Ez

blogiádám, naplófélém bal felső lapja.

Vagy mondjam inkább "cellája"? Mulatságos: cellákba zárt gondolatok...

Itt saját gondolataim-tépelődéseim, emlékfoszlányok, kedvenc idézetek, versek sorakoznak, nehezen megmagyarázható, és nem feltétlenül tartós – azaz néha változó rendben.

A struktúra csak látszólag mátrix. Inkább spirál, de nem csodálkoznám, ha kreaktív fraktálnak bizonyulna.

Kezdőpontja 1947. július 22.

Ma és annak lapja

Ha jobban kedveli a hagyományos blogformát:

Csetlő-napló

2010. január 29-én kezdtem meg.

 

Nekem látni s tudni kell.

Szofoklész

 

Ismerd meg hazádat, hogy megszeresd.

Ismerd meg a világot, hogy megszeresd.

Ismerd meg Claude Nougaro-t, hogy megszeresd.

Ismerd meg a matematikát, hogy megszeresd.

Folytassam? Vagy zavar a felsorolás egyhangúsága? De miért a felsorolás egyhangúságára gondolsz, és nem arra a tengernyi szépségre, amellyel tele van hazád, a világ, és minden más, és amely vár, hogy ismerd meg?

Hogy érzékeltessem a megismerni és a megszeretni valók végtelen gazdagságát. Ez pedig fontos: nincs pazarolni való időnk. Az élet véges, és ami nagyobb gond: rövid...

2006. július 11.

Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat!

Diderot

 

 

 

 

 

Sok kérdésemet

este sétára viszem...

Felesel a csend...

Szimeonov Todor

 

 

Ha nem tehetjük, amit akarunk, hadd tegyük, amit tudunk.

Engel

 

 

 

Nincs kellemetlenebb ostoba a szellemes ostobánál.

La Rochefoucauld

 

 

 

 

Remélem, érdekesnek találod majd ezt az új formát... Először megszületett ennek ötlete, aztán fogtam hozzá, így nekem sincs biztos tudásom, milyennek bizonyul...

Ahogy ismerem magamat, menetközben lesznek még változtatások, további újítások stb. Sőt, az is biztos, hogy nem fogom tudni megállni, és majd állandóan próbálom csiszolni a régebbi szöveget...

Ezért ne csodálkozz, ha később nem találod meg ezt-azt úgy, ahogyan emlékeztél rá. Reméljük, hogy nem olyasmi változik meg, ami éppen tetszett, hanem egy-egy sületlenség.

2006. július 15. 

Arbres

Rossz tanújuk az embereknek a szemük és fülük, ha barbár lelkük van.

Hérakleitosz

Kedves barátom!

Kérdezed, hogy lenne-e a számodra feladat?

Sok feladat akadna, de a körülmények olyanok, hogy ha nem megfelelő emberhez kerülnének, abból csak bajok származnának, mindenki számára.

A megfelelő ember pedig értelmes, szorgalmas, kitartó, hűséges, kevés szóból is megérti a szándékaimat és az üzeneteimet. Számomra értelmetlen kérdés az, hogy létezik-e ilyen, ami számít: találni.

2008. június 16.

 

 

Vagyok. Itt vagyok.

Most vagyok. Egy vagyok. Dac

a végtelennel.

Szimeonov Todor

 

 

 

 

Változó világ...

De lesz időm megérteni...

Örökké nézem...

Szimeonov Todor

 

 

Ne kérdezz többet, mint amennyi hasznodra válik.

Dante

 

Aki nem szereti haragodat, gyűlölni fogja mosolyodat is.

Blake

 

 

     

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Gondolkodom, tehát csendet kérek!

Sz. T.

Szerkesztő – Szerinted mi könnyebb: kérdezni, vagy válaszolni?

Szerző – Azt szokták mondani, hogy a kérdés már fél válasz.

Szerkesztő – Segítek: egy jó kérdés már fél válasz.

Szerző – Egyetértek. De ha a jó kérdés fél válasz, akkor még mindig kell a válasz második fele. Mert a fél válasz fél igazság. Így azt kellene mondani, hogy a kérdésnek és a válasznak hasonló jelentősége van. Szerintem a legnehezebb, és a legfontosabb másvalami, egy harmadik dolog: meghallani a választ.

Szerkesztő – Miért nehéz?

Szerző – Szörnyű zajban élünk.

Szerkesztő – És te mit teszel ellene?

Szerző – Régóta tervezem megírni, vagy inkább feltámasztani, és alázatosan szolgálni a kritikátlan kritika kritikáját. Talán 2009-ben…

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Verebet? Köszönöm, talán mégis megvárom a holnapi túzokot…

Sz. T.

Szerkesztő – 2008-ban milyen jó kérdésekre akadtál, és melyekre tudtál választ adni?

Szerző – Száz kérdést cipelek magammal. Egyesek évtizedek óta izgatnak. Hát ezekhez tízszer annyi újat tett 2008, mint ahányra időközben választ találtam.

Szerkesztő – Tehát gyarapszik az adósságod? Nem kellene jobban gazdálkodni az idővel?

Szerző – Bizonyosan. Ugyanakkor nem baj, ha az ember tele van kérdésekkel.

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

A relativitáselmélet lényege: ha messziről szemléljük a bajt, az nem is tűnik olyan nagynak.

Sz. T.

Szerkesztő – Azt mondtad: fél válasz, fél igazság. De – hogy megismételjem Poncius Pilátus oktalan kérdését: mi az igazság?

Szerző – A válasz, ahogy Bulgakov leírja, megdöbbentő és nagyszerű, de számomra fél válasz. Szerintem az igazság mindig egy kulcs. És ehhez valami nagyon fontos tartozik: „.. a mélyben van az igazság elrejtve.” – ahogy Démokritosz mondja.

Szerkesztő – A múltra vagy a jövőre vonatkozó kérdésre nehezebb választ adni?

Szerző – A múltra nehezebb, hiszen sokat tehetünk azért, hogy igazzá váljék a jövőre adott válaszunk. De a legnehezebb, egyben a legfonto-sabb a jelenre választ adni.

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Jobb tudni, mint megijedni.

Sz. T.

Szerkesztő – Lennének válaszaid a jelenre?

Szerző – Vannak, és nyíltan, jó szívvel vállalom. Számomra a tévedés nem zsákutca, még kevésbé vereség.
 

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Mértéktartó vagyok, de a világ nekem nem elég!

Sz. T.

Szerkesztő – És mit teszel válaszaidért?

Szerző – Próbálom nem elfelejteni, hogy nagyon kis csepp vagyok a nagyon nagy tengerben.

Szerkesztő – Úgy gondolod, ez átütő sikert ígér válaszaidnak?

Szerző – Ezt nem tudhatom. Mindenesetre a legnagyobb teljességre törekszem. Ugyanúgy, mint egy atléta, aki bizonyítani akarja, hogy egy ember képes 9,8 másodperc alatt megtenni 100 métert. Ebbe a teljességbe beletartozik minden, kezdve a családom boldogságával, ezernyi örökölt vagy szerzett hivatottságon át, az emberi lélek utolsó gyarlóságáig.

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Nem lépnék be olyan klubba, amely nem venne föl!

Sz. T.

Szerkesztő – Értem, így leszel cseppben a tenger! De lehet-e így hozzájárulni a reális problémák megoldásához?

Szerző – Számomra a Változó Világ nem egy elefántcsont-torony, még kevésbé szinekúra. Itt nem egyszerű és kényelmes az élet, de az eddig megtett út eltávolított minden szokványos csábítástól.

 

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

A tény kevés, a vélemény sok!

Sz. T.

Szerkesztő – Reménykedsz abban, hogy a megújult ráció hívó erejű lesz?

Szerző – Most legszívesebben felolvasnám Ray Bradbury Fahrenheit 451 című regényét. De legyen elég most ez: „… nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.”

 

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

A megértés olyan, mint az orgazmus, sokan csak színlelik.

Sz. T.

Szerkesztő – Nem félő, hogy a 2008-ban kirobbant válság idején túl sok lesz a hamis próféta?

Szerző – Azokból soha nincs hiány. Nagyobb gond az, hogy a próféták mellett virágozni fog a profi iparszerű válság-biznisz is.

 

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ...

Sz. T.

Szerkesztő – Ez a kötet nem töri meg a sorozat által vállalt hagyományt?

Szerző – Remélem, hogy gazdagítja, és nem csorbítja. A hagyományainkhoz az is hozzátartozik, hogy tervekről nem beszélünk, helyette inkább igyekszünk kész eredményekkel szolgálni. Annyit elárulhatok, hogy régóta dédelgetett szándék a sorozat formai és műfaji bővítése. Mindenek előtt a Változó Világ három, a portálon is jelzett „testvére”, az Útmutató, a Trend-Váltó és az Érték-Rend számára kellene biztosítani önálló könyvsorozatot. Másik lelkesítő terv egy „Junior” és egy „Szenior” változata a „klasszikus” Változó Világnak.

2008-ról és az örökkévalóságról, 10 tételben

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Sz. T.

Szerkesztő – Tisztességes eredmények, imponáló tervek! Mégis, az elmúlt évek csökkenő trendet mutatnak, ami a kiadott címek, az eladott kötetek, a sajtó-visszhangok számát illeti.

Szerző – Az újdonságok száma átmenetileg valóban csökkent, de a digitális nyomdatechnikának köszönhetően most folyamatosa a teljes katalógust tudjuk biztosítani. A sorozat valóban még jobban kiszorul a könyvesboltokból, ami rendkívül szomorú, de ehhez két megjegyzést kell tenni. Gyakori jelenség, hogy a könyvkereskedő az évekkel ezelőtt eladott könyveink árával nem hajlandó elszámolni. Másrészt a Változó Világ olyan közönségnek szól, amely ma magától és rutinszerűen internetezik. Ott kényelmesen megrendelheti köteteinket. És ami szintén fontos: egy olyan utat tehet meg szabadon a Változó Világban, ahonnan több tudással, nagyobb energiával, jobb kedvvel térhet vissza hétköznapjaiba.

Ne szokja meg, hogy kicsiny dolgokra nagy szavakat használjon.

Samuel Johnson

Akarsz-e játszani

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan asztalfőre ¸ülni,
borból-vízből mértékkel tölteni,
gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?
Akarsz-e játszani mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú őszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubin-teát és sárga páragőzt?
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,
ez utcaseprő, szegény, beteg ember,
ki fütyörész az ablakunk alatt?
Akarsz játszani kagylót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Kosztolányi Dezső

Egy szép tavaszi napon felszálltam a hatos villamosra. Még a megállóban feltűnt egy fiú, aki izgatottan akart valamit elmondani egy szemmel láthatóan ismerős lánynak a másik villamoson. Két vastag üveg és a környék hatalmas zaja akadályozta őket, hogy megértsék egymást. Ekkor gondolkoztam el rajta komolyabban: milyen kár, hogy nem ismerjük a jelbeszédet, mi, akik nem vagyunk megfosztva a beszéd és a hallás képességétől! Akkor is kár, ha nem jut eszünkbe: voltaképpen a jelbeszéd nem ismerése a mi tudatos hozzájárulásunk a siketnéma kisebbség kirekesztéséhez.

1985. május 18.

Recueillement

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici,

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;

Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.

Charles Baudelaire

 

Diákkorom, azaz több mint ötven éve foglalkoztat az einsteini életmű. Hosszú ideje úgy gondolom, hogy ennek van egy fizikai, egy matematikai, egy filozófiai és egy hétköznapi (ünneplőben: zsurnalisztikai) "felülete", és ezeknek nincs sok közük egymáshoz.

Einstein fizikus volt, én pedig nem, tehát a legnagyobb óvatossággal kezelem széles körben népszerűsített - és vitatott - fizikusi munkásságát. Ezzel együtt határozottan vallom, hogy a fizikából kikerült einsteini képzetek (a tér és az idő egysége, a fény túl nem léphető sebessége stb.) matematikai, filozófiai és hétköznapi abszurditások.

2006. július 21.

Látva azt a rengeteg bajt, szenvedést, tragédiát, nem arra kell gondolnom, hogy van isten, hanem arra, hogy nekünk, embereknek rengeteg feladatunk van.

2010. július 13.

 

 

EMBERHIT

 

Miért ez a téma lett a Változó Világ első kötete? Akkor, 1995 őszén négy kézirat állt rendelkezésre: Sztálinról, a kisgazdapártról, a futballról és ez az összeállítás a vallásokról. Ezeket kellett sorba állítani, sok szempontot figyelembe véve. Időben elsőként a Kisgazdapárt c. kötet jelent meg. Utána Rabin meggyilkolása indított minket egy merész vállalkozásra. A tragédiát követő harminc napon belül megjelentettük a világ első életrajzát az izraeli miniszterelnökről. Ezzel együtt is úgy ítéltük meg: meghagyjuk a kitüntetett első sorszámot ennek a kiemelkedő és különleges témának. Ennek semmi köze valamilyen hódolathoz, annál inkább egy sajátos tisztelethez.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 1.

Élő vallások

 K     R     M 

 

A sorozat számára, mint egy tudományos ismeretterjesztő sorozat számára a bemutatott ismeretek nem hitbeli tételek, hanem tárgyilagosan vizsgált és elemzett tények. Összességében nagyszerű kötet, amely nagyobb visszhangot érdemelt volna.

 

A sorozat követelményei nagy előnyt biztosítanak a szakembereknek, az újságírókkal szemben. A futball szerzője szerencsére olyan újságíró, aki ebben a témában (is) szakember. Érdekes lett volna, ha a többi témajavaslatát is kidolgozza nekünk.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 2.

A futball

 K     R     M 

 

A kötet sikeres volt, a szakmai visszhangok rendkívül kedvezőek. Régen elfogyott, indokolt lenne egy alaposan átdolgozott új kiadás.

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatás nézetem szerint a legkisebb része a nevelésnek.

Locke

 

 

A merészség növeli a bátorságot, a tétovázás a félelmet.

Publilius Syrus

 

 

Történési kényszer, ez a lényeg, mindennek az alapja, a létezés mechanizmusa. Mondhatjuk cselekvési kényszer, de ez már előreszaladás, a humán tartalom projekciója. Ha nincs történési kényszer, nincs létezés, először van történési kényszer, utána minden más, az elsődleges így nem az anyag, hanem a történési kényszer. Amikor a történési kényszer számára lehetőségek skálája kezd kínálkozni, akkor kialakul egy szemlélet, amely azt mondja: ez jó, ez rossz. Ez a történési kényszer egyenes következménye. Ha nem lenne ez a fontolgatás, mit cselekedjek, akkor a cselekvésnek nem lenne jelentősége, funkciója. Így születik, formálódik az értelem. A történési kényszer olyan, mint egy lejtő, kénytelen vagyok arra futni, amerre lejt.

2003. szeptember 23.

A zene varázslat. A zene boldogság. A zene tenger.

Szeretem a zenét, és természetesen nagyon szeretem azt a zenét, amelyet ismerek és szeretek. De micsoda élvezet az a zene, amelyet nem ismeretek, de amely egyből, elsőre megfog, a régi ismerős magabiztos lépteivel besétál testembe, belemarkol a szívembe. És micsoda kegy a sorstól, ha az ember rátalál egy lemezre, egy koncertre, vagy egy rádióműsorra, és kezdenek áradni, és áradni az új szerelmek.

Külön műfaj a számomra a jól sikerült feldolgozások. Ezek egyszerre jelentenek régi és új szerelmet.

1966. április 6.

Miért akarjuk megosztani másokkal örömünket, bánatunkat? Hiszen ekkor kockáztatjuk, hogy még jobban megérezzük valódi magányunkat.

Az egyik ember fájdalmasan megéli a többiek közömbösségét, egy másik ember nem is veszi észre, nem törődik ezzel, mondja a magáét, még akkor is, ha halálosan terhessé válik. De mindkettőnek elementáris igénye van öröm és bánat megosztására. Miért?

2003. július 8.

Remélem, érdekesnek találod majd ezt az új formát... Először megszületett ennek ötlete, aztán fogtam hozzá, így nekem sincs biztos tudásom, milyennek bizonyul...

Ahogy ismerem magamat, menetközben lesznek még változtatások, további újítások stb. Sőt, az is biztos, hogy nem fogom tudni megállni, és állandó próbálom majd csiszolni a régebbi szöveget. Úgyhogy ne csodálkozz, ha később nem találod meg ezt-azt úgy, ahogyan emlékeztél rá. Reméljük, hogy nem olyasmi változik meg, ami éppen tetszett, hanem egy-egy sületlenség.

2006. július 22.

 

 

Anyám hőn hitte

jó ember leszek… Lehet…

Jó példát hagyott…

Szimeonov Todor

 

 

Lehet, hogy konzervatív vagyok? A folyékonynál sokkal jobban szeretem a hagyományos szappant, és a kész borotvahabnál sokkal jobban a borotvakrémet és a pamacsot. Megnyugtató, hogy a borotvaszappannal szemben mégis előnyben részesítem a borotvakrémet.

Közben elkészültem Az élvezetek c. kéziratommal

2007. július 19.

 

Ki volt Sztálin, mi volt Sztálin? Nehéz, bonyolult kérdés...

És lehet-e erről ma Magyarországon, vagy akár Kelet-Európában tárgyilagosan beszélni? Nem.

Hát akkor?

Mégis jobb beszélni.

Sztálinról és koráról Magyarországon aligha tudna valaki többet Krausz Tamásnál. Ami nem ok arra, hogy vita nélkül fogadjuk minden értékelését.

Természetesen előbb el kellene olvasni a kötetet. Az régen elfogyott, de talán megtalálható a legközelebbi városi könyvtárban.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 3.

Sztálin

 K     R     M 

A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt...

Péter

Hazám a világ, és vallásom a jó cselekedet.

Paine

 

A mezítelen igazság megdöbbenti az embert.

Pascal

 

A szerelem előtt semmi sem szent.

Molière

 

A természet rejtezkedni szeret.

Hérakleitosz

 

A művészet örök, az élet rövid, s a tapasztalat csalékony.

Temesvári Pelbárt

 

 

A készpénzfizetés nem az egyetlen kapcsolat ember és ember között.

Carlyle

 

 

Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni.

Columella

 

A mag sokszor becsesebb a növénynél.

Fontenelle

 

On s'engage, et puis on voit.

Napoléon

 

Három dolgot nem ildomos magyarázni: a viccet, a bölcsességet és a bizonyítványunkat!

Kivéve, ha indokolt. Néha az. És hogy, hogy nem, mindig bölcsességek vesznek rá valamilyen megjegyzésre.

Roppantul kedvelem a bölcsességeket, a különböző aforizmákat, szentenciákat. Ezzel együtt elismerem:  bőven akad példa arra, hogy népszerű vagy szép kerek igazságok kétségekbe ejtenek. Bár bizonyára azok is megkapnak valakit, máskülönben miért is jegyeznék. Ne legyünk túl szigorú kritikusok. Gyűjtsük és terjesszük azokat, amelyeket mi szeretünk.

 

2006. július 27.

Siketeket ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess...

Mózes

 

Vannak pillanatok, amikor nevetségesnek érzek minden elmélkedést a jobb világról.

Nem hagy megnyugodni az olaszliszkai eset...

Mit tudnék tenni én, itt, most azokért a lányokért, akik nem bírnak megszabadulni a szörnyű képtől, hogy gyilkolják apjukat...

Mit tudnék tenni a gyilkosokért, akik abba a szörnyű csapdába kerültek, hogy csak úgy tudnák továbbélni elrontott életüket, ha még jobban süllyednek embertelenségükbe.

Végük, mit tudnék tenni közösségünkért, amely őszintén és tevékenyen szolidáris az áldozatokkal, őszintén és mélységesen elítéli az erőszakot, de amely képtelen saját magának feltenni a kérdést: mit tettem én, hogy itt van közöttünk az erőszak, és mit kell tennem, hogy ne legyen?

2006. október 16.

1947. július 22-én születtem, Várnában.

Roszi, az akkor nyolc éves nővérem is nagyon boldog, sőt elégedett volt. Jó ideje mondogatta szüleinknek: "Kistestvérkét akarok! Ha nem szültek nekem kistestvért, meghalok!" Bár szüleink nem voltak igazán babonások, a gyermeki ravaszság megtette a magáét. Nehéz években tudatosan tervezett és nagyon várt jövevény voltam.

Részlet Fahrenheit 451-ből:

- ...Ismeri Herkules és Anteus legendáját: Anteus az óriási birkózó, hihetetlenül erős volt mindaddig, míg szilárdan állt a földön. De amikor Herkules a levegőbe emelte; gyökértelenné vált, és elpusztult. Ha ez a legenda nem tartalmaz valami olyan tanulságot, amely ránk, mai emberekre, városlakókra is vonatkozik, akkor én teljesen bolond vagyok. Íme, mint mondottam, ez az első dolog, amire szükségünk van; színvonalra és sűrű szövetű tájékoztatásra.

- S a második dolog?

- A szabad idő.

- Hiszen annyi szabad időnk van.

- Szabad időnk van, de van-e időnk arra, hogy gondolkodjunk?...

Bizony, nem múlhat hosszabb idő úgy, hogy nem olvasunk bele egy jó könyvbe!

2006. július 25.

 

Ismerd meg hazádat, hogy megszeresd.

Sokan ebben látják az elkoptatott jelszó klasszikus példáját. Bizonyára okuk van rá... De ami fontos: ebben a tanácsban egy értékes tapasztalat rejlik. Akkor tudunk igazán szeretni valamit, vagy éppen valakit, ha ismerjük.

Jogos kérdés, hogy ne mondjam aggály: állíthatjuk-e, hogy minél jobban ismerjük azt a valamit vagy valakit, annál jobban fogjuk szeretni. Könnyű rávágni erre egy lelkes igen-t, de érdemes elgondolkozni rajta...

Itt és most viszont ismerj meg engem. Hátha megszeretsz.

2006. július 1.

 

Aki jelentéktelen emberek ellen harcol, nem nyerhet semmit.

Michelangelo

 

 

A rögtönzés a szellemi képesség próbaköve.

Molière

 

 

Ha valaki a zenei formákat módosítja, ez kihat az állam legfőbb törvényeire...

Platón

 

 

Életünk a boldogság kereséséről szól. Sokat tehetünk, nagyon sokat tehetünk saját boldogságunkért, szeretteink boldogságáért, azokéért, akiket látunk és azokéért, akiket nem látunk. Legtöbbet mégis gyermekünkért tehetünk, éspedig akkor, amikor világra készül, azokban a sorsdöntő napokban és hetekben, amikor kialakul az értelme és az érzelmi képessége. Ezt a nagyszerű lehetőséget aláaknázza két gyakori hiba. Az egyik a szorongás, hogy nem fogjuk jól csinálni a dolgunkat, hogy valamit el fogunk rontani, a másik az utólagos lelkiismeret-furdalás, hogy rosszul csináltuk a dolgunkat, hogy valamit elrontottunk. A boldogságra való törekvés igazi nagy próbatétele, hogy mennyire tudja az ember ezt a két hibát megérteni, feldolgozni, kijavítani.

2003. szeptember 24.

Talál a bátorság a tettre száz utat.

Aiszkhülosz

 

Szeretem Budapestet. Pestinek érzem magamat. 1966 szeptemberében, negyven éve érkeztem a városba tanulni. Egyből megszerettem. Idővel jól megismertem. Így még jobban megszerettem. Tizenhat éve gondozom a Nagy Budapesti Útmutatót.

Igen, szépnek látom a várost, élvezem szépségét.

És nagyon zavar az a rengeteg csúfság, amely körülvesz minket. Tengernyi reklám, zömében ostoba és agresszív. A minden ellepő grafittik. A járdát lassan összefüggő szőnyegként borítja a kutyaürülék és a kiköpött rágógumi. A szél port és zörgő nejlonzacskókat kerget. A villanyoszlopokon, bezárt üzletek kirakatain ujjnyi rétegben polgárok és vállalkozások házilagos készítésű hirdetményei...

2006. július 28.

Az élet mindenhol és mindenkor színes. Sokszínű és sokarcú. A legkevésbé lehet csupa fehér vagy csupa fekete. Vannak viszont olyan emberek, akik hajlamosak így látni a világot, és ami még rosszabb: így láttatni a többiekkel.

Mennyire szembetűnő, és visszataszító ez a politikában. Különösen a nagy ideológiai törésvonalak közelében. Jeleskedtek ebben a szocializmus propagandistái is, bár ez távolról sem az ő találmányuk.

Jeleskedtek ebben minden fennálló kiszolgálói, epigonjai, jeleskednek ma is, és jeleskedni fognak holnap is. Zúdul gazdáikra szeretetük, zúdul ellenségeikre totális és megsemmisítő kritikájuk.

Szenved jámbor lelkem, és harcra készül. Kötelességemnek érzem felvállalni a kritikátlan kritika kritikáját. És jöjjön, aminek jönnie kell!

2006. július 31.

 

Весенняя гроза

 
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный -
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
 

Федор Тютчев

 

Azt hinnéd, nem akar s bezzeg akar, csak akard.

Ovidius

 

 

Fontos tudni, hogy végtelen sok világ van, s közülük némelyek hasonlóak ehhez a mi világunkhoz, mások nem hasonlóak.

Epikurosz

Megbocsátunk, amíg szeretünk.

La Rochefoucauld

 

 

 

Mindenki tanulja meg a saját leckéjét...

Luther

 

Életünk egy perc - mire jó a hajsza?

Horatius

 

 

 

 

Ne vágd ketté, amit kioldhatsz.

Joubert

 

 

Egy kevés baj sose árthat...

Voltaire

 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

IV. Károly német-római császár

 

Ha még egy csatában győzünk a rómaiakon, végképp elveszünk.

Plutarkhosz

 

 

A kötet tisztelgés egy olyan ember emléke előtt, aki kötelességtudatból katonaként élte le életének legnagyobb részét, hogy aztán politikusként a béke harcosa, és hamarosan mártírjává legyen. Nagygyűlésen a többiekkel együtt a béke dalát énekelte, amikor egy fanatikus honfitársa kioltotta életét. Persze, magányos gyilkos tette, de csak naiv emberek hihetik, hogy befolyásos erők közreműködése nélkül. Ez volt a világon az első életrajz Rabinról, amely ráadásul a gyilkosságot követő harminc nap alatt íródott meg, és jelent meg.

 

VÁLTOZÓ VILÁG 4.

Rabin

 K     R     M 

Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat!

Diderot

 

 

Megdöbbentem Párizsban: szinte minden autón látszanak gyakori koccanások nyomai. Budapesten a koccanás katasztrófa. Itt alig látni koccanásos kocsit.

Itt szinte minden kocsi meg van húzva. Kézzel. Valami éles tárggyal - ki tudja: szög, olló, pecsétgyűrű?

Budapest Európa egyik legjobban patkánymentesített fővárosa.

2006. július 29.

Ma már Magyarország számára indokolatlan, mi több luxus egy külön Alkotmánybíróság fenntartása. Ennek a szervezetnek komoly szerepet szántak annak idején a rendszerváltás végrehajtásában, jogi biztosításában. Ehhez hasonló önálló intézmény az USA-ban sem találunk. Ott az alkotmányvédelem elsősorban a Legfelsőbb Bíróság, de elvileg és gyakorlatilag bármely szövetségi bíró kimondhatja egy jogszabály alkotmányellenességét.

Mi tagadás, a magyar Legfelsőbb Bíróság sem jogállásában, sem társadalmi presztízsében nem áll ilyen jól, de ezen lehetne segíteni.

Mellesleg a volt Kúria (a jelenlegi Néprajzi Múzeum) akkor és csak akkor válhatna újra a magyar igazságszolgáltatás székhelyévé, ha a Legfelsőbb Bíróság magában olvasztaná az Alkotmánybíróságot.

2006. július 30.

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz

 

  

 

Ma megszületett a globális felmelegedés kivédésének egy izgalmas elképzelése.

Ez egy műszaki megoldás, amely - reményeim szerint - lehetővé tenné, hogy 1-2 fok erejéig szabályozzuk a Föld átlaghőmérsékletét.

Azért, emberek, még ne adjátok fel a harcot a kiotoi egyezmény betartásáért!

2007. január 8.

Vizsgáljuk meg este, mielőtt elaludnánk, mit tettünk aznap.

Schopenhauer

 

 

Irtózom a csúfolódástól: elfonnyasztja a szívet, és megdermeszti az érzelmeket...

Balzac

Balgák, nem tudják, hogy a fél az több az egésznél...

Hésziodosz

A kocsi egyes részei még nem kocsik.

Lao-ce

Kedves tisztelt Patikusok!

Kérem, ne tessék viszontlátással elköszönni tőlem. Én igen nyomatékosan szoktam mondani búcsúzóul: Jó napot kívánok, esetleg: Minden jót kívánok. A magyar nyelv gazdag köszönésekben. Miért kell olyan automatikusan, gondolkodás nélkül használni a legtriviálisabb formulát? Igen, ez bánt: a gondolkodás nélküliség, ami afféle szellemi lustaság. Nem kell szellemeskedni, olyanokkal például: Váljék egészségére, és többé ne lássam itt!. Olyasmi lehet helyén való: Jobbulást kívánok, jó napot!. Csak viszontlátni ne tessék kívánni.

2007. január 31.

Sajátossága az emberi természetnek az, hogy gyűlölje, akit megsértett.

Tacitus

 

 

Csillogó felszín…

Feszültsége óvón zár

egész világot.

Szimeonov Todor

 

 

Semmiben sem vagyunk tökéletesek, még a rosszban sem.

Fontenelle

 

Semmi sem szeretetre méltóbb, mint az erény.

Cicero

Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól beszéljen, se nem elég okos, hogy hallgasson.

La Bruyère

Tévedni emberi dolog.

Hieronymos

Ma önkormányzati választások voltak Magyarországon. Hát természetesen eleget tettem állampolgári kötelességemnek, elmentem szavazni. Ugyanoda, ahova mindig, a közeli iskolába. Ugyanaz a tanterem. Megkaptam a 4-féle kisebb-nagyobb szavazólapot, és bevonultam az egyik szavazófülke magányába. Tanulmányozom a szavazólapokat, gondolkozom. És közben szórakozottan felnézek. A tanterem falán rajzok sorakoznak, szépek, kedvesek. Egy kicsit gyerekesek, de felnőttes rutin műve. Néhány rajznak éppen a széle lóg be a szavazófülke által behatárolt falrészre, de kettő teljes szépségében mutatja magát. Az egyik egy jó termetes nyúl, a másik egy cifra bohóc. Hogy kétségem se legyen, a rajzok alatt szabályos nagy betűkkel ki is van írva: NYÚL, BOHÓC

Jut eszembe: választani kell!

2006. október 1.

A halálfélelem rosszabb, mint a halál.

Matthieu

Egyes csak úgy lehet nyertes, ha nyertes a község.

Széchenyi

Ha a fiatalság tudná, ha az öregség bírná!

Estienne

 

Az idő erősíti a barátságot, és gyengíti a szerelmet.

La Bruyère 

 

Nem tudod, mit hoz a késő este.

Varro

Nyitó oldal  ::  Impresszum

 

© 2016, Szimeonov Todor