VÁLTOZÓ VILÁG

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Január 24.

A magyarországi szlovákok - Hiedelemvilág

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

A hiedelmek szoros szálakkal fűzték át a szlovák emberek életét, cselekedeteit és gondolkodását. A családi szokásokkal összefüggő hiedelmeket már említettük. Az ember valamennyi testrészéhez is kapcsolódott hiedelem. A szem ugrálása kárt, a fül viszketése esőt, a tenyér viszketése pénzkiadást vagy – bevételt, az orré haragot jelentett. A kozmogóniai hiedelmek a szlovákok világképét tükrözik a világegyetemmel és a földdel összefüggésben. A régi napkultusz maradványa a nap verses-énekes köszöntése (gyerekdalként maradt meg), a napkelte előtti és a naplemente utáni tiltások. A holdhoz főként időjárásjóslatok fűződnek, a telihold a bőség, az újhold a szerencsés kezdet jelképe, hozzáfűződnek a kiütések elleni ráolvasások (začitovaňia) is. Hitték, hogy a földet a víz tartja, s a föld alatt van egy másik világ, a holtak birodalma. Sok hiedelem él a természeti jelenségekkel (mennydörgés, szél, villám, szivárvány stb.) kapcsolatban.

A ház részeihez is gazdag hiedelemanyag fűződik. Az új ház áldozata az első beköltöző, ezért macskát, kutyát vetettek be az első éjszakára. A küszöb – mivel a külvilágot választja el a bentitől – főként negatív mágia színhelye. A falak sarkai, gerendái szintén jóslatok előidézői. A bútorzatból a tükör leesése veszekedést, az óra hirtelen megállása rossz hírt jelzett. A szerszámok, eszközök közül az udvarra vetett fejsze elhárította a vihart, a rosta forgatásával megállapították a tolvaj kilétét, a feleséget megcsaló férjet. A véletlenül talált patkó szerencsét hozott, ezért a háztájiban nevelt disznók vályúja alá is dobták. A szentelt gyertya, barka szintén elűzi a vihart.

A kenyér sikeredett, ha a kemencébe tevéskor az asszonyok felugrottak, füttyentettek, cuppogtak. Kenyérszegéskor az aljára a késsel keresztet vetettek. A só a fokhagymával együtt rontáselhárító, gondűző.

A vadnövények közül a hólyagfa magja (klokoč) a lány szoknyakorcába varrva szerencsét hozott a szerelemben és a táncban. Általában szerencsehozó magvacska. Északon szép búzakalászt, az Alföldön nagy kukoricacsövet vártak, ha hosszú jégcsapok lógtak télen. A dinnye, a káposzta, a burgonya vetésekor kövér asszonyok a fenekükkel ütötték a fészket, hogy olyan termésük legyen.

A rovarok (légy, szúnyog, bögöly) feltűnő csípése esőt, a legtöbb madár (pipiske, fogoly, varjú, veréb, páva, pacsirta, vadliba) magatartása esőt, hideget, hosszú telet jósolt. Legkedvesebb madaruk, a fecske fészkének leverését bűnnek tartották. A szobában túró vakond halált jelzett.

A háziállatok közül a tehén tejét védő eljárások a legjellemzőbbek. Megrontása ellen első tavaszi kihajtáskor sózott fokhagymás kenyérrel etették meg, vadrózsaággal paskolták meg. A megrontott, véres tejet vályúban fejszével vagdalták, vagy kemencében sütötték, mire megjelent a rontó ember. A baromfiak közül a tyúk áll a hiedelem-eljárások középpontjában; a tojásültetésnek számos időpontú változata van egy helységen belül is, hogy minél több csirkéjük legyen, ugyanígy változatosak a kakaskeltető, vagy jércenapok is. Mindezek a hiedelmek mindenütt élnek, legfeljebb a hegyvidéken több kapcsolódik vadállatokhoz (szarvas, őz), az alföldieknél pedig többféle baromfihoz (pl. gyöngytyúkhoz).

Hiedelemviláguknak ma már csak a hiedelemmondákban élő lényei mitikus alakok. Két csoportba oszthatók: a) ember- és természetfeletti ember, b) természetfeletti lények. Központi helyet az emberfeletti erővel rendelkező, rontó boszorkányok (bosorka, striga, bosorák, bosor) foglaltak el. Elevenségét érzékelteti, hogy mind a hazai szlovákok, mind más népek (magyarok, németek) átvették a többi hiedelemlény jellemző vonásait is. Boszorkány lehetett idős ember, feltűnő külalakú, furcsa magatartású ember, mindegyik varázsló, igen gyakran a szomszédasszony. Legszívesebben a szomszédos helységbeli és más etnikumhoz tartozó boszorkányokra hivatkoznak. A boszorkány egyértelműen negatív alak. Legfőbb vád ellene az emberek éjszakai megnyomása (dlávi). A Galga mentén a morához hasonlatosan a mellüket is megszívja (a hazajáró lelkeket is a megnyomók közé sorolják). A boszorkány kicseréli a gyerekeket is. Rontó tevékenysége leginkább a háziállatokra irányul, s tejelvételben csúcsosodik. Éjszaka maga szívja ki a tehenek tejét. Pest környékén, Zemplénben hiszik, hogy a boszorkányok túrót okádnak. Meghatározott jeles napokon éjszaka összeszedi a harmatot, ezáltal elveszi a tejhasznot is. Leggyakoribb alakváltozataiban (macska, béka) ront. Ha ló alakban fogják el, megpatkolják. Arról is felismerhető, hogy a templom ajtajában félrefordítja a fejét, mert szavai miatt nem fér be. A tudását haldokláskor adhatja át, de örökölheti a lánya is, illetve – mint Abaújban – boszorkányok összejövetelein szerezheti meg. Forgószélben, piszkafán, tilolón, seprűn repül.

Az északkeleti szlovákok norája, a bükki, a mátrai szlovákok zmorája, a pilisiek morája rosszindulatú élő ember, visszatérő halott. A férfiak mellét szívja ki (a csecsemőkét is), s meg is nyomja őket. Az alföldi szlovákok “tudományos” emberei általában szintén tejelvevők, tudós kocsisként – mint a zempléni hegyvidéken, a Pilisben – kocsimegállítók is. A hegyvidéki szlovákoknál a gyógyító pásztorok köréből kerülnek ki.

A délkelet-alföldi, a pilisi szlovákok sajátos mitikus alakja a jövendőmondó, emberfeletti erejű foggal született gyerek. A magyarokkal szomszédos szlovákok tátosként is említik, bár a szlovákoknál a táltos a pompás lovak elnevezése.

A garabonciás (černokňažňík) feketeruhás alakja mindenütt feltűnik, tejet kér, vihart támasztva büntet. A Bükkben, a Mátrában a sárkánnyal (šarkan) is összekapcsolják. A bükki szlovákok hiedelemalakja a vodna baba (vízi bába), ill. más néven bohinka, buhinka, a vizes helyeken kísértő, gyerekeket kicserélő, rosszindulatú nő, vagy csúf női alakot felvevő szellemlény. Ugyanitt csak szólásként élnek törpék (hopaša), mint az alföldi szlovákok piťimužik-ja.

A vrkolak, vlkolak farkassá váló férfi, aki embereket tép szét, a Galga mentén tányérnyi szemű fekete farkas, amely szintén beteggé nyomja az illetőket.

A természetfeletti lények legismertebb alakja a kísértet (mátoha). Ezek láthatatlanul vagy fehér lepelben, fejnélküli borjú, ember és kutya alakjában kísértenek. Hegyvidéken alakja összefolyik a hazajáró lelkével. Női kísértő lény a Pilisben a bílá žena (fehér asszony), a Délkelet–Alföldön kišasoňa.

A lidérccsirke (zmok, bóžik, rarášik) a dél-alföldi és a dunántúli szlovákoknál inkább pénzt hozó, nem egyszer tüzes lánc, farok alakjában megjelelő lány, amelyet fekete-tyúktojásból három hétig hónalj alatt költenek ki. A hegyvidéken, a Galga mentén az ördögi vonásai erősebbek. A dunántúli szlovákoknál (Oroszlány, Bakonycsernye, Jásd) keményen megnyomta a férfiakat is. A lidércfény az alföldi szlovákoknál éjjel büntető, rossz irányba elvezető szélesre elterülő lény (svetlo). A Pilisben svetlonos, a Galga mentén lámpás (lampáš) az elvezető, Nyíregyházán, a Zempléni hegyvidéken pedig a lámpásos ember, tüzes mérnök (inžiľiar, inžiľier, džindžimer) bűnei miatt kísért és szintén elvezet. A Bükkben, Pilisben él a házi kígyó (hižni had) hiedelemlény is. Az (čert) mindenütt természetfeletti lény, északon betölti a vízi ember képzetét is. A Délkelet–Alföldön önálló hiedelemlény a vízi ember (topeňec, topeľec), amely kútban, tóban lehúzza a gyerekeket. Ezen a tájon és Nyíregyházán ismert a víziborjú /vodno ťeľa/ is, mely a lány hasában nagyra nő, s átrágva magát, a halálát okozza, valamint a gyerekijesztő boboš.

 

Gyivicsán Anna és Krupa András [Változó Világ 16.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 16.

A magyarországi szlovákok

 K     R     M 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

    

 

 

A tudás

A tudományok

Enciklopédiák

Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020