VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Élet Útmutatója

A tudás

Az ember | A család | A lakóhely | A munka | A haza | A világ | A tudás | A gazdagság | A törvények | Az értékek

 

Egyéni keresés

 

Az a hős, akinek a középpontja megmozdíthatatlan.

Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő (1803–1882)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

AZ ÉLET ÚTMUTATÓJA

A tudás

 

 

 

 

 A kompetens ember

 

 

   

 

Az ember történelme már nem a biológiai evolúció, hanem egy merőben új erő, egy új, rejtélyes hatalom műve. Ezt a hatalmat öntudatunk felébredése óta tudásnak nevezzük. De mi ez a hatalom? Mit kell tudni róla? Miért és hogyan jelent meg a Földön?

A bibliai legenda szerint „az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját… Az Úristen parancsot adott az embernek: ’A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.’" „…A mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” – ígérte Évának a kígyó, az állatok legravaszabbikja, Éva pedig rávette Ádámot a tilalom megszegésére. Sajnálhatjuk, hogy Éva nem az élet fájáról tépett almát, de még bízhatunk a tudás mindenhatóságában, amely előbb-utóbb az örökélethez is megtalálja a receptet. Akárhogy is van, látjuk, hogy a nagy bűnbeesés nem volt elég ahhoz, hogy a mindentudás egyből belénk költözzön. Első felismerésünk csupán mezítelenségünk volt. De beavatódtunk, megnyílt a szemünk, megnyíltunk a tudás fogadására.

A görög mitológiában az istenek nem kárhoztatják az embert a tudás megszerzéséért, ellenkezőleg: egyenes biztatásukra Prométheusz, a titán mindenféle mesterségekre tanította meg az embereket, míg végül meg is ajándékozta őket a tűz használatának ismeretével is. Bár ez utóbbi túlbuzgóságáért Prométheuszra mért büntetés szörnyű, Zeusz és a többi isten gondot csinált magának az emberek további taníttatásából. Azok hamarosan a mesterség mellett beszélni is megtanultak, s házat, ruhát, sarut, heverő-bundát készítettek, és a földből mindenféle táplálékhoz jutottak. Így éltek az emberek kezdetben, de szétszóródottan, mert városok még nem épültek. Az erősebb vadállatok pedig pusztították őket. Az államvezetés mesterségét még nem ismerték. Látva, hogy egyenként semmire sem mennek, igyekeztek egyesülni. Városokat kezdtek alapítani, hogy megvédelmezhessék magukat, de mihelyt együtt voltak, egymást bántották, mert még nem volt közöttük az államvezetés mestersége. Újra szétszóródtak, és pusztultak tovább. Már Zeusz is megijedt, hogy egészen elpusztul az emberi fajta. Elküldte hát Hermészt, hogy vigye el az emberek közé Aidóst, a „Becsületérzést” és Dikét, az „Igazságot”, s ezek biztosítsák közöttük a rendet és a baráti egyetértés összetartó erejét. Megkérdezte Hermész, hogy milyen módon ossza ki az igazságot és a becsületérzést az embereknek:

– Úgy osszam-e, mint ahogyan a mesterségek vannak elosztva? Mert ezek így vannak: ha akad egy közöttük, aki ért a gyógyításhoz, ez az egy elegendő sok ember számára, s így áll a dolog a többi mesterséggel is. Hát az igazságot és a becsületérzést is így helyezzem közéjük, vagy pedig minden egyes embernek juttassak belőlük?

– Minden egyesnek – mondta Zeusz –, mert sohasem fognak városok létesülni, ha ebben a két tudásban is csak kevesen része-sülnek, mint a többi mesterségben. S törvényt is hirdess a nevem-ben, hogy aki nem képes a becsületérzésből és az igazságból kivenni a részét, az irtassék ki, mint a betegség, a városból!

Nem ismeretes, hogy Zeusz később hogyan értékelte Hermész munkáját, nekünk, sajnos, az az érzésünk, hogy ez a két életbe vágóan fontos mesterség még sem lett jobban kiosztva, mint a többi.

A tudás sajátos kultusza, ezen belül a tudás megszerzéséről szóló épületes legenda minden régi kultúrában megtalálható, de ami ennél is fontosabb, megtalálható a tudás megszerzésének és megtartásának külön mestersége is, idővel mesterségek egész sora. Mindez teljesen érthető, hiszen a tudás az élet legfontosabb feltételévé, sajátos hatalommá vált. Ez az ősi tudás sajátos gyakorlati tudás, és bár kezdettől fogva közösségi eredmény, – és érték is –, de csak egyénileg birtokolható. Ezért mondhatjuk jogosan, hogy „A te tudásod a te hatalmad!”

Vadász, állattartó, növénytermesztő, varga, ács, kovács, fazekas, bányász, gyógyító – egy sor tíz- és százezer éves mesterségek, gyakorlati tudás, amely apáról fiúra, mesterről tanítványra öröklődik. Az embernek meg kell tanulnia gyereknek is lenni, azután udvarlónak, szülőnek. Meg kell tanulnia szabadnak és rabszolgának, harcosnak és sámánnak lennie. Meg kell tanulnia tanítónak lennie. Ez a gyakorlati tudás valójában egyszerű apró mozdulatokból áll, mint a tánc. Egy-egy mesterség elsajátításához többnyire elég néhány ezer ilyen mozdulat. Maga a tanulás gyakorlása már csecsemőkorunkban kezdődik el, és hamar eljutunk a tanulás legtermékenyebb időszakába. Ha egy gyerek kellően tudásgazdag – és ezt a tudást gazdagon sugárzó – környezetben nő fel, egy újabb nagy mestert, törzsfőnököt vagy éppen Mozartot kap a világ.

Évszázadokig a tudás szinte kizárólag ebben a sajátos gyakorlati formában létezett. A tudó – tudással rendelkező – ember (homo sciens) nem egy egyszerű új állatfaj volt, a többi sok tízezer mellett. Ez egy új fejezet lett a világ történetében. Az sem lett volna nagyobb és izgalmasabb csoda, ha a semmiből robotok jelentek volna a Földön. A valóságos evolúciós csoda kiteljesedéséhez hosszú idő kellett. Ez idő alatt az ember egyre jobban alkalmazkodott új kitüntetett szerepéhez, mint a tudás kizárólagos és egyre hatékonyabb birtokosa. Az emberi agy egyre jobban tanult meg tanulni, egyre jobban tanult meg emlékezni, és egyre jobban tanult meg gondolkozni.

A tanulási képesség végképp kiszakította az embert az állatvilágból. Ott, ha rókának születsz, róka maradsz. Az ember születhetett növénytermesztő törzsben, de ha a sors úgy hozta, válhatott belőle állattartó nomád is, vagy gondolhatunk a janicsárságra, amikor egy leigázott nép elrabolt gyermekeiből ezt a népet a legkegyetlenebbül elnyomó-mészárló sereget képeztek ki.

Az emlékező képesség egyre nagyobb tudástárrá tette az agyat, és egyre jobban bővítette a tanulás, a gondolkodás és finomodó szervi és értelmi észlelés kapacitását. A gondolkodási képesség pedig a tudás lényege. Néha gyakorlati tudásunk egy része elvész, és évszázadok kellenek a pótlásához, néha viszont évek alatt hatalmasat gyarapszik. Mind a kettőben a körülmények változása ugyanúgy szerepet játszhat, mint az egyre meghatározóbb emberi – jó és rossz – tulajdonságok. A fejlődés elkerülhetetlen cikkcakkjai mellett is szembeötlő a haladás megállíthatatlansága, és ez nem más, mint a tudás uralma a Földön.

Sokáig a tudás szinte kizárólag az emberi fejekben élt meg, és gyarapodott. Az ember volt a létezésnek az a nyiladéka, amely egyedül volt alkalmas befogadni, és éltetni a tudást. Ez így is maradt akkor is, amikor az ember a tagolt, fogalmakat használó beszédet is megtanulta, és ezáltal létrejött a kommunikáció. A tudás földi jelenlétében az igazi nagy fordulatot viszont elsősor-ban az írás indította. Fontos szerepet játszott ebben a bővülő eszközhasználat, hiszen minden eszköz fogalom is, jelkép is, továbbá a fokozódó munkamegosztás. A munkamegosztás egyre bonyolultabbá tette egyrészt a munkafolyamatokat, másrészt a társas, majd a társadalmi kapcsolatokat. Mindez több, és több tudást igényelt. A hatékonyabb munkamegosztás, párosítva a munkamegosztás egy másik következményével, a javuló jóléttel, lehetővé – és szükségessé – tette az első olyan mesterségek megjelenését, amelyekről azt kell mondani, hogy gazdálkodási területük maga a tudás, termékük pedig a tudomány.

 

 

 

 

 

 

 

 A mindentudás

 

   

 

A tudás 365+1 napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítások és technikák

 

   

 

EFT (Érzelmi Felszabadítás Technikája) Alternatív gyógyító, öngyógyító és személyiségfejlesztő módszer. Az EFT elmélete szerint minden rossz érzésünket és így a betegségeinket is a szervezet energiaáramlásának zavarai okozzák. Az EFT kezelés során az úgynevezett meridián pontokat kopogtatják, közben a negatív érzelmek feldolgozására koncentrálnak, és pozitív megerősítéseket mondanak.

Részletesebben

Gestalt – Pszichológiai irányzat, amelyet a 20. század húszas éveiben dolgoztak ki Németországban. A második világháború után az Egyesült Államokban fejlesztették ki az egyéni, pár- és csoportterápiás irányzatait, valamint a szervezetfejlesztésre is alkalmazott felfogást és módszertant. A gestalt szó németül alakot jelent. Ez az alak a Gestalt irányzatban a jelentéssel bíró jelenség, amely tisztán, egyértelműen jelenik meg előttünk, kiemelkedve a háttérből. A háttér az a többlet-információ, amely külön jelentés nélkül, elmosódottan ad alapot az alaknak. A Gestalt irányzat arra a mindennapi életben tapasztalt jelenségre épít, amely szerint ha egy helyzetet többen végigélnek, mindenki másra fog emlékezni, mindenki mást emel ki belőle.

Részletesebben

 

   

 

 

Bölcsességek, aforizmák

 

   

 

Ki biztosat tud, az gyúljon haragra csak:

a sejtelem más, mint a biztosan-tudás.

(AISZKHÜLOSZ)

Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra.  (Arisztotelész)

A tudásban hiány nélkül jelen van valamennyi tett.  (Bhagayad-Gitá)

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

 

   

 

 

Tanácsok

 

   

 

Kiválóságra törekedj, ne tökéletességre.

Ne azt mondd meg az embereknek, mit csináljanak. Inkább azt mondd el nekik, milyen eredményt szeretnél. Magad is meglepődsz majd, milyen ötletes megoldásokra találnak.

Tanuld meg felismerni a jelentéktelen dolgokat, és né végy róluk tudomást.

Ne feledd: az emberek legerősebb érzelmi szükséglete, hogy elfogadják és becsüljék őket.

Kíváncsiságod legyen kielégíthetetlen. Kérdezz sokat!

Tanulj mindenkitől, aki az utadba akad!

Járj el főiskolások kiállításaira, és mindig vegyél tőlük valamit.

Fejleszd magad.

Ne hagyd, hogy rászedjenek. Ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az túl szép is ahhoz.

Ne feledd: minden hír egy kicsit eltorzítja a valóságot.

Tanácsok

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

 

Az Élet Útmutatója

A világ

Az ember vándor

Az ember A magzat | A csecsemő

A család

Gyermekünk várása - A magán advent

A lakóhely

A munka

A haza

A tudás

A gazdagság

A kompetencia

A tehetség

A törvények

Az értékek

1001 tanács

 

Az Élet Útmutatójáról (letölthető kötet)

Tanítások és technikák

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Kineziológia

Neurálterápia

Nudizmus

Tűzön járás

Zeneterápia

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

A Mester beszélgetései

A boldogság

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020