VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Görögország

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra.

Arisztotelész

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

Európai Unió

GÖRÖGORSZÁG

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin :: Agenda :: HU2GR

Az ország | Történeti áttekintés | Civilizáció és kultúra | A politikai társadalom | A civil társadalom

A gazdaság | Görögország és az Európai Unió | Görögország és a világ | Görögország és Magyarország

Utazás Görögországba | Görögök Magyarországon | Magyarok Görögországban

 

VV 45. Görögország a Youtube-on

 

Kövesd a Változó Világ „VV 45. Görögország” című albumát a Pinteresten!

VV 45. Görögország a Facebookon

 

Változó Világ Mozgalom – az élet közössége

 Tudás, közösség, öröm

 

   
Az ország
   

 

 

 

Görög telefonkönyv

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

Az EU története

 

Eurorégiók

 

 

 

 

Görögország, hivatalos nevén Görög Köztársaság állam Európa délkeleti részén, a Balkán-félsziget déli végén.

Északon Albániával, Macedóniával és Bulgáriával, keleten pedig Törökországgal határos. A kontinentális Görögország keleti és déli partjait az Égei-tenger, míg nyugati partjait a Jón-tenger mossa. Mindkettő a Földközi-tenger keleti medencéjének része, mely sok szigetnek ad helyet.

Görögország Európa, Ázsia és Afrika találkozásánál fekszik. Itt megtalálhatóak mind az ókori Görögország, a Római Birodalom, a Bizánci Birodalom mind a török uralom négy évszázadának emlékei.

Görögország a demokrácia, a filozófia, az olimpiai játékok, az irodalom, a történettudomány, a politikatudomány, a zenetudomány, a matematika bölcsője Itt alakult a modern dráma, annak mindkét ágával: a tragédia és a komédia.

Görögország fejlett ország, amely 1981 óta tagja az Európai Uniónak, 2001 óta az Európai Gazdasági és Monetáris Uniónak, 1952 óta a NATO-nak, 1961 óta a OECD-nek, 1995-től a szervezet megszűnéséig a Nyugat-európai Uniónak, 2005 óta pedig az Európai Űrügynökségnek.

Az ország fővárosa Athén, nagyobb városai közé tartozik Szaloniki, Pátra, Iráklio, Vólosz, Joánnina, Lárisza és Kavála.

 

    

 

 

Görögországi ünnepek, események, rendezvények

 

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni Görög-országban

 

 

KVÍZ

Görögország

 

A szerető szív örökké fiatal.

Görög közmondás

Népek bölcsességei

 

 

A térkép kicsinyíthető, nagyítható, elcsúsztatható minden irányban.

Ha nem talál vissza, nyomja meg a böngésző Frissítés-gombját.

 
Történeti áttekintés

 

Görögország

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Január 3, 7, 22

Február 12, 19

Március 19, 31

Április 14, 19, 25, 30 

Május 13, 21, 25

Június 15, 19

Július 2, 8, 15

Augusztus 20, 30

Szeptember 5, 24

Október 8, 23

November 11, 29

December 14, 29

 

 

A görög szabadságharc kirobbanásának közvetlen előzményét egy fiatal cári tábornok, a fanarióta Alekszandr Ypszilanti iasi felkelése jelentette 1821 tavaszán. Mivel a cár számára nagyobb veszélyt jelentett a forradalom szelleme, mint az Oszmán Birodalom, nem nyújtott támogatást, ráadásul Ypszilanti nem tudott egyezségre jutni Tudor Vladimirescu román parasztfelkelőivel, így seregével hamarosan vereséget szenvedett, majd Magyarországra menekült, ahol Munkács várába zárták. Ezzel egy időben, Theodorosz Koloktronisz, a kleftiszek egyik vezetője irányításával megindult a felkelés a Peloponnészoszon is. (A kleftiszek a Porta és az ortodox egyház fennhatósága elől a hegyekbe menekülő nincstelenek voltak, akik fegyveres csapatokat alkottak és a vagyonos oszmán és görög elöljárók kifosztásából tartották fenn magukat.) A görögöket segítette Tepedeleni Ali janinai pasa lázadása, aki saját hatalmának megőrzése érdekében a felkelők mellé állt, valamint a perzsák 1821 novemberi támadása keleten. A szultáni seregek lassan legyűrték a janinai pasát és a kolera által tizedelt perzsákat, de a görög felkelők ezzel elég időt nyertek.

A szabadságharc első felében, 1821–1823 között a görög csapatok elfoglalták a Peloponnészoszt, az Égei-szigetek nagyobb részét és Thesszália egyes területeit, ezzel ellenőrzésük alá vonták a központi görög területeket. A civil lakosságot egyik fél sem kímélte: a felkelők Tripoliszban, az oszmánok Híoszon (Khion) hajtottak végre mészárlást. 1822. január 13-án Epidauroszban az első nemzetgyűlésen kikiáltották a köztársaságot és kormány alakult Alexandrosz Mavrokordatosz vezetésével, de egyre élesebb törésvonal húzódott a kleftiszek, a parasztság, valamint a katonai vezetők, a kereskedők, hajótulajdonosok, fanarióták, főpapok között, amely 1823-tól polgárháborúhoz vezetett.

A szabadságukért küzdő görögök gyorsan kivívták az európai közvélemény rokonszenvét. Byron, Goethe, Hugo, Schiller, Shelley egymás után emelték fel szavukat a hellének mellett. Byron részt vett a kormány székhelyéül szolgáló Meszolóngi (Meszolongion) védelmében és ott is halt meg. Bár a nagyhatalmak nem avatkoztak be az eseményekbe, a Portának nem volt elég ereje az önálló cselekvéshez, így az önállósodott, de a szultánnak adót fizető egyiptomi pasát, Mohamed Alit küldte a görögök ellen. A szabadságharc második szakaszának (1825–1828) nyitányaként az egyiptomi sereg 1825-ben végigpusztította a Peloponnészoszt. Az oszmán–egyiptomi csapatok túlkapásai és az angol, francia közvélemény nyomása azonban beavatkozásra késztették az európai hatalmakat. 1827-ben London, Párizs és Szentpétervár felszólította a Portát, hogy ismerje el a görög autonómiát. Az elutasítást követően az egyesített angol–francia–orosz flotta 1827 októberében tönkreverte a muszlim hajóhadat Navarinónál, míg a következő évben szárazföldön támadó orosz csapatok bevették Drinápolyt. A Porta is kénytelen volt elismerni görög függetlenséget, amelyet az 1830-as londoni egyezmény deklarált. A 7–800 ezer lakost, 47 ezer km2-t (Peloponnészosz, Attika, Boécia, Kikládok, Szpórádok) magába foglaló független Görögország első fővárosa Náfplió lett.

Az 1822-ben kikiáltott görög köztársaság 1827 májusában, a harmadik nemzetgyűlésen választotta meg első elnökét a korfui Jannisz Kapodisztriász személyében, aki korábban minden oroszok cárjának külügyminisztere volt. A szentpétervári tapasztalatokkal rendelkező politikus sikertelenül próbált meg erős központi kormányzatot kialakítani, az autokratikus vezetés nem volt népszerű a függetlenségi háború vezérei körében. Amikor 1831-ben Kapodisztriászt Náfplióban meggyilkolták, a három nagyhatalom ismét beavatkozott Görögország életébe, majd a királyság kikiáltását követően egy 17 éves bajor herceget, Wittelsbach Ottót, I. Lajos fiát emelték trónra 1833-ban. A Görög Királyság fővárosa 1834-ben Athén lett.

A fiatal uralkodó, akinek trónra lépését általános bizakodás kísérte, gyorsan népszerűtlenné vált alattvalói körében. Bajor tanácsadókkal vette magát körül, Kapodisztriászhoz hasonlóan autokratikus módon kormányzott. Helyzetét súlyosbította, hogy a görög állami bevételek jelentős részét biztosító mezőgazdaság romokban hevert: az olívaligetek, szőlőskertek kétharmada, a juh- és kecskenyájak 90%-a elpusztult, a kereskedelmi flotta egy része megsemmisült. A kincstár külföldi hitelekkel és a görög diaszpóra tagjaitól felvett kölcsönökkel igyekezett helyreállítani a gazdaságot, sikertelenül. A kormányzásból részt követelő, Ottó nyílt katolicizmusa miatt magát sértve érző görög iparos és kereskedő réteg, a szabadságharc vezetői, kihasználva a pénzügyi nehézségeket 1843-ban alkotmány bevezetésére kényszerítették az uralkodót.

A 19. század közepén bontakozott ki a Nagy Eszme ideológiája. E szerint minden görögnek egy államban kell élnie, amelynek fővárosa a Bizánci Birodalom egykori központja, Konstantinápoly lenne. A görög irányítású Keletrómai Birodalom feltámasztásának irreális vágyálma egészen az 1923-as lausanne-i békekötésig a görög külpolitika prioritása maradt.

Ottó népszerűségének helyreállítására a Nagy Eszme ideológiáját ragadta meg. Mivel a göröglakta területek háromnegyede oszmán fennhatóság alatt állt, Ottó a Porta legfőbb ellenfeléhez, Szentpétervárhoz közeledett, ezzel kivívta az Oszmán Birodalom konzerválásában érdekelt London és Párizs haragját. Az 1853–1856 közt dúló a krími háborúban, amelyet Anglia, Franciaország és a Porta vívtak az Orosz Birodalom ellen, Ottó csapatokat küldött az oszmán kézen lévő Thesszáliába és Epiruszba, ám a Pireuszt megszálló angol és francia csapatok meghátrálásra késztették. Az egyre népszerűtlenebb uralkodót 1862-ben felkelés fosztotta meg trónjától. Utóda, brit, francia és orosz támogatással a dán király fia lett, aki 1863-ban György néven lépett a görög trónra. Megakadályozandó a Nagy Eszme megvalósításához szükséges orosz orientációt, Athén 1864-ben megkapta a Jón-szigeteket.

I. György félévszázados uralkodása, amely belső stabilitást biztosított az ország számára, az 1864-es új alkotmánnyal vette kezdetét. Az egyenes, titkos szavazással megválasztott egykamarás parlament teljes körű törvényhozó hatalommal bírt. A Nagy Eszme továbbra sem szorult háttérbe, a területgyarapodásra azonban másfél évtizedet kellett várni, amikor az 1875–1878-as keleti válságot lezáró berlini kongresszus Görögországnak ígérte Thesszáliát és Epirusz egy részét, amit 1881-ben, a Portával folytatott tárgyalásokat követően meg is kapott. A Görög Királyság kiterjedése elérte a 64 ezer km2-t, lakossága 1,7 millióra nőtt. (1889-ben érte el a 2 millió főt.) 1882-ben Kharilaosz Trikupisz lett a miniszterelnök, aki a belső fejlődés gyorsítását a Nagy Eszme megvalósítása elé helyezte. Tevékenysége eredményeként megépültek az első vasútvonalak, elkészült a Korinthoszi Csatorna, Pireusz, Athén elővárosa vált az ország legnagyobb kikötőjévé és kövezett utak is épültek. Az infrastruktúra javításának, valamint a fejlettebb tartományok gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolásának eredményeként a görög gazdaság látványos növekedést produkált az 1880-as évek második felében.

1894-ben Makedóniában és Krétán nemzeti társaság (Ethnike Etairia) alakult, amely fő feladatának az oszmánellenes felkelés előkészítését tűzte ki. Amikor 1896-ban felkelés tört ki Krétán, tagjai oszmán helyőrségekre támadtak Makedóniában, majd az eseményekbe bekapcsolódott Görögország is, de a rövid ideig tartó küzdelemben a görög csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek az oszmánoktól. A Portának fizetett hadisarc alapjaiban rázta meg a görög államháztartást: a nagyhatalmaktól felvett kölcsönök biztosították az európaiak számára Athén ellenőrzését. Kréta nemzetközi protektorátus alá került, amelynek vezetője 1898-tól György görög herceg lett.

 

 

 

 

Ki mit tud?

Te is oszd meg, mit tudsz, mihez értesz, avagy akár csak egy hasznos infót!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   
Civilizáció és kultúra
 

 

TAVERNA

DIONYSOS

Greek Restaurant

 

1056 Budapest, Belgrád rkp. 16.

 

Tel.: 318-1222

Ads by VVIP (x)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   
A politikai társadalom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
A civil társadalom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes weblapok, (we)blogok

Roberto Vigh fotói

 

 

 

   
A gazdaság
 

 

Innovatív, felelős és más kiváló cégek:

CÉGMUTATÓ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Görögország és az Európai Unió

 

 

 

 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Egyesült Királyság + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

Görögország és a világ

 

 

 

Magyarul Görögország
Görögül Ελλάδα
Dánul Grækenland
Hollandul Griekenland
Angolul Greece
Finnül Kreikka
Franciául Grèce
Németül Griechenland
Olaszul Grecia
Portugálul Grécia
Spanyolul Grecia
Svédül Grekland
Lengyelül Grecja
Bolgárul Гърция
Oroszul Греция

 

 

Országjel (gépkocsikon):

GR

Országjel (olimpiákon):

GRE

Valuta:

euró

jele:

EUR

Telefonkörzet:

30

Internet:

.gr

 

 

Görögország és Magyarország

 

 

Görögország

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Január 3, 7, 22

Február 12, 19

Március 19, 31

Április 14, 19, 25, 30 

Május 13, 21, 25

Június 15, 19

Július 2, 8, 15

Augusztus 20, 30

Szeptember 5, 24

Október 8, 23

November 11, 29

December 14, 29

 

 

A magyar-görög kapcsolatok problémamentesek. A két nép szimpátiával tekint egymásra. A két ország ugyan soha nem tekintette egymást stratégiai partnerek, de az egymás iránti politikai érdeklődés az EU-csatlakozásunkkal érezhetően erősödik.

Kapcsolatrendszerünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap a Görögországgal lévő közös integrációs érdekek beazonosítása, a közös fellépés lehetőségeinek felmérése. Azonos méretű és összehasonlítható kihívásokkal szembenéző tagállamokként erre több területen adódik lehetőség.

A kétoldalú gazdasági együttműködés fejlődési üteme kedvező, bár volumene szerény. A legígéretesebb együttműködési területeknek az IT, telekommunikáció, közlekedés, logisztika, építőipar, ingatlanfejlesztés és thermál – wellness turizmus fejlesztése ígérkezik. A két ország közötti kapcsolatokban jelenleg is kitüntetett szerepet tölt be a turizmus és az ebből adódó üzleti lehetőségek. A Magyarországról visszatelepült görögök illetve a továbbra is nálunk élő 4-5000 fős közösség, valamint a magyar egyetemeken végzett nagy számú görög diákok erős személyes kötődéseket teremtenek a két ország között.

Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalos görögországi látogatására 2003. szeptember 23-25. között került sor, majd 2004 októberében munkalátogatás keretében újra ellátogatott Athénba. 2000. november 28-29-én került sor Konsztantinosz Szimitisz miniszterelnök hivatalos látogatására. Medgyessy Péter 2003 januárjában tett kétnapos munkalátogatást Athénban. 2004. szeptember 11-én Gyurcsány Ferenc (kijelölt miniszterelnökként) Athénban megbeszélést folytatott Konsztantinosz Karamanlisz görög miniszterelnökkel. 1999. májusában Athénban hivatalos látogatást tett Áder János, a Magyar Országgyűlés elnöke. Georgiosz Papandreu külügyminiszter 2001. október 24-én látogatott Budapestre.

Fontosabb kétoldalú egyezmények: Barátsági és Együttműködési Szerződés (1992), Teljes körű vízummentességi megállapodás (1991), Légügyi Egyezmény (1963), Kulturális, Oktatási, Tudományos Megállapodás (1977), Konzuli Egyezmény (1977), Műszaki-Tudományos Egyezmény (1979), Kettős adóztatást kizáró Megállapodás (1983), Beruházás Védelmi Megállapodás (1989), Bűnügyi Jogsegélyegyezmény (1979). Katasztrófavédelmi egyezmény (2000), Magyar-Görög Visszafogadási-egyezményt (2003).

A kétoldalú kulturális kapcsolatok alapját a 3 éves kormányközi együttműködési programok (munkatervek) képezik (a legutóbbi, 2002-2005-re szóló programot 2002. január 31-én írtuk alá).

2003 első félévében, Görögország Európai Uniós elnökségének ideje alatt érezhető fellendülés következett be kulturális kapcsolataink alakulásában. Az elmúlt évekhez képest megnövekedett a magyar kultúrát bemutató görögországi rendezvények száma, és a görög kultúra magyarországi jelenléte is erősödött. A két ország kultúrdiplomáciai kapcsolatainak jelentős eseménye volt Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr 2003 szeptemberében tett hivatalos athéni látogatása.

Habár a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 1956. július 23-ig nyúlnak vissza, nagykövetségeik csupán 1964. augusztus 24-én alakultak meg. Athéni nagykövetsége mellett Magyarországnak Tesszalonikiben, Pireuszban és Korfun is vannak tiszteletbeli konzulátusai.

Az Európai Unió és a NATO tagjaiként a két szervezetben szorosan együttműködnek, és kétoldalú politikai kapcsolataikat mind szorosabbra fűzik.


A két ország közötti kereskedelmi mutató meghaladja az évi 320 millió eurót.

 

 

 

 

Utazás Görögországba

 

 

 

 

1991-ben megszűnt kölcsönösen a vízumkötelezettség valamennyi útlevéltípusra. A magyar turisták 1 hónapig tartózkodhatnak vízum nélkül Görögországban.


Görögország évek óta a három legkeresettebb turisztikai célpont egyike a magyarok között.

 

 

Hania, Kréta

 

 

 

Görögök Magyarországon

 

 

 

 

 

A Görög Köztársaság Nagykövetségének a VI. kerületben a Szegfű utca 3. sz. alatti, 1875-ben épült neoklasszikus épület ad otthont, ahol 1904-től a görög konzulátus működött.

A magyarországi görög nagykövet 2012 novembere óta Dimitris Giannakakis úr.

Mivel a görög ortodox egyház nagy szerepet játszott abban, hogy Magyarország felvette a keresztény vallást, így a két ország közötti kulturális kapcsolat több, mint ezer évre tekint vissza. Szent László lánya, Piroska hercegnő, miután feleségül ment II. (Komnenosz) János bizánci császárhoz, áttért az ortodox hitre, és felvette az Eiréné (Irén) nevet.

A görögök jelenléte megnőtt a XVIII. és a XIX. század fordulóján, amikor megalakultak az első kereskedői közösségeik a Osztrák-Magyar Monarchia területén. A mai görög államot létrehozó 1821-es görög forradalmat megszervező görög társaságok a Duna mentén alakultak meg. Nagy hatással volt rájuk a nagy francia forradalom és a felvilágosodás korának eszméi. 1713-ban nyomtatták az első görög könyvet, mely egy ógörög nyelvtankönyv volt.

Szintén a görög kereskedői családok adták a kor nagy alakjait – Sina Simon – akik nagyban hozzájárultak a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia megépítéséhez, valamint Görögországban az Athéni Nemzeti Csillagvizsgáló és az Athéni Akadémia létrehozásához.

A két ország közötti szoros kulturális kapcsolatot jól példázza, hogy minden neves magyar egyetemen van ógörög valamint újgörög tanszék (ELTE). Magyarországon a görög kisebbség hivatalosan elismert, száma ötezerre tehető.

A második világháború óta a Fejér megyében található Beloiannisz községben él a legtöbb görög az országban.

 

A magyarországi görögök

 

 

 

 

Magyarok Görögországban

 

 

Az athéni magyar nagykövetség

 

Magyar iskolák a világon

 

 

 

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dióhéjban a görög művészetről. Corvina, 1989.

C. Foss–P. Magdalino: Róma és Bizánc (A múlt születése sorozat). Helikon, é.n.

A görög irodalom világa. Szerk.: Borzsák István, 1966.

Görög történelem. Szerk.: Hegyi Dolores–Kertész István–Németh György–Sarkady János. Osiris, 1995.

Pais István: A görög filozófia. 1982.

Jannisz Politisz: Görögország története. Gondolat, 1967.

Ritoók Zsigmond–Sarkady János–Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora Homérostól Nagy Sándorig. Gondolat, 1984.

Szabó Árpád: Periklész kora. Magvető, 1977.

H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. Magvető, é.n.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék. Móra, 1976.

Vojtech Zamarovský: A görög csoda. Madách, 1980.

Paládi-Kovács Krisztina: Görögország útikönyv, 2004, Cartographia Kft., 264 old. Hellász látnivalóinak ismertetése, művészettörténeti érdekességek, az olimpiai játékok története, gasztronómia, hasznos tudnivalók, sok fotó és térkép.

Cartographia: Görögország útikönyv, Görögország térképmelléklettel, 2005, Cartographia Kft.

Múraközi Gyula: Görögország leírása I-II., 2001, Press-Ing Kft.

Glória: Görögország madártávlatból, 2002, Glória Kiadó Kft.  Yann Arthus a világ talán legismertebb légifotósa a francia La Martiniere kiadó meg-bízásából készítette el könyvsorozatát, melynek első köteteként jelenik meg a könyv.

Görögország - A világ legszebb helyei, 2004, Gabo.

Stefano Maggi-Cristina Troso: Az antik Görögország képes kalauza, 2005, Geographia Kiadó.

Jane Chisholm-Lisa Miles-Struan Reid: Az ókori Görögország, 2001, Holló és Társa Kft., 288 old.

Simonetta Lombardo: Görögország, 1999, Gabo, 270 old..

Görögország, 2002, Kossuth Kiadó Rt., 864 old.

A görög szigetvilág - Forgács András

Az ókori Görögország Chisholm-Lisa Miles-Struan Reid

Az ókori görögök Gerhard Fink

Faludy tárlata - Görög költészet - Faludy György

Görög kultúra - Croiset

Görög Mitológia - Multimédia Holding

Görög mondák és regék - Eduard Petiska

Görögország - Kossuth Kiadó

Görögország útikönyv - Paládi-Kovács Krisztina

Ida és az aranygyapjú - Kalandozások a görög istenekkel - Baráth Katalin

Így éltek az ókori görögök - Cath Senker

Magyar - Görög kéziszótár - Athanasiou – Skevis

Dióhéjban a görög művészetről. Corvina, 1989.

Forgács András: Görögország útikönyv. Panoráma, 1980.

C. Foss–P. Magdalino: Róma és Bizánc (A múlt születése sorozat). Helikon, é.n.

A görög irodalom világa. Szerk.: Borzsák István, 1966.

Görög történelem. Szerk.: Hegyi Dolores–Kertész István–Németh György–Sarkady János. Osiris, 1995.

Harsányi Iván: Görögország In: 20. századi egyetemes történelem. Korona, 1995, 88–90., 369-374., 472-489. o.

Pais István: A görög filozófia. 1982.

Jannisz Politisz: Görögország története. Gondolat, 1967.

Ritoók Zsigmond–Sarkady János–Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora Homérostól Nagy Sándorig. Gondolat, 1984.

Szabó Árpád: Periklész kora. Magvető, 1977.

H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. Magvető, é.n.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék. Móra, 1976.

Vojtech Zamarovský: A görög csoda. Madách, 1980.  

 

 

 

23 év!

A legszebb...

A legédesebb...

Éved könyve

Az eheti akció

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Keresés az érvényes pályázatok között a Pályázatfigyelőben

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019