VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Görögország

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra.

Arisztotelész

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

GÖRÖGORSZÁG

Írta Pintér Attila

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin :: Agenda :: HU2GR

 

 

 

 

VV 45. Görögország a Youtube-on

 

VV 45. Görögország a Facebookon

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Az én helyem...

 

Best websites

 

 

 

 

 

 

 

Idegenforgalom, sport

 

A turizmus jelentősége Görögországban a 20. század utolsó három évtizedében rohamosan nőtt. Az ötvenes években 210 ezer, a hatvanas évek végén 1 millió, a kilencvenes évek végén évente 10–11 millió turistát regisztráltak. Az idegenforgalom, amely 3,5–4 milliárd dollár bevételt jelent az országnak, mintegy 350 ezer főt, az összes munkavállaló 9%-át foglalkoztatja. A látogatók 88%-a európai államokból érkezik: a német és brit turisták száma kétmillió fő körül mozog, őket az olaszok, svédek, hollandok, franciák, osztrákok, dánok, svájciak követik.

Görögország bővelkedik látnivalókban: Athéntól Thesszalonikiig, Krétától Thaszoszig, Levkásztól Rodoszig az országnak majd minden négyzetkilométerén találunk olyan emlékeket, amelyekre feltétlenül érdemes legalább egy pillantást vetni, de sokkal inkább alaposan szemügyre venni.

Athénban a látnivalók jelentős része a város ókorban játszott szerepével kapcsolatos. Kiemelkedik közülük az Akropolisz, amely az ókori város központja volt, már i. e. 5. századi fénykorát megelőzően is. A Fellegvár legmonumentálisabb épülete a dór stílusban, pentelikoni márványból épült fogadalmi templom, a Parthenón, amelyet a város a perzsák elleni győzelem emlékére, védőistene, Athéné tiszteletére emelt i. e. 448–447 és i. e. 438–437 között, Iktinosz és Kallikrátész tervei alapján. Pallasz Athéné aranyelefántcsont szobrát és a szobordíszeket Pheidiász készítette. A kereszténység térnyerését követően a templomot keresztény templommá alakították, az oszmánok pedig lőport tároltak falai között, amely 1687-ben felrobbant. Szintén az Akropolisz területén található az ugyancsak pentelikoni márványból, dór stílusban, i. e. 437–432 között épült díszes bejárati kapuépítmény, a Propülaia. A munka a peloponnészoszi háború miatt félbeszakadt és sohasem fejeződött be, a későbbi századok során bizánci, firenzei palotaként és oszmán lőporraktárként is funkcionált. A bejárati kapu mellett található Athéné Niké-temploma, amely a város fénykorát követően, az i. e. 420-as években készült el. A többi épülettel ellentétben nem lőportoronynak, hanem tüzérségi állásnak használták, ám ez sem mentette meg a pusztulástól. A Fellegvár északi oldalán áll a jón építészet jegyeit magán viselő kultuszhely, az i. e. 421–406 között épült Erektheion. A görögök szerint ide hozta Athéné az első olajfát. A középkor századaiban az épület keresztény templommá, majd oszmán háremmmé vált.

Az Akropolisz közelében található az ókori Agóra, a piactér, amely a közélet központja volt. A tér legfontosabb ókori épületei a a tíz sztratégosz testületének hivatala – a Sztratégeion, a prütaniszok, az ötszázak tanácsának az év egytized részében szolgálatban lévő tagjainak hivatali helyisége – a Tholosz, az ötszázak tanácsának épülete – a Régi Buleutérion, a Héphaisztosz és Athéné istenek tiszteletére épített Héphaiszteion és a pergamoni király, II. Attalosz által emelt Attalosz-sztoa, amely vásárcsarnokként működött.

A Nemzeti Régészeti Múzeum épülete 1866–1889 között épült, ám a II. világháborút követően már bővítésre került sor. A múzeumban – a krétai bronzkori civilizáció kivételével, amelynek leletanyaga Iraklionban található – fellelhető az ókori Hellász minden történeti periódusának művészete. Híresebb kincsei a Szantorini szigetének házaiból előkerült freskók, a Heinrich Schliemann által feltárt – Agamemnónnak tulajdonított – mükénéi arany halotti maszk, a háromágú szigonyát elhajítani készülő Poszeidón-szobor és a püloszi lineáris B agyagtáblák.

Közép-Görögország egyik legfontosabb látnivalója Delphoi, amelynek szentély-együttesét, az Apollón-szentélyt, az ókori görögök a világ köldökének, az omphalosznak tartották. A szentély elsősorban jósdája miatt vált híressé, ám ehhez hozzájárult a négyévente sorra kerülő Püthia-ünnep is, amely az ókori sport- és kulturális rendezvények egyike volt. Az i. e. 12. és az i. sz. 4. század között működő delphoi jósda homályos jóslatai révén, hosszú időn keresztül az ókori görög bel- és külpolitika egyik legfontosabb formálójává vált. A „Szent Kerületet" az i. e. 6. században épített fal vette körül. A bejárat után a „Szent út" vezet az együttes leghíresebb épületéhez, Apollón templomához. Az út két oldalán található az Epigonok és az Argoszi királyok emléke, valamint a különböző városállamok kincsesházai, amelyek a fogadalmi ajándékok tárolására épültek. A terület legfontosabb épülete a dór stílusban épült Apollón-templom, amelynek szentély-belsejében állt az omphaloszkő, emellett itt mondta ki Püthia papnője minden hónap hetedik napján kétértelmű jóslatát. A templom felett az i. e. 4. században épült, 5 ezer néző befogadására alkalmas színház, ennek közelében pedig 7 ezer nézőt befogadó stadion állt, ahol a Püthia-ünnep játékai kerültek megrendezésre.

Larisszától nyugatra találjuk a meredek sziklaoszlopokra épült Meteóra-kolostorokat. A legenda szerint a sziklaoszlopokat az égből hajította le egy kéz, hogy a szerzeteseknek megfelelő helyet teremtsen a félrevonuláshoz, míg a geológusok szerint a földtörténeti harmadkor folyóinak deltatorkolata által lerakott hordalék megszilárdulása és az azt követő szeizmikus mozgások alakították ki. Az első közösséget a 14. század folyamán hozták létre a belső válságok által sújtott Bizánci Birodalom központjától távol eső helyen menedéket kereső szerzetesek. A 14. század derekán egy, az Athosz-hegyről érkező szerzetes, Athanasziosz, akit később szentté avattak, kolostort alapított a Plathys Lithoson, a Nagy Sziklán. A Nagy Meteóronnak vagy az Úr Színeváltozásának nevezett kolostor közössége felemelkedését és kiváltságos helyzetét Epirusz és Thesszália despotája – a szerb származású, anyai ágon a bizánci Palaiologosz-dinasztia rokona, Uros Simeon – fiának, Uros Jánosnak köszönhette, aki Joaszaf szerzetes néven vonult vissza a kolostorba a század utolsó negyedében. Az uralkodói adományoknak és kiváltságleveleknek köszönhetően a közösség hatalmas vagyonra és politikai befolyásra tett szert. A többi kolostor és egyházi közösség, amelyek száma a 15. századra elérte a 25-öt, szintén komoly vagyonhoz, ezen keresztül pedig  politikai befolyáshoz jutott. A 15. század folyamán erőteljesebbé váló oszmán előretörés annyiban érintette a kolostorokat, hogy a szultán, a vallási tolerancia jegyében megerősítette kiváltságaikat. A helyzetükkel elégedetlen közösségek sorsát állandósuló rivalizálásuk pecsételte meg. A 17. században a hanyatlás jelei a szerzetesek számának rohamos csökkenésében és a kolostorok gazdátlanná válásában mutatkoztak meg. A 19. században a kolostorok már csak az utazók számára jelentettek érdekességet. A 20. század végére fennmaradt kolostorokban alig néhány tucatnyi szerzetes és apáca él.

A Peloponnészosz-félszigeten fekvő Epidauroszban található a világ egyik legszebb görög színháza, amelyet 1900-ban tártak fel. Az i. e. 4. század végén épült 55 soros, 14 ezer nézőt befogadó színház kiváló akusztikájának köszönhetően a legfelső sorokban is hallani lehet a legkisebb színpadi hangeffektust. A város két–három évszázaddal a színház építése előtt is fontos kultuszhelynek számított: Apollón fiának, Aszklépiosznak a szentélye állt itt. Ennek környékén gyógyításhoz értők tevékenykedtek, amelynek köszönhetően az Aszklépion jelentősége fokozatosan nőtt: a felépült betegek ajándékokkal, kötelező adományokkal halmozták el, így a szentély egyre gazdagodott. Bár I. Theodosziosz bizánci uralkodó 393-ban betiltotta a pogány kultuszokat, a szentély jelentősége fennmaradt.

 

 

 

 

Görögországi ünnepek, események, rendezvények

 

Tanulni, dolgozni, vállalkozni, élni Görög-országban

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

KVÍZ

Görögország

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023