékaidat!

Olvasó Világ

Ki mit tud?

Oszd meg a Változó Világon, mit tudsz, mihez értesz!

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

Érdekel?

VÁLTOZÓ VILÁG 1995 óta

Könyv- és magazinsorozat

Tudod?

ÚTMUTATÓ 1991 óta

Tudnivalók, tanácsok, ajánlások

Érted?

TREND-VÁLTÓ 1992 óta

Tényfeltárás, elemzés, kritika, megoldások

Helyesled?

ÉRTÉK-REND 1988 óta

Kompetencia, kreativitás, felelősség

Támogatod?

KÖZÖSSÉG 1996 óta

Tudás, közösség, öröm

 

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

 

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Édes Útmutató...

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

 

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

 

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

Változó Világ Mozgalom

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

1% – Rendelkezhetsz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

A Mester beszélgetései

Nyitott ajtók

Csetlő-napló

  

Támogatásod

fontos lenne!

Bármilyen kis összeg is komoly segítség lenne az első könyvmenhely  alapításához és fenntartásához.

Könyvmenhely? Ez hasonló!

v

A sikerről :: Szavazások

g TÖRTÉNELEM

g JOG

g ÉLETMÓD

g FÖLDRAJZ

g KULTÚRA

g EGÉSZSÉG

g GAZDASÁG

g POLITIKA

g MESTERSÉGEK

g TUDOMÁNYOK

v

polls & surveys

A négy barát beszélget :: Szavazások

 

 

X

X

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon!

Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

Parvis (nyitó oldal) v Olvasószolgálat v Például teszteld internetkapcsolatod sebességét! v Médiaajánlat v Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2014

 

Site Meter
free counters