VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Február 28.

A választások lebonyolítására vonatkozó általános szabályok I.

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

Az 1989–90-ben megalkotott választási törvények egyben tartalmazták a választások anyagi-jogi és eljárási szabályait. Majd 10 évnek és több országos választásnak kellett eltelni ahhoz, hogy kikristályosodjanak a valamennyi választás során azonos garanciális elemek, amelyek a választás típusától függetlenül azonosak. E folyamatnak volt természetes következménye, hogy 1997-re megértek a feltételei egy „Kódex”-jellegű választási eljárási törvény megalkotásának. A korábbi szerteágazó szabályozási rendszer következtében az egyes eljárások a szükségesnél jóval nagyobb mértékben különböztek egymástól, s ez nemcsak a választópolgárok választójogának gyakorlását, a jelöltek, a pártok és más jelölő szervezetek tájékozódását nehezítette meg, de nem utolsósorban a választás lebonyolítását végző köztisztviselők és választási szervek munkáját is befolyásolta.

Alapvető szabályok

 

Túl azon, hogy a törvény valamennyi jelenlegi közjogi választást alkalmazási körébe von, lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben esetlegesen bevezetendő új választásfajtákat (pl. az Európa Parlament tagjainak megválasztása) is az egységes eljárási törvény szerint bonyolítsák le. Általános szabály, hogy a választás kitűzése és a szavazás napja között 72 naptári napnak kell eltelnie, mely időtartam korrekt, biztonságos és viszonylag rövid időtartamú eljárást tesz lehetővé. Az időben kötött választási eljárás megköveteli az eljárási cselekmények és a jogorvoslatok időtartamának szigorú betartását, amit segít az is, hogy a napokban megállapított határidők számításánál a naptári napokat kell figyelembe venni. (Tehát a nemzeti ünnep, a hétvége, a munkaszüneti nap egyaránt beleszámít a határidőkbe.) Az eljárási törvény fontos garanciális szabályokat tartalmaz a szavazókörök kialakítására, a választójogosultak nyilvántartására, az egész választási folyamat teljes nyilvánosságára, a kampány lebonyolítására, a szavazatok összesítésére, az előzetes és a végleges eredmények megállapítására.

 

A választási szervek

 

Az eljárási törvény a választás lebonyolításánál meghatározza az állami feladatokat, amelyeket a választási igazgatásban közreműködő köztisztviselőkre bíz és választási irodák létrehozását követeli meg. A választási irodák tehát felelősek a választás teljes folyamatának előkészítéséért, szervezéséért, és lebonyolításáért. Tisztük a lakosság pártsemleges tájékoztatása, a jelöltek, jelölő szervezetek szakmai ismeretekkel való felruházása, s a választáson való részvétel érdekében a pártsemleges kampány megszervezése. E feladatok közül kiemelt jelentőséggel bír az első választók felkészítése, amely egy-egy választás alkalmával 4-500 ezer fiatalt is érinthet. A lebonyolítás érdekében a belügyminiszter rendeletben állapítja meg a lebonyolítás naptár szerinti napjait, a választás eredményének megállapítását támogató informatikai rendszerek létrehozását és alkalmazását, valamint a pénzügyi normatívákat. Eltérő feladatkörrel ruházza fel a törvény a választási bizottságokat. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási szervek tevékenysége nyilvános. Kizárólag az Országos Választási Bizottság jogosult a választási törvények értelmezésére, az általuk megfogalmazott állásfoglalások valamennyi választási szervre nézve kötelezőek. Az Országos Választási Bizottság 5 tagját az Országgyűlés választja meg. A területi és egyéni választókerületi választási bizottságok 3-3 tagját a megyei közgyűlés, a helyi választási bizottságokat a települési önkormányzat képviselőtestülete választja meg.

 

A választások számítógépes rendszere

 

A teljes választási folyamat nyilvánosságát korszerű körülmények között úgy tudjuk megteremteni, ha igénybe vesszük azokat az informatikai lehetőségeket, amelyek az utóbbi évtizedben mind elterjedtebbek, és ma már a közigazgatás működésének alapjává váltak. Az optimális megoldás az lenne, ha az ország minden szavazóköréből (kb. 11 ezer) közvetlen hálózati összeköttetés lenne az Országos Választási Központtal. Ma azonban még nem itt tartunk. 1990-ben a választási eredményeket a megyeszékhelyekről még faxon küldték a Választási Központba, s az eredmény várakozásának időpontjában a TV képernyőjén a lakosság azt láthatta, hogy „nincs adat”. Már 1994-ben az ország ezer településén az eredmények adatrögzítése számítógépen történt, s a részeredmények hálózaton érkeztek az Országos Választási Központba. A választás estéjén rövid időközönként újabb és újabb eredményt lehetett közölni a Magyar Televízióban. Ebben a választási folyamatban az egyes eljárási cselekményeket (pl. választójogosultak nyilvántartásának elkészítése, jelöltek nyilvántartásba vétele, előzetes eredménymegállapítás) már informatikai eszközökkel, kimondottan e célra fejlesztett választási szoftverekkel támogatták, így meglehetősen nagy biztonsággal és igen rövid időn beül lehetett adatokat közölni a választásról. 1998-ban nemcsak az Internetes megjelenés jelentett áttörést, hanem erre az időszakra a teljes 72 napos eljárási folyamatot integrált alkalmazás-rendszer támogatta, s maga az eredménymegállapítás is az egyes adatok helyszíni rögzítésével egy központi adatbázisból rögtön az Interneten jelent meg. Így a választás estéjén – mind az országgyűlési, mind az önkormányzati választások alkalmával – a szavazókörök zárása után a lakosság akár a saját gépén, akár a tévén percről percre láthatta az eredmények alakulását.

A közigazgatás korszerűsítésében 2000. január 1-én infrastrukturális szempontból áttörést jelentett az okmányirodai hálózat létrejötte. A 2002. évi országgyűlési képviselő választások lebonyolítása a már üzemszerűen működő okmányirodai infrastruktúrán történik. Az okmányirodai rendszerek jellemzője, hogy teljes mértékben megfelelnek az Internet/Intranetes megoldásoknak. A rendszerek fejlesztésénél használt megoldások biztosítják, hogy a választási rendszerek üzembiztos feltételek mellett, megfelelő védelemmel, és kellő tartalékokkal rendelkező környezetben üzemelhetnek. A választás informatikai rendszerei lefedik a teljes választási folyamatot, a névjegyzék készítéstől a végleges jogi eredmény megállapításáig. Az okmányhálózat használata és az alkalmazások integrált kialakítása biztosítja a kitűzött célok megvalósulását:

·        folyamatos, nulla hibával történő üzemelés,

·        a választások eredményének gyors és hiteles megállapításának támogatása,

·        a választás tisztaságának megőrzése, a választási alapelvek érvényesülése,

·        a választási szervek, pártok, média, és a nagyközönség folyamatos tájékoztatása

Az előzetes és a végleges (jogi) eredménymegállapítás továbbra is elkülönül egymástól, azaz adat az egyikből a másikba nem kerül át. A választás informatikai modelljét az 1. ábra mutatja. A következőkben a választást támogató főbb informatikai rendszerek leglényegesebb funkciót ismertetjük. A később ismertetendő rendszereken túl még számos, kisebb rendszer üzemel, és biztosítja a tájékoztatási, vezetési és más, speciális igények kielégítését, mint például a közszolgálati televíziók adástámogató rendszere, a választástörténeti adatbázis, a kiadványkészítés, a pénzügyi információs rendszer, valamint a belső ügyviteli rendszer.

 

Rytkó Emília [Változó Világ 50.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A választójog

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022