VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

N

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

   

 

 

 

N

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

 

 

NDK

Németország

Nemi erkölcs elleni bűncselekmények – A nemi szabadságot, a nemi kapcsolatoknak a társadalomban uralkodó rendjét, a kiskorúak egészséges nemi fejlődését sértik, veszélyeztetik ezek a bűncselekmények. Legsúlyosabb közülük az erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak és a természet elleni erőszakos fajtalanság. Erőszakos közösülést követ el, aki nőt házassági életközösségén kívül erőszakkal, az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy a nő védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát használja fel közösülésre. A szemérem elleni erőszaknál a cselekmény célja nem a nővel való közösülés, hanem bármilyen fajtalanság erőszakos elkövetése. Alapvető különbség az is, hogy az erőszakos közösülést csak nő sérelmére lehet elkövetni, míg a szemérem elleni erőszak sértettje az elkövetővel azonos nemű személy, tehát férfi is lehet. A természet elleni erőszakos fajtalanság esetében a cselekmény és az elkövetés módja a szemérem elleni erőszakkal megegyező, itt azonban az elkövető és a sértett mindig azonos nemű személyek. Ezeknél a bűncselekményeknél az erőszak a komoly ellenállás leküzdésére alkalmas fizikai kényszer, a közvetlen fenyegetés azonnali, olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. Védekezésre képtelen, aki az akaratát ki tudja fejezni, de fizikai ellenállásra nem képes (pl. beteg; a törvény szerint ilyen védekezésre képtelennek kell tekinteni a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt is). Akaratnyilvánításra képtelen, akinek akár állandó, akár alkalmi jelleggel nincs jogi értelemben figyelembe vehető akarata (pl. ájulás, gyengeelméjűség). Mindhárom bűncselekménynél minősítő körülmény, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll. A természet elleni fajtalanságnál a tizennyolcadik életévet be nem töltött személyek egészséges nemi fejlődését védi a törvény, ebben az esetben az elkövető az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lehet, aki ezt az életkort még el nem érő, azonos nemű személlyel fajtalankodik. Megrontást követ el, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül vagy fajtalankodik. A bűncselekmény sértettje leány- és fiúgyermek egyaránt lehet, fokozottabb társadalomra veszélyességét tükrözi, hogy nem csupán a tényleges közösülés vagy fajtalanság valósít meg megrontást, hanem az a törekvés is (a sikeres vagy eredménytelen egyaránt), hogy a serdülőkorú ezt akár a rábíró személlyel, akár mással megtegye. Az éIetkori sajátosságot figyelembe véve, a tizennyolcadik életévét betöItött felnőtt korú elkövető felelőssége szélesebb körű, míg a tizennyolc éven aluli csak a közösülésért vonható felelősségre. Az erőszakos közösülés, a szemérem elleni erőszak és a megrontás alapesete csak magánindítványra üldözhető (kivéve, ha azokkal összefüggően más, hivatalból üldözendő bűncselekményt is elkövettek). A vérfertőzés az egyenes ági rokonok közötti nemi kapcsolatot rendeli büntetni. Üzletszerű kéjelgést követ el, aki (férfi és nő is lehet) a közösülést vagy fajtalanságot üzletszerűen, anyagi ellenszolgáltatásért folytatja. Ehhez kapcsolódó nemi bűncselekmények még az üzletszerű kéjelgés elősegítése (lakását ilyen célra bocsátja rendelkezésre), a kitartottság (mások üzletszerű nemi kapcsolatának élősdi jellegű kihasználása), a kerítés (aki haszonszerzés céljából, ellenszolgáltatásért szerez másnak ilyen szexuális partnert). Szabálysértést követ el, aki pénzért közösül vagy fajtalankodik (amikor a rendszeres haszonszerzés nem bizonyítható, vagy csak alkalmi elkövetésről van szó). Szeméremsértést valósít meg, aki nemi vágyának kielégítése végett szeméremsértő módon mutogatja magát (exhibicionizmus).

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

Ny

 

 

 

Nyilas – az állatöv kilencedik jegye, november 23.–től december 21.–ig tart, eleme: a tűz, stabilitása: változó, uralkodó bolygója a Jupiter, polaritása: pozitív.  E csillagjegyben született személy – az asztrológia szerint – nyilát lövi a célba, röppennek gondolatai, szárnyal a fantáziája. Egyéb jellemző  tulajdonságai: széles látókörű, vidám természetű, szívélyes modorú, szellemes, energikus, tele van természetes energiával. Élvezi a független életet. Derűs, barátságos modora vonzza az embereket. Egyenes és szókimondó, elég gyakran fejezi ki tetszését és nemtetszését. Ez utóbbit olykor olyan nyersen, hogy megbántja vele az embereket. Ezt nem rosszindulatról, sokkal inkább őszinteségéről teszi. Rossz tulajdonságai közé tartozik az is, hogy nincs időérzéke. Mindig mindenhonnan elkésik. Bármennyire szeretne ezen változtatni, bizony nagy erőfeszítések árán se igen sikerül. Bármit képes megtenni azért, hogy kibújjon a felelősség alól, amelyet terhesnek tart. Partnerkapcsolatában is a függetlenség híve. Ez problémát okozhat a házasságban. Feleségként segíteni tudja férje vállalkozását, mivel érdeklődik üzleti tevékenysége iránt, de soha nem avatkozik bele társa dolgaiba, mindig kivárja a kellő pillanatot, amikor egy-egy tanáccsal, ötlettel kisegítheti. Egyébként házias, családszerető, kiegyensúlyozott és megbízható társ, aki nyugodt hátországot teremt szerettei számára. Nem féltékenykedik társára, tapintatosan kezeli a helyzetet akkor is, ha gyanúja már több mint gyanú... De azért módját ejti, hogy szóvá tegye nemtetszését. Mondjuk, amikor már minden feledésbe kezd merülni. A Nyilas férfinak nagyon meg kell gondolnia, kihez köti az életét. Mert kevés nő tud megbarátkozni azzal a szabadelvű gondolkodásmóddal, amelyet vall. A lelke mélyén talán érzi is: a családi életre teljességgel alkalmatlan. Bár vágyik gyerekekre, és nagyszerűen is tud bánni velük, az otthon-ülés, a békés családi élet távol áll természetétől. Imádja a társaságot, s ha úgy adódik, akár éjjel kettőkor is hajlandó a barátaival útnak indulni az éjszakába – természetesen a felesége nélkül. Ha talál olyan nőt, aki ezt elviseli, már csak azon múlik a házassága, hogy időben odaér-e az anyakönyvvezetőhöz. Mert alighanem még onnan is elkésik…

Nyugtaadási kötelezettség – Az általános forgalmi adóról szóló törvény kötelezővé teszi a nyugtaadást, amelyet minden olyan készpénzes – értékesítés esetében (bolti kiskereskedelemben, vendéglátásban, kisipari tevékenység során stb.), amikor a vevő egyszerűsített (adó) számlát nem kér, ki kell állítani. Az nem helyettesíti az egyszerűsített számlát, csak bizonylatolási célt szolgál. A törvény az adóalany kérésére egyedi felmentést adhat kizárólag adómentes értékesítést végzők esetében. Nem kell nyugtát adni: üzemanyagtöltő állomáson, hírlapárusításnál, egyszemélyes élelmiszerboltban, utcán át történő árusításnál, kitelepüléses értékesítésnél (pl.: utcai könyvárusítás).

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

  

 

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

  

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023