VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Tudod-e?

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

A TUDÁS

TUDOD-E?

 

   

Mire jó az ÚTMUTATÓ Program?

 

 

 

 

Változó Világ Mozgalom

A jelbeszédről

 

 

 

 

Tudod-e,...

...hogyan lehet elmenni az országgyűlés valamelyik ülésére, ami alkotmányos joga?

 

 

 

   

Kérdések sora

 

 

 

 

 

 

 

Tudod-e,...

...hogyan fekszik le a zsiráf?

...és hogyan kel fel (még mindig a zsiráf)?

 

125 megválaszolatlan kérdés

A 125 éves a Science magazin jubileumát emlékezetes módon köszöntötte. Összeállították azoknak a fontosabb tudományos kérdéseknek a listáját, amelyekre nem, vagy nem kielégítően tudunk ma válaszolni. Eredetileg huszonöt kérdést akartak összeírni, de a megválaszolatlan kérdések imponáló mennyisége arra kényszerítette a szerkesztőket, hogy a jubileumhoz illően 125 kérdést fogalmazzanak meg.

A 125-ből kiemeltek huszonöt problémát, azokat, amelyek alapvető, átfogó, más tudományágakra is kihatással levő kérdéseket vetettek fel. Ezekről  rövid esszéket is közöltek. A további száz kérdést már nagyjából tudományágak szerint rendezték. Az olvasókat felhívták, hogy a Science weboldalán szóljanak hozzá a kérdésekhez, mutassanak rá a lista hiányosságaira.

Miből áll a világegyetem? - szól az első kérdés. Az anyag csak kb. 30 %-át teszi ki, a többi a titokzatos antigravitációs erő, a sötét energia. A sötét energia mibenléte ma a fizika legsötétebb területe. Nem könnyebb a következő kérdése sem: mi a tudat biológiai alapja? Elmélet több is van, de kevés a megbízható adat. Miért van kevés génjük az embereknek? Az emberi genom feltérképezése után kiderült, hogy az emberi génállomány és más emlősök génállománya sokkal rugalmasabb és bonyolultabb, mint korábban vélték. Milyen mértékben kapcsolódik az egyes ember egészsége a genetikai változatossághoz? Az Alzheimer-kórtól a mellrákig sok betegség kialakulásának kockázatát vezették vissza génekre, remények szerint megvalósulhat a személyre szabott gyógyítás. A felelős DNS megtalálása - ha a DNS valóban felelős -, és ennek a tudásnak diagnosztikai géntesztekbe konvertálása hatalmas kihívás.

Egyesíthetők-e a fizika törvényei? Nem született még meg az elektrogyenge, az erős és a gravitációs kölcsönhatás leírása egyetlen elmélet keretében. Vannak kezdeti eredmények, a szuperhúr-elmélet tűnik a legígéretesebbnek. Hogyan lehet az emberi életet meghosszabbítani? A szakemberek egyik csoportja szerint a száz-száztíz évet meghaladó élettartam általánossá tehető, mások kétségbe vonják a lehetőséget. Mi kontrollálja a szervek regenerációját? A szervek, szövetek újjáépítése az antibiotikumok 20. századi alkalmazásának megfelelője lesz a 21. században. Még hátravan annak megértése, milyen jelek szabályozzák a regenerációt. Hogyan lehet egy bőrsejtből idegsejt? Évtizedekre szóló feladat annak felderítése, hogy a 25 ezer gén hogyan dolgozik együtt a szövetek létrehozásán, a gének közülük melyek felelősek a sejtek fejlődéséért. Hogyan lesz egyetlen szomatikus sejtből teljes növény? Egyes növények képesek erre, de a folyamatot kevéssé értjük.

Hogyan működik a Föld belseje? Negyven éve gyűlnek a szeizmikus adatok, de a viták nem csitulnak. Egyedül vagyunk a Világegyetemben? Nem valószínű. Az a nagy kérdés, mikor leszünk képesek műszaki megoldást találni idegen intelligenciák felderítésére. Ha szerencsénk van, akkor ez már a következő huszonöt évben megtörténhet. Hol és mikor kezdődött a földi élet? Ötven éve keresik a választ, ígéretes kutatási programok zajlanak. Közülük a Mars-kutatás a legizgalmasabb.

Mi határozza meg a fajok diverzitását? Ha erre választ találunk, akkor megérthetjük a korábbi kihalási hullámok természetét, és stratégiát dolgozhatunk ki a kihalás csillapítására. Milyen genetikai változásoknak köszönhetjük egyedülálló ember voltunkat? Az emberi genom ismert, rövidesen a főemlősök genomját is feltárják. Az összehasonlításból kiderülhet, milyen genetikai változások választanak el minket legközelebbi rokonainktól. Hogyan tároljuk és hogyan idézzük fel az emlékeket? Állatkísérleteknek és az emberi agyról készített képeknek köszönhetően feltártak különböző memóriatípusokat és a hozzájuk kapcsolódó agyterületeket, de továbbra is nagyok az ismerethiányok. Hogyan alakult ki a kooperatív viselkedés? Evolúciós játékelméleti modellekkel számszerűsítik az együttműködést, megjósolják, milyen viselkedés várható különböző körülmények között. A modellek még nem tökéletesek, a játékelmélet fejlődésétől várható, hogy világosabb képet kapunk a bonyolult társadalmakat kormányzó szabályokról. Hogyan alakul ki az összkép a biológiai adatok halmazából? Senki sem tudja, hogy az intenzív interdiszciplináris kutatások és a növekvő számítógépi teljesítmény révén képesek lesznek-e a kutatók átfogó, rendszerezett képet alkotni az élet működéséről.

Meddig juthatunk el a kémiai önszerveződésben? Egyelőre mérsékelten bonyolult rendszerek önszerveződéssel való létrehozásának megtervezésére képesek a vegyészek. A bonyolultság iránti igény nő, például a számítógépes áramkörök miniatürizálása, a nanotechnológia elterjedése következtében. Vannak-e elvi korlátai annak, hogy algoritmusokkal megoldható egy probléma? Matematikusok megmutatták, ha sikerülne gyors algoritmusokkal megoldani a legnehezebb számítási problémák valamelyikét, akkor az összes hasonlót megoldhatnánk. Nem biztos, hogy létezik ilyen gyors algoritmus. Úgy vélik, hogy nincs, de ennek a bizonyítása a matematika egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése.

Ki lehet-e szelektíven kapcsolni az immunválaszokat? Régóta, eddig kevés sikerrel keresik annak a megoldását, hogy az immunrendszer teljes letompítása nélkül is viselje el a szervezet az átültetett szervet. A kvantum-határozatlanság és non-lokalitás mögött mélyebb elvek húzódnak meg? A kvantumelmélet egyenletei elképzelhetetlen viselkedésmódokat engednek meg a parányi objektumoknak. Reménykednek, hogy egyszer túl lehet jutni ezen a kényelmetlenségen, amelyet Einstein így fogalmazott meg: "Nem hiszem, hogy Isten kockával játszana". Lehet-e hatékony HIV-vakcinát létrehozni? Már ismert, hogyan rombolja az immunrendszert a HIV, de nem tudjuk, milyen immunválaszokkal védhető ki a fertőzés. Az AIDS-vakcina-kutatók megalapozottan bizakodóak. Milyen forró lesz az üvegház-világ? Bolygónk hőmérséklete a következő évtizedekben és évszázadokban azon múlik, hogyan reagál a klíma az általunk a légkörbe engedett üvegházhatású gázokra. Az előrejelzések egyre szűkebb sávot jelölnek ki. Mi helyettesítheti az olcsó olajat és mikor? Az alternatív források megtalálásának esélye azon múlik, mennyire tekintjük fontosnak az energetikai kutatás-fejlesztést. A tudományos eredmények mellé globális politikai konszenzusra is szükség lesz.

Továbbra sem lesz igaza Robert Malthusnak? Sürgető kérdés: vajon a jelenlegi életszínvonal fenntartható-e a szükséget szenvedők helyzetének javításával együtt? Hogyan élhet az emberiség fenntartható módon a biodiverzitás megőrzésével együtt?

 

A további százat már kommentár nélkül soroljuk tízesével új bekezdésekbe.

A mienk az egyetlen Világegyetem? Mi hajtotta a kozmikus inflációt? Mikor, hogyan formálódtak az első csillagok és galaxisok? Honnan jönnek az ultranagy energiájú kozmikus sugarak? Miből nyernek energiát a kvazárok? Milyen a fekete lyukak természete? Miért van több anyag, mint antianyag? Bomlik a proton? Milyen a gravitáció természete? Miért más az idő, mint a többi dimenzió?

Vannak az anyagnak a kvarkoknál kisebb összetevői? A neutrínók önmaguk antirészecskéi? Leírható egységes elmélettel valamennyi korrelált elektron-rendszer? Mekkora az elérhető legnagyobb lézerteljesítmény? Lehet tökéletes optikai lencsét készíteni látható fényre? Lehet-e szobahőmérsékleten működő mágneses félvezetőket készíteni? Miért, hogyan állnak párba az elektronok a magas hőmérsékletű szupravezetőkben? Megteremthető a turbulens áramlások dinamikájának és a szemcsés anyagok mozgásának általános elmélete? Vannak-e stabil, nagy rendszámú elemek? Lehetséges-e szuperfolyékonyság folyadékban, ha igen, hogyan?

Milyen a víz szerkezete? Milyen az üveges állapotok természete? Vannak-e a kémiai szintézisnek, nagy molekulák létrehozásának határai? Hol a fényelemek hatásfokának a maximuma? A fúzió mindig csak a jövő ígérete marad? Mi működteti a Nap mágneses ciklusát? Hogyan formálódnak a bolygók? Mi okozza a jégkorszakokat? Miért fordul meg a Föld mágneses tere? Vannak a földrengéseknek előrejelzésre használható előjelei?

Van vagy volt másutt is élet a Naprendszerben? Honnan ered a homokiralitás a természetben? Meg tudjuk jósolni hogyan változtatnak alakot a fehérjék? Hányféle fehérje van az emberben? Hogyan találják meg a fehérjék partnerüket? Hányféle sejthalál létezik? Mitől zajlik simán a sejten belüli forgalom? Mi teszi képessé a sejtszervecskéket, hogy a DNS-től függetlenül másolják magukat? Milyen szerepet játszanak az RNS különböző formái? Milyen szerepet játszanak a telomérek és a centromérek?

Miért nagyon nagyok egyes genomok, mások miért nem? Mit csinál a sok "szemét" a genomunkban? Mennyire csökkentik új technológiák a szekvenálás költségeit? Honnan tudják szervek és egész szervezetek, hogy mikor hagyják abba a növekedést? Hogyan örökölhetőek a nem mutációs genomváltozások? Mi határozza meg az aszimmetriát az embrióban? Hogyan fejlődnek, hogyan alakulnak ki a végtagok, uszonyok, arcok? Mi indítja el a pubertást? Az őssejtek állnak minden rák mögött? Fogékony a rák az immunszabályozásra? A daganatokat inkább lehet kordában tartani, mint gyógyítani? A gyulladásnak minden krónikus betegségben fontos szerepe van? Hogyan működnek a prionbetegségek? Mennyire függnek a gerincesek a fertőzés elleni küzdelemben a velükszületett immunrendszertől? Az immunológiai memóriához antigéneknek való krónikus kitettség szükséges? Miért nem löki ki a terhes nő szervezete magzatát? Mi szinkronizálja egy szervezet 24 órás periodikusságát? Hogyan tájékozódnak a vándorló madarak, lepkék, bálnák? Miért alszunk? Miért álmodunk?

Miért vannak kritikus időszakok a nyelvtanulásban? Befolyásolják a feromonok az ember viselkedését? Hogyan hatnak az általános érzéstelenítők? Mi okozza a skizofréniát? Mi okozza az autizmust? Milyen mértékben tudjuk késleltetni az Alzheimer-kórt? Mi a szenvedélyek biológiai alapja? Az erkölcsiség be van építve az agyunkba? Hol vannak a gépek tanulásának határai? A személyiség milyen mértékben meghatározott genetikailag?

Mik a szexuális orientáció biológiai gyökerei? Lesz-e valaha olyan életfa, amelyben egyetértenek a rendszerezők? Hány faj él a Földön? Mi egy faj? Miért olyan gyakori a géncsere, miért olyan mobilak a gének? Ki volt az emberiség közös őse, LUCA? Hogyan alakultak ki a virágok? Hogyan csinálnak sejtfalat a növények? Mi szabályozza egy növény növekedését? Miért nem áll ellen minden növény minden betegségnek?

Miért különbözik a növények stressztűrő képessége? Mi okozta a tömeges kihalásokat? Meg tudjuk akadályozni a kihalást? Miért voltak olyan nagyok egyes dinoszauruszok? Hogyan fognak a globális felmelegedésre reagálni az ökoszisztémák? Hányféle ember élt a közelmúltban, milyen rokonságban álltak egymással? Fokozatosan vagy ugrásszerűen alakult ki a modern emberi viselkedés? Mik az emberi kultúra gyökerei? Mik a nyelvek és a zene evolúciós gyökerei? Milyen emberi rasszok vannak, hogyan alakultak ki?

Miért fejlődnek egyes országok, mások miért stagnálnak? Milyen hatással van a nagy költségvetési deficit egy ország kamatlábaira és gazdasági növekedési ütemére? A szub-szaharai Afrikában miért nőtt a szegénység, miért csökkent a várható élettartam? Szoros a kapcsolat a politikai és a gazdasági szabadság között? (Majd Kínában kiderül.)

A matematikáról nem fogalmaztak meg kérdéseket a Science munkatársai, hanem átvették a Clay Intézet ún. millenniumi kérdéseit. Ezek megfogalmazása a többi kérdésnél kevésbé közérthető. Létezik egyszerű teszt annak az eldöntésére, hogy egy elliptikus görbének véges számú gyöke van? Leírható egy Hodge-kör algebrai körök összegeként? Kiderül majd, hogy milyen körülmények között alkalmazhatók a Navier-Stokes-egyenletek? A Poincaré-teszt a négydimenziós térben is karakterizálja a gömböket? A Riemann-féle zéta-függvény matematikailag érdekes gyökeinek mindegyike a+bi formájú? Szilárd matematikai alapokon nyugszik a részecskefizika Standard Modellje?

 

   
   

A világ és a kérdések

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

Professzor – Nem az a kérdés, hogy változik-e a világ, hanem az, hogy mi emberek képesek vagyunk-e megérteni azt!

Doktor – Valóban nem az a kérdés, hogy változik-e a világ, a legfőbb kérdés az, hogy mi emberek képesek vagyunk-e azt megváltoztatni!

Kapitány – Régen csak értelmezték a világot, most az a feladat, hogy azt megváltoztassuk!

Professzor – Csak bízni tudom, kedves barátom, hogy nem a hírhedt ifjú hegeliánus téziseit fogod újra felfedezni, hanem eljutsz a híres középkori fohászhoz: "Adj, Uram, erőt, hogy elviseljem a megváltoztathatatlant, és adj, Uram, bátorságot, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, és adj, Uram, bölcsességet, hogy megkülönböztessem a kettőt!"

Mester – Barátaim, nem kérdés, hogy az ember ma már - ha akarom képes, ha akarom bátor - megváltoztatni a világot. A kérdés az, hogy van-e elegendő tudásunk, alkotó erőnk és erkölcsi szilárdságunk ahhoz, hogy jobbá  tegyük a világot! És erre talán mi is lehetünk válasz!

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Fahrenheit 451

 

 

 

 

 

– Arra gondolok, milyen ostoba voltam, amikor a magam szakállára akartam működni, amikor elhatároztam, hogy könyveket dugok el a tűzőrök házában, és feljelentem őket.

– Azt tette, amit tennie kellett. Országos viszonylatban talán nagy hatása lehetett volna. De a mi módszerünk egyszerűbb, és úgy vélem: jobb. Csak annyit akarunk elérni, hogy érintetlenül, biztonságban őrizzük azt a tudást, amelyre később szükség lehet. Egyelőre nem törekszünk arra, hogy felbujtsuk, fellázítsuk az embereket. Mert ha megsemmisítenek minket, a tudomány meghalt, talán örökre. A magunk sajátos módján mintapolgárok vagyunk; elhagyott utakon járunk, éjszakánként a hegyekben alszunk, s a városiak nem törődnek velünk. Néha feltartóztatnak, megmotoznak, de nincs nálunk semmi, ami gyanúba keverhet. A szervezet rugalmas, laza és szétszórt. Közülünk néhányan plasztikai műtéttel megváltoztatták arcukat és ujjlenyomatukat. Most szörnyű feladatunk van: várjuk, hogy a háború megkezdődjék, és mielőbb véget érjen. Nem valami derűs feladat, de mit tehetünk, nem szólhatunk bele. Fölösleges kisebbség, pusztába kiáltó szó vagyunk. Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább, amíg át nem adhatják tudásukat a világnak. A tudás egy része természetesen így elvész. De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

Folytatás  

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Bárczy Barnabás: Számtan, 1962

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mérey Gyula: Számtan, 1914

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  VISSZA

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdet? X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdet? X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023