VÁLTOZÓ VILÁG

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

December 11.

Nyugat-afrikai gyerekek felvilágosítása rádió segítségével

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

Az NGO által 1937-ben alapított „PLAN International” Szervezet
A PLAN International nemzetközi, humanitárius, gyerekközpontú szervezet vallási, politikai vagy kormány-kapcsolódások nélkül. A Child Sponsorship (Gyermek Segítés) a szervezet legfontosabb alapítványa. A PLAN olyan világ létrehozásán fáradozik, amelyben a gyerekek a társadalom teljes jogú résztvevői, és amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és az emberi méltóságot.
A szervezet több mint negyven országban, több mint százezer gyereket, családot és közösséget támogat oktatási, szocializációs, egészségügyi és a szülők jövedelem szerző képességét javító projektekkel, valamint a rendelkezésre álló források jobb kihasználásának segítésével.

A Gyermekek Jogai
Az ENSZ-nek a Gyermekek Jogairól szóló konvencióját 1990 szeptemberében nemzetközi szinten elfogadták, és a nyugat-afrikai régió kormányai is ratifikálták. A konvenció kimondja, hogy a gyermekeknek a felnőttekkel azonos jogaik vannak, és egyben kötelezi a ratifikáló országokat, hogy biztosítsák e jogok tiszteletben tartását polgári, politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági területeken. E fejlemények ellenére a gyermekhalandóság, az írástudatlanság, a gyermekmunka és kizsákmányolás jelenlegi aránya arra utal, hogy több gyermek-jogot még mindig nem tartanak tiszteletben.
A konvenció megalkotói arra a felismerésre jutottak, hogy a gyermekek jogairól szóló jogszabály megismertetése a világgal elsőrendű feladat. Az UNICEF, amely a gyermekek jogainak fontos szószólója, megállapította, hogy „a gyermekek jogaiban akkor fog beállni alapvető változás, ha a folyamat aktív részeseiként maguk a gyerekek eleget tudnak jogaikról ahhoz, hogy követelhessék őket.” Ahhoz, hogy a gyermekek jogairól szóló szabályozás valóság legyen, először is a gyerekeket kell ellátni a megfelelő információval jogaikat illetően, és a szüleikben, gondviselőikben tudatosítani kell ezeknek a jogoknak a következményeit.
A PLAN rádiós projekt átfogó terve Nyugat-Afrikában az, hogy az ENSZ-nek a gyermekek jogairól szóló konvenciójában foglaltakat segítsen napi valósággá alakítani a nyugat-afrikai gyermekek számára. A rádiós projekt célja tehát az, hogy a gyermekek és gondviselőik megértsék és támogassák a gyermekek jogairól szóló konvenció betartását.
A gyermekek közreműködésével és a gyermekek számára készült rádióműsorok (Radio Gune Yi, Szenegál), és a gyermekek jogaival kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok (Gyerek vagyok, de vannak jogaim!, Togo, Burkina Faso, Guinea, Mali, Szenegál) arra hivatottak, hogy ráirányítsák mind a gyerekek, mind a gondviselők figyelmét: a gyerekeknek jogai is vannak, nem csak szükségletei. Az olyan régiókban, mint Nyugat-Afrika, ahol nagyon erős a szóbeliség, és magas az írástudatlanság, a tömegkommunikáció leghatékonyabb eszköze a rádió.

A Radio Gune Yi program Szenegálban
A Radio Gune Yi Szenegálban 1995-ben indult, és e nemzeti műsorszóró RTS (Szenegáli Rádió és Televízió) sugározza. Ez az egyetlen olyan adás, amely büszkén állíthatja magáról, több ezer gyerek hallgatja. A Radio Gune Yi számos újdonságot hozott a kelet-afrikai rádiós gyermekműsorok területén. A műsort 9-15 éves gyerekek vezetik, a fiúk és lányok száma azonos, ezzel is erősítve a nemek egyensúlyát, és ami még fontosabb minden héten más gyermekek hallhatók a műsorban.
Komoly kihívást jelentett az a törekvés, hogy a műsort stúdión kívül, és Dakaron, a fővároson kívül, változó helyszíneken, főleg olyan PLAN falvakban rögzítsék, ahol munkatársaink biztosítani tudják a szükséges infrastruktúrát.

A Radio Gune Yi fő céljai a következők:

 • Támogatja a Gyermekek Jogait, különös tekintettel a szólásszabadságra, és az információ-hozzáférésre.

 • Tájékoztatást és támogatást nyújt az oktatás, egészségügy, és a környezetvédelem területén.

 • Támogatja a gyermekek szórakozását, mivel a Gyermekek Jogairól szóló konvenció 31. §-ának értelmében a gyermekeknek joguk van játszani.

 • Bátorítja a szenegáli fiatalokat abban, hogy társadalmuk aktív résztvevői váljanak.

 • Bátorítja a közösségi döntéshozókat abban, hogy döntéseikben figyelembe vegyék a fiatalok törekvéseit és gondjait.

 • Középpontba állítja a gyermekek kreativitását és azt a képességét, hogy döntsenek sajátmagukról.


A Radio Gune Yi elsősorban Wolof nyelven szólal meg, mivel ez Szenegál nagy többségének első nyelve. Ezenkívül néha, főleg a fővárosban a franciául.

Milyen akadályokat kellett leküzdeni a célok elérése érdekében?
1. PLAN International be akarja vonni a támogatandó gyerekeket. Ezek a gyerekek az országban a legszegényebbek. Előfordul, hogy nem is tudják magukat pontosan kifejezni, és időbe telik, mire önbizalmat gyűjtenek ahhoz, hogy szerepet vállaljanak a műsorban.

2. A műsor házigazdái minden alkalommal más gyerekek, ezért a tartalom és az előadásmód időnként hasonló.

3. A stúdión kívüli, különböző helyszínekről történő közvetítés jelentős nehézséget jelent. Sok egyeztetésre van szükség, mivel a stábnak minden közvetítésre utaznia kell.

4. A külső helyszín nem mindig alkalmas felvételre. Sok faluban nincs áramellátás, ezért vinnünk kell magunkkal a saját áramfejlesztőnket.

5. Előfordul, hogy nehezen találjuk meg a külső kapcsolatainkat, mivel a stáb központja Dakarban van.

6. Végül, noha a nemzeti műsorszóró arról biztosított minket, hogy minden szenegáli faluban vehető adásunk, néhány régióba a műsor mégsem jut el, mert vagy eltört az antenna, vagy az adás gyenge.

1995. decemberi indulása óta a Radio Gune Yi sikeres műsorrá vált, sőt mára már elmondhatja magáról, hogy a legkedveltebb ifjúsági rádióműsor Szenegálban. A Radio Gune Yi eddig már több mint 150 faluba látogatott el, és több mint 1500 gyerek volt az adás házigazdája. Közel százezer lakos, többségében gyerek látogatott el a felvételekre. A Radio Gune Yi-t 1999-ben jelölték a New York-i Nemzetközi Rádiós Fesztiválon, és a gyermekműsorok kategóriájában elnyerte az első díjat.

A Kommunikációs Fejlesztő Központ (KFK) /Center for development Communication/ értékeléséből levonható tanulságok


A rádió megfelelő eszköz az ügynökségek számára arra a célra, hogy támogassák a gyermekjogokat Afrikában, mivel széles körben elterjedt és hozzáférhető. Az értékelés eredményei megerősítik azt a feltevést, hogy a rádió Afrikában olyan jelentős kommunikációs eszköz, amely segítheti a gyermekek szólásszabadságának térnyerését. A rádió hatékonyan növelheti a gyerekek lehetőségét arra, hogy társadalmi vagy kulturális információhoz jussanak, és gyakorolják azt a jogukat, hogy kifejezzék nézeteiket minden őket érintő területen.
A gyerekek akkor hallgatnak egy rádióműsort, ha úgy érzik, hogy érdekes és érinti az ő életüket.
A gyerekek akarnak és tudnak saját témát választani. A RGY-val kapcsolatos tevékenységek túlnyomó többségében (kutatás, oktatás, felvétel) a gyerekek teljes mértékben részt tudnak venni, és egyúttal felkészíti őket arra, hogy szabadon kifejtsék nézeteiket. A gyerekeknek van önálló véleményük minden lényeges kérdésben, ha lehetőséget kapnak arra, hogy javaslatot tegyenek a műsorkészítés kutatási fázisában. A résztvevők gyorsan tanulnak, ha oktatásban részesítjük őket, és modellként szolgálnak a műsor felvétele során mindazok számára, akik a felvételre látogatóként eljönnek. Az adatok azt mutatták, hogy a műsorok informáló hatása igen nagy. Azoknak a gyerekeknek, akik rendszeresen hallgatják a RGY-t, 80%-a már hallott a Gyermekek Jogairól, míg a műsort nem rendszeresen hallgató gyerekeknél ez az arány csak 42%.
A gyermektől-gyermeknek módszer működik, és ugyanígy működik a gyermektől-felnőttnek módszer is. Az értékelés bebizonyította, hogy a gyerekek hatékonyan teremtenek kapcsolatot más gyerekekkel. Ezért az RGY-nek alapfeladata, hogy elsődleges hallgatósága számára fontos témákat tűzzön műsorára. De a felnőttek is úgy nyilatkoztak, hogy tanulnak abból, amit a műsorban szereplő gyerekek elmondanak. A felnőtt válaszadók kb. fele nyilatkozott úgy, hogy az RGY hírközlő műsor, míg a válaszadó gyerekek 41%-a inkább szórakoztató műsornak nevezte az RGY-t. Mind a felnőttek, mind a gyerekek úgy nyilatkoztak, hogy azért hallgatják az RGY-t, mert sok új dolgot tudnak meg belőle, és ugyanakkor érdekes és szórakoztató műsor is.
Az RGY mozgékonysága biztosíték a részvétel és a téma változatosságára.

A meseszövés és mesemondás erős tradíciója gyorsítja a tanulás folyamatát. A műsorban szereplő gyerekek általában többet tanulnak, és fontosnak tartják magát a részvételt. A Konvenció nem csak arra helyez hangsúlyt, hogy a gyerekek passzívan részesüljenek az információkban, hanem arra is, hogy maguk is részt vegyenek az információ alakításában. Ennek az elvnek a jótékony hatása többirányú, különösen azokra a gyerekekre hat, akik maguk is tevőlegesen részt vesznek az élményszerzésben. A szenegáli adatok azt bizonyítják, hogy a műsorban közreműködő gyerekek nagyobb valószínűséggel fogtak bele új dolgokba, vettek részt közösségi tevékenységekben. Általában jobban informáltak, magabiztosabbak és mozgékonyabbak. Mindez „a tevékeny tanulás” elvének létjogosultságát erősíti.
A rádióműsorokban való részvétel megváltoztathatja a viselkedést, a látásmódot, akár a családi értékrendet is befolyásolhatja. Az RGY-nek számtalan pozitív hatása volt a fiatal szenegáliakra és családjaikra. A hatások a műsor házigazdáinak családi szerkezetét és családi szerepeit érintették a leginkább. A gyerek iránti tisztelet és büszkeség érzése itt figyelhető meg legjobban. Nagyobb érdeklődést mutatnak a családtagok a gyerek dolgai iránt általában is, és jobban bíznak eredményeiben. A rádióműsor meghallgatása önmagában nem elegendő. Tevékeny részvételre van szükség ahhoz, hogy a gyerek „cselekvően tanuljon”. Azok a gyerekek, aki hallgatják az RGY-t megtudnak dolgokat, ahogy ezt maguk is elmondják, a jogaikról. Az RGY-t rendszeresen hallgató gyerekek között közel kétszer annyian (41%) gondolják azt, hogy a gyereknek joga van megszólalni felnőttek társaságában, mint akik úgy vélik, hogy nincs. Az utóbbi csoport kb. 50%-a úgy gondolja, hogy ez udvariatlanság, míg a rendszeres műsor-hallgatók között ez az arány csak 25%. Ez azt mutatja, hogy az RGY üzenete a gyerekekre erősen hat. A műsorba bevont gyerekek általában jobban informáltak, szókimondóbbak és aktívabbak. Nagyobb valószínűséggel válnak alkalmassá vezető szerep betöltésére, és vállalnak közösségi részvételt.

A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” című területi rádiós kampány
A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” című területi rádiós kampányt Burkina Faso-ban, Togoban és Guineában vezették be 1999-ben. A kampányt az idén Szenegálra és Malira is kiterjesztik. A „Gyerek vagyok, de jogaim is vannak!” műsornak sok új vonása van az afrikai rádiós gyerekműsorokkal összehasonlítva.

 • Az összesen 19 ötperces történetben hivatásos humoristák és gyerekek szerepelnek együtt. A PLAN úgy véli, hogy a gyerekek akkor tudják legjobban meghatározni saját fontos érdekeiket, ha értelmesen részt vesznek a folyamatban. Saját érdekeik védelmében ők a főszereplők.

 • A dialógusokban a gyerekek aktív szerepet kapnak, társadalmi változások tevőleges kezdeményezőivé válnak, ez az alaphelyzet. A műsorban megjelenő, gondokat elemző gyerekek, akik maguk keresnek a problémákra megoldásokat, hatást gyakorolhatnak akár a politikai döntéshozókra is, és rábírhatják őket arra, hogy újragondoljanak bizonyos dolgokat. Ezért a gyerekek képességeiről kialakult közgondolkodás megváltoztatása a figyelemfelhívás egyik legfontosabb eszköze.

 • A projekt bevezeti a „szórakozva tanulás” fogalmát. A PLAN úgy akar oktatni, hogy az szórakozást is jelentsen egyben. Ezért a történetek bővelkednek hang-effektusokban, zenében, felépítésük arra irányul, hogy magukkal ragadják hallgatóságukat.

 • Az adott ország hagyományaiban jelen lévő állatfigurák hordozzák a mondanivalót. Az a meggyőződésünk, hogy kellemes légkört kell kialakítanunk ahhoz, hogy felvethessünk olyan fontos kérdéseket, mint pl. az AIDS, a csonkítás, vagy a bántalmazott és kizsákmányolt gyerekek. Nem akarunk vádolni, vagy sértegetni, választási lehetőségeket akarunk megjeleníteni a hallgatók számára.

 • A történetek mind a szülők, mind a gyerekek számára hordoznak információt a Gyermekek Jogairól szóló Konvencióval kapcsolatban. Azt is reméljük, hogy a helyi hatóságok vezetői, mint pl. a faluközösségek főnökei, magukra ismernek a történetek főnökalakjaiban, és ugyanúgy támogatni és védelmezni fogják a gyermekek jogait, mint az eljátszott történetekben.

A kihívások

 • A PLAN provokálni, és nem prédikálni szeretne. A rádiókampány nem hibáztat senkit, hanem aktív szerep vállalására hívja fel mindazokat, akik a Gyermekek Jogairól szóló konvencióban érintettek. Például a csonkításról szóló történet a fiatal lányok és nők testi épségének veszélyeire hívja fel a figyelmet, anélkül, hogy a vallást, a hagyományt vagy a kulturális hatásokat hibáztatná.

 • A PLAN oldani is szeretné az emberek aggodalmait. A szülők (felnőttek) legnagyobb gondja az, hogy a gyerekek jogainak védelmével elveszíthetik fölöttük a hatalmat. A történetek nem csak elmagyarázzák a gyerekek jogait, hanem felhívják a figyelmet az ezzel kapcsolatos felelősségre is.

 • A PLAN épít a képzelőerőre. A gyerek jogaira csak akkor lehet hatékonyan felhívni a figyelmet, ha a módszer a képzelőerőre is hat. Fontos tehát a módszer és a stílus. A PLAN úgy véli, hogy a kommunikáció legjobb módja az, ha hatásos történeteket mond el. A gondosan tálalt elemző érvelés jól működik egy összeválogatott, szakértő hallgatóság körében, de a népesség többségére nagyobb hatást gyakorol egy érdekesen előadott történet, amely magával ragadja a hallgatókat, és amelynek alakjaival azonosulni lehet. A közgondolkodás tartós befolyásolására nagyobb sikerrel alkalmazható egy jó történet, mint a statisztikai adatok.

A történetekben érintett témák:


Egészségügy: hasmenés, malária, csonkítások, AIDS, higiénia
Környezet: ivóvíz, tiszta falvak, újraerdősítés, korszerű tüzeléstechnika
Oktatás mindenki számára (különösen a lányoknak): a társulás szabadsága, szólásjog
Nemi egyenlőség, pihenés és játék, tiltakozás a kényszerházasság ellen, a rokkant gyermekek integrációja.

Alaptanulmányok
A PLAN 1998-bankét alapkutatási tanulmányt készített, egyet Burkina Faso-ban, egyet pedig Togoban. Burkina Faso-ban a gyermekekkel kapcsolatos kutatás során a következők derültek ki:

 • A megkérdezettek több, mint 60%-ának nehézséget okoz a Gyermekek Jogai-nak (GYJ) meghatározása.

 • Sokan úgy gondolják, hogy a GYJ a gyerekeknek azt a kötelezettségét jelenti, hogy engedelmeskedjenek.

 • Noha a többség nem tudja, vagy helytelenül definiálja a GYJ-t, általában pozitív a hozzáállás ahhoz a koncepcióhoz, hogy a gyermekeket bizonyos jogok illetik meg.

 • A gyerekek a tanuláshoz való jogot tartották legfontosabbnak, ez után említették a jó ruházathoz és a jó egészséghez való jogot.

Mindent egybe vetve úgy találtuk, hogy a GYJ-t meglehetősen kevesen értik. Világosan és egyszerűen kell elmagyarázni, különösen a vidéki lányoknak. Az olyan jogok, mint a „szabadidőhöz való jog”, a „szólásjog”, a „társuláshoz való jog”, vagy „a rokkant gyermekek joga a társadalmi integrációra” teljességgel ismeretlenek.

Alakkutatási tanulmány a Burkina Faso-i szülők körtében

 • Közel 95% úgy véli, hogy a GYJ fontos, de nekünk kell támogatni, védeni és bevezetni.

 • A gyerekek legfőbb jogai között több, mint 50% felsorolja a tanuláshoz és a jó egészséghez való jogot.

 • Vannak jogok, amelyek teljesen ismeretlenek, ilyen a szexuális visszaélés és az erőszak elleni védekezéshez való jog, a gazdasági kizsákmányolás elleni védekezéshez való jog, a társulási és a szólásjog, a nemi egyenlőség (kevesebb, mint 10%). A szülők azt állítják, hogy tiszteletben tartják a GYJ-t, de vannak ellentmondások. Pl. 83% támogatna egy csonkítás elleni jogi szabályozást. Ugyanakkor a lányok megcsonkításának aránya lényegesen magasabb, mint 17%, (véleményünk szerint 60% fölött van).

Következtetések

A Gyermekek Jogairól szóló konvenció (GYJK) nem egy jogokat felsoroló lista, és hiba is lenne így kezelni. A GYJK sokkal inkább újfajta etikát jelent. Új megközelítése a gyerekeknek, új hozzáállás, látásmód, amelyben a gyermekek maguk szemlélhetik a világot és cselekedhetnek benne, képességeik teljes birtokában. A rádió, mint médium segítségével ez a felfogás terjeszthető. De önmagában ez nem elég. Csak a kezdeti lépést adja meg egy párbeszédhez, amelynek az eredményeként megszülethet a szélesebb látókörű megközelítés és a társadalmi változások iránti elkötelezettség. A mi feladatunk ebben az, hogy kapcsolatot teremtsünk az emberekkel. Ha az emberek, kormányok nem hajlanak igazán a változásra, nem lesz változás.

Sok a kérdés, és nehéz őket megválaszolni. Céljaink világosak-e a hallgatók számára? Érzik-e, hogy ez az ő ügyük? Minden stratégiát jól használunk-e ahhoz, hogy elérjük az optimális hatást? Ki illetve kik alkotják a hallgatóságot, kik a partnereink? A tudatosság fokozása kétségtelenül nemes cél, de vajon egy év elteltével eredményezett-e az információ elterjesztése valós gyakorlati hatást a gyerekek jogainak területén?

Az információ akkor hatékony, ha az emberek kérdeznek, érintettnek érzik magukat, és részt vállalnak a társadalmi változások előidézésében. Reméljük, hogy munkánk segíteni fog abban, hogy elkezdődjenek a párbeszédek a családi közösségekben, és remélhetőleg a jövőben valósággá válik az iskolákban, a klubokban, a helyi önkormányzatokban és az ifjúsági szervezetekben, valamint a kormányok ülésein és a médiában is.

A GYJ-t támogató minden szervezetnek kapcsolatokat kell keresnie, közös akciót kell kezdeményeznie más szervezetekkel, társulásokkal, nemzeti bizottságokkal, vagy bármely olyan helyi csoporttal, amelynek a GYJ tudatosítása a célja. Továbbra is folytatnunk kell a figyelem felhívást a helyi önkormányzatok és a minisztériumok körében. Néhány országban eddig nem sikerült meggyőzni a nyilvános rádióállomásokat arról, hogy a GYJK 17. § értelmében saját felelősségüknek tartsák a gyermekek jogainak támogatását. A fizetett műsorszórás és műsorkészítés nem valós közreműködés. Ha ezek az országok felismerik a valós együttműködés és saját felelősségük fontosságát, az nagy előrelépést fog jelenteni, és ezáltal elkezdődhetnek a belső, saját kezdeményezések, amelyek elvezetnek a társadalmi változásokhoz.

 

Mimi Brazeau [Új Pedagógiai Szemle 2002.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 55.

Az EU és az oktatás

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

    

 

 

A tudás

A tudományok

Enciklopédiák

Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020