VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

I

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

   

 

 

 

I

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

 

 

Idegenrendészet – Azoknak a rendőrség által lefolytatott eljárásoknak, illetve tevékenységnek az összessége, amelyek a nem magyar állampolgárok a Magyar Köztársaság területén tartózkodásával kapcsolatosak. Ide tartoznak a bevándorlási ügyek, a tartózkodási engedélyek kiadása, a jogsértések megelőzését és felderítését szolgáló ellenőrzés, valamint a kényszerintézkedések (tartózkodási engedély megvonás, kiutasítás, kitoloncolás stb.)

Igazoltatás – A rendőrjogosult és köteles igazoltatni azt a személyt, akinek igazoltatása – személyazonosságának megállapítása érdekében – szükséges. Igazoltatási szándékát annak megkezdésekor érthetően, határozottan és udvariasan hozza az illető személy tudomására. Elkéri az igazoltatott személy személyi igazolványát, esetleg más, a személyazonosságot igazoló okmányt. Az iratokban rögzített adatok helyességéről ellenőrző kérdések útján győződik meg. Amennyiben a körülmények indokolják, az igazoltatott személy adatait jogosult feljegyezni és azokat további intézkedéseihez felhasználni.

Ikrek – az állatöv harmadik jegye, május 21.–től június 21.–ig tart, eleme: a levegő, stabilitása: változó, uralkodó bolygója a Merkúr, polaritás: pozitív. E csillagjegyben született személy – az asztrológia szerint – általában Nagy munkabírású, ugyanakkor mozgékony, könnyed, bohém, sok kettősség van benne: egyszerre romantikus és felelősségteljes, megbízható, állandóan tenne-venne és kapható nagy és könnyelmű kalandokra, pesszimizmusa töretlen, nem szereti különösebben az újdonságokat, de családja, barátai bármire rá tudják venni.. Egyéb jellemző  tulajdonságai szertelenség, változatosságra törekvés. Az Ikrek jegyében született ember olyan, akár a higany: örökmozgó, érdeklődő, mindenre kíváncsi. Imád utazni, társaságba járni, információkat adni-venni. Szíve szerint egyszerre öt helyen lenne, nehogy lemaradjon valamiről. Környezete gyakran következetlennek tartja, valójában azonban gyorsan változó hangulata miatt kezd újabb és újabb dolgokba anélkül, hogy az előzőnek a végére járna. Az Ikrek kettős jegy, ebből fakad, hogy a jelleme is változékony: hol zsugori, hol meg nagyvonalú, egyik percben még búskomor, a másikban harsány jókedve támad. Egyszer borzas, lompos, máskor meg mintha skatulyából húzták volna ki. Könnyen leveszi az embereket a lábukról, mert szertelenségében is kedves, rendetlenségével is vonzó, a viselkedése sosem bántó, stílusa behízelgő. Kellemes társalgó, stílusa utánozhatatlan, így a "minden lében kanál" természetét senki nem érzi tolakodónak. Csak locsi-fecsi közlékenysége miatt néznek rá kicsit ferde szemmel. Be nem áll a szája, nincs tekintettel arra, hogy esetleg más is szeretne szóhoz jutni a társaságban. Széles ismeretségi körrel rendelkezik és a foglalkozása is általában utazással, beszéddel, nyüzsgéssel jár. E jegyből kerül ki a legtöbb újságíró, kereskedő, üzletkötő, stewardess. Könnyen barátkozik, de érzelmei nem tartósak. Mindig mindenben az új izgatja. Bár általában jól keres, a pénzzel nem tud bánni. Képtelen ellenállni a kirakatok csábításának, s mire észbe kap, már üres a pénztárcája, viszont jó pár fölösleges dologgal gyarapodott a könyvtára és ruhatára. Háztartásra, főzésre nem pazarolja szívesen az idejét. Ha megéhezik, valamelyik gyorsbüfében bekap egy hamburgert, és már rohan is tovább. Ha vendéget vár, vagy méregdrága hidegtálat rendel valamelyik előkelő étterem konyhájából, vagy zsíros kenyeret tálal hagymával. Akinek mégis főz, az igazán megtisztelve érezheti magát! Az Ikreknek ajándékba könyvet, videokazettát, CD-t érdemes adni.

Illetékbélyeg Hivatalos (államigazgatási, bírósági) eljárásokban keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgáló külön bélyegfajta. Az illetékekről és az illetékfizetésről szóló törvény szerint az illetékeknek két nagy csoportja van: léteznek az úgynevezett vagyonszerzési és az úgynevezett eljárási illetékek, ezeket kell illetékbélyegben megfizetni. Ilyen illetékfizetési kötelezettség merül fel államigazgatási ügy kezdeményezése valamint egyesbírósági ügyek indítása esetén. Az államigazgatási eljárások illetékét általában tételesen határozzák meg - egyes eljárási illetékek mértéke ez év elején emelkedett -, míg a bírósági eljárások esetén egyaránt vannak tételesen meghatározott, valamint perértékhez kötött illetéktételek.
Vannak olyan államigazgatási és bírósági eljárások is, amelyek illetékmentesek. Ilyen a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, a tartással és gondozással, valamint a halálesettel kapcsolatos eljárások többsége. Ugyancsak illetékmentesek az adó- és vámhatóság elsőfokú eljárásai, kivéve a fizetési könnyítésre irányuló és a méltányossági eljárást.
Magyarországon 2004-ben új, a korábbiaknál nehezebben hamisítható illetékbélyegek kerülnek forgalomba, változatlan címletekkel. A Pénzügyminisztérium (PM) az új sorozat kibocsátásáról hozott döntést elsősorban biztonsági okokkal indokolta. Az új típusú illetékbélyegeket új perforálási elemmel látják el, emellett az 1 000 forintos és annál nagyobb értékű bélyegeken a hamisítást megnehezítő további biztonsági elemeket is elhelyeznek. A címletek nem változnak, továbbra is 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 és 10 000 forintos illetékbélyegeket lehet majd vásárolni. Az illetékbélyeg forgalmazását továbbra is a Magyar Posta végzi, így azok változatlanul megvásárolhatók lesznek minden postán, valamint a legtöbb okmányirodában is. Szeptember 15-étől csak az új, továbbfejlesztett illetékbélyegeket forgalmazzák majd, így nem kell attól tartani, hogy valahol még régi bélyeget adnak el.
2004-ben Baranya megyében robbant ki egy később országossá vált illetékbélyeg-hamisítási ügy. A rendőrség több mint hatezer olyan aktát talált, amelyen hamisított illetékbélyeg szerepelt. Abban az ügyben az elkövetők összesen mintegy negyvenmillió forintnyi kárt okoztak. Arról, hogy az elmúlt években összesen mekkora kiesést jelentettek az államkasszának a hamisított illetékbélyegek, a Pénzügyminisztériumban még becsült adatot sem tudtak mondani. A szaktárca ugyanakkor részben a hamisítások miatt, részben az ügyfelek kényelme érdekében tervet készített arra, hogy jövő januártól megszűnjön az illetékbélyeg, és az eljárási díjakat csekken, bankkártyával vagy átutalással lehessen fizetni. Ezt idén februárban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is javasolta a kormányzatnak. Erről azonban egyelőre nem született döntés, és az új illetékbélyeg-sorozat bevezetése azt valószínűsíti, hogy 2005-től még biztosan nem szűnik meg az illetékfizetésnek ez a módja.
Évente több mint tízmillió illetékbélyeg készül. Ezzel az államnak évente több mint harmincmilliárd forintnyi eljárási illetéket fizetünk be (ebben az összegben tehát nincs benne a vagyonszerzéssel, például lakásvásárlással, ajándékozással vagy örökléssel összefüggésben befizetett illetékek összege). Ez az úgynevezett bélyegilleték-bevétel 2004-ben 37,3 milliárd forint volt, igaz, akkor útlevél-kiadási csúcs volt.
A 2005 évi költségvetési törvényben 35 milliárd forintos bevételi előirányzat szerepel bélyegilletékből, és 84 milliárd forint a tervezett összes illetékbevétel. Évente annyi illetékbélyeg készül, amennyi minden címletből elegendő a biztonságos ellátáshoz, vagyis ahhoz, hogy a postákon, postahelyeken és okmányirodában is rendelkezésre álljon a kellő mennyiség. Tavaly mintegy 19 millió darab különféle címletű illetékbélyeget gyártatott a Pénzügyminisztérium. Ez azt jelenti, hogy egy illetékbélyeg átlagosan mintegy kétezer forintnyi bevételt jelentett az államnak.
Megváltozott az illetékek megfizetésének módja: az illetékbélyeg hamisítások visszaszorítása érdekében az adóhatóságnál az illetéket néhány kivételtől eltekintve - már nem felragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben kell megfizetni. Az illeték megfizetésének új módja az adóhatóságnál indított elsőfokú eljárásokra (pl. adóigazolás kérése, fizetési kedvezmény kérése), valamint az adóhatóság határozata elleni fellebbezésekre vonatkozik. Az illetéket a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.
A kérelem beérkezését követő 5. napon az adóhatóság minden esetben ellenőrzi az illeték megfizetését, és ha ez nem történt meg határozatot küld ki az ügyfél részére, melyben közli a fizetendő illetéket. A határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az illeték még mulasztási bírság nélkül megfizethető. A határozattal kötelezett kérelmezők többsége ekkor fizeti meg az illetéket, ebben az esetben azonban a késedelmes befizetés miatt már késedelmi pótlékot kell fizetni.

Ingóság – 1. olyan vagyontárgy, amely helyéből károsodás nélkül elmozdítható, pl. pénz, bútor, ruhanemű, ékszer, műtárgy stb. 2. az ilyen ingó vagyontárgyak összessége.

Ingatlan – Olyan vagyontárgy, amely nem mozdítható el, ill. elmozdítása állagának súlyos károsodását okozza, pl. telek, építmény stb. Az ingatlanokról az állam törvényben szabályozott nyilvántartást vezet.

Internetkapcsolat – Az egyik legfontosabb paramétere a sebessége. Az előfizetési díj elsősorban a kapcsolat sebességétől függ, de a szolgáltatók nem mindig biztosítanak korrekt visszajelzés, illetve tájékoztatást a pillanatnyi vagy az átlagos sebességről. Az interneten viszont több tesztelési lehetőséget is találunk, íme egy magyarországi szolgáltató sebességmérője.

Iparengedély – A vonatkozó jogszabályok szerint kisipari tevékenységet csak iparigazolvány vagy kisiparosi működési engedély alapján lehet folytatni. Ezt az engedélyt annál az illetékes polgármesteri hivatalnál, önkormányzatnál kell kérni, ahol a kérelmező a kisiparosi tevékenységet gyakorolni kívánja. Iparigazolványt, illetve kisipari működési engedélyt – iparjogosítványt – az a nagykorú személy kaphat, aki szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkezik. Nem kaphat iparjogosítványt:

– akit bűncselekmény miatt végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,

– akit kisipari foglalkozásától eltiltottak.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

  

 

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

  

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023