VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az év napjai - A napok enciklopédiája

December 12.

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

AZ ÉV 365+1 NAPJA

Az oldalon

Névnap, születésnap

Nemzetközi...

Hazai...

Külhoni ünnep

Ez történt

Szép és örömteli...

Szokások, legendák

A nap a Változó Világban

Ismeretek, érdekességek

Tanácsok, tudnivalók

Ajándék ez a nap

Ajánlott irodalom

A TUDÁS 365+1 NAPJA

December 12.

Ha még egy csatában győzünk a rómaiakon, végképp elveszünk.

Plutarkhosz

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

   December 12.  

A nap Budapesten kel 7.23-kor, nyugszik 15.53-kor

A holdkelte adatai  évről-évre változnak. A nap- és holdkelte ma

Ez az év egyik napjának oldala!

A mai naphoz az oldal tetején található link vezet.

Az időjárás :: A naptárról :: Saját naptár :: A nap fotója

 

Elfakult világ

rongyos ködben didereg.

Várandós a tél…

Szimeonov Todor

 

 

   

 

 

 

 

Euripidész – Mulass, igyál s a mai napot mindig is tartsd magadénak, mert sorsé a többi nap.

Kapitány Nekem minden új nap egy új nagyszerű feladatot jelent.

Professzor – Számomra minden nap egy esély.

Doktor – Én ajándéknak élem meg az új napot.

Mester – A nap az örökkévalóság rám eső fele.

Beszélgetések

 Kert – Egy boldogabb világért

Az élvezetek

   

A nap képe:

Astronomy

Earth Science

EarthShot

National Geographic

 

 

 

Ajándék?

Szerény, de kedves ajándék? Ez lehet egy csomag finom, illatos tea. Különösen ajánlható, ha idősebb embert látogatunk meg...

Ajándékot adni

 

Napi séta

Giverny (Giverny, Franciaország): Claude Monet, a híres francia impresszionista kedvenc vidéki otthonának hatalmas, gyönyörű kertje. Monet Le Havre-ban találkozott Boudin-nal, akinek a tanácsára a szabadban kezdett festeni. A reggeli a szabadban című képe már megpróbálta érzékeltetni a fényreflexeket. Az 1866-70 között készült képei az impresszionizmust előkészítő plein air jegyében készültek. Az új ábrázolásmód figyelembe veszi az atmoszferikus hatásokat is, melyek megtörik a formákat, a tárgyakon szín- és fényreflexek vibrálnak, az árnyékok színesek (Saint Germain l’Auxerrois, La Grenouillére). Turner hatására az elvont körvonalú témák megfestése felé fordul. Párizsban találkozik Renoirral, Pissarróval és Sisley-vel, akikkel együtt állít ki az 1874-es impresszionisták első kiállításán. Képe, az Impresszió (1872, Párizs) alapján nevezik el a csoportot. A pillanatnyi színhatások megragadása foglalkoztatta, az atmoszféra változásait festette meg sorozatain különböző napszakokban: Saint-Lazare pályaudvar, Roueni székesegyház (1892-93). Festészetének fő műfaja a tájkép lett: Szénaboglyák (1890-91, Chicago), Tavirózsák (1899-1926, Orangerie, Párizs).
 

 

Az interjú

 

Az erdők

 

Forests

 

 

Michel Berger

365+1 énekes

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

 

 

 

Nemzetközi ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

ENSZ-naptár

UNESCO-naptár

WTO-naptár

CFR-naptár

EBESZ-naptár

 

     

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

 

Hazai ünnep, emléknap, esemény

 

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

Őrizzük a régi, alkossunk új ünnepi hagyományokat!

 

     

 

 

 Vajon az Advent

mikorra esik idén?

Mikorra esik a katolikus egyház által ünnepelt Advent négy napja, ezzel együtt a Bronz-, Ezüst- és az Aranyvasárnap, megtudhatod itt

De van egy legalább ennyire szép ünnepsor: saját gyermekeitek várásának nagy pillanatai.

Ti tudhatjátok, mikorra esnek ezek!

Ünnepeljétek!

 

   

 

 

 

Külhoni ünnep, emléknap, esemény

  

 Változó dátumú ünnepek, emléknapok

 

 

Világ Útmutató és Címtár

 

 

 

Kenya – a függetlenség napja

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

 

 

 

Ezen a napon történt

 

On this day:

...in tech

in music

...in BBC

...in NYTimes

 

 

1980  Összeül a magyar szakszervezetek XXIV. kongresszusa. A három napig tartó tanácskozás végén elnöknek újjáválasztják Földvári Aladárt, főtitkárnak Gáspár Sándort. 1980 decemberének további hírei

1993 – Súlyos betegség után meghal Antall József, Magyarország miniszterelnöke.

2008  Svájc csatlakozik a schengeni egyezményhez, annak 25. aláírójaként. 2008 decemberének további hírei

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 27.

Megtorlás...

 K     R     M 

 

 

 

 

   

 

 

 

Névnap

A név

 

 

Született

 

Életrajzok

Hányadiknak születtél?

(Vagyis hányan éltek a Földön születésedkor?)

Mennyit éltél meddig?

 

 

 

Csillagjegy

 

 

 

 

 

Ezen a napon ünnepelt nevek:

Bulcsú, Csepel, Ella, Gabriella, Kolumbán, Otília

 

Ezen a napon született:

1298 – II. Albert osztrák herceg (Megh. 1358)

1418 – VI. Albert osztrák herceg (Megh. 1463)

1725 – Végh Péter magyar országbíró (Megh. 1802)

1770 – Blaschke János rézmetsző, illusztrátor (Megh. 1833)

1821 – Gustave Flaubert francia regényíró (Megh. 1880)

1832 – Peter Ludwig Mejdell Sylow norvég matematikus (Megh. 1918)

1863 – Edvard Munch norvég expresszionista festőművész, grafikus (Megh. 1944)

1866 – Alfred Werner svájci kémikus (Megh. 1919)

1876 – Temesváry János magyar hegedűművész (Megh. 1964)

1883 – Zsélyi Aladár, gépészmérnök, repülőgép-tervező, a magyar repülés úttörője (Megh. 1914)

1896 – Ádám Jenő magyar zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus (Megh. 1982)

1897 – Lilian Smith amerikai regényírónő (Megh. 1966)

1914 – Patrick O'Brian angol regényíró (Megh. 2000)

1915 – Frank Sinatra Oscar-díjas amerikai színész, énekes (Megh. 1998)

 

Ez a nap az állatöv Nyilas jegyéhez tartozik.

 

 

 

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?

Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,

Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.

Shakespeare

Az embereknek nevet adtok,

és a nevekkel nagyra vagytok,

pedig a lélek zugain

valami mindig anonim.

Goethe

 

Nevek eredete és jelentése

 Az Élet Útmutatója

Az ember

A magzat

A csecsemő

 

   

 

 

 

A nap szép és örömteli pillanatai

 

Irodalom

Olvastál ma már?

 

Nyitott ajtók

 

[ Szóló felület ]

 

 

 

Babits Mihály

Az írástudók árulása

17.

Ezekből a magas távlatokból teljesen elenyészik az a fő ellenvetés, amit Julien Benda hosszasan cáfol új cikksorozatában, mellyel egy folyóirat hasábjain most kezd válaszolni a műve nyomán felsarjadt polémiákra. Ezt az ellenvetést Benda a latin közmondással foglalja össze: Primum vivere, deinde philosophari!* Először az élet, aztán a filozófia! Először meg kell menteni a Rendet! biztosítani a Nemzet boldogulását! vagy pedig: először lehetővé kell tenni, hogy minden ember emberhez méltó életet éljen! – s azután lehet majd filozofálni.

Én már feleltem is erre a különös filozófiai elvre, melyet bizonnyal nem a filozófusok találtak ki: hisz ama régi, igazi bölcsek és írástudók közelebb álltak egy másik latin mondáshoz, amely azt mondja: Fiat justitia, pereat mundus!* Vesszen a világ, csak legyen igazság! Vajon a világ elveszett azért? A régi bölcs tudta, hogy az nem az ő vállain nyugszik. A nemzetek sorsa és a tömegek megélhetése a Cselekedet embereinek kezére van bízva, és sohasem hallottuk a panaszt, hogy ez a kéz az Igazság tekintetei által túlságosan hagyta volna magát gyöngíteni. Tények és körülmények bonyolult kényszerei vezetik ezt a kezet; amik közt eligazodni az írástudó úgyis teljesen illetéktelen, s napról napra inkább az lesz. Rá kell bíznia az Élet biztosítását azokra, akiket illet, s meg kell maradnia a maga feladatánál, amely az Igazság nyilvántartása. Szava – ahogy már Kant is megmondta – nem sok gátat vethet az Élet elejébe, mely nemigen ügyel rá. Nem sokat árthat az Életnek avval, hogy beszél. De annál többet avval, hogy hallgat. Ha az Igazság és Szellem szava végképp elnémul a Földön, oly ború szállhat az emberi világra, mely minden nemzet lépteit megvakítja. A nemzetek életben maradása mások felelősségén nyugoszik. Az Igazság szellemének életben maradásáért az írástudók felelősek. Ez az a primum vivere, melyhez az írástudónak köze van.

S itt a felelet egy másik, nagyobb ellenvetésre is, azoknak az írástudóknak ellenvetésére, akik – hogy úgy mondjam – a legteljesebb lelkiismeretességből lettek árulóvá, s mintegy az Igazság nevében tagadták meg az Igazságot. Mit tegyen az írástudó, ha egyszer belátta az Ész megismerésének értéktelenségét és küzdelmének hatástalanságát? belátta az ösztönök mindenható voltát s az Igazság relativitását, melynek egyetlen mértéke a Haszon? ha belátta, hogy a világ egyetlen princípiuma* a Harc, s egyetlen morálja az Erő? Hallgasson vagy hazudjon? Tegye magát, mintha hinne még a Ráció megbízhatóságában, s a régi írástudók abszolút igazságában, melyet szíve mélyén naivságnak tart? Avval kezdje hivatásához való hűségét s az Igazság vállalt megőrzését, hogy elköveti a Szentlélek ellen való bűnt, a megismert igazságot gyáván vagy álnokul elálcázva?

Lehetne felelni erre ad hominem:* mert valóban titkos ellentmondás van benne, ha a pragmatista és relativista így beszél. Vagy hiszel az abszolút igazságban, vagy nem. Ha nem hiszel benne: mi jogon károsítod meg a világot, az igazsághoz való hűségedre hivatkozva, melynek egyetlen ismérve a haszon? Nem ellentmondás-e ez? A régimódi, katolikus Igazság kétségkívül hasznosabb az emberi kultúrában, mint ez az újfajta, mindennek alapjait megingató, pragmatista vallás. S aki az igazság egyetlen kritériumának a hasznot ismeri el, különös circulus vitiosus-ba* jut.

De ez a circulus őrá nézve mégis megoldható. Nem tudja-e jól, aki pragmatista, hogy az Igazságnak különböző emeletei vannak? Az eukleidészi geometria* csak egy speciális esete a Geometriának, egy a végtelen sok lehetséges geometriák közül, éspedig éppen az, amely itt a Földön és kis távolságokra és megközelítőleg változatlan hőfok mellett stb. érvényes és használható. Nem lehetnek-e ily különböző emeletei a morális igazságnak is? És a klasszikus morál, éppúgy, mint a klasszikus geometria, nem éppen az az emelet-e, mely a mi földi viszonyainkhoz mérten alakult ki? Ebben az esetben a klasszikus morál igazságai éppoly változhatatlanok volnának e földön, mint az eukleidészi trigonometria, éppoly felül minden kételyen életünkre nézve, mint a kétszer kettő; és mégis megmaradna a szent Kételkedés* minden joga és szabadsága a felsőbb látkörök emeletein.

Ha a pragmatista valahogy ily mód okoskodna, talán nem mondanék neki ellent. Jól tudom, hogy több dolgok vannak „föld és ég között”*, mint filozófiánk álmodni képes, s távol vagyok a Benda merev racionalizmusától. Ismerem e racionalizmus korlátait, mely még a nemzeti determináltságot sem nélkülözi, a gall raison pure* jegyében állván. Benda a háború előtti éveken át makacs polémiákat folytatott a Bergson* antiintellektualista filozófiája ellen. Én viszont az elsők közt voltam Magyarországon, akik üdvözölték az új utakat, melyeket ez a filozófia az emberi szellem számára tört. Én úgy küzdök az antiintellektualizmus ellen, mint aki magával küszködik. S nem ignorálhatom az Igazság fogalmának azt a kitágulását sem, amit a pragmatisták hoztak. S ha nem akarok mai lenni: az még nem jelenti, hogy tegnapi akarnék. Az emberi szellemnek nem szabad visszariadni semmiféle új utaktól, sem megtagadni semmi új belátást. Folytassa csak vakmerő kritikáját önmaga ellen, s ne hunyjon szemet az Igazság egyre magasabb emeletei előtt! De ne felejtse el, hogy ha az Igazság kimeríthetetlen, avval nem lesz kisebb, hanem nagyobb. S ha új egek tárulnak, avval a régi még nem lesz alacsonyabb. S minden magasság relativitása csak még nagyobb magasságok ígérete. A világ végtelen, s éppen a Megismerés kimeríthetetlensége avathatná az emberi Észt kimeríthetetlen reménységgé.

Aktuálisak e fejtegetés végén a Bátorság és Remény igéi. Mert – hogy az antiintellektualizmus személyi fegyvereivel érveljek azok ellen, akik az. Észt az Ész fegyvereivel támadják – a könyörtelen Logika és tudományos lelkiismeretesség, mely őket e harcba belevitte, alighanem csak álarca volt valami nem intellektuális motívumnak, valami emberi érzésnek, valami mély csüggedésnek és reménytelenségnek, nyelv egy gőgös racionalizmus mohó reményeinek múltával oly természetesen kapta el az emberi elmét, és arra bírta, hogy dacos gyermek módjára fordítson hátat az Értelemnek, mint egy hitelét vesztett vezetőnek. Korai csüggedés és oktalan türelmetlenség! Az Ész és Erkölcs tehetetlensége ejt kétségbe a vak Ösztönökkel szemben? Nézz körül, s gondold meg, mit vitt már végbe, micsoda erőt fejtett ki, micsoda győzelmeket aratott micsoda civilizációt alkotott ez az Ész, és Morál állat voltunk őserkölcse óta, mely a bellum omnium contra omnes* volt! De még ha nem is volna így, még ha semmi reményünk sem volna, s joggal veszítenéd el minden hitedet a Morál és Igazság erejében: bizonnyal akkor is inkább illik az. Irástudóhoz a Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlan áll, és híven mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem fordítja feléje az orrát – míg csak egy új vízözön el nem borítja lámpáit.

                  

 

 

 

A mester és Margarita

  

Photo 91

Eros 366

 

 

A masszázs

 

 

   

 

 

 

Népi, vallási és egyéb szokások, legendák

 

Változó Világ Enciklopédia

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Vallások naptára

 

 

 

Telesztó: Ókeánosz és Téthüsz leánya, Ókeánisz, aki a misztériumokba való beavatás istennője volt.

Görög istenek

AJÁNLOTT IRODALOM: Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

 

 

 

 

 

A jövendő évezred közössége,

egy új hit jegyében

 

365+1 legenda

 

   

 

 

 

A nap

a Változó Világban

 

 

Olvasd a Változó Világot!

Írd is!

Könyvírási pályázat

Íróiskola

 

Változó Világ blog

 

 

 

1969. december 12-én a milánói Mezőgazdasági Bankban pokolgép robbant, 16 halálos áldozat maradt a helyszínen, a példátlan merényletet szélsőjobboldali csoport követte el. Ez volt a kezdet. A hetvenes években Itáliát valósággal rettegésben tartották a különböző színezetű terrorista csoportok. Egy bresciai tömeggyűlésen, az Italicus gyorsvonaton, a bolognai pályaudvaron elkövetett sok-sok halálos áldozatot követelő robbantások, közéleti személyiségek (bírák, újságírók, egyetemi tanárok, de néha pusztán névtelen aktivisták) ellen elkövetett véres merényletek fémjelezték a tragikus sorozatot. Az elkövetők minden esetben vagy újfasiszta csoportok, vagy a magukat Vörös Brigádoknak nevező terrorszervezet.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 49.

Olaszország

 K     R     M 

 

Igen érdekes az a felmérés – ma minősítésnek mondanánk – amit II. József rendeletére készítettek a városi tisztségviselők általános ismereteiről 1788-ban. 24 hivatalnokot „mértek fel" Szombathelyi Imre városbírótól Bentsok János negyedmesterig. Legtöbbjük ismerte a városban használt négy nyelvet, a magyart, németet, latint és a horvátot. Általában igen jól ismerték Magyarországot, a tanácsnokok ezen felül Erdélyt, Stíriát (Stájerország), Szlavóniát, a Szerémséget, Cseh- és Morvaországot, Horvátországot. A városi szószóló beszélt csak közepesen németül. Bizonyára jótékonyan szolgálta az igazi európai típusú várossá válás folyamatát a kerületi akadémia áthelyezése Győrből Pécsre 1785-ben, ami aztán 1802-ig itt is maradt. Ennek örökébe lépett a Szepesy Ignác alapította bölcsészeti és jogi liceum 1835-ben. A kaszinók, az 1839-ben épült első kőszínház, könyvtár, iskolák is mutatják az új minőségű település megerősödését, s hogy 1845-ben itt rendezték a Természettudósok Országos Vándorgyűlését, továbbá, hogy Liszt Ferenc is koncertezett, vendégeskedett a városban 1846-ban. A modern kisipar, tudomány, szolgáltatások újtípusú kapcsolatára utal, hogy 1820. december 12-én a pécsi borbélyok és sebészek céhe véglegesen elkülönült. Sebésznek ettől kezdve az számíthatott csak, akinek volt négy latin iskolai osztály végzettsége és orvosi bizottság előtt nyilvános vizsgát tett sebészeti ismereteiről. A borbélyok tevékenysége pedig egyre inkább az általános higiene-t és divatot szolgálta.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 12.

PÉCS

 K     R     M 

 

Július 1-én haditörvényszékkel fenyegette azokat, akik 48 órán belül nem szolgáltatják be bankjegyeiket. Július 30-án pedig a félreértések elkerülése végett tudatta, hogy a beadott Kossuth-bankókért semmilyen kárpótlás nem jár. A lakosság azonban nem nagyon sietett a beadással. Valószínűleg azért a józan gazdasági megfontolásból sem, mert senki sem hitte, hogy a birtokában lévő bankjegyekért semminemű kárpótlást nem fog kapni. Erre mutat, hogy a hatóságoknak újra és újra el kellett rendelniük a Kossuth-bankók beszolgáltatását, sőt a pesti cs. kir. katonai kerületi parancsnokság 1849. december 12-én december 31-ig meghosszabbította a beadási határidőt.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 27.

Megtorlás...

 K     R     M 

 

Finnország az EU-t független államok szövetségeként képzeli el, helyzetéből adódóan továbbra is rendkívül fontosnak tartják a kis országok döntési jogának érvényesítését, valamennyi tagország nyelvének hivatalos voltát, és jogukat a bizottsági tagságra. A sokoldalú kapcsolatok tekintetében a finn orientáció egyik hagyományos prioritása az északi és balti, valamint az Oroszországgal való együttműködés. Annak érdekében, hogy ez a prioritás az EU egészének külgazdasági stratégiájába is beépüljön, az ország 1997-ben az EU mediterrán együttműködésének Északi dimenzió néven elindított egy kezdeményezést, amelyet a december 12-i EU-csúcs elfogadott, s ezzel az Agenda 2000 különálló fejlesztési irányát képezi. Finnország az EMU II. fázisának bevezetéséhez már 1999. január 1-jén csatlakozott, és az EMU-n belül az egyik legkedvezőbb pénzügyi mutatókkal rendelkező ország. A gazdasági integrációs együttműködés szempontjából Finnország számára kiemelkedő jelentőségű volt az 1999. II. félévi finn soros EU- elnökség.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 46.

Finnország

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

Kiadói szolgáltatások

 

 

   

 

 

 

Ismeretek, érdekességek, rendezvények, programok

 

 

Múzeumi rendezvények

 

Szám-blog

 

   

346. tétel az igazságról

Rossz tanújuk az embereknek a szemük és fülük, ha barbár lelkük van. (Hérakleitosz)

Az igazság

 

 

Programajánlatok

PORT.hu

EST.hu

TeleProgram

Index

Pesti Műsor

 

 

Hasznos tudnivalók

Ovulációs naptár

 

   

 

 

 

Tanácsok,

hasznos tudnivalók

 

Hasznos tudnivalók

Használati útmutatók

 

 

 

Gestalt

A Gestalt irányzat arra a mindennapi életben tapasztalt jelenségre épít, amely szerint ha egy helyzetet többen végigélnek, mindenki másra fog emlékezni, mindenki mást emel ki belőle. Ahányan vagyunk, annyiféle valóságot élünk meg, ahogy a számunkra elérhető információból és korábbi élményeink alapján megalkotjuk az alakot, a "valóságot", amely ebből következően szubjektív. Ez, a saját, szubjektív valóságképünk irányítja aztán a gondolkodásunkat és cselekedeteinket, függetlenül attól, hogy mások mit tartanak objektív valóságnak. Ez segít vagy korlátoz abban, hogy eredményesen létezzek és működjek az általam csak csekély mértékben változtatható környezetemben.

Részletesebben

 

 

Legyen egy rendes hifi-felszerelésed.

1001 tanács

A könyv

A könyv életünk fontos részévé vált. A könyv az életünk szegélyező csodák részévé vált. Egy kicsit olyan, mint a kenyér az asztalon. Egy kicsit olyan, mint a barátunk, akivel elmegyünk beszélgetni. Fontos, nélkülözhetetlen, jó. A könyv a legtermészetesebb tárgy az életünkben. És mégis: egy friss találmány. Egy tárgy, amelynek ma elveszítésétől kell tartani.

Művek évezredek vannak. Azokat évezredekig a szájhagyomány tartotta életben. Az írás felfedezése azt eredményezte, hogy a művek különféle tekercsekbe, később összefűzött lapokra kerültek...

A teljes szöveg

Életútmutató

 

Udon-tészta spárgával

Rafinált, könnyen elkészíthető, elkészítési idő kb. 30 perc. Adagonként kb. 1435 kJ / 345 kcal-t, 11 g fehérjét, 10 g zsírt, 52 g szénhidrátot tartalmaz.

Hozzávalók 4 személyre: 25 dkg japán udon-tészta, 2 evőkanál világos rizsecet, só, 2 evőkanál világos szójaszósz, 50 dkg fehér spárga, 1 teáskanál wasabi (zöld tormakrém), 1 nagy csomó újhagyma 4 evőkanál olaj, 2 evőkanál rizsbor

A tésztát bőséges mennyiségű sós vízben feltesszük főni. Rugalmasra főzzük, folyó hideg víz alatt leöblítjük, és alaposan lecsepegtetjük. A spárgasípok végét levágjuk, és fentről lefelé alaposan meghámozzuk. A fejüket levágjuk, a szárukat kissé ferdén kb. félcentis darabokra szeljük. Az újhagymát megtisztítjuk, alaposan megmossuk, és a sötétzöld részével együtt vékonyan felkarikázzuk. A mártáshoz elkeverjük a rizsboprt az ecettel, a szójaszósszal és a wasabival. Felforrósítjuk a wokot 3 evőkanál olajjal. A spárgát erős lángon, folyamatosan kevergetve 4 percig sütjük benne. Hozzáadjuk az újhagymát, és még 1 percig sütjük. Hozzáadjuk a maradék olajat a tésztával, és további 1 percig sütjük. amíg a tészta felmelegszik. Ráöntjük a mártást. Sóval ízesítjük, és tálaljuk.

 

* * *

 

Lakcímbejelentés – Állandó lakhely megváltoztatást 48 órán, az ideiglenes lakhely keletkezését vagy változását pedig 30 napon belül kell bejelenteni az önkormányzatoknál a postán beszerezhető űrlappal. Az államigazgatásnak és az egyes személyeknek fontos érdeke fűződik a lakhely megállapításának pontosságához, hiszen egyes jogosultságok érvényesítése ezen alapul.

Folytatás

 

 

Az élet útmutatója

A boldogság

A kompetencia

A tehetség

egészségKALAUZ

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

500 zen és klasszikus haiku

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, 2003

Dolto, Françoise: A gyermek és az öröm, 2002

Évszakok, Négyszer negyven haiku, 2003

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok, 1979

Macuo Basó: Százhetven haiku, 1998

Rácz Zoltán: Családi és társadalmi ünnepek, 1964

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

   
Hírek
 

 

 

Hír? Az mi?

 

Google hírek

 

 

 

1848

 

1949

1970

1980

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Hírhinta

 

 

 

MTI

Szin-Hua

Reuters

AP

TACC

Még 120 nagy hírügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024