VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az év napjai – A napok enciklopédiája

365+1 bölcsesség

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Folyton kutatom…

Kell, hogy legyen értelme

az igazságnak!

Szimeonov Todor

Bölccsé és vitézzé formál az olvasás, mert nagyon is más ízt, titkosabb tanítást találtak benne...

François Rabelais francia orvos, író, humanista (1494?-1553)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

AZ ÉV 365+1 NAPJA  ::  IRODALOM

365+1 bölcsesség

 

Január

Február

Március

 

1

Amilyen a kezdet, olyan a befejezés. Hieronymus

2

...a háború: merőben vadállati dolog, de a vadállatok nem űzik olyan alakban és olyan buzgalommal, mint az emberek. Morus

3

A gondolatok vámmentesek. Luther

4

...az embernek nincs az első mérgén hatalma. Cervantes

5

...Isten a maga jóságában önmagát is korlátozza. Kepler

6

Rágalomra legjobb válasz a hallgatás. Ben Jonson

7

A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból. Gracián

8

Nagy ügyesség az ügyességet elrejteni. La Rochefoucauld

9

Ó, századunk, ó, tudomány, élvezet élni. Hutten

10

Édes az álom a munkásnak... Prédikátor Salamon

11

Ha nincs irígyed, hidd, irígylendő se vagy. Aiszkhülosz

12

Ami sok, megárt. Hippokratész

13

Ha az emberek hallgatnak, majd ordítanak a kövek. Kosegarten

14

Türelem! Az idő tanácsot ad. Schiller

15

Nagy lelkek tehetsége felismerni a nagyságot másban. Karamzin

16

...ami jó, azt kétszer is szívesen hallja az ember. Seume

17

...érdek nélkül semmi sem jön létre... Hegel

18

Erdővé növekedj! légy egy egész világ... Hölderlin

19

Vegyük az alkotmány sáncaiba az egész népet, erősítsük meg ezzel nemzetiségünket. Felsőbüki Nagy Pál

20

A zene tárgya egyes-egyedül a végtelenség... E. T. A. Hoffmann

21

...az özvegyet és árvát a hatalmas ember ne bántalmazza... Urukagina

22

Gyakran a nagy tolvajok büntetik meg a kisebbeket. Caecilius Balbus

23

Tedd meg ami tőled telik! És kérjed azt, amire gyönge vagy. Augusztinus

24

Szegény vagyok, nincs kocsim, de vannak hű lábaim... Tu Fu

25

Hiszem, mert lehetetlen. Tertullianus

26

A pénznek nincs szaga. Vespasianus

27

A zene és a szerelem rokon. Lope de Vega

28

Hazug szív sikeréhez hazug arc kell. Shakespeare

29

A bajra enyhülés olykor, ha elbeszélik. Corneille

30

Hadd énekeljenek, csak fizessenek. Mazarin

31

Aki sokat tud, annak sok a gondja. Lessing

1

Az igazság nem tesz annyi jót a világgal, amennyi bajt okoz a látszata.  La Rochefoucauld

2

Vannak rossz tulajdonságok, amikből nagy tehetség kerekedik ki. La Rochefoucauld

3

...senki sincs, aki ne kívánna, amennyire csak lehet, biztonságban és félelem nélkül élni. Ez pedig semmiképpen sem lehetséges, ameddig mindenki megteheti azt, ami neki tetszik, s az észnek nem adnak több jogot, mint a gyülöletnek és a haragnak. Spinoza

4

Más dolog valakinek megmutatni, hogy téved, és megint más az igazság birtokába juttatni.  Locke

5

A szolgálat és a barátság két párhuzamos vonal: nem találkoznak egymással.  Szuvorov

6

Minden bolondságot el lehet nézni a zenésznek, a költőnek, a szerelmesnek...  Beaumarchais

7

A zene tárgya egyes-egyedül a végtelenség...  E. T. A. Hoffmann

8

Mindenki legyen bátor ahhoz, hogy meggyőződése legyen.  Alexander Von Humboldt

9

Miben reménykedel, érik, készül szüntelen.  Paul Fleming

10

Kis bajt a nagy meggyógyít.  Shakespeare

11

Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá, éhség az elteltséget, fáradtság a megpihenést.  Hérakleitosz

12

Tedd meg ami tőled telik. És kérjed azt, amire gyönge vagy.  Augustinus

13

Miért keresitek hát, ó, halandók, magatokon kívül a bennetek lakozó boldogságot?  Boëthius

14

Ha igazán szeretek egy embert, mindent szeretek, szeretem a világot, szeretem az életet. Erich Fromm

15

...A szerelem legnagyobb ellensége az éhség meg a folytonos szükség. Cervantes

16

A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.  Példabeszédek

17

...Ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért... Példabeszédek

18

Az erőseket segíti a szerencse. Szimónidész

19

Nem törődöm azzal, hogy az emberek nem ismernek. Azzal törődöm, hogy nem ismerem az embereket. Kung Fu-Ce

20

Tévedéseket támadni ártalmas. Kung Fu-Ce

21

Csak emberi megállapodás szerint van édes és keserű, meleg és hideg , és szín, a valóságban azonban csak atomok és űr van. Démokritosz

22

Aki lelki derűben akar élni, annak nem szabad sokfélével foglalkoznia ... biztosabb az illő terjedelem a nagynál. Démokritosz

23

Nincs semmi bizonyosság azokban a tudományokban, amelyekben nem lehet alkalmazni a matematikai tudományok valamelyikét, vagy amelyek nem fonódnak össze a matematikai tudományokkal. Leonardo Da Vinci

24

A természet nem szegi meg törvényét! Leonardo Da Vinci

25

...A testi fájdalom csak a lelki fájdalom büntetése és tükörképe. Pascal

26

A legnagyobb hideget és a legnagyobb meleget nem érezzük. A végleteket nem érzékeljük. Nem érezzük őket, csak bántanak. Pascal

27

Jobb kitenni magunkat a hálátlanságnak, mint cserbenhagyni a nyomorultakat. La Bruyère

28

...Mi nyilván oly állapotra vagyunk rendeltetve, amely fölötte áll mostani állapotunknak, sőt a végtelenségig fogunk tökéletesedni ismereteinkben... Leibniz

29

...A mennyei igazság érdekében nem szabad az emberi politika eszközeihez nyúlni. Bayle

 

 

1

Egynek lenni mindennel, ami él. Hölderlin

2

Ismerd meg tenmagadat!  Thalész

3

Attól félsz, mondod, hogy egy szép napon fölfedezik a pusztításnak valamilyen még a mainál is kegyetlenebb módját. Nem; s ha adódnék ilyen végzetes találmány, az emberi jogok rövidesen tilalom alá helyeznék, s a nemzetek egyhangú megállapodása egykettőre homályba temetné ezt a felfedezést.  Montesquieu

4

A példa tízszer annyit ér, mint az előírás.  Fox

5

A nép szava Isten szava.  Alcuin

6

Félek az egykönyvű embertől.  Aquinói Tamás

7

Aki szeret, követ.  Rabelais

8

Az asszonyok az emberi nem első nevelői.  Hippel

9

Senki nem születik nőnek, azzá lesz.  Simone de Beauvoir

10

Jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőt. Niels Bohr

11

Gyűlölöm Versailles-t, mert ott mindenki kicsi; szeretem Párizst, mert ott mindenki nagy. Montesquieu

12

Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyönyörködni a jóban. Kant

13

Megpróbáltalak levegőnek nézni, de rájöttem, levegő nélkül nem tudok élni.  John Lennon

14

 Fontos a közös nyelv, de még fontosabb a közös fül! John Lennon

15

Áldott szabadság, ének és bor/Dicsően összeilletek!/Tiétek éltem, - mind halálig! Tompa Mihály

16

A gondolatom én vagyok: ezért nem bírom abbahagyni... és nem tudom megakadályozni, hogy gondolkodjam. Jean-Paul Sartre

17

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.  Chamfort

18

Elménk véges, de még a véges helyzetekben is végtelen lehetőségek vesznek körül, és az élet értelme, hogy ebből a végtelenségből a lehető legtöbbet megragadjuk. Alfred North Whitehead

19

Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Prédikátorok könyve

20

A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni. Agathón

21

Ne legyen arcod vak annak, akire nézel... Ismeretlen óegyiptomi elbeszélő

22

Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni. François Mauriac

23

A szeretet művészet. Semmi sem fontosabb a világon,mint megtanulni ezt a művészetet. Erich Fromm

24

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. Szimeonov Todor

25

Nem érsz célt, ha ügyedet kicsinyíted! Sumér vagy akkád költő

26

Ha egy bíró az ítéletet megítélte, ... utóbb pedig ítéletét megváltoztatta: ... bírói székéből a nyilvánosság előtt távolítsák őt el... Hammurapi

27

Ne kövesd a tömeget gonosz ügyben; peres ügyben ne vallj a tömeg után, bűnre hajolva. Héber törvényhozók

28

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. Példabeszédek

29

A derék asszony koronája az ő férjének... Példabeszédek

30

Az igaz az ő barmának érzését is ismeri... Példabeszédek

31

...Baj után a bolond is okos már. Homérosz

 

Április

Május

Június

 

1

Szeretem a derűs és urbánus okosságot, s kerülöm a szigorú erkölcsöt és zord bíráskodást. Minden mogorva ábrázat gyanús...  Montaigne

2

A mese nemcsak gyermeknek való táplálék.  Lessing

3

Csak úgy való, ha dús a lét...  Goethe

4

A szabadság megtalálta a módját, hogy fogalmát mint igazságát realizálja - és ez a célja a világtörténelemnek.  Hegel

5

Benned a jutalom, legfőbb bírád magad vagy.  Puskin

6

Mindnyájan költők vagyunk, amikor egy költőt jól olvasunk.  Carlyle

7

Egészség nélkül életünk sem élet.  Martialis

8

Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi.  Augustinus

9

Míg úgy hiszed: mentegetődzöl - vádolod magad. Hieronymos

10

Egy ismeretlen barát is barát.  Lessing

11

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Máté

12

 Nagyobb öröm jót tenni, mint elfogadni a jótétemény. Pubilius Syrius

13

Az állam nem valami ábrándkép, hanem a családok összessége. Fénelon

14

Azok, akik nem szenvedtek, semmit sem tudnak; nem ismerik a jótetteket, sem a bajokat; nem ismerik az embereket, és nem ismerik önmagukat sem. Fénelon

15

A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége. Fénelon

16

Ha hibát követtél el és nem javulsz, akkor követted el a hibát. Buddha

17

Mindenkinek szükségletei szerint - mindenkitől ereje szerint. Cabet

18

Lehetetlenség elfogadni, hogy az embernek az a sorsa, hogy szerencsétlen legyen a Földön... Nem kevésbé elfogadhatatlan az is, hogy természeténél fogva rossz. Cabet

19

Az orvosság, a baj egyetlen orvossága a gazdagság és a nyomor megszüntetése, vagyis az Egyenlőség és a Vagyonközösség létrehozása... Cabet

20

Ha fájdalomtól ment állapotunkhoz még az unalomnak hiánya is hozzájárul, lényegében elértük a földi boldogságot. Schopenhauer

21

Mint vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. Antiszthenész

22

Az idő pénz. Theophrasztosz

23

Merészen kell rágalmazni, valami mindig ott tapad. Médiusz

24

Tévedni emberi dolog. Theognisz

25

Kéz kezet mos. Epikharmosz

26

Harcolnia kell a népnek a törvényét védve... Hérakleitosz

27

Minden bizonytalanná válik, ha az emberek eltérnek a jogtól. Grotius

28

Eltitkolni: a királyok tudománya. Richelieu

29

Egy kevés becsületes ember jobb, mint a sokaság. Cromwell

30

Sohase védekezz és ne mentegetőzzél, mielőtt vádoltak. I. Károly angol király

 

 

1

Holnapi munka a mai jutalma.  Argensola

2

Az egyenlő szabadság és az egyenlő jogok teszik a forrást, melybül mindenki egyaránt meríthet jólétet, boldogságot, áldást.  Táncsics

3

Angliában hatvan vallási szekta van, de csak egyféle mártás.  Caraccioli

4

Ó, bár ráhagyhatnám valakire a fejemet!  Mirabeau

5

...Aligha van a földön olyan nyomorúságos állapot, melyben ne adódnék valami negatív vagy pozitív, amiért az ember hálával tartozik...  Defoe

6

Az ember csak keveset kíván, s e keveset sem sokáig.  Young

7

Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, sem az utolsó, aki félre teszi azt, ami régi.  Pope

8

Az érdem helyettesíti a legnemesebb ősöket.  Destouches

9

Akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.  Újtestamentum

10

A természet rejtezkedni szeret.  Hérakleitosz

11

Az ember másokban nem csupán szereti önmagát, hanem gyűlöli is. Lichtenberg

12

A népek kultúrája létük virága, örvendetes, ám esendő megnyilatkozása. Herder

13

Az erő kényszerít, a jog kötelez. Fonvizin

14

Semmi sem olyan fontos az ember számára, mint a sorsa, semmi sem olyan félelmetes, mint az örök élet. Pascal

15

Fáradj, míg ez mulandó életben vagy, holtod után bizony eleget nyugodhatsz. Apácai Csere János

16

A nagy hal megeszi a kicsit... Madame de Sévigné

17

Ahol mindenki azt akarja tenni, amihez kedve van, senki sem teszi azt, amit akar; ahol nincs gazda, mindenki gazda; ahol mindenki gazda, ott mindenki szolga. Bossuet

18

Egyetlen léktől elsüllyed a hajó, egyetlen bűn is tönkreteszi a bűnöst. Bunyan

19

Bátor nemcsak az, ki az ellenséget, hanem az is, ki a gyönyöröket legyőzi. Némelyek városok fölött uralkodnak, de asszonyoknak szolgálnak. Démokritosz

20

A zene megsokszorozza örömünket, megsokszorozza fájdalmunkat. Ha elviselhetetlen a fájdalom, a zene két lehetőséget hagy, és döntésre kényszerít: elpusztulni, vagy újjászületni. Szimeonov Todor

21

A zene ismeretlen birodalmat tár fel az ember előtt, egy olyan világot, melynek semmi köze az érzékletek külső világához, minden határozott érzést otthagy, hogy átadja magát a végtelen kimondhatatlan vágyának. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

22

Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Heinrich Heine

23

Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan. Franz Schubert

24

Kevés olyan család akad a világon, amely egyik végső ágával ne terjedne a legfőbb fejedelmekig, a másikkal pedig az egyszerű köznépig. Jean de La Bruyère

25

A tehetség tudás nélkül vagy a tudás tehetség nélkül senkit sem tehet tökéletes művésszé. Cornelius Nepos

26

A törvény olyan, mint a pókháló, amely megfogja a kisebb állatokat, a nagyobbak azonban átjutnak rajta. A dongó beléje jutva széttépi s kirepül belőle, a kis légy azonban fennakad benne. Temesvári Pelbárt

27

Sok ünnepet ritkán követ jó munkanap. Geiler von Kaisersberg

28

A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és újra csak pénz. Trivulzio

29

A természet nem szegi meg törvényét! Leonardo Da Vinci

30

A világ és minden teremtményének célja az ember. Kepler

31

Rágalomra legjobb válasz a hallgatás. Ben Jonson

1

A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek.  Montaigne

2

Él, ma is él az, aki a szabadságért vívott harcban esett el.  Botev

3

...Szolgasorsodért soha el nem cserélem gyötrelmes balsorsomat.  Aiszkhülosz

4

Saját tűzhely - a szóbeszéd szerint,/s derék asszony a legszebb földi kincs.  Geothe

5

Legyünk, amivé lehetünk.  Gracián

6

Borban az igazság.  Alkaiosz

7

Csak nyelvem esküdött, eszem nem volt vele.  Euripidész

8

Az élőknek méltányossággal tartozunk, a holtaknak csak az igazsággal.  Voltaire

9

A szerelem szenvedélyét csak úgy győzhetjük le, ha futunk tőle...  Cervantes

10

Legyen igazság, vagy vesszen a világ.  I. Ferdinánd

11

Mi búsít és vidít, közös a többiekkel.  Paul Fleming

12

...Kevésre és sokra, mindenre és semmire képes; nem angyal, nem állat: csak ember.  Pascal

13

Ki úgyis meghalt, azt minek megölni még?  Szophoklész

14

Az ördög néha Szentírást idéz. Shakespeare

15

Nem gyűlölök, mert bölccsé tett a baj. Shelley

16

A rossz emberek olykor jót is cselekednek. Azt hihetnénk, kíváncsiak arra, vajon valóban akkora örömet okoz ez, mint ahogy a tisztességes emberek állítják. Chamfort

17

A szamár/Ah! a Természet jól elbánt velem!/Örömöm csak szép hangomban lelem. Claudius

18

Aki megállja, hogy ne kívánja apja közeli halálát, az már derék ember. La Bruyère

19

Másnak nem lehet azt megfogni, hogy micsoda szeretetet éreznek az atyák a fiokhoz, azért atyának kell lenni. Mikes Kelemen

20

Térj vissza, ahonnan jöttél, a szíved hajlékába, és zárd be az ajtót magad mögött.  Komenský

21

Hadd énekeljenek, csak fizessenek. Mazarin

22

Kettős a fájdalom, ha rejtjük kínjainkat. Corneille

23

Ó, mily boldogok lennének a parasztok, ha saját javukat felismernék. Luther

24

Ne légy a más rovására szellemes, mert ez inkább ellenszenves, mint nehéz.  Gracián

25

Nincs teremtett lélek, akit életében legalább egyszer cserben ne hagyna az a híres okosság. Molière

26

A halálos ágyon már késő megváltozni.  Madame de Sévigné

27

Nevetnem kell, s most le vagyok fegyverezve. Piron

28

Ne tűrj szennyet testeden, ruhádon, lakásodban. Franklin

29

Egy érző, gondolkodó, akaró és cselekvő lény lényegéhez tartozik a saját boldogulásáért végzett munka.  Holbach

30

A gyorsaság szükséges, a sietség káros.  Szuvorov

 

 

 

Július

Augusztus

Szeptember

 

1

Jaj neked, lélek, ki arra se vagy jó, Hogy megismerd a saját kedvesed! Kleist

2

Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Pál

3

Azt gondolod, hogy rosszul cselekednék az, aki helyreállítaná a feje tetejére fordított világot?  Giordano Bruno

4

Semmi nem kíván több tapintatot, mint az igazság... Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint elhallgatásához.  Gracián

5

Bennünk is egy-egy Mindenség mozog...  Goethe

6

Az ostoba nem ugyanazt a fát látja, mint a bölcs.  Blake

7

Ha éjszaka van is, jogunk világít.  Schiller

8

...csak úgy szerezhetünk többletet, ha nem hagyunk eleget embertársainknak.  Babeuf

9

Az eszmék rendjének a dolgok rendjéhez kell igazodnia.  Vico

10

Ami mindenkit sújt, azt könnyen elviseljük.  Ramler

11

...könnyebb erényes emberből okossá válni, mint okos emberből erényessé.  Kozelszkij

12

Az emberi szellem haladása lassú.  Burke

13

Olyan világban élünk, ahol egy bolond százat csinál, a bölcs azonban csak néhányakat tesz bölccsé.  Lichtenberg

14

A közmondások egy nemzet gondolkodásmódjának tükrei.  Herder

15

A makacsság az ostobák cégtáblája.  Knyázsnyin

16

Az embernek bölcsessége megvilágítja az ő orcáját...  Prédikátor Salamon

17

...Harcban áll egymással: a szegények és gazdagak „állama"...  Platón

18

Hogy egy állam kormányzása során helyesen járjunk el, sokat kell hallgatni és keveset beszélni.  Richelieu

19

...Amit helyes következtetés útján tudunk, az nem lehet sem téves, sem kétes...  Hobbes

20

A nagy öröm, éppúgy, mint a nagy bánat, néma.  Marmion

21

...Nem szégyen attul tanulni a ki többet tud, szégyen megkötni a tudatlanságban magát s nem tanulni.  Zrínyi

22

Messziről világítasz, sugaraid mégis a földet járják,/ beragyogod az emberek orcáját, mégse ismerik útjaidat. Ekhnaton

23

Ha a nap nem volna, a többi csillag felől éjszaka volna. Hérakleitosz

24

Nincs hasznosabb, mint a nap és a só. Idb. Plinius

25

Állj egy kicsit odébb, ne fogd el előlem a napot. Plutarkhosz

26

Aki nem kel a nappal, nem élvezi a napot. Cervantes

27

Bűnös vagyok, ha megszerettetem magam valakivel. Pascal

28

Szerencsétlen volna, ki foltokat látván a napban, annak fényességét nem ismerné el. Kölcsey

29

Süssön bár mégoly szépen a nap, egyszer csak le kell mennie. Raimund

30

Édes látni a fényt. Euripidész

31

Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény. Quintilianus

1

Ami jó, azt kétszer is szívesen hallja az ember.  Seume

2

Emlékezz a halálra.  Eusebius

3

Az okos százfélét gondol, az ostoba csak egyet. Rusztaveli

4

A világ azt akarja, hogy megcsalják, tehát csalassék meg.   Luther

5

...férfiembernek a feleség/ hű társ, öröm kútja s jó menedék... Chaucer

6

Keményen a lényegben, szeliden a kivitelben.  Aquaviva

7

A csőcselék éppoly szívesen beszél gaztetteiről, mint ahogy elkövette.  Cervantes

8

A szavak kerítők.  Lope de Vega

9

Állítás nem bizonyság.  Shakespeare

10

Kicsi szikrából gyakran nagy tüz ég ki...  Dante

11

...Megvan a szépségnek az a kiváltsága, hogy a kedélyeket összebékítse, s a szíveket magához vonja...  Cervantes

12

Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.  Példabeszédek

13

Nagy ügyesség az ügyességet elrejteni.  La Rochefoucauld

14

A komoly dolgok közt a házasság a legnevetségesebb.  Beaumarchais

15

Álmodjál örömet, s ha fölébredtél, ne csalódjál,

És ha: csalódásod szebb öröm anyja legyen.
Vörösmarty Mihály

16

A végtelent festem. Vincent van Gogh

17

Ha létezik egyetemes és felsőbbrendű tudat, én annak egy gondolata vagyok. Miguel de Unamuno

18

A végtelen terek örök csendje megrémít. Blaise Pascal

19

Egy porszem világot jelent,

S egy szál vadvirág az eget,

Fogd föl tenyeredben a végtelent

S egy percben élj évezredet.

William Blake

20

Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. I. (Szent) István

21

Az akarat végtelen, de a keresztülvitele akadályokba ütközik. A vágy határtalan, de a cselekedetnek korlátja van. Shakespeare

22

Az, hogy valaki okos-e, a válaszaiból állapítható meg. Az, hogy bölcs-e, a kérdéseiből. Naguib Mahfouz

23

Vizsgáljátok felül mindent... Szent Pál

24

Az a cselekedet a legjobb, amely a legtöbb boldogságot adja a lehető legtöbb embernek. Francis Hutcheson

25

Valakinek ki kell mondani az utolsó szót. Másképpen minden érv ellen fel lehet hozni egy másikat, és ennek soha nem lenne vége. Albert Camus

26

A legtöbb embernek különleges élmény, ha valaki meghallgatja. Rendkívül ösztönző. Követeljük, hogy szabadon fejezhessük ki magunkat, és hogy tudjuk: számítunk. Robert C. Murphy

27

A logika néha szörnyetegeket szül. Henri Poincaré

28

Aki fizikával foglalkozik, arra tartozik a végtelen tárgyalása, és annak kell megvizsgálnia, van-e ilyen dolog, és ha van, mi az. Arisztotelész

29

Ami meglepő, az mindig gyanús. Arthur Conan Doyle

30

Nagyon előnyös, ha egy filozófiai rendszer alapjában véve igaz. George Santayana

31

Ha túl sokáig nézünk a mélységbe, a mélység visszanéz ránk. Fridrich Nietzsche

1

Az orvosság beteggé, a matematika szomorúvá, a teológia bűnössé teszi az embert.  Luther

2

Békének nevezi azt, ahol mindent pusztasággá változtattak.  Tacitus

3

Ki-ki szerezzen magának élvezetet, ha tud, de csak titokban. Boccaccio

4

Nem csupán a földön, hanem az időben is vannak sivatagok.  Francis Bacon

5

Hagyni kell, hadd menjenek a dolgok.  Vincent de Gournay

6

Minden életkornak megvan a maga ízlése.  Diderot

7

A titkok titka: gyűlölet s szerelem.  Goethe

8

Legjobb bor a legrégibb, legjobb víz a legfrissebb.  Blake

9

Az önzést saját legmagasabb fejlődési foka pusztítja el.  Fichte

10

A történész: visszafelé tekintő próféta.  Friedrich Schlegel

11

A könyv egyik nemzedék végrendelete a másikra, egy halálba induló öreg tanácsa az életbe lépő serdülőnek, parancs, amelyet az őrszem továbbít váltásának.  Herzen

12

Mik a csillagos ég minden csodái egy könyvtárhoz képest!  Jókai Mór

13

Minél inkább növeljük jó könyvekkel ismeretkörünket, annál szűkebb lesz azoknak az embereknek a köre, akiknek a társaságában kedvünket leljük.  Feuerbach

14

A könyv ne csak barátunk, hanem ellenségünk is legyen: értsük meg, de vitatkozzunk is vele. Az olvasás így válik a hasznunkra.  Diderot

15

Az ostoba egy jó könyvet sem ismer; az okos egy rosszat sem.  Diderot

16

A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre.  Szent-Györgyi Albert

17

„Vagyok” – bolond szó. Voltál és leszesz./ Örök levés s enyészet minden élet.  Madách Imre

18

Kiváltképpen a filozófusnak a szokása, hogy csodálkozzék. Nincs ugyanis más kezdete a filozófiának, mint ez.   Platon

19

Csak az képes hatalmasan hatni, ki saját korának embere, míg ellenben ki korát megelőzi, csak halála után él, ki pedig korától elmaradt, élve is halott.  Kossuth Lajos

20

Az igazság beszéde egyszerű.  Seneca

21

Aki háborút kezd, először ásson két sírt. Kung Fu-Ce (Konfuciusz)

22

Szegény vagyok, nincs kocsim, de vannak hű lábaim... Tu Fu

23

...a természet, ez a gondos szülő, kezünk ügyébe rakott minden jót: a levegőt, a vizet meg a földet is, de alaposan eldugta azt, ami hívságos, ami haszontalan.  Morus

24

...Csalódott vágyban nincs kímélet. Camőes

25

Az a hős, akinek a középpontja megmozdíthatatlan. Ralph Waldo Emerson

26

A fegyveres próféták mindannyian győztek, a fegyvertelenek pedig elbuktak. Niccoló Machiavelli

27

Fiatalembereknél a szerelem legtöbbször nem egyéb, mint étvágy, ha kielégült, megsemmisül... Miguel de Cervantes Saavedra

28

Az én házam az én váram. Coke

29

[A feleségem] a jobbik felem. Sidney

30

Megjárja, aki játszik a veszéllyel. Lope de Vega

  

 

 

Október

November

December

 

1

A hidegvér megkettőzi a képességet és az erőt.  Madame de Stael

2

...Több embernek használ a balszerencse, mint a jószerencse. Boëthius

3

...Sok baj közt a halandó gyorsan öregszik. Homérosz

4

Öregszem, örökké sok mindent tanulva.  Szolón

5

...Tapasztalás agg ajkakon bölcsebben szól, mint ifjakéin...  Euripidész

6

A jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása.  Ciceró

7

Ó, az a boldog, irígyleni méltó, kit gyerekek közt ér el a lassu öreg-kor kicsi háza ölén.  Tibullus

8

Tanácsot a véntől, tettet az ifjútól.  Talmud

9

...Áldott öregség, melyben nem munka vár, de higgadt élvezés.  D'Aubigné

10

Az ész bajjal jár.  Gribojedov

11

Aki a népet szeretve kormányozza az országot, nem uralkodik sok rendszabállyal... Lao Ce

12

Sehol mérték, rend, nyugalom,

a bűnösök büntetlenek,

nincsen a jóknak jutalom.

Si King

13

Mikor az országban zavaros viszonyok vannak, akkor magasztalják a hűséget és engedelmességet. Lao Ce

14

Jól tudom én, hogy a szerzetes inkább meri Istennek parancsolatjait megszegni, hogynem a rendnek réguláit. François Rabelais

15

Aki a veszélyt szereti, általa vész el. Rollenhagen

16

Ha a tömeg helyesel és tetszését nyilvánítja, vizsgáld meg azonnal, nem tévedtél vagy nem hibáztál-e valamiben. Francis Bacon

17

Tűrjétek ezt, hogy rosszabbat ne kapjatok. Phaedrus

18

Az az ember, aki csak egyetlen tudományágat tanulmányozott, nem ismerhette meg azt teljes mértékben, mivel egyetlen tudományág sem független a többitől... Campanella

19

Mint a lélek testtelen/ örül, a test meg úgy, ha meztelen. Donne

20

„Nem” és „igen” kurta szavak, de hosszú megfontolást kívánnak. Grácián

21

Az elmés ember gyakran nagy zavarba jönne az ostobák társasága nélkül. La Rochefoucauld

22

Vannak helyzetek, amelyekben bármit tesz az ember, mindent rosszul tesz... Retz

23

A szabadság nem honosodik meg, ha a nincstelenek fellázíthatók a dolgok új rendje ellen... Saint-Just

24

Ahol csak lehet, tégy jót; közben gondolj arra, hogy aki szívében jó, azt a sors nem terheli nagy szenvedéssel. Pütthagorasz

25

A lélekben ... nem marad meg semmi beléerőszakolt ismeret. Platón

26

Nehéz időkben nem lehet olyan megoldást találni, amely ne járna kockázattal. Cicero

27

Csellel kell harcolnia annak, akit fegyvere nem tesz egyenlő erejűvé. Cornelius Nepos

28

Mind a kettő hiba: mindenkinek hinni és senkinek sem, de amaz, mondhatnám, becsületesebb hiba, ez hasznosabb. Seneca

29

Nincs több vesztenivalója annak, aki elvesztette a becsületét. Publilius Syrus

30

Van-e valami, ami jobban próbára tenné erőnket, mint az, hogy összes indulatunkat, szenvedélyünket értelmünk uralma alá hajtsuk? Gregorius

31

Az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak. Seneca

1

A mezítelen igazság megdöbbenti az embert.  Pascal

2

A halálfélelem rosszabb, mint a halál.  Matthieu

3

Ne vágd ketté, amit kioldhatsz. Joubert

4

...mi az ember a természetben? Semmi a végtelenhez képest, minden a semmihez képest. Valami a semmi és a minden közt, a középen. Pascal

5

Megbocsátunk, amíg szeretünk. La Rochefoucauld

6

Egy kevés baj sose árthat... Voltaire

7

Mindenki tanulja meg a saját leckéjét... Luther

8

Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni. Columella

9

A merészség növeli a bátorságot, a tétovázás a félelmet. Publilius Syrus

10

Ha a fiatalság tudná, ha az öregség bírná! Estienne

11

Hazám a világ, és vallásom a jó cselekedet. Paine

12

A természet rejtezkedni szeret.  Hérakleitosz

13

Aki nem szereti haragodat, gyűlölni fogja mosolyodat is. Blake

14

Nincs kellemetlenebb ostoba a szellemes ostobánál. La Rochefoucauld

15

Aki jelentéktelen emberek ellen harcol, nem nyerhet semmit. Michelangelo

16

Tévedni emberi dolog. Hieronymos

17

Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község. Széchenyi

18

... Irtózom a csúfolódástól: elfonnyasztja a szívet, és megdermeszti az érzelmeket...  Balzac

19

A mag sokszor becsesebb a növénynél. Fontenelle

20

Ha valaki a zenei formákat módosítja, ez kihat az állam legfőbb törvényeire... Platón

21

Semmiben sem vagyunk tökéletesek, még a rosszban sem.  Fontenelle

22

Az idő erősíti a barátságot, és gyengíti a szerelmet. La Bruyère

23

Az oktatás nézetem szerint a legkisebb része a nevelésnek. Locke

24

A rögtönzés a szellemi képesség próbaköve. Molière

25

Siketeket ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess... Mózes

26

Talál a bátorság a tettre száz utat. Aiszkhülosz

27

... vizsgáljuk meg este, mielőtt elaludnánk, mit tettünk aznap. Schopenhauer

28

A szerelem előtt semmi sem szent. Molière

29

A művészet örök, az élet rövid, s a tapasztalat csalékony. Temesvári Pelbárt

30

A készpénzfizetés nem az egyetlen kapcsolat ember és ember között. Carlyle

 

 

1

Rossz tanújuk az embereknek a szemük és fülük, ha barbár lelkük van. Hérakleitosz

2

A kocsi egyes részei még nem kocsik. Lao-ce

3

...Nekem látni s tudni kell. Szofoklész

4

Fontos tudni, hogy végtelen sok világ van, s közülük némelyek hasonlóak ehhez a mi világunkhoz, mások nem hasonlóak. Epikurosz

5

Életünk egy perc - mire jó a hajsza? Horatius

6

Ne szokja meg, hogy kicsiny dolgokra nagy szavakat használjon. Samuel Johnson

7

Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól beszéljen, se nem elég okos, hogy hallgasson. La Bruyère

8

...semmi sem szeretetre méltóbb, mint az erény. Cicero

9

Nem tudod, mit hoz a késő este. Varro

10

Azt hinnéd, nem akar s bezzeg akar, csak akard. Ovidius

11

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt... Péter

12

Ha még egy csatában győzünk a rómaiakon, végképp elveszünk. Plutarkhosz

13

Sajátossága az emberi természetnek az, hogy gyűlölje, akit megsértett. Tacitus

14

Ne kérdezz többet, mint amennyi hasznodra válik. Dante

15

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. IV. Károly német-római császár

16

Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat! Diderot

17

...ezentúl kevésbé tisztelem a királyokat, látva, hogy az esőnek ők sem tudnak parancsolni.  Pepys

18

Szerettelek hütlent, mi lett volna, ha hű vagy? Racine

19

Jaj annak az országnak, ahol nem dalolnak. Seume

20

Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele... Schiller

21

Bármily fokú is, a hatalom egyik sajátossága, hogy megrészegíti azokat, akik gyakorolják. Joubert

22

Nem az az ostoba, aki nem tud, hanem az, aki nem akar tudni. Szkovoroda

23

Álmodjál örömet, s ha fölébredtél, ne csalódjál,

És ha: csalódásod szebb öröm anyja legyen.
Vörösmarty Mihály

24

Minden megvan mindenben. Lichtenberg

25

A szeretet soha el nem fogy... Pál

26

Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet. Aquinói Tamás

27

Kevés bölcsességgel kormányozzák a világot. III. Gyula pápa

28

Kevés olyan család akad a világon, amely egyik végső ágával ne terjedne a legfőbb fejedelmekig, a másikkal pedig az egyszerű köznépig. La Bruyère

29

Mindenki barátja nem barátom nekem. Molière

30

Öltöztess bohócnak s engedj beszélnem... Shakespeare

31

Arra legyen gondod, hogy vígan élj... Rabelais

 

 

Irodalom

 

  

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021