VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Európai Unió Enciklopédia

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A nép csupa olyan ember, mint én meg te; a Tatád, a Nyanyád meg az Annátok, azok emberek, és ha sokan együtt vannak, akkor népnek mondják őket.

Grimmelshausen

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

EURÓPAI UNIÓ ENCIKLOPÉDIA

 

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

  

   
 
   

A

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

Az EU története

 

EU Delegációja

 

Az Európai Unió "hivatalos" lexikonja

 

 

 

Acquis communautaireA francia eredetű kifejezés magyar jelentése: közösségi jogi vívmányok. Az acquis communautaire valójában az EU teljes joganyagát jelenti. A Közösségek alapító Szerződésein, illetve azok módosításain, kiegészítésein, valamint a Szerződések alapján folyó, ún. másodlagos jogalkotás keretében megszületett jogszabályokon alapul. Az acquis-t az EU-hoz csatlakozó államoknak is el kell fogadniuk, ugyanis elismerése és adaptálása a belépés feltétele.

Ajánlás (recommendation)Jogilag nem kötelező jogi aktus, amit azonban a nemzeti bíróságoknak, ha a közösségi joggal kapcsolatos ügyekben járnak el, figyelembe kell venniük. Az ajánlás általában a címzetteihez egyfajta cselekvési és magatartási elvárásokat fogalmaz meg.

Amszterdami Szerződés (ASZ, Treaty of Amsterdam)Az EU egyik (az alapító szerződéseket) módosító szerződése, amelyet 1997. október 2-án írtak alá, és amely 1999. május 1-jén lépett életbe. Az Amszterdami Szerződés többek között előremutató változásokat eszközölt a közös kül- és biztonságpolitika területén, jelentős döntéseket hozott a bel- és igazságügyi együttműködés szorosabbra tűzésében, az Unió szintjére emelte a foglalkoztatáspolitikát, valamint széleskörűen kiterjesztette az Európai Parlament döntési jogait.

ÁROP – Államreform Operatív Program

Ausztria – Az Európai Unió egyik tagországa, 1995 óta

AVOP – Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program

Folytatás

   

 

Európai Tér

kiemelt oldalai

Európa Enciklopédia

E-Útmutató

Euroutazások

Eurorégiók

Europályázatok

Euro Press Publica

Euro-Váltó

Euxinos

További tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

 

Rövidítés-kereső:

 

   
 
   

B

 

 

B2B – Vállalkozások között

B2C – Vállalkozások és ügyfelek között

Belgium – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

Bulgária – Az Európai Unió egyik tagországa, 2007 óta

Folytatás

   
   
 
   

C, Cs

 

VÁLTOZÓ VILÁG 55.

Az EU és az oktatás

 K     R     M 

 

 

CBC – Határokon Átnyúló Együttműködés a PHARE program keretében

Ciprus – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

COMENIUS Közoktatási alprogram a SOCRATES programon belül.

* * *

Csehország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Csereprogram (exchange programme)nemzetközi oktatási programok keretében szervezett oktató- illetve tapasztalatcserék.

Folytatás

   
   
 
   

D

 

VÁLTOZÓ VILÁG 34.

Dánia

 K     R     M 

 

 

Dánia – Az Európai Unió egyik tagországa, 1973 óta

DAOP – Dél-alföldi Régió Operatív Programja

DDOP – Dél-dunántúli Operatív Program

Diszkriminációmentesség elveMindenkit egyenlő bánásmódban kell részesíteni tekintet nélkül nemére, nemzetiségére, nemi irányultságára, faji, vagy etnikai eredetére, vallására, hitére, fogyatékosságára, illetve korára.

DMR – Duna-Majna-Rajna víziút rendszer

Folytatás

 

 

   
 
   

E

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

 

ÉAOP – Észak-Alföldi Operatív Program

ÉARFT – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

ÉARFÜ Kht. – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

EGK – Európai Gazdasági Közösség

Egyesült Királyság – Az Európai Unió egyik tagországa, 1973 óta

Elnökség – Az Európai Unió vezetésének egyik sajátos formája. Bővebben

EK – Európai Közösség

ESZA – Európai Szociális Alap

Észtország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

ETCS (European Train Control System) – Európai Vonatbefolyásolási Rendszer

EU – Európai Unió

Euró – 1999.január 1-jén az euró lett az egységes európai valuta. Az euró bankjegyek és érmék 2002.január 1-jétôl kerültek forgalomba. Az euró logót a görög epszilon (ez a kultúra az európai civilizáció közös bölcsője) és az Európa szó első betűje nyomán alkották meg. A két párhuzamos vonal az euró stabilitását jelképezi.

Európa Nap – Az Európai Unió minden országában május 9-én ünneplik az Európa Napot, az európai integráció főállomását, annak emlékére, hogy Robert Schuman francia külügyminiszter - Jean Monnet, az akkori Francia Tervintézet vezetőjének ösztönzésére - 1950. május 9-i nyilatkozatában javasolta az első és második világháborúban egymás ellen harcoló európai országoknak, hogy szén-és acéltermelésüket vonják közös irányítás alá más európai országok felé is nyitott szervezet keretein belül. "Európát nem lehet egy csapásra felépíteni, sem általánosan integrálni. Konkrét megvalósításokra van szükség, de mindenekelőtt a tényleges szolidaritást kell megteremteni. Az európai nemzetek összefogásához szükség van arra, hogy Franciaország és Németország között megszűnjön az évszázados ellentét." Hat ország válaszolt a felhívásra, és 1951.április 18-án Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország aláírta az első Szén- és Acélközösséget (ECSC) létrehozó Párizsi Szerződést.

Európai Unió Az európai integráció szervezeti kerete, amelyet a Maastrichti szerződés hozott létre 1993. november 1-jével. Az Európai Unió három pilléren nyugszik. Ezek: az Európai Közösség, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel- és igazságügyi együttműködés.

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) – Európai Közösségek Statisztikai Hivatala

EWC – Európai Hulladék Katalógus EWC-kódok

Folytatás

   
   
 
   

F

 

VÁLTOZÓ VILÁG 46.

Finnország

 K     R     M 

 

 

Finnország – Az Európai Unió egyik tagországa, 1995 óta

FIT – Fejlesztéspolitikai Irányító Testület

FKTB – Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Főigazgatóság (Directorate General – DG) Az Európai Bizottság hivatali struktúrája alapvetően az egyes biztosok alá tartozó főigazgatóságok körül szerveződik. Az egyes főigazgatóságok elhatárolt- a nemzeti minisztériumokhoz hasonlatos – szakterületekkel (pl. oktatásügy, foglalkoztatáspolitika, környezetvédelem stb.) foglalkoznak. A fő- igazgatóságok és a biztosi tárcák ugyanakkor nem teljes mértékben fedik egymást, általában kevesebb biztos van, mint főigazgatóság, ezért van olyan biztos, aki több főigazgatóságot is felügyel. A főigazgatóságok igazgatóságokra, az igazgatóságok osztályokra tagozódnak.

Franciaország – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

Folytatás

   
   
 
   

G, Gy

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

 

GOP – Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Görögország – Az Európai Unió egyik tagországa, 1981 óta

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Folytatás

   
   
 
   

H

 

VÁLTOZÓ VILÁG 32.

Hollandia

 K     R     M 

 

 

HÁT – Helyettes Államtitkárság

Határozat (decision)Meghatározott címzetteknek szóló, általában konkrét ügyekre vonatkozó jogszabály, amely teljes egészében kötelezi címzettjeit. 

HAWIS – Veszélyes Hulladék Nyilvántartó Rendszer

HEFOP – Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program

Hgt. – Hulladékgazdálkodási törvény

Himnusz: Az Európai Unió állam-és kormányfői az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén az Örömódát, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájából a negyedik tétel bevezető részét fogadták el európai himnusznak. Emellett minden tagország megőrzi saját nemzeti himnuszát. A közös himnusznak hivatalosan elfogadott szövege nincs, de többnyire a szimfónia eredeti szövegét éneklik.

Hollandia – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

HOPE – Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

Folytatás

   
   
 
   

I

 

ICT – Információs és kommunikációs technológia

IG – Integrated Guidelines (Integrált Iránymutatások)

IH – Irányító Hatóság

IKT – Információs és Kommunikációs Technológia (angolul: ICT)

Irányelv (directive) A Tanács, vagy a Bizottság által kiadott jogszabály. Valamennyi tagország számára kötelező a benne foglalt szabályozás, vagy cél megvalósítása, amelyet a tagország belső jogrendjében történő jogszabály-módosítással, vagy jogszabályalkotással kell elérni.

Írország – Az Európai Unió egyik tagországa, 1973 óta

ISPA – Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz

IT – Információ-technológia

ITC – Information and Telecommunication (Információ és Telekommunikáció)

ITDH – Hungarian Investment and Trade Development Agency

Folytatás

   
   
 
   

J

 

Jelmondat2000. május 4-e óta Európának jelmondata is van. Egy verseny alapján, amelyen 80.000 10-20 év közötti európai fiatal vett részt, az Európai Unió valamennyi tagállamából egy-egy jelentős személyiséget magában foglaló európai zsűri a beérkezett javaslatok közül a következő jelmondatot választotta: "Egység a sokféleségben".

Jeremie-programA program az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap közös akciója, amely segíti a mikro-, kis- és közepes vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását az Európai Unió strukturális alapjaiból.

Jogharmonizáció (Legal harmonization)A nemzeti jogrendszerek, jogszabályok közelítése, hasonlóvá tétele az integráció célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A tagállamok nemzeti jogai közelítésének igénye már az EGK megalakulásakor jelentkezett. Ennek megfelelően a Római Szerződés intézményesítette is a jogharmonizációt, mint a jogközelítés fő formáját. Az EK azóta is elsődlegesen jogharmonizációra, és nem egy egységes jog kialakítására törekszik, bár a rendeletek révén megegyező jogszabályok jönnek létre a tagállamokban. A Római Szerződés a jogharmonizáció fő eszközévé a közösségi irányelv (direktíva) aktusát tette, ugyanis az irányelveken keresztül biztosítható a legkisebb összeütközésekkel a nemzeti jogrendszerek közelítése. 

Folytatás

   
   
 
   

K

 

K+F – Kutatás és fejlesztés

KA – Kohéziós Alap

Kbt. – Közbeszerzési Törvény

KDB – Közbeszerzési Döntőbizottság

KDOP – Közép-dunántúli Operatív Program

KDRFT – Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

KDRFÜ Kht. – Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

KEHI – Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

KEOP – Környezet és Energia Operatív Program (2007- 2013)

Kht. – Közhasznú Társaság

KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (2004- 2006)

KKV – Kis- és Középvállalkozások

KMOP – Közép-Magyarországi Operatív Program

KMR – Közép-magyarországi Régió

KohézióA Közösség valamennyi polgára számára biztosítani kell a szolgáltatások, a jólét és a fejlődés minimumát. Ez jövedelem-transzfert feltételez a gazdagabbaktól a szegényebb és gyengébb gazdaságok javára.

KÖZOP – Közlekedési Operatív Program

KSH – Központi Statisztikai Hivatal

KSZ – Közreműködő Szervezet

KTK – Közösségi Támogatási Keret

Folytatás

   
   
 
   

L

 

LE – Lakosegyenérték

Lengyelország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

LEONARDO DA VINCI programAz EU egyik oktatási programja, amelynek feladata a szakképzési együttműködés fejlesztése az EU versenyképességének növelése érdekében. A Leonardo program a szakismeret fejlesztését (különösen a fiatalok esetében), a folyamatos tanulást, a vállalkozói szellem ösztönzését, az innovációt és a nyelvtanulást helyezi előtérbe.

Lettország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Litvánia – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

LSIF – Large Scale Infrastructure Facility

LSZK – Logisztikai Szolgáltató Központ

Luxemburg – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

Folytatás

   
   
 
   

M

 

Maastrichti szerződés Az európai integrációban jelentős állomást jelentő, az Európai Unió hivatalos kialakítását kimondó szerződés. Az azzal kapcsolatok tárgyalásokés igen komoly viták1991 decemberében a hollandiai Maastrichtban rendezett csúcsértekezleten folytak. Itt eldőlt: szigorú kritériumokhoz, pénzügyi mutatókhoz kötik, mely országok vezethetik be a pénzügyi unió harmadik szakaszában a közös pénzt. És eldőlt a menetrend is: a második szakaszt 1994, a harmadikat 1997, de legkésőbb 1999. január 1-jén megkezdik. Nagy-Britannia külön jegyzőkönyvbe foglaltatta: fenntartja magának a lehetőséget, hogy nem vesz részt a harmadik szakaszban, „ha csak másként nem dönt”. Ez annyit jelentett: nem akadályozza meg a többieket, hogy bevezessék a közös pénzt, s nyitva tartja magának a későbbi csatlakozás lehetőségét. A többiek úgy gondolták, London egy idő után úgysem tehet majd mást, elfogadták tehát pillanatnyi különállását. Ugyanez történt a szociális politika esetében. A britek közölték, hogy ők semmilyen kötelezettséget nem vállalnak e téren. A többi tizenegy tagország pedig aláírta az Európai Szociális Chartát, amely kötelezővé teszi bizonyos közös európai normák betartását a kollektív szerződéseket, munkafeltételeket, a társadalombiztosítást, a dolgozók részvételét a munkahelyi tanácsokban, a férfi és női munka egyenlőségét illetően, s megnyitja a lehetőséget közösségi szociálpolitika részletesebb kialakítására is. Ez utóbbit sürgették a szociáldemokrata szakszervezetek, pártok, kormányok, de azért is fontos volt, hogy mindenütt egyforma feltételek érvényesüljenek az uniós cégek, vállalatok számára. John Major számára diadal volt, hogy Nagy-Britannia kimaradt mind a jövendő közös pénzből (amelynek sikerében nem hitt igazán), mind a vállalatok gazdálkodását erősen megterhelő szociálpolitikai normarendszerből, a többiek szintén sikerként értékelhették, hogy előbbre léptek a britek nélkül is. Az integráció fokozottabb elmélyítését szorgalmazók megint elégedetlenek maradtak: az eredmény aligha volt összhangban várakozásaikkal. Az Unió „föderációs jellegűvé alakulása” kimaradt a végleges szövegből a britek merev ellenállása miatt. A brit sajtó egy része egyenesen „förtelmesnek” minősítette a föderális (szövetségi) kifejezést. Ehelyett az „Európa népeinek egyre szorosabb uniója” megfogalmazás került a szövegbe, ami semmiben sem tér el az Európa Tanács alapokmányában és a Római Szerződésben már megtalálhatótól. A németek, akikhez a legnagyobb tömegben igyekeztek a fejlődő országbeli bevándorlók, ezzel szemben elérték, hogy a bevándorlási és vízumpolitika nem a kormányközi együttműködéssel szabályozott harmadik pillérbe került, hanem az elsőbe, tehát közösségi ügynek minősült, s így szótöbbséggel lehetett ide vonatkozó határozatokat hozni. A Közösség – helyesebben immár Unió – kilenc nyelvén több száz oldalt kitevő, 300 cikkelyt, 17 jegyzőkönyvet és 33 külön nyilatkozatot tartalmazó Maastrichti Szerződést 1992 februárjára sikerült végleg megszövegezni és lefordítani minden nyelvre. Akkor írták alá a külügyminiszterek és a pénzügyminiszterek. (VV 30)

Magyarország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Málta – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Folytatás

   
   
 
   

N, Ny

 

NAP – Nemzeti Akcióprogram

Natura 2000 – Fokozott ökológiai védelem alatt álló Európai Uniós területek

NAVS – Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia

Németország – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

NFT – Nemzeti Fejlesztési Terv: 1. NFT – Első Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006), 2. NFT – Második Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013), új nevén: ÚMFT

NFÜ – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NKP – Nemzeti Környezetvédelmi Program

NSRK – Nemzeti Stratégiai Referencia Keret

Nizzai SzerződésA 2000. évi kormányközi konferenciát lezáró dokumentum, amely módosítja az EU és az EK korábbi szerződéseit. A szerződést 2001. február 26-án írták alá. Csak azt követően lép hatályba, hogy mind a 15 tagállam ratifikálta. A Nizzai Szerződés az Unió bővítéssel kapcsolatos intézményi és döntéshozatali reformját tartalmazza. Foglalkozik a Tanácsban meglévő szavazati súlyok módosításával, a minősített többségi döntések körének kiterjesztésével, a Bizottság összetételének módosításával, illetve az egyéb közösségi intézményekben a bővítés hatásainak érvényesítésével.

NYDOP – Nyugat-dunántúli Operatív Program

Folytatás

   
   
 
   

O, Ö

 

VÁLTOZÓ VILÁG 49.

Olaszország

 K     R     M 

 

 

OECD – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

OFA – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

OFK – Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

OHT – Országos Hulladékgazdálkodási Terv

OKKP – Országos Környezeti Kármentesítési Program

Olaszország – Az Európai Unió egyik alapító tagországa, 1957 óta

OLM – Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat

OP – Operatív Program

OPTKB – Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottság

OSAP – Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

OszthatatlanságBizonyos tevékenységek méretgazdasági és funkcionális okokból nem oszthatók szét a tagállamok között, ezért ezeket közösségi szinten célszerű finanszírozni.

OTH – Országos Területfejlesztési Hivatal

OTK – Országos Területfejlesztési Koncepció

Folytatás

   
   
 
   

P, Q

 

VÁLTOZÓ VILÁG 42.

Az EU támogatási politikája

 K     R     M 

 

 

PHAREKözép- és Kelet-Európa országainak nyújtott EU-támogatások programja. A PHARE rövidítés pontos jelentése: Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy (Lengyelország és Magyarország Segítségnyújtás a Gazdasági Újjáépítéshez). Mivel a program eredetileg a két élenjáró reformország segélyezését jelentette, amit 1990-től kiterjesztettek a többi közép- és kelet-európai országra is. Kezdetben általános segélyprogram volt a gazdasági és politikai intézményrendszer fejlesztéséhez. 1998-tól a tizenegy közép- és kelet- európai tagjelölt ország (Albánia, Bulgária, Csehország, Esztónia, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia) számára azonban már kiemelten az EU-tagság követelményéhez kapcsolódó közigazgatási és igazságszolgáltatási intézményrendszer megerősítéséhez, valamint az acquis communautaire adaptálásával és alkalmazásával összefüggő területeken nyújt támogatást.

PEEN – Pán-európai Ökológiai Hálózat

PHARE – Közép- és Kelet-Európa országainak nyújtott EU támogatások programja (előcsatlakozási alap)

PM TVI – Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda

PM10 – Particulate matter. PM10-nek a 10 mm-nél kisebb átmérőjű részecskéket nevezzük. Kémiai értelemben aeroszoloknak nevezzük a körülbelül 10 μm-es (mikrométer) átmérőnél kisebb, 0,001 μm-es átmérőnél nagyobb, levegőben, mint közegben diszpergált (szétszórt) állapotban előforduló, folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskéket, szálló port. Ezen részecskék élettartama néhány perctől akár több hónapos időtartamig terjedhet a részecskék méretétől, kémiai összetételétől és tömegétől függően.

Portugália – Az Európai Unió egyik tagországa, 1986 óta

PPP – Public-Private Partnership

Folytatás

   
   
 
   

R

 

Római szerződésAz Európai Gazdasági Közösség (EGK), illetve az Euratom létrehozásáról 1957. március 25-én aláírt szerződések, amelyek 1958. január 1-én léptek hatályba. Ezekben fektették le először az európai integráció célkitűzéseit.

Románia – Az Európai Unió egyik tagországa, 2007 óta

RÁCS – Regionális és Ágazati egyeztető Csoport

RoLa – Gördülő országút: közúti kamionok továbbítása vasúton

ROP – Regionális Operatív Program

RoRo – Roll-on roll off (Közúti szállítmány: kamion, konténer stb. továbbítása vízi úton)

Folytatás

   
   
 
   

S

 

SA – Strukturális Alapok

SKV – Stratégiai Környezeti Vizsgálat

SOP – Sectoral Operative Programme (Ágazati Operatív program)

Spanyolország – Az Európai Unió egyik tagországa, 1986 óta

Strukturális alapok (Structural Funds)Az Európai Szociális Alapot, az Európai Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekcióját, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, valamint a Halászati Tanácsadó Pénzügyi Eszközt összefoglalóan az EU strukturális alapjainak nevezik. A négy strukturális alap feladata az Unión belüli fejlettségbeli különbségek mérséklése, az eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és szociális kohéziójának megteremtése. Ezen belül a strukturális alapok fő célja a fejlődésben elmaradott azon területek felzárkóztatása, amelyek egy főre jutó GDP-je nem éri el az Unió átlagának 75%-át. Emellett a szerkezetátalakítással, valamint a súlyosabb munkanélküliséggel küzdő területek élveznek jelentősebb támogatást.

Svédország – Az Európai Unió egyik tagországa, 1995 óta

SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Gyengeségek, Erősségek, Lehetőségek, Veszélyek elemzési módszere)

Folytatás

   
   
 
   

Sz

 

Szlovákia – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Szlovénia – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Szubszidiaritás (subsidiarity)Az EU működésének egyik legfontosabb alapelve, amely szerint minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell hozni. A Közösségre kizárólag azok a jogkörök ruházhatóak át, amelyeket közösségi szinten hatékonyabban lehet gyakorolni, mint az egyes tagállamok, vagy régiók szintjén.

Folytatás

   
   
 
   

T

 

TA – Technical Assistance (Technikai Segítségnyújtás)

TAMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program

TEMPUS (Trans-European Cooperation Scheme for University Studies) Az EU a volt szocialista országok felsőoktatásának támogatására a kilencvenes évek eleje óta működteti a TEMPUS programot, amely a kezdetekben a közép- és kelet-európai országok hallgatóinak és oktatóinak EU-országokban való tanulását, cseréjét, az oktatási intézmények fejlesztését segítette (Magyarország 1997-ig volt részese). A 2000-ben megkezdett TEMPUS III. program kifejezetten a nem tagjelölt országokra irányul.

TEN – Trans-European Network (Transz-európai (közlekedési) hálózat)

TEN-T – Trans European Netwrok–Transport (Transz-európai közlekedési hálózat)

TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TIR – Tervezési Informatikai Rendszer (Kormányzati)

TISZK – Térségi Integrált Szakképző Központ

Tvt. – Természetvédelmi törvény

Folytatás

   
   
 
   

U, Ü

 

UKIG – Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

ÚMFT – Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚMVST – Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv

UNDP – ENSZ Fejlesztési Program

Uniós állampolgárság (Union citizenship) Az EK Szerződés 8. cikke értelmében az EU tagállamok minden állampolgára egyben uniós polgár is. Az uniós polgárok a következő jogokat élvezik: szabadon mozoghatnak és letelepedhetnek az EU-n belül; letelepedésük helye szerint választhatnak és választhatók a helyhatósági és európai választásokon; harmadik országokban jogosultak más tagállamok diplomáciai és konzuli hatóságainak védelmére; beadvánnyal fordulhatnak az Európai Parlamenthez.

ÜHG – Üvegházhatású gáz(ok)

Folytatás

   
   
 
   

V, W,

X, Y

 

VOP – Végrehajtás Operatív Program

VTT – Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

YouthAz EU ifjúsági programja, amely 2000-tól egyesítette a korábbi Youth for Europe programot, amely az iskolarendszeren kívüli fiatalok oktatását támogatta, valamint az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service for young people) programot, amely a fiatalok külföldi önkéntes munkavállalását segítette.

Folytatás

   
   
 
   

Z, Zs

 

ZárszámadásA Bizottság éves gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról zárszámadás tervezetet nyújt be a Tanácsnak, amelyet annak minősített többséggel kell elfogadnia. Az így elfogadott zárszámadás a Parlament elé kerül, amely megvizsgálja azt a Számvevőszék jelentéseinek figyelembevételével. Végül a Parlament költségvetési bizottsága javasolja a zárszámadás elfogadását vagy elutasítását. Az esetleges elutasítás azt jelezné, hogy a Bizottság jogellenesen vagy legalábbis nem gazdaságosan kezelte a költségvetési eszközöket, vagy azt, hogy a kiadási oldal előirányzatai nem érték el a kívánt politikai célt. A közösségi jog ugyanakkor nem kapcsol szankciót a zárszámadás elutasításához, vagyis ez nem vonná automatikusan maga után a Bizottság lemondását.

Zászló Az Európa Tanács által 1955-ben elfogadott kék alapú, tizenkét csillagos zászló 1986.május 26-ától az Európai Unió hivatalos zászlaja. Az Európa népeit jelentő csillagok az egység jeleként kört alkotnak. Kezdetben  a csillagok száma megfelelt a tagországok számának, de az 1986-as bővítés után elhatározták, hogy a zászlót az elkövetkezendő bővítések alkalmával többé nem módosítják, az akkori tizenkettes számot pedig a tökéletesség és a teljesség szimbólumának tekintik. A közös zászló mellett minden tagország megőrzi saját állami lobogóját.

Folytatás

   
         

 

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020