VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Szlovénia

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Kakši je vüzen, božič ali post, takše de leto.

(Amilyen a húsvét, a karácsony és a böjt, olyan lesz az év.)

Szlovén közmondás

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

Európai Unió

SZLOVÉNIA

Szlovénia | Szlovénia és az Európai Unió | Szlovénia és a világ | Szlovénia és Magyarország

Utazás Szlovéniába | Szlovének Magyarországon | Magyarok Szlovéniában

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   
Az ország
   

 

 

A Szlovén Köztársaság

 

 

Szlovénia telefonkönyve

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

Szlovénia Közép-Európa déli részén, az Alpok lábánál terül el. Nyugaton Olaszország, délnyugaton az Adriai-tenger, délen és keleten Horvátország, északkeleten Magyarország, északon Ausztria határolja. Szlovénia, Jugoszlávia korábbi tagköztársasága 1991 óta független állam, 2004. május 1. óta pedig az Európai Unió tagja.

A mai szlovén nép szláv ősei a 6. században telepedtek le a mai Szlovénia területén. A 7. században jött létre az első szlovén, és egyben az első szláv állam, Karantánia. 745-ben Karantánia a Frank Birodalom részévé vált, a szlávok többsége pedig lassan felvette a kereszténységet. 1000 körül keletkeztek a Freising kéziratok, amelyek az első írásos szlovén és szláv nyelvemlékek, amelyek latin írással születtek. A 14. század során a legtöbb szlovén terület a Habsburgok birtokába került. Az Osztrák-Magyar Monarchiában szlovének lakták Kraina, Görz és Gradisca nagy részét, valamint Isztria és Stájerország egyes területeit.

A monarchia 1918-as összeomlása után a szlovének a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatlakoztak, amely 1929-ben a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. A II. világháború alatt az ország német, olasz és magyar megszállás alatt volt 1941-1945 között. A világháború után a királyság népköztársasággá alakult. 1991. június 25-én Szlovénia függetlenné vált. A NATO-ba 2004. március 29-én, az Európai Unióba pedig 2004. május 1-jén lépett be.

A szlovén államfő az elnök, akit 5 évente, népszavazással választanak. Az elnök a végrehajtó hatalom feje. Ebben a szerepkörben a miniszterelnök és a kormány segíti, akiket a parlament választ. A kétkamarás szlovén parlament a Nemzetgyűlésből (Državni zbor) és a Nemzeti Tanácsból (Državni svet) áll. A 90 fős nemzetgyűlés tagjait részben közvetlenül, részben listás szavazatok alapján választják. A Nemzeti Tanács 22 tagja gazdasági, szociális, és további érdekcsoportok jelöltjeiből áll, valamint 1-1 képviselője van a két hivatalos kisebbségnek, a magyaroknak és olaszoknak. Parlamenti választásokat 4 évente rendeznek.

Az országban élő két kisebbség (az olaszok és a magyarok) jogait az alkotmány határozza meg, lehetőséget adva az anyanyelv széles körű használatára is.

Szlovénia 12 régióra (regija), azon belül 193 járásra (občina) van osztva.

Négy nagy európai földrajzi régió találkozik az országban: az Alpok, a Dinári-hegység, a Kárpát-medence és a Mediterráneum. Szlovénia legmagasabb hegycsúcsa a Triglav-hegy (2 864 m); az ország átlagos tengerszint feletti magassága 557 m. Az ország kb. felét (10 124 km²) erdő borítja, ezzel Szlovénia az erdőterület nagysága alapján a harmadik helyen áll Európában, Finnország és Svédország után. A terület 5 593 négyzetkilométere rét, legelő, 2 471 km² pedig mezőgazdasági terület; ezenkívül van 363 km²-nyi gyümölcsös és 216 km² szőlőültetvény.

Éghajlata a tengerparton mediterrán, a hegyekben hegyvidéki, a keleti fennsíkokon és völgyekben pedig kontinentális. Az átlaghőmérséklet -2°C januárban és 21°C júliusban. Az éves csapadék 1 000 mm a tengerparton, 3 500 mm az Alpokban, 800 mm délkeleten és 1 400 mm Közép-Szlovéniában.

A régió országai közül Szlovéniában legmagasabb a GDP / fő arány. A gazdaság stabil, de a privatizáció és a tőkepiac területein még további reformok szükségesek. A fő exportpartnerek az Európai Unió országai.

Szlovénia etnikai csoportjai a szlovének (89%), a volt Jugoszlávia népei (horvátok, szerbek, bosnyákok, összesen 10%) és magyarok, illetve olaszok (0,5% - 0,5%). A születéskor várható élettartam 2000-ben 71,8 év volt a férfiaknak és 79,5 év a nőknek.

95 fő / km² népsűrűségével Szlovénia az európai országok népsűrűség szerinti listája hátsó részén foglal helyet (összehasonlításul: Hollandia 320 fő / km², Olaszország 195 fő / km²). A lakosság kb. 50 százaléka városlakó.

A hivatalos nyelv a szlovén, amely a szláv nyelvek közé sorolható. A magyar és olasz határ melletti területeken a magyar és olasz nyelv is hivatalos.

Szlovénia híres szülöttei közé tartozik Jožef Stefan fizikus, Franc Miklošič nyelvész, és Jurij Vega matematikus. Lásd még Híres szlovének listája, Szlovénia zenéje. Legnevesebb költőjük, a szlovén Petőfiként ismert Frank Preseren.
  

 

 

 Események, rendezvények, ünnepek

  

Nehéz a jóllakottnak elhinnie, hogy egy másik éhes.

Szlovén közmondás

Népek bölcsességei

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

A térkép kicsinyíthető, nagyítható, elcsúsztatható minden irányban.

Ha nem talál vissza, nyomja meg a böngésző Frissítés-gombját.

 

Szlovénia és az Európai Unió

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Ki mit tud?

Te is oszd meg a Változó Világ közösségi terében, mit tudsz, mihez értesz, mit kínász!

 

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

   

Szlovénia és a világ

 

   

 

Magyarul

Szlovénia

Dánul

Slovenien

Hollandul

Slovenië

Angolul

Slovenia

Finnül

Slovenia

Franciául

Slovénie

Németül

Slowenien

Görögül

Σλοβενία

Olaszul

Slovenia

Portugálul

Eslovénia

Spanyolul

Eslovenia

Svédül

Slovenien

Lengyelül

Słowenia

Olaszul

Словения

 

 

   

Országjel (gépkocsikon):

SLO

Országjel (olimpiákon):

?

Valuta:

euró

jele:

EUR

Telefonkörzet:

386

Internet:

.sl

 

   

Szlovénia és Magyarország

 

   

 

A Miniszterelnöki Hivatal Országimázs Központjának megbízásából a Magyar Gallup Intézet 2000 novemberében nemzetközi közvélemény-kutatás sorozatot végzett. Ennek részeként Szlovéniában 1002 véletlenszerűen kiválasztott polgárt kérdeztek meg az Európai Unióval, Magyarországgal és saját országukkal kapcsolatos véleményükről és sztereotípiáikról... Tíz szlovén közül öt nagyon jó véleménnyel van Magyarországról, négy közömbös irányunkban, s csupán egy vélekedik negatívan. A szlovének fele összességében pozitív véleménnyel van Magyarországról. Szignifikáns kapcsolat van az életkor és a Magyarország-kép között. A 30 évnél fiatalabbaknak 36 százaléka, míg a 40 évnél idősebbek 50-60 százaléka rendelkezik pozitív képpel Magyarországról. Azok körében, akik jártak már Magyarországon, valamivel nagyobb a pozitív attitűdűek aránya (50%), mint azok körében, akik nem jártak még Magyarországon (41%). Körükben viszont azok vannak többen, akiknek nincsen véleménye... Tízből négyen valószínűnek tartják Magyarország közeljövőbeli felemelkedését a világ legsikeresebb országai közé... Magyarország felemelkedését a világ legsikeresebb országai közé a szlovéneknek 41 százaléka tartja valószínűnek. Erős különbség figyelhető meg a korcsoportok között. Szlovéniában minél idősebbek a válaszadók, annál jobban bíznak Magyarország jövőbeli teljesítményében. A 30 alattiaknak kicsit több mint negyede (29%), a 60 felettieknek a fele gondolja, hogy Magyarország az elkövetkező évtizedekben a világ legsikeresebb országai közé kerülhet... Tíz szlovén közül nyolc szerint hazánk fényes múltú, nagy történelmű ország... A szlovének háromnegyede véli úgy, hogy Magyarország szép tájakban gazdag, sokat szenvedett és nagy jövő előtt álló ország. Megközelítőleg kétharmaduk gondolja úgy, hogy Magyarország szorgalmas, nagy kultúrájú, gyorsan fejlődő, demokratikus és az emberi szabadság országa. Valamivel kevesebben, de még mindig három szlovén közül kettő véli úgy, hogy Magyarország a jogrend, a vállalkozó szellemű emberek országa és mindemellett művelt, civilizált ország is...

Gallup

 

   
   

Utazás Szlovéniába

 

     

 

   
   

Szlovének Magyarországon

 

       

 

VÁLTOZÓ VILÁG 56.

A magyarországi szlovének

 K     R     M 

 

   

Magyarok Szlovéniában

 

 

A ljubljanai magyar nagykövetség

 

 Magyar iskolák a világon

 

   

 

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

1980.

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023