VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

 

Ma  

Támogatásod? Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Az Európai Unió intézményi válsága

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Érdekel a Változó Világ?

A Változó Világ számít érdeklődésedre!

Számít támogatásodra!

Számít rád!

 

Kevés bölcsességgel kormányozzák a világot.

III. Gyula pápa (1487-1555)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: 365+1 bölcsesség :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Az EU intézményi válsága

 

CHANGING WORLD  v LE MONDE CHANGEANT  v СВЕТЪТ В ПРОМЯНА  v WELT IM UMBRUCH v MENIACI SA SVET

 

   
A VVM állásfoglalása
   

 

  

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Az „írországi” nemtől hangos Európa. Ez meggyőző példája annak, hogyan tud egy valós tény eltakarni a lényegeset. Érdemes elgondolkozni azon, hogy valójában ki mondott nemet? Írország? Vagy talán a szóhoz engedett egyetlen nép? Ugye más üzenete van annak, hogy „26 tagország igent mondott, egyedül Írország mondott nemet”; és más üzenete van annak, hogy „Egy nép véleményét kérdezték meg, és az nemet mondott, másképpen fogalmazva: a népek szavazásánál az eredmény 100% nem”. Azon is érdemes elgondolkozni, hogy vajon 26 ország „politikai elitjének” 26 igenje a levitézlett „európai alkotmány” alig kozmetikázott változatára mit jelent. Ehhez idézzük fel, hogy az eredeti változatot is népi nem temettette el, az akkor is igent mondó elitek komoly bosszúságára. Nem az elitek mentségére szól, de a képhez hozzátartozik, hogy az elitek igenjei nem egyformák. Voltak igen lelkes, szinte 100%-os igenek, és akadtak szinte botrányos, egyes ellenzéki pártok kétes „meggyőzésével” összehozott többségek. És végül akad még 1-2 renitens elit, amely különösen most, az írországi nem után lehet olyan „bátor”, hogy további nemmel hazardírozzon magának egy kedvező alkupozíciót.

A legfontosabb kérdés végül is az, hogy miért mondott nemet egy nép a Lisszaboni szerződésre? Ezt még senki nem tudja, állítja többek között a kérdésben a legilletékesebb: az ír miniszterelnök, és legalább októberig kér haladékot kollégáitól, hogy erre válaszolhasson. Rendben van, ezt nem tudhatjuk. De tudja valaki, hogy mi az, hogy Lisszaboni szerződés? Az uniós külügyminisztériumok illetékes szakemberei azt állítják, hogy ők tudják, és hogy bárki, aki kíváncsi erre, tudhatná. Azért azt az egyet nem szabad állítani, hogy a nép nem lenne kíváncsi a sorsát befolyásoló dokumentum tartalmára. Nem lehet kétségünk, hogy a népet mindenféle érdekek, pártok, mozgalmak stb. informálják és dezinformálják, kedvük szerint, de ha lenne a nép számára valós és meggyőző tartalom, alig ha lenne képes bármilyen dezinformáció és manipuláció elzárni a tartalom útját a nép többségéhez.

A lényeg az, hogy a Lisszaboni szerződésben a politikai elitek és az eurobürokraták számára valóban tengernyi tartalom van, de a népek számára szemernyi sem akad.

Miért tartunk itt? Feltehetőleg azért, mert amorf eszmék, amorf programok és amorf erők töltik ki az európai teret. Bízni kell, hogy hamarosan nagyszerű eszmék, reális programok és új nyugodt erők felszínre kerülnek, és megnyerik a népeket Európa további építéséhez.
 

Budapest, 2008. június

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 42.

Az EU támogatási politikája

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

 

 

 

 

   
Mások állásfoglalásai, véleménye
   
   

 

Az Európai Unió jövőjét nem lehet a népek akarata ellenére megtervezni.

Június 12-én az ír nép referendumon utasította el a lisszaboni szerződést. Az Attac felhívja a különböző európai kormányokat, hogy tartsák tiszteletben ezt a szuverén döntést. Katasztrofális lenne, ha az európai kormányok ismét hátat fordítanának a népi véleménynek. Ez az eredmény, akár a 2005 május 29-i franciaországi, vagy a 2005 június 1-jei hollandiai, bizonyítékát adja annak hogy a jelenlegi európai uniós építési folyamatnak semmiféle népi legitimitása nincs.

Az Európai Unióban egyedül az íreknek volt joguk, hogy referendumon fejtsék ki véleményüket. A franciákat megfosztotta ettől a joguktól a köztársasági elnök azon döntése, amellyel parlamenti útra terelte a ratifikálást. Pedig, saját megalkotóinak véleménye szerint is, ez a szöveg a 2005-ben elutasított szerződés másolata. Ami ismételten megerősíti az Európai Unió neoliberális orientációját.

Az írországi népszavazás eredménye alkalmat kell hogy adjon az európai építésről szóló nagy vitára. Az európai Attac-mozgalmak hálózata követeli, hogy egy új európai szerződést dolgozzanak ki, méghozzá az európai polgárok által közvetlenül választott alkotmányozó gyűlés révén és azt minden tagállamban referendumon kelljen elfogadtatni. Egy demokratikus Európát akarunk, amely megfelel a szociális, ökológiai követelményeknek és szolidáris a Dél országaival. Európa jövőjét nem lehet a népek háta mögött építeni, csak céljaik és akaratuk tiszteletben tartásával.

Attac France, Montreuil, 2008. június 13.

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori iskola

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

Kezdőoldal | Parvis | Olvasószolgálat | Például teszteld internetkapcsolatod sebességét! | Médiaajánlat | Impresszum

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Az oldal tartalma a Változó Világ Internet Portál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 2017

 

2015. június 29-én telepítve.

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

2002. május 15-én telepítve.