VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

 

Ma  

Támogatásod számít!

 

Változó Világ

Jelen

Civilizáció | Történelem | Kultúra | Tudás | Tudományok | Politika | Gazdaság | Innováció

 

Egyéni keresés

 

 

 

Idő - Futok! Másként nem tehetek!

Jelen - Itt állok! Örökre! Másként nem tehetek!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: 365+1 bölcsesség :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

Múlt / Jelen / Jövő

 

CHANGING WORLD  v LE MONDE CHANGEANT  v СВЕТЪТ В ПРОМЯНА  v WELT IM UMBRUCH v MENIACI SA SVET

 

   

Egy csepp jelen

 

 

 

 

 

 

 

2016. november 27.. vasárnap Az amerikai Tesla cég és az általa nem régen felvásárolt SolarCity közös vállalkozásban kiépített egy komplex napenergiát hasznosító rendszert a csendes-óceáni kis Ta’u szigeten. A rendszer 5238 napelemet és 60 egységet, amely összesen 6 megawatt-óra áramot képes tárolni, ezzel gyakorlatilag 100%-ban biztosítva a sziget energiaszükségletét.

 

 

 

 

 

   
A történelem társadalma
   

 

 

 

2. Jelen

Múlt és jelen közé soha nem húzható éles határ, de többnyire a sors, valójában az érzékeny szemlélet talál erre jól szolgáló ese-ményeket. A 20. század embere számára alig ha lenne döbbenetesebb jelkép a már a nevében is hátborzongató Titanicnál. Az új hatalmas óceánjáró egy sajátos, drámai ellenmondásoktól terhes, de szédületesen fejlődő civilizáció büszkesége, de éppen az erre a civilizációra jellemző mohóság és gőg miatt már az első útja rettenetes tömegtragédiába torkoll.

Közben az igazi történelmi tragédiára sem kell már sokat várni: 1914-ben kitör a hamarjában Nagynak nevezett Világháború. A Titanicról 1514 ember leli halálát az óceán jeges vízében. Ez az egy háború pedig 19 769 102 katonát és civilt pusztít el.

Milyen a világ ebben a rendkívüli időpontban? A Föld lakossá-ga száz év alatt megduplázódott, és már megközelíti a 2 milliárdot (száz évvel később meghaladja a 7 milliárdot). Az emberek többsége úgy él, ahogy hosszú évszázadok óta, sőt, nem voltak kevesen, akik úgy tengik életüket, mint hosszú évezredek óta. És vannak, akik már egy új korban élnek: főleg Európában, de az európai kultúra világszerte elszórt szigetein is. Darwin, Marx, Freud, és Einstein fémjelzik több ezer gondolkodó és tudós korszakalkotó munkáját, amely alapjaiban felforgatja és forradalmasítja a tudományokat. Az irodalom, a költészet, a zene, az építészet, az iparművészet bámulatos magasságokba emeli az ember hétköznapi és magas kultúráját egyaránt. Közben iszonytató társadalmi – szociális és politikai – feszültségek gyűlnek. Minden nagyhatalom még nagyobb hatalomra, minden gazdag mágnás még nagyobb gazdagságra áhítozik. Ez a harc mind a nagyhatalmak, mind a gazdag mágnások számára élethalál-harccá válik. És azzá válik az emberi léttől elidegenített, proletárrá tett emberek tömegei számára is.

Az öldöklést olyan európai hatalmak, zömében keresztyén monarchiák indítják, amelyeket mindenféle béke- és együttműködési szerződések, közös értékek, érdekek, szándékok és tervek, nem utolsósorban pedig rokoni szálak fűznek egymáshoz. Mégis, szinte általános őrület lesz úrrá az embereken. Még a hadműveletek megkezdése előtt az utcákon tömegek éltetik a háborút. Még a nép érdekeit szolgáló szociáldemokrácia is szétesik hazafiaskodó pártokra.

A soha nem látott öldöklés és pusztítás hamar átcsap emésztő szociális tűzbe. Ennek legdrámaiabb, korszakalkotó csúcsa az oroszországi novemberi forradalom, amely példanélküli elszánt-sággal és céltudatossággal egy új világ építését hirdeti meg. Első két döntése a Békedekrétum és a Földdekrétum. Ezzel a Nagy háború új dimenziókat nyer. Másnap a régi világ megindítja katonai intervencióját a szovjet forradalom ellen, de valójában a Nagy Világ-polgárháborút. Harmadnap viszont az új eszmék forradalmi vihart keltenek egész Európában.
Hatalmas katonai és gazdasági gépezetek összeomlanak. Szétesnek évszázados birodalmak. A legtöbb korona a porba hull. A régi világ minden elemében tör és átváltozik. Romjain két új világ vajúdik. Az egyiket cilinderes urak tervezgetik Párizs előkelő környékén. A másikat egy különös társaság tervezi, miközben elkeseredetten védi a mindenhonnan ostromolt Moszkvában.

A világ egy soha nem volt mélységben kettéreped. Megszületik a kapitalista Nyugat és a kommunista Kelet. A világ gyakorlatilag egész gazdagsága a Nyugat birtokába koncentrálódik, így az képes legelőször saját területén kegyetlenül elfojtani minden forradalmat. A bolsevik forradalom megsemmisítése viszont a belső ellenforradalom kegyetlen polgárháborúja és az egész külvilág négy évig tartó intervenciója ellenére kudarcot vall. Így a felszínen a Nagy Világ-polgárháborúban átmeneti fegyverszünet áll be.

Részlet A civilizáció című kötetből 

 

   
   
Múlt, jelen, jövő hírei
 

   

 

1848

1949

1980

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Hírhinta

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

    

Tudás, közösség, öröm

Öröm

Boldogság

 

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Beszélgetés ideje

 

Kreativitás

Jelbeszéd

 

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

 

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A mester beszélgetései

A munkához való jog

A lakáshoz való jog

A büntetőjog humanizálása

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Az alapok

Az ember

A család

A lakóhely

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Ki mit tud?

Oszd meg a Változó Világon, mit tudsz, mihez értesz!

 

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

   

Mennyire tetszik az oldal?

Gyenge

 

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*

Angyal iskola

*

Doktori iskola

*

Az élvezetek akadémiája

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

  

g TÖRTÉNELEM

g JOG

g ÉLETMÓD

g FÖLDRAJZ

g KULTÚRA

g EGÉSZSÉG

g GAZDASÁG

g POLITIKA

g MESTERSÉGEK

g TUDOMÁNYOK

  

X

X

  

  

 

Fedő (kezdő) oldal | Parvis (nyitó oldal) | Olvasószolgálat | Például teszteld internetkapcsolatod sebességét! | Médiaajánlat | Impresszum

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 2017

 

2015. június 29-én telepítve.

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

2002. május 15-én telepítve.