VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

A

 

 

 

Idős tér

 

Arany Oldalak

 

Consumer Protection

 

 

 

Alaprajz rajzoló program – Megtalálható ezen az oldalon , amelyet az Arkon Solutions Kft. hozott létre azzal a céllal, hogy egyszerűen és ingyenesen bárki szép formátumban létrehozhassa lakásának vagy házának alaprajzát, és ezt a rajzot felhasználhassa korlátozás nélkül bármire, akár az ingatlanhirdetése mellé illusztrációként.

Állattartás – Lakásban tartható állat (kutya, macska, mókus, majom, madár) engedély nélkül tartható. Budapesten többlakásos házakban lakásonként csak egy eb tartható, több eb (szaporulat) tartásához az önkormányzati szakigazgatás engedélye szükséges. Vadállatok, (ragadozó, őz, medve, szarvas, kígyó stb.) tartásához az illetékes mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási szerv vezetőjének engedélyét és a rendőrség véleményét kell kérni. A fővárosban a haszonállat-tartás lehetősége a Budapesti Városrendészeti Szabályzatban megállapított építési övezetekhez kötődik, amelynek alapját – a konkrét állattartási lehetőségeket – a kerületi önkormányzat szabja meg.

Folytatás

 

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

   

B

 

 

 

 

Baleset – Baleseteknél első tennivaló az életmentés, a sérült azonnali szakszerű ellátása, a vagyonbiztonság megőrzése. Mindenkinek kötelessége a tőle elvárható segítséget nyújtani azoknak, akik élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. A segítségnyújtási kötelezettség elmulasztása büntetőjogi jogkövetelményekkel jár. Az esemény megközelítésénél óvakodni kell újabb baleset bekövetkeztéből. Esetleges tűz- és robbanásveszély kiküszöbölése; a sérült megközelítését követően tájékozódás: válaszol-e a sérült a feltett kérdésekre, mozdul-e, láthatók-e légző mozgások? Ezek igenlő válasza esetén látszik-e vérzés vagy egyéb durva sérülés? Szakképzetlen segélynyújtó óvakodjon a sérült mozdításától. A balesetet haladéktalanul be kell jelenteni a 104-es vagy 311-1666-os telefonon, türelemmel kell várni a diszpécser bejelentkezését. Célszerű bejelentési sorrend: a bejelentő neve, esetleges telefonszáma, esemény pontos helyszíne (kerülettel vagy km szelvénnyel meghatározva), az esemény jellege, a bejelentő személyes tapasztalata a beteg, sérült állapotáról. Közúti eseménynél szükséges tudni hányan sérülhettek és erről tájékoztatni kell a mentőket.

Folytatás

 

 

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

   

C, Cs

 

 

 

 

Cserbenhagyás – A KRESZ és a büntetőjog egyaránt előírja kötelezettségként, hogy a balesetben részes jármű vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a baleset során valaki megsérült-e, avagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. Így tehát a balesetben érintett járművek vezetői kötelesek a baleset helyszínén megállni és eleget tenni az említett előírásoknak. Természetesen ezen túlmenő kötelezettségeket is előírnak a jogszabályok.

Folytatás

 

 

 

Lazítson, és olvasson!

Ajándék masszázs-utalványt, vagy akár bérletet adunk!

RELAXX akció

 

 

 

   

D

 

 

 

 

 

Dánia  

Folytatás

 

 

 

   

E

 

 

 

 

Ebmarás – Embert mart eb tulajdonosa köteles a marás megtörténtét – a megmart ember személyi adatainak közlésével – az ebtartás helye szerinti illetékes körzeti állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni, még akkor is, ha a megmart személy nem kíván eljárást indítani.

Folytatás

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

F

 

 

 

 

Felvilágosítás – A rendőr köteles a hozzá fordulóknak – az államtitok és szolgálati titok megőrzése mellett – a szükséges felvilágosítást megadni. A közrend és a közbiztonság megsértése vagy veszélyeztetése esetén a rendőr adatokról, tényekről az állampolgároktól felvilágosítást kérhet. Minden szolgálatos rendőr rendelkezik a pontos felvilágosításhoz szükséges segédeszközökkel (pl.: térkép, utcanévjegyzék stb.).

Folytatás

 

   
   

G

 

 

 

 

Gépkocsik kötelező felelősségbiztosítása (GFB) – Ahogy a neve is jelzi, ez egy kötelező biztosítás, amelyet mindenkinek meg kell kötnie, akinek valamilyen gépjárműve van (legyen az személy- vagy teherautó, motorkerékpár, vagy akár csak egy rendszám nélküli robogó). Célja, hogy az általunk másoknak okozott károkat térítse meg, helyettünk. A felelősségbiztosítást érintő kérdéseket kormányrendelet szabályozza. GFB nélkül nem vehetünk részt a közúti forgalomban, ellenkező esetben súlyos bírságokkal, valamint azzal szembesülhetünk, hogy egy véletlenül okozott kárt a saját zsebünkből kell kifizetnünk. A MABISZ Kártalanítási Számla ugyan megtéríti azokat a károkat, amelyeket GFB megkötése nélkül közlekedők okoznak, de aztán kíméletlenül behajtja az összeget a károkozón...

Gyanús tárgyak – Gyanúsak az olyan járművek, táskák, csomagok, levelek stb., amelyek eredete, vagy tulajdonosa kétséges, vagy nem tisztázható. Ilyenek pl. üzemzárás után vagy munkakezdés előtt garázsban talált azonosíthatatlan jármű, gazdátlan aktatáska, bejáratnál letett név, címzés nélkül ellátott csomag, vagy vastagabb címzetlen boríték stb. A nem hivatalos küldöncök, vagy posta által leszállított gyanús tárgyakat semmilyen körülmények között nem szabad érinteni...

 Folytatás

 

   
   

H

 

   

 

Házasságkötés – A házasodni szándékozók a házasságkötésre irányuló kérésüket bármelyik – szabadon választott – anyakönyvvezetőnél jelenthetik be, aki előtt házasságot kívánnak kötni. Be kell mutatni a házasságkötést megelőzően a házasulandók személyi igazolványát és a 35. évet be nem töltött magyar állampolgároknak igazolniuk kell, hogy előzetes orvosi tanácsadáson megjelentek. Gyámhatósági engedély szükséges minden 16-18 év közötti férfiak és minden 14-16 év közötti nőnek, akik házasságot kívánnak kötni.

Folytatás

 

 
   

I

 

 

 

 

Idegenrendészet – Azoknak a rendőrség által lefolytatott eljárásoknak, illetve tevékenységnek az összessége, amelyek a nem magyar állampolgárok a Magyar Köztársaság területén tartózkodásával kapcsolatosak....

Folytatás

 

 
   

J

 

 

 

 

Játék

Folytatás

 

 
   

K

 

   

 

Közbotrányokozás – Olyan feltűnést vagy felháborodást keltő botrányos cselekedet, vagy viselkedés, amely a nyilvánosságot, a közösség egészét felháborítja, az állampolgárok személyét és az együttélés kialakult rendjét sérti vagy veszélyezteti. Ilyen magatartás különösen a nyilvános helyen történő verekedés, a kisebb értékű dolgok, tárgyak botrányt okozó módon történő megrongálása, egyéb erőszakos cselekmények, csendháborítás másokat bosszantó módon... 

Folytatás

 

Budapest kerületei

I. ker. (Budavár)

 

 

   

L

 

   

 

Lakcímbejelentés – Állandó lakhely megváltoztatást 48 órán, az ideiglenes lakhely keletkezését vagy változását pedig 30 napon belül kell bejelenteni az önkormányzatoknál a postán beszerezhető űrlappal. Az államigazgatásnak és az egyes személyeknek fontos érdeke fűződik a lakhely megállapításának pontosságához, hiszen egyes jogosultságok érvényesítése ezen alapul.

Folytatás

 

 
   

M

 

   

 

Magánkereskedői igazolvány – Ennek alapján lehet folytatni magánkereskedői tevékenységet. A magánkereskedői igazolványt az üzlet helye szerint illetékes önkormányzat kereskedelmi feladatokat ellátó szakigazgatási osztálya adja ki (kereskedelmi, vagy hatósági osztály). Magánkereskedői igazolványt az a nagykorú személy kaphat, akinek a kereskedés folytatásához megfelelő szakképzettsége, gyakorlata, szakmai ismerete megvan, az egészségügyi előírásoknak megfelel, a kereskedésből nincs kizárva és állandó lakhelye van. A magánkereskedő...

 Folytatás

 

 
   

N

 

   

 

Nemi erkölcs elleni bűncselekmények – A nemi szabadságot, a nemi kapcsolatoknak a társadalomban uralkodó rendjét, a kiskorúak egészséges nemi fejlődését sértik, veszélyeztetik ezek a bűncselekmények. Legsúlyosabb közülük az erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak és a természet elleni erőszakos fajtalanság. Erőszakos közösülést követ el, aki nőt házassági életközösségén kívül erőszakkal, az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy a nő védekezésre, illetőleg...

Folytatás

 

 
   

O, Ö

 

   

 

Orvosi ellátás – Helybeli lakosok számára az egészségügy szervezete a területi orvosi ellátást biztosítja a házi orvosok, ill. a szakrendelő-intézetek útján. Sürgős esetben munkaidőn kívül területi lakosok részére az orvosi ügyelet, közterületen, munkahelyen az Országos Mentőszolgálat áll rendelkezésre (104 vagy 311-1666). Járóképes vagy személygépkocsival szállítható betegeket a Mentőkórház sürgős esetben folyamatosan fogad, lakhelytől és feltalálási helytől függetlenül.

Önbíráskodás – Köznyugalom elleni bűncselekmény, elkövetője jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igényének kíván érvényt szerezni úgy, hogy mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszakos fellépés nem jogellenes pl. a birtokvédelem gyakorlásához szükséges erőszak alkalmazása.

Folytatás

 

 
   

P, Q

 

   

 

Pirotechnikai eszközök – Játékos pirotechnikai terméket (I. pirotechnikai osztály) - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.
A kis tűzijáték terméket (II. pirotechnikai osztály) - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A jogszabály az engedély nélküli felhasználás időtartamát december 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig terjedő időtartamban határozta meg.
Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen kizárólag pirotechnikus irányításával használható fel mindkét kategóriába tartozó termék. Ez alól egyetlen kivétel van: Védett természeti területen csak játékos pirotechnikai terméket lehet felhasználni, azonban tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.

Folytatás

 

 

 

   

R

 

 

 

 

Radioaktív szennyeződés – Radioaktív anyagok előállítása, vagy felhasználása során azok gondatlanságból – katasztrófahelyzetből – egyéb okból eredő szétszóródása, amely egészségkárosodást okoz.

Folytatás

 

 
   

S

 

   

 

SIS (Schengeni Információs Rendszer)Egységes nyilvántartási és körözési rendszer, amely a schengeni térség tagállamainak nemzeti adatbázisaira épülve európai hálózatot alkot. A rendszerből bármelyik tagállam lekérdezhet információkat, ám nem módosíthatja más országok bejegyzéseit, adatait. A Schengeni egyezményhez való csatlakozást követően bárki megtudakolhatja: szerepel-e az SIS-ben.  valamint kérheti a hibás bejegyzések kijavítását, törlését, akár bírósági úton. Ilyen kéréssel Magyarországon az ORFK civil irodáját, vagy az adatvédelmi biztost kell megkeresni.

Sugárveszély – Röntgen vagy radioaktív sugarak jelenléte az élő szervezet környezetében. A sugárvédelem a sugárzások okozta ártalmak ellen biztosító óvintézkedések összessége...

Folytatás

 

 
   

Sz

 

   

 

Személyi igazolvány – Az okmány belföldön hitelt érdemlően igazolja az abba bejegyzett személy személyazonosságát és egyéb adatait. Az új típusú igazolvány már csak a szűken vett személyi adatokat tartalmazza. Minden 14 év feletti magyar állampolgár, aki állandó jelleggel az ország területén tartózkodik, a területileg illetékes rendőrkapitányságon kapja meg személyi igazolványát...

Folytatás

 

 
   

T

 

 

 

 

Talált dolog – A talált vagy véletlenül, tévedésből valakihez került idegen dolgot nem lehet eltulajdonítani, hanem 8 napon belül vissza kell adni elvesztőjének, vagy át kell adni a hatóságnak (önkormányzat, rendőrség)...

Folytatás

 

 
   

U, Ü

 

 

 

 

UV-sugárzás Egyre gyakrabban halljuk a rádióban: A következő napokban 7,9-es, nagyon erős lesz a napból érkező UV-B sugárzás. Ennél a sugárzásnál normál bőrtípusnál már 15 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír - olyan bőrreakció, égés, amely 24 óra múlva is jól látható - keletkezhet. Ilyenkor azt kérik, 11 és 15 óra között senki ne napozzon. Azoktól pedig, akik a szabadban tartózkodnak, hogy fokozottan ügyeljenek a napsugárzás okozta leégés elleni védelemre, használjanak fényvédő krémet, viseljenek kalapot és UV-szűrős napszemüveget.
Évről évre folyamatosan nő a Napból érkező UV sugárzás ereje, a hétre már nagyon erős kategóriájú UV-B riasztást adtak ki. Ezért azonban nem a környezetszennyezés a felelős, hanem épp fordítva: a levegő annyira kitisztult, hogy kevésbé szűri a napsugarakat. Még az sem segít, hogy egyre nő az ózonkoncentráció – tudtuk meg a meteorológiai szolgálattól.
A Napból érkező UV sugarak valójában elektromágneses sugarak, amelyek hullámhossz szerint az ultraviola tartományba tartoznak, és ezen belül is három kategóriát alkotnak. Innen a nevük: UV-A, UV-B és UV-C sugárzás – mondta el lapunknak Tóth Zoltán légkörfizikus, meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.
Az emberi szervezet számára az UV-C sugárzás lenne a legveszélyesebb, ezt azonban a légköri ózon elnyeli, a földfelszínre nem jut el. Az UV-B sugár „barnítja” a bőrt, és segít a szervezet D-vitamin-képzésében, de leégést és bőrrákot okozhat.
Az UV-B sugarakból is viszonylag kevés éri el a földfelszínt. Az ózonrétegen kívül a felhők, a levegőben lebegő apró szennyeződések, porszemcsék is mind-mind megszűrik az ultraviola sugarakat. Mivel napi szinten ilyen sok tényezőn múlik, a szakemberek éves adatok alapján hasonlítják össze a sugárzás mértékét. E szerint 1994 óta enyhén nőtt az UV sugárzás, a legmagasabb értéket 2000-ben és 2007-ben mérték.

Folytatás

 

 
   

V

 

 

 

 

Vízi járművek megkülönböztető jelzései – A vízi rendészeti feladatokkal megbízott rendőri egységeknél rendszeresített szolgálati vízi járművek megkülönböztetésére nemzetközileg szabályozott jelzést alkalmaznak a hajó orr-részén mindkét oldalon és az orr-részén elhelyezett lobogón. A jelzés... 

Folytatás

 

 
   

Z, Zs

 

 

 

 

Zsadány

Folytatás

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdet? X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdet? X

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023