VÁLTOZÓ VILÁG

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

2019, XVIII. évfolyam

 

 

Február 29.

A választások lebonyolítására vonatkozó általános szabályok II.

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

A körzetesítést, névjegyzék-készítést és kezelést, valamint a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását kezelő rendszer

 

A rendszer képes a korszerűsített népesség-nyilvántartó rendszer megyei adatbázisán a körzetesített adatállományok fogadására és átadására, figyelembe véve a közigazgatási hivataloknál telepített eszközparkot (személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerver, nyomtató, vágógép). Kezeli a központi rendszerből érkező, választójoggal nem rendelkezők állományát, és alkalmas arra, hogy kezelje az országgyűlési képviselőválasztás második fordulójára nagykorúvá váló választók adatait is. A rendszer fel van készítve a pártok, a választási szervek, valamint más szolgáltatás igénylésére jogosultak részére statisztikai jellegű adatszolgáltatási igények kielégítésére.

A jelöltajánlást ellenőrző rendszer

 

A jelöltajánlást ellenőrző rendszer rögzíti a jelöltek által benyújtott ajánlószelvények adatait; számítógéppel támogatott ellenőrzést végez. A rögzítés és ellenőrzés az országos egyéni választókerületi székhelyeken történik, a megyei közigazgatási hivatalokba telepített adatbázisok felhasználásával. Az adatok ellenőrzése, elérése (megfelelő névjegyzék-állomány, választójoggal nem rendelkezők adatai) közvetlenül az okmányrendszer kibővített hálózatán keresztül lehetséges. E rendszer szolgáltatja a választási bizottságok döntéseihez szükséges ellenőrző listákat és statisztikai adatokat is.

A választás-előkészítő rendszer (VER) és a nyomdai adatküldést és fogadást támogató rendszer

 

A VER feladata, a választáson induló egyéni jelöltek, pártok és listák adatainak nyilvántartása a központi adatbázisban. Naprakész adatszolgáltatást biztosít a választási szerveknek, elvégzi az adatátadást a Tájékoztató Rendszer felé, statisztikai kimutatásokat készít, és eseti adatszolgáltatást biztosít. A jelöltállítás folyamatát a 2. ábra mutatja.

Adatokat szolgáltat az Országos Választási Bizottságnak (OVB) és a Pénzügyminisztériumnak a pártok és független jelöltek támogatásával kapcsolatos feladatai elvégzéséhez. A rendszer képes a jelöltállítási időszakban a jogorvoslatok, hiánypótlások követésére, valamint az adatellenőrzés támogatására (jelöltek adatainak on-line ellenőrzése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból és a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásából). A jelöltajánlás lezárása után a rendszer megvalósítja a szavazólapok gyártásához szükséges adatok pontos, egységes, zárt és biztonságos rendszerben történő elektronikus átadását a nyomda részére. A rendszer – a szavazólapok választási bizottságok által történő jóváhagyása érdekében – a szavazólapok képét elektronikus úton szintén továbbítja az okmányhálózat igénybevételével. A rendszer szolgáltatja az adatokat a szavazatösszesítési adatbázis megalapozásához.

 

Az előzetes szavazatösszesítő rendszer

 

Ez a rendszer fogadja és rögzíti a névjegyzék záró adatait, illetve a nem működő szavazóköröket. Biztosítja a szavazásnapi rendkívüli események fogadását és ellenőrzött átadását a Tájékoztató Rendszernek. Fogadja és összesíti és megjeleníti – a tájékoztató rendszeren keresztül – a napközbeni részvételi adatokat.

A rendszer végzi az előzetes eredmény megállapítását adatlapok és szavazóköri jegyzőkönyvek rögzítését, szavazatok összesítését, a beérkezett adatlapok/jegyzőkönyvek feldolgozottsági szintjének figyelését és megjelenítését. A folyamatosan érkező adatokat átadja a Tájékoztató Rendszernek (ideértve a közszolgálati televíziók rendszerét) is. Kezeli a különböző típusú választási eredmények megsemmisítését (szavazóköri eredmény, egyéni választókerület, lista) és kezeli az adatlap-specifikus vitatott szavazatokat. Külön szoftver készül a helyi választási irodák támogatására az adatlapok, jegyzőkönyvek számszaki ellenőrzésére. A rendszer biztosítja az adatokat az ötnyelvű gyorskiadvány (a választás éjszakáján) készítéséhez, támogatja a gyors adatszolgáltatást az előzetes eredményekről (majd a választás végén a végleges jogi eredményekről) a pártoknak és más, igénylő szervezeteknek („Párt-CD”). Az előzetes szavazatösszesítő rendszer adatbázisából készíti el az Országos Választási Iroda jelentését is.

 

A tájékoztató rendszerek

 

A tájékoztató rendszer a választás teljes folyamata során – az egyes szakaszok és események sajátosságainak megfelelő formában, tartalommal és gyakorisággal – biztosítja a választási szervek, a polgárok, a média és a pártok informálását intranetes és/vagy Internetes hozzáféréssel, szabványos adatállomány átadással. A választási fordulókat megelőző és követő napokon a hazai és nemzetközi érdeklődők, a sajtó és pártok képviselői számára a Belügyminisztérium Duna Palotában üzemelő rendszer biztosítja a személyes tájékozódás lehetőségét, valamint az intranet/Internetes tájékoztató rendszer kivetítős változata segíti a tájékoztatást. Elkülönített, demilitarizált zónában lévő szerveren valósul meg az a kommunikációs felületet, amely biztosítja az adatállományok átadását az adatigénnyel jelentkező szolgáltatók számára. A tájékoztató-rendszer kapcsolódási lehetőséget biztosít a különböző tartalomszolgáltatóknak (Internet, WAP). A tájékoztató rendszerek szolgáltatják a TELETEXT rendszerben megjelenő adatokat is.

 

A végleges szavazatösszesítő rendszer

 

A végleges szavazatösszesítő rendszer biztosítja a végleges eredmény jegyzőkönyveinek fogadását, ellenőrzését, követi a jogorvoslati eseményeket. Adatokat szolgáltat a területi listák százalékos határainak megállapításához, elvégzi a mandátumkiosztáshoz szükséges előzetes számításokat. A rendszer képes a számított és manuálisan összesített adatok közötti eltérések kezelése. Előkészíti az OVI-, illetve az OVB-jelentéseket, valamint biztosítja a végleges jogi eredmény adatait a kiadványt készítő rendszerek számára.

 

A választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer

 

A rendszer feladata, hogy a jegyzőkönyvek adataiból, statisztikai módszerek alkalmazásával felhívja a figyelmet a szignifikáns eltérésekre. A választási számítógépes hálózaton a választás éjszakáján kb. 2400 számítógép működik összehangoltan. A számítógépes rendszeren előállított választási eredmény nem hivatalos (végleges) eredmény. A hivatalos (végleges jogi) eredmény megállapítása az illetékes választási bizottságok jogkörébe tartozik. A számítógépes eredmény tájékoztató jellegű, amelyeket az Országos Választási Iroda előzetesen nyilvánosságra hoz. A hiteles, kézzel kitöltött, és a szavazatszámláló bizottságok minden tagja által aláírt jegyzőkönyvek manuális ellenőrzése után az adatokat összevetik a számítógépben rögzített adatokkal s ezután állapíthatják csak meg a testületek a jogilag hiteles eredményt.

 

A választások finanszírozása

 

A választások költségeinek biztosítása az állami költségvetés feladata. Erre a célra a választást megelőző évben előre elkészített költségvetés alapján külön országgyűlési határozattal kell biztosítani a szükséges fedezetet. Ez azonban csak az állami feladatokra terjedhet ki, így tehát nem tartalmazza a következőket:

·        a pártok által választási kampányra fordított összegeket;

·        az önkormányzati többletkiadásokat (választási normatíva túllépése);

·        a rádiók, televíziók kiadásait;

·        az önkormányzati intézmények által ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat (pl.: választási gyűlés céljára helyiség).

A választás állami feladatainak végrehajtása során az alábbi költségelemek merülnek fel:

·        választói névjegyzék elkészítése;

·        kopogtató cédula és ajánlószelvény előállítása és kézbesítése; szavazólapok, nyomtatványok előállítása és szállítása;

·        szavazókör felszerelése: urnák, szavazófülkék stb.;

·        tájékoztató kiadványok (Választási Füzetek, lakossági szórólapok);

·        számítógépes fejlesztés, működtetés (hardver, szoftver, hálózat);

·        ügyvitel (telefon, fax, sokszorosítás, irodaszer stb.);

·        szavazóhelyiségek üzemeltetése (világítás, takarítás, őrzés stb.);

·        oktatási anyagok, videofilmek;

·        szállítási költségek;

·        személyi kiadások (50 ezer szavazatszámláló és 10 ezer választási bizottsági tag);

·        élelmezési költségek;

·        pártok kampányához nyújtott állami támogatás;

·        választási részvételt támogató pártsemleges propaganda.

A választás állami költségeit a Belügyminisztérium tervezi. A jóváhagyott költségvetés alapján az egyes feladatok normatíváit, tételeit a belügyminiszter rendeletben állapítja meg. A központi kiadásokkal kapcsolatos feladatokat az Országos Választási Iroda látja el: központi fejlesztések (pl.: számítógépes rendszer), központosított beszerzések (szavazólapok, urnák). A területi választási iroda vezetője a fővárosi és megyei szintű feladatok finanszírozását végzi. A helyi választási iroda vezetője (jegyző) biztosítja a telepü­lési szintű, továbbá a szavazatszámláló bizottság működésével kapcsolatos költségeket. A választások pénzügyi kiadásának teljesítéséről – a választások lebonyolítása után – a belügyminiszter, továbbá az Állami Számvevőszék beszámol az Országgyűlésnek. A beszámolót megelőzi az Állami Számvevőszék vizsgálata, amely a választási pénzeszközök felhasználásának törvényességére és annak célszerűségére is kiterjed. A számvevőszéki vizsgálat az országos, a területi és a helyi választási szervekre, a választás valamennyi szereplőjére kiterjed. 

Rytkó Emília [Változó Világ 50.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A választójog

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

    

 

 

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019