VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ

Jelen

Civilizáció | Történelem | Kultúra | Tudás | Tudományok | Politika | Gazdaság | Innováció

 

Egyéni keresés

 

 

 

Idő - Futok! Másként nem tehetek!

Jelen - Itt állok! Örökre! Másként nem tehetek!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

Múlt / Jelen / Jövő

 

   

Egy csepp jelen

 

 

 

 

 

 

 

2016. november 27.. vasárnap Az amerikai Tesla cég és az általa nem régen felvásárolt SolarCity közös vállalkozásban kiépített egy komplex napenergiát hasznosító rendszert a csendes-óceáni kis Ta’u szigeten. A rendszer 5238 napelemet és 60 egységet, amely összesen 6 megawatt-óra áramot képes tárolni, ezzel gyakorlatilag 100%-ban biztosítva a sziget energiaszükségletét.

 

 

 

 

 

   
A történelem társadalma
   

 

 

 

2. Jelen

Múlt és jelen közé soha nem húzható éles határ, de többnyire a sors, valójában az érzékeny szemlélet talál erre jól szolgáló ese-ményeket. A 20. század embere számára alig ha lenne döbbenetesebb jelkép a már a nevében is hátborzongató Titanicnál. Az új hatalmas óceánjáró egy sajátos, drámai ellenmondásoktól terhes, de szédületesen fejlődő civilizáció büszkesége, de éppen az erre a civilizációra jellemző mohóság és gőg miatt már az első útja rettenetes tömegtragédiába torkoll.

Közben az igazi történelmi tragédiára sem kell már sokat várni: 1914-ben kitör a hamarjában Nagynak nevezett Világháború. A Titanicról 1514 ember leli halálát az óceán jeges vízében. Ez az egy háború pedig 19 769 102 katonát és civilt pusztít el.

Milyen a világ ebben a rendkívüli időpontban? A Föld lakossá-ga száz év alatt megduplázódott, és már megközelíti a 2 milliárdot (száz évvel később meghaladja a 7 milliárdot). Az emberek többsége úgy él, ahogy hosszú évszázadok óta, sőt, nem voltak kevesen, akik úgy tengik életüket, mint hosszú évezredek óta. És vannak, akik már egy új korban élnek: főleg Európában, de az európai kultúra világszerte elszórt szigetein is. Darwin, Marx, Freud, és Einstein fémjelzik több ezer gondolkodó és tudós korszakalkotó munkáját, amely alapjaiban felforgatja és forradalmasítja a tudományokat. Az irodalom, a költészet, a zene, az építészet, az iparművészet bámulatos magasságokba emeli az ember hétköznapi és magas kultúráját egyaránt. Közben iszonytató társadalmi – szociális és politikai – feszültségek gyűlnek. Minden nagyhatalom még nagyobb hatalomra, minden gazdag mágnás még nagyobb gazdagságra áhítozik. Ez a harc mind a nagyhatalmak, mind a gazdag mágnások számára élethalál-harccá válik. És azzá válik az emberi léttől elidegenített, proletárrá tett emberek tömegei számára is.

Az öldöklést olyan európai hatalmak, zömében keresztyén monarchiák indítják, amelyeket mindenféle béke- és együttműködési szerződések, közös értékek, érdekek, szándékok és tervek, nem utolsósorban pedig rokoni szálak fűznek egymáshoz. Mégis, szinte általános őrület lesz úrrá az embereken. Még a hadműveletek megkezdése előtt az utcákon tömegek éltetik a háborút. Még a nép érdekeit szolgáló szociáldemokrácia is szétesik hazafiaskodó pártokra.

A soha nem látott öldöklés és pusztítás hamar átcsap emésztő szociális tűzbe. Ennek legdrámaiabb, korszakalkotó csúcsa az oroszországi novemberi forradalom, amely példanélküli elszánt-sággal és céltudatossággal egy új világ építését hirdeti meg. Első két döntése a Békedekrétum és a Földdekrétum. Ezzel a Nagy háború új dimenziókat nyer. Másnap a régi világ megindítja katonai intervencióját a szovjet forradalom ellen, de valójában a Nagy Világ-polgárháborút. Harmadnap viszont az új eszmék forradalmi vihart keltenek egész Európában.
Hatalmas katonai és gazdasági gépezetek összeomlanak. Szétesnek évszázados birodalmak. A legtöbb korona a porba hull. A régi világ minden elemében tör és átváltozik. Romjain két új világ vajúdik. Az egyiket cilinderes urak tervezgetik Párizs előkelő környékén. A másikat egy különös társaság tervezi, miközben elkeseredetten védi a mindenhonnan ostromolt Moszkvában.

A világ egy soha nem volt mélységben kettéreped. Megszületik a kapitalista Nyugat és a kommunista Kelet. A világ gyakorlatilag egész gazdagsága a Nyugat birtokába koncentrálódik, így az képes legelőször saját területén kegyetlenül elfojtani minden forradalmat. A bolsevik forradalom megsemmisítése viszont a belső ellenforradalom kegyetlen polgárháborúja és az egész külvilág négy évig tartó intervenciója ellenére kudarcot vall. Így a felszínen a Nagy Világ-polgárháborúban átmeneti fegyverszünet áll be.

Részlet A civilizáció című kötetből 

 

   
   
Múlt, jelen, jövő hírei
 

   

 

1848

1949

1980

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Hírhinta

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

Tudás, közösség, öröm

Öröm

Boldogság

 

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Beszélgetés ideje

 

Kreativitás

Jelbeszéd

 

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

 

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

A munkához való jog

A lakáshoz való jog

A büntetőjog humanizálása

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5    

     7    8    9    10 

Az alapok

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Olvasó Világ

Változó könyves világ a Fb-on

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024