VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

A bolygó zsidó

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Nincsen új a Nap alatt, csak a változó világ...

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

365+1 legenda

A bolygó zsidó

  

   

 

 

 

 

Le juif errant (1905)   

 

Olvasó világ

 

Szépművészeti Múzeum

 

Louvre

 

 

 

A bolygó zsidót évszázadokon át hol itt, hol ott látták felbukkanni. Festők örökítették meg alakját, regények és költemények születtek róla. Kétezer éves legendája Jézus kínszenvedéséhez kötődik.

Az egyik változat szerint Kartaphilosnak hívták, és Pilátus ajtónállója volt. Amikor a katonák mellette vezették el a halálra ítélt Jézust, hátba ütötte, és gúnyosan rászólt: „Menj már, te csábító, mit késlekedsz?” Az elítélt ránézett, és így válaszolt: „Én megyek, de te várni fogsz rám mindaddig, amíg vissza nem jövök.”

A másik változat egy Ahasvérus nevű jeruzsálemi vargáról szól, aki durván elkergette Jézust, amikor a kereszttel a vállán a Golgota felé haladva leroskadt házának küszöbére. Ezért Jézus átokkal sújtotta: ne pihenhessen meg sehol, és addig bolyongjon, amíg ő vissza nem tér.

Kartaphilos legendája nem a Közel-Keleten, az Újtestamentum keletkezésének idején, hanem jóval később, a középkori Nyugat-Európában bukkant fel mint tipikusan keresztény történet. Először 1223-ban Itáliában, egy névtelen cisztercita szerzetesek írta krónikában, majd 1235-ben Angliában, a Saint Albans-i bencés kolostorban működő Roger de Wendover Flores Historiarum című munkájában. Az ő krónikaíró tevékenységét folytatta a kolostor másik lakója, a sokoldalú Matthieu Paris (1200–1259), aki illuminátor, festő, szobrász és költő volt egy személyben. 1259-ben Chronica Maiora című művében leírta, hogy kolostorukba látogatott egy örmény püspök, és közölte, hogy Kartaphilos Örményföldön tartózkodik, ő is beszélt vele. (A középkorban Örményföldön a Közel-Keletet értették.) Ez a bizonyos főpap legalább annyit bolyonghatott, mint kedvenc elbeszélésének hőse, mert Itáliában és Németalföldön is több helyen megfordult, legalábbis a kolostori krónikák tanúsága szerint.

Jézus különös sorsú kortársát Guido Bonatti, a 13. századi hírneves csillagász is megemlítette egyik munkájában, Giovanni Buttadeo néven (az olasz név Istenverő Jánosnak fordítható). Bonatti szerint 1267-ben Forlìban látták. A 14. és a 15. században is fel-felbukkan az itáliai krónikákban. Innen tudjuk, hogy többször kémkedéssel gyanúsították, ám mindig tisztázta magát, bevallva, hogy sokkal nagyobb bűn terheli a lelkét. Mugellóban bebörtönözték, de a celláját másnap üresen találták, pedig a zárak sértetlenek voltak. Sok helyen akkora tömeg verődött össze a látására, hogy valósággal menekülnie kellett.

Így beszélik a sok évszázados krónikák, de olasz lapokban még a múlt századfordulón is jelentek meg írások, amelyekben szemtanúk vagy leszármazottaik mondták el a bolygó zsidóval való találkozásukat. Nem szélhámosok voltak a nyilatkozók, szilárd meggyőződésük volt, hogy Buttadeót vagy ahogy szintén emlegették, Suifrant látták. Itáliában „ötpénzes ember”-nek is nevezték, mert úgy, ahogy ő maga százévenként megfiatalodott, harmincévessé változott – olyan korúvá, mint akkor volt, mikor a Golgotára menő Jézussal találkozott –, az iszákjába rejtett pénz is „újratermelődött”, de mindig csak öt garas erejéig. Egyes szerzők azt is tudni vélték, hogy visszafiatalodását mindig súlyos betegség előzte meg.

Arra a természetszerű kérdésre, hogy a mindent megbocsátó isteni kegyelem miért nem érvényesül a bolygó zsidó esetében, az egyház válasza kézenfekvő volt: isteni szolgálatot teljesít, léte az isteni csoda élő tanúbizonysága. Ez volt a lényeg, hisz a bolygó zsidó az egész zsidóságnak a keresztény világban betöltött szerepét jelképezte. Eszerint a zsidók fennmaradása az isteni irgalom jele, ezért a keresztényeknek meg kell őket tűrniük maguk mellett. Mint az örök vándor, ők is a második eljövetelt várják, amikor mindnyájan kereszténnyé lesznek.

A bolygó zsidó legendája a következő évszázadok során jelentős változáson ment keresztül. Kartaphilost aszkétaéletű, másokon segítő, jámbor, mindig szomorú embernek írták le, aki keresztény hitre tért, felvette a József nevet, gyakran beszélt az őt tömegesen felkereső zarándokoknak Jézus kínszenvedéséről, és szilárdan hitte, hogy tudatlanságból fakadó vétke egyszer bocsánatot nyer. Vele szemben Ahasvérból hiányoztak ezek a pozitív vonások. Megtestesítője lett mindannak a rossznak, amit az idegenkedő keresztény környezet a zsidóknak, „Jézus Krisztus keresztre feszítőinek” tulajdonított.

Az első Ahasvérusról szóló kiadvány Németországban jelent meg, 1602-ben, és akkora sikere volt, hogy még ugyanabban az évben további nyolc kiadást ért meg. A röpirat névtelen szerzője Paul von Eitzennel mesélteti el találkozását a bolygó zsidóval 1542 telén Hamburgban, egy vasárnapi istentiszteleten. Paul von Eitzen a lutheránus egyház neves teológusa volt. Szerepeltetése arra vall, hogy a kiadvány protestáns propaganda céljából készült, és ehhez egy ismert, hiteles személyre volt szükség.

A protestáns szemléletmódot Luther zsidókkal szembeni álláspontja határozta meg. Eleinte – főleg az általa fordított héber Biblia csodálatából fakadóan – rendkívül toleránsnak mutatkozott, ezt 1523-ban kiadott Jézus Krisztus, aki zsidónak született c. munkája is bizonyítja. Húsz évvel később viszont már A zsidókról és hazugságaikról címmel jelentetett meg szenvedélyes hangú röpiratot, mivel csak a „pápista pogányságot” elutasító zsidó magatartást tudta tolerálni, a református térítési kísérleteknek is ellenálló „ördögi megátalkodottságot” már nem. A röpiratban felszólította a fejedelmeket, hogy a megtérni nem akaró zsidókat űzzék el tartományaikból.

A bolygó zsidó témája a 19. században, a zsidó emancipáció korszakában valóságos reneszánszát élte, jelentős művészeket ihletett meg, a leghíresebb Eugene Sue Le juif errant (A bolygó zsidó) című regénye. Az évszázadok során több hírességet azonosítottak a bolygó zsidóval. A legismertebb a kalandos életű Saint-Germain gróf és a híres párizsi középkori alkimista, Nicolas Flamel.

A bolygó zsidóról szóló egyik legutolsó hír 1948-ból való. A beszámoló szerint a New York-i Public Library férfi mosdójában bukkant fel.

 

 

  

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

HirdetésX

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Bárczy Barnabás: Számtan, 1962

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mérey Gyula: Számtan, 1914

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

365+1 legenda

Emberhit

Az Élet Útmutatója

Tanítások és technikák

A mester beszélgetései

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Az alapok

Az ember vándor

Az ember A magzat | A csecsemő

A világ

Ájurvéda

Gaia

Zeneterápia

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Az olvasás örömet ad. Az olvasás tudást ad. Az olvasás erőt ad.

Sivár lenne az élet kedvenc olvasmányaink nélkül. Az olvasás jobbá teszi az embert, jobbá teszi a világot. Az olvasás összehozza az embereket.

A Változó Világ támogat minden jó kezdeményezést, amely az olvasást szolgálja! Ha javasolni szeretnél ilyen kezdeményezést, vagy tudsz ilyenről, üzend meg nekünk!

Olvasó Világ

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019