VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Európai Unió Enciklopédia

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A nép csupa olyan ember, mint én meg te; a Tatád, a Nyanyád meg az Annátok, azok emberek, és ha sokan együtt vannak, akkor népnek mondják őket.

Grimmelshausen

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

EURÓPAI UNIÓ ENCIKLOPÉDIA

E

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

az Pinterest-en.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 42.

Az EU támogatási politikája

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 55.

Az EU és az oktatás

 K     R     M 

 

 

ÉAOP – Észak-Alföldi Operatív Program

ÉARFT – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

ÉARFÜ Kht. – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

EGK – Európai Gazdasági Közösség

Egyesült Királyság – Az Európai Unió egyik tagországa, 1973 óta

Egységes Európai Okmány (Single European Act) Az 1987-ben ratifikált Egységes Európai Okmány kiegészítette és módosította a Római Szerződéseket, számos területen kibővítette a Közösség hatáskörét és finomította döntéshozatali eljárásait. Az együttműködési eljárás keretében minősített többségi szavazással történő döntéshozatal bevezetése az – egységes piac kiteljesítésének egyik alapvető igénye volt. Míg a politikai figyelem középpontjában az egységes piac célkitűzése állt, az Egységes Okmány megteremtette az 1970 óta fejlődő európai politikai együttműködés jogi alapjait. A Maastrichti Szerződés az Egységes Európai Okmánnyal megkezdett elmélyülési folyamat folytatása.

EH – Ellenőrzési Hatóság

EHA – Európai Halászati Alap

EIB – Európai Beruházási Bank

EK – Európai Közösség

EK Bíróság (Court of Justice of the European Communities)Az Európai Közösségek Bírósága  feladata, hogy biztosítsa a közösségi jog egységes alkalmazását. Ezt konkrét ügyekben való eljárás és az EK-jog értelmezése során. A Bíróság 15 tagból áll, székhelye Luxemburgban található.

EKOP – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Elnökség – Az Európai Unió vezetésének egyik sajátos formája.
1958 – Belgium – Németország
1959 – Franciaország – Olaszország
1960 – Luxemburg – Hollandia
1961 – Belgium – Németország
1962 – Franciaország – Olaszország
1963 – Luxemburg – Hollandia
1964 – Belgium – Németország
1965 – Franciaország – Olaszország
1966 – Luxemburg – Hollandia
1967 – Belgium – Németország
1968 – Franciaország – Olaszország
1969 – Luxemburg – Hollandia
1970 – Belgium – Németország
1971 – Franciaország – Olaszország
1972 – Luxemburg – Hollandia
1973 – Belgium – Dánia
1974 – Németország – Franciaország
1975 – Írország – Olaszország
1976 – Luxemburg – Hollandia
1977 – Egyesült Királyság – Belgium
1978 – Dánia – Németország
1979 – Franciaország – Írország
1980 – Olaszország – Luxemburg
1981 – Hollandia – Egyesült Királyság
1982 – Belgium – Dánia
1983 – Németország – Görögország
1984 – Franciaország – Írország
1985 – Olaszország – Luxemburg
1986 – Hollandia – Egyesült Királyság
1987 – Belgium – Dánia
1988 – Németország – Görögország
1989 – Spanyolország – Franciaország
1990 – Írország – Olaszország
1991 – Luxemburg – Hollandia
1992 – Portugália – Egyesült Királyság
1993 – Dánia – Belgium
1994 – Görögország – Németország
1995 – Franciaország – Spanyolország
1996 – Olaszország – Írország
1997 – Hollandia – Luxemburg
1998 – Egyesült Királyság – Ausztria
1999 – Németország – Finnország
2000 – Portugália – Franciaország
2001 – Svédország – Belgium
2002 – Spanyolország – Dánia
2003 – Görögország – Olaszország
2004 – Írország – Hollandia
2005 – Luxemburg – Egyesült Királyság
2006 – Ausztria – Finnország
2007 – Németország – Portugália
2008 – Szlovénia – Franciaország
2009 – Csehország – Svédország
2010 – Spanyolország – Belgium
2011 – Magyarország – Lengyelország
2012 – Dánia – Ciprus
2013 – Írország – Litvánia
2014 – Görögország – Olaszország
2015 – Lettország – Luxemburg
2016 – Hollandia – Szlovákia
2017 – Málta – Egyesült Királyság
2018 – Észtország – Bulgária
2019 – Ausztria – Románia
2020 – Finnország

Előcsatlakozási alapok (Pre-accession funds)Az EU által a tagjelölt országok számára biztosított pénzügyi források, amelyek célja a csatlakozásra való felkészülés támogatása. Három ilyen alap létezik, a PHARE, illetve a 2000-ben elindított SAPARD és ISPA.

Előcsatlakozási stratégia (Pre-accession strategy) Az EU által kidolgozott, a közép- és kelet-európai országok csatlakozását elősegítő stratégia, amelyet az 1994. decemberi esseni csúcson fogalmaztak meg.

EMIR – Egységes Monitoring Információs Rendszer

EMOP – Észak-Magyarországi Operatív Program

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ-EGB – ENSZ Európai Gazdasági Bizottság

EPO (European Patent Office) – Európai Szabadalmi Hivatal

ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESDP (European Spatial Development Perspective) – Európai Területfejlesztési Tervek

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ-EGB – ENSZ Európai Gazdasági Bizottság

ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students)Felsőoktatási intézmények közös szakmai együttműködését és hallgatócserét elősegítő multilaterális EU program a SOCRATES programon belül.

ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESDP – European Spatial Development Perspective (Európai Területfejlesztési Tervek)

ESZA – Európai Szociális Alap

Észtország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

ETCS – European Train Control System (Európai Vonatbefolyásolási Rendszer)

EU15 – Az Unió 15 tagállama a 2004-es bővítés előtt

EU25 – Az Unió 25 tagállama a 2004-es bővítés után

EU27 – Az Unió 27 tagállama a 2007 után

Európa az iskolában (Europe at School)Az UNESCO és az Európa Tanács mozgalma iskolák részére, európai stúdiumok és tanórán kívüli tevékenységek bevezetésére.

Európai Bizottság (European Commission)Az Európai Unió döntéselőkészítő, javaslattevő, s bizonyos esetekben végrehajtó, illetve végrehajtást ellenőrző szerve. A bizottság szó egyaránt vonatkozik a miniszterekhez hasonló tárcákkal rendelkező, a nemzeti kormányoktól és a Tanácstól függetlenül tevékenykedő, ún. biztosokból álló, jelenleg 20 fős politikai testületre, valamint az irányításuk alatt álló mintegy 20 000 fős hivatalnoki kar egészére. A Bizottság feladata a közösségi érdekek és a közösségi politikák megtestesítése.

Európai Bíróság (Európai Közösségek Bírósága) (Court of Justice of the European Communities) Az Európai Közösségek legfőbb bírói fóruma, amely független testületként biztosítja a közösségi jog egységes alkalmazását. A luxemburgi székhelyű, 15 tagú Európai Bíróság további fontos feladta a közösségi intézkedések és szervek, valamint a közösségi jog betartásának törvényességi felügyelete.

Európai iskolák (european schools)Az európai együttműködési programokban részvevő, az integrációs folyamatokban kiemelkedő szerepet játszó intézmények.

Európai Képzési Alapítvány (European Training Foundation – ETF)1995. január 1-jén létrejött, torinói székhelyű EU-ügynökség, amely a külső országokkal való oktatási együttműködés fejlesztését szolgálja. Feladata a szakoktatási és képzési reform támogatása a partnerországokban (azok az országok, amelyek jogosultak a PHARE a TACIS vagy a MEDA programok támogatásaira), az EU tapasztalatainak átadása, a Tempus program gyakorlati támogatása, valamint az EU és a partnerországok szakoktatási és képzési együttműködésének javítása.

Európai Központi Bank (European Central Bank)Az unió központi bankja, amely 1998. óta működik. A közös valuta bevezetésével az unió monetáris politikájának formálója. 

Európai MegállapodásokA kelet-közép-európai országokkal megkötött társulási megállapodások elnevezése. A hagyományos társulási megállapodásoktól eltérően célként tartalmazzák a társulási viszonyt létesítő országok későbbi csatlakozását. A Magyarországgal kötött Európai Megállapodás 1994. február 1-én lépett hatályba. A megállapodás célja az ipari termékek szabad kereskedelmének megteremtése, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő-áramlás, valamint a letelepedés fokozatos liberalizálása és együttműködési célok megvalósítása egyéb területeken. A megállapodást, hatályba lépése óta több alkalommal módosították. 

Európai Ombudsman Az EU állampolgárai, illetve az unió területén bejelentett székhelyű szervezetek és vállalkozások panasszal élhetnek az uniós közintézmények eljárásait, amennyiben azt méltánytalannak, igazságtalannak találják. Ezen panaszokat az ombudsman vizsgálja ki, akit az Európai Parlament választ meg. 

Európai Parlament (European Parliament – EP)Az EU közvetlenül az állampolgárok által választott képviselőtestülete, amelynek jelenleg 626 tagja van, akik nemzetközi pártfrakciókba csoportosulva látják el munkájukat. Az Európai Parlament nem az EU fő törvényhozó szerve, mivel jogalkotó, döntéshozó szerepe korlátozott.

Európai Szociális Alap (European Social Fund – ESF)Az EU strukturális alapjainak egyike, amelyet 1958-ban szociális feladatot ellátó közösségi alapként hoztak létre. Fő célja a munkanélküliség elkerülése érdekében a munkavállalók átképzésének, a változásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása. Az Alap eredeti célja szerint csak kiegészítője a tagállami támogatási rendszereknek.

Európai Tanács Az EU-tagállamok állam és kormányfőinek évente legalább kétszer ülésező testülete. A csúcsértekezletre minden elnökségi időszak végén kerül sor, rendkívüli üléseket pedig egy-egy konkrét eset megvitatására hívnak össze. A Tanács nem rendelkezik formális jogosítványokkal, mégis ez a testület hozza a legfontosabb politikai és stratégiai döntéseket.

Európai UnióAz európai integráció szervezeti kerete, amelyet a Maastrichti szerződés hozott létre 1993. november 1-jével. Az Európai Unió három pilléren nyugszik. Ezek: az Európai Közösség, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel-és igazságügyi együttműködés. Az Európai Unió 15 tagországból áll: Ausztria, Finnország, Svédország, Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország, Belgium, Hollandia, Dánia, Luxemburg, Németország, Olaszország. Az Európai Unió egyelőre nem jogi személy, az Európai Közösségek (EK, Montánunió, Euratom) intézményeit használja tevékenysége során.  

Európai Unió Tanácsa (Council ot the European Union)Az EU fő döntéshozó szerve, a jogalkotás elsődleges, de nem kizárólagos felelőse. Kormányközi alapon működő testület, ülésein a tagállamok kormányképviselői, általában miniszterei vesznek részt. A Tanácsot szokás ezért Miniszterek Tanácsaként is emlegetni. Mivel összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerint alakul, a Tanácsot meg szokták különböztetni aszerint, hogy mely miniszterek találkozójáról van szó. Az ún. szektorális Tanácsok, a különböző szakminiszterek testületei foglalkoznak a különféle szakkérdésekkel (pl. mezőgazdaság, gazdasági és pénzügyek, környezetvédelem stb.). Kiemelt szerepet tölt be a Külügyminiszterek Tanácsa, az ún. Általános Ügyek Tanácsa (General Affairs Council), amely a politikailag érzékenyebb, illetve átfogóbb kérdésekkel foglalkozik, és sokszor a szektorális Tanácsok fellebbviteli fórumaként működik. A Tanács munkáját segítik, illetve készítik elő az ún. tanácsi munkacsoportok, illetve a COREPER, valamint a Tanács saját apparátusa, a Főtitkárság, amelynek élén főtitkár áll.

EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) – Európai Közösségek Statisztikai Hivatala

EURYDICEAz 1980-ban létrehozott EURYDICE az EU információs hálózata, amely lehetővé teszi a nemzeti és közösségi hatóságok számára, hogy kérdéseket és válaszokat fogalmazzanak meg egymásnak, így Európa nagyban eltérő oktatási rendszereiről egy alapvető információtárat alakítsanak ki.

EWC – Európai Hulladék Katalógus EWC-kódok

ExternalitásEz annak feltételezése, hogy a tevékenységek egy részével kapcsolatosan a költségek és a hasznok a partner országokban is megjelennek, ami megfelelő ellenőrzést és kompenzációkat igényelhet.

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 

Európai Tér

kiemelt oldalai

Európa Enciklopédia

E-Útmutató

Euroutazások

Eurorégiók

Europályázatok

Euro Press Publica

Euro-Váltó

Euxinos

További tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

 

Rövidítés-kereső:

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

www.pafi.hu Keresés az érvényes pályázatok között

 

EURÓPA ENCIKLOPÉDIA

 

X

Hirdetés X

 

Szolgáltatásaink

Alkotói és kreatív szolgáltatások, ötletek, megoldások, cégnév, szlogen, mottó megalkotása, céges évkönyv, lexikon, fogalomtár, naptár készítése

Kiadói szolgáltatások, szerkesztés, lektorálás, korrektúrázás, fordítás, bérkiadás, kiadói tanácsadás

Kommunikációs szolgáltatások, szupervízió, vevőszolgálat, használati útmutató, kommunikációs tanácsadás

Honlap-készítés, honlap-tanácsadás, közreműködés szervezetek honlapjának elkészítésében, fejlesztésében, értékelésében

Dinamikus (matematikai) modellezés, prognózisok, problémamegoldás, innováció, stratégia

Tanulmányok készítése, közvetítése, internetkutatás

Etikai tanácsadás, társadalmi felelősségvállalás

Szakértők közvetítése

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019