VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

 

Ma  

Támogatásod? Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Világkormány

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Érdekel a Változó Világ?

A Változó Világ számít érdeklődésedre!

Számít támogatásodra!

Számít rád!

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: 365+1 bölcsesség :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Világkormány

 

CHANGING WORLD  v LE MONDE CHANGEANT  v СВЕТЪТ В ПРОМЯНА  v WELT IM UMBRUCH v MENIACI SA SVET

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Az elkövetkező évtizedekben a társadalmi piramis befejezése, az emberiség egységes világszervezetének kialakítása lesz napirenden. Ki kell mondani, és széles körben tudatosítani kell, hogy a 21. században egy világkormány létrehozásának szükségszerűsége immár visszavonhatatlanul beérett, és az a történelem egyik legjelentősebb folyamata lesz.

A világuralom ambíciója már évezredek óta jelen van. Nagy- és kisbirodalmak vezetői számára ez elérhető, minden áldozatot megérő célnak tűnt, és tűnik ma is egyesek számára. Az elmúlt évszázadokban viszont a progresszív gondolkodók már az államok fölött álló, azokat összebékítő és egyesítő kormány koncepcióit kezdték felvázolni. Sokak már most világkormánynak érzik és nevezik az ENSZ Biztonsági Tanácsát. Csakhogy ma még az államok szuverenitása sérthetetlen, és ennek megtörése nem lesz könnyű feladat.

Az ENSZ és szakosított intézményeinek hatalmas hálózata az új világközösség formálódását jelzi, ám úgy tűnik, sajnos még messze vagyunk, nem csak a világkormány létrejöttétől, de még a gondolat elfogadásától is. Ez pedig napról-napra sürgetőbb feladat. A szuperhatalmi átrendeződés, a társadalmak alapjait megrázó nemzeti, vallási, kulturális és egyéb mozgalmak, a civilizációnkat fenyegető különféle súlyos globális veszélyek (a tömegpusztító fegyverek, a tudatmódosító anyagok és praktikák terjedése, a túlnépesedés, az elszegényedés, a fertőzőbetegségek, a földi bioszféra sérülései, a környezet pusztulása) sorskérdéssé teszik a reális nemzetköziség minél gyorsabb felépítését.

Ebben a legésszerűbb alternatíva az ENSZ megerősítése, radikális átalakítása. Ezen az úton az ENSZ Közgyűlése fokozatosan világparlamentté, a Biztonsági Tanács világkormánnyá válhat. Ebben a döntő lépés az lenne, ha ezekben a szervekben a tagság nem a tagállamokat, hanem az általuk delegált, majd választott személyeket illetné. Később indokolt lenne az államok által választott képviselők közgyűlése („világszenátusa”) mellett létrehozni a népek közgyűlését, majd a régiók közgyűlését is. Végül azzal nyílna új fejezet a történelemben, ha az új világparlament megkezdené törvényalkotó, a világkormány pedig tényleges kormányzati munkáját.

Az új világparlament egyik első aktusa lehetne annak ünnepélyes kinyilvánítása, hogy a Naprendszer az emberiség hazája.

A világkormány létrehozásának időszakában hasznosítani kellene a történelem minden integrációs tapasztalatát, különösen az Európai Unióét. Közben arra is kellene különösen ügyelni, hogy a világkormány működését humánus és demokratikus elvek szabályozzák, hogy a különböző hatalmi szintek között kölcsönös tisztelet és kölcsönös ellenőrzés, összességében hatékony együttműködés érvényesüljön.

Ha nem jön létre világkormány egy sor globális problémára nem lesz megoldás. Különösen igaz ez olyan sorsproblémákra, mint az atomfegyverek betiltása, a szervezett bűnözés és a terrorizmus felszámolása.

Ha nem jön létre világkormány, egy sor reálisnak tűnő megoldás egyes hatalmak diktátumaként jelenik meg mások számára, ami súlyos konfliktusokat eredményezne.

Budapest, 2005. július
 

Változó Világ Mozgalom

 

World Federalist Movement (WFM) - Személyek és szervezetek nemzetközi mozgalma.

Citizens for Global Solutions - Amerikai szervezet

Centre for International Governance Innovation (CIGI) - Kanadai non-profit szervezet

One World Trust (OWT) - Nagy-britanniai szervezet

Centre for the Study of Global Governance - Nagy-britanniai szervezet

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 21.

Amerikai politika a XX. században

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

 

 
   

Világkormányt szorgalmaz XVI. Benedek

   
   

 

Világkormányt szorgalmaz XVI. Benedek pápa első társadalmi enciklikájában. 2009 július elején kiadott Caritas in veritate kezdetű dokumentum szerint az ENSZ-ből létre kell hozni egy valódi politikai hatóságot, amely képes a válság leküzdésére. Azt írja enciklikájában a pápa, hogy a globalizációt is kormányozni, irányítani kell. A globalizációtól nem félni kell, az önmagában nem rossz dolog, sőt, előnyös oldalai is vannak. Például a gazdagság növelése és népeknek a szegénységből való kiemelése vonatkozásában. Azonban mint minden folyamatot, emberek alkotják, emberek hozzák létre, és éppen ezért embereknek kell úgy irányítaniuk, hogy az az embereket szolgálja és ne csak a részérdekeket, de nem valami egyszemélyi hatalom vagy egy erőközpont révén.

A pápa egy nappal azelőtt adta ki enciklikáját, hogy a G8-ak 2009 évi találkozója elkezdődött volna. A pápa külön levelet is írt a G8 soros elnökének, az olasz miniszterelnöknek, és abban összefoglalva kifejtette javaslatait.

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

   

 

  

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori iskola

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

Az Élet Útmutatója

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

Kezdőoldal | Parvis | Olvasószolgálat | Például teszteld internetkapcsolatod sebességét! | Médiaajánlat | Impresszum

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Az oldal tartalma a Változó Világ Internet Portál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 2017

 

2015. június 29-én telepítve.

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

2002. május 15-én telepítve.