VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A civilizáció

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

A CIVILIZÁCIÓ

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

  

Kövesd a Változó Világ "VV 47. A civilizáció" albumát a Pinteresten!

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 Az eszmék

 

 

 

A civilizáció a Facebookon

Csetlő-napló

Légy hős

Magyar Nemzeti Múzeum

DHM

 

 

 

 Meghatározó alapeszmék

Anarchizmus – A 19. században kialakult, viszonylag szűk körben népszerű eszme, amely – hirdetve az emberek eredendő jóságát és szolidaritását – elveti a hatalmat és az uralmat, azok minden formájában.

Baloldaliság – A francia Nagy forradalom idején a parlamentben kialakult ülésrend nyomán ragadt rá a „bal-” és „jobboldal” el-nevezés a modern politikai eszmék és mozgalmak két meghatározó csoportjára. A baloldal a nép közvetlen képviseletét és szolgálatát vállalja.

Demokrácia – A demokrácia („népuralom”) eszméje és első gya-korlati modelljei 2500 évvel ezelőtt az ókori görög városállam-okban jelentek meg. Az eszme azóta is töretlenül a legnépszerűbb és legvonzóbb társadalmi eszme, a megvalósult modellek viszont szinte kivétel nélkül többé vagy kevésbé súlyos kritikákat váltanak ki.

Erőszakmentesség – A 20. században népszerűvé – és igen hatékonnyá vált – eszme. Ennek jegyében, általában egy-egy karizmatikus egyéniség vezetésével számos mozgalom alakult ki. Sorsdöntő perspektívát ígér az erőszakkal teli világunk számára, de pozíciói az eszmék és a politika világában mégy gyengék.

Igazságosság – Az igazságosság nem csak az egyik legősibb és legnépszerűbb eszme, de valóságos erő. Sokféle erő tartja egy-be a társadalmat, de az igazságosság az egyik legfőbb összetartó, az igazságtalanság az egyik legfőbb bomlasztó erő. Az igazságosság biztosít szilárd alapokat, erős integrációt, erkölcsi karaktert. A társadalomnak, így szükségszerűen a politikának, a jognak, a közigazgatásnak céltudatosan és módszeresen kellene dolgozniuk az igazságosság érvényesítéséért. Nagyobb közteherviselést kellene elvárni a gazdagoktól, és nagyobb emberséget kellene tanúsítani a hátrányosabb helyzetűekkel szemben.

Irenizmus – A béke (görögül „iréné”) és az azt szolgáló tudatos és tevőleges békítés eszméje a rendszerint tragikus vallási konfliktusok és háborúk évszázadaiban fogant, de csak a 20. században próbálkozott szervezett szerepvállalással.

Jobboldaliság – A nép vezetésére méltó és alkalmas eszmék és erők (Isten, „A király” vagy „Az elnök”, a Haza, az arisztokrácia vagy „az establishment”) képviseletét és szolgálatát vállalja.

Konzervatizmus – A régi, megőrzendő eszmék és értékek szolgá-lata és védelme.

Liberalizmus – A szabad embert eszményítő, az uralkodást, főleg a zsarnokoskodást elvető, a tehetetlenséget és szolgalelkűséget lenéző, a szolidaritást vállaló ősrégi és széles körben népszerű eszme. A modern korban igen sok, beleértve szélsőséges változatban létezik.

Rend – A társadalom súrlódás- és konfliktusmentes, hatékony működésének eszméje. A rend elérhető a hagyományok, a törvények és a felsőbbségnek kijáró tisztelet betartásával, – ha szükséges akár szigorú – betartatásával.

Szabadság – Az egyik legősibb és legnépszerűbb eszme, amely elveti mindazt, ami az emberi gondolkodást, cselekvést, akara-tot korlátozza. Sokak szerint rend és szabadság ellentétes eszmék, másod szerint a kettő harmóniája a szellem egyik alapvető ismérve.

Szolidaritás – A szolidaritásnak ősi gyökerei vannak, és ezek között megemlíthető „Amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd meg mással!” (Kung Fu, és szinte szóról szóra a Talmud is), vagy „Az ellenségem ellensége a barátom.” De az igazi szolidaritás eszméje a munkásmozgalom történelmi vívmánya.

Testvériség – Egy másik ősi és népszerű eszme, amely azt fejezi ki, hogy az egész emberiség egy nagy család, és ilyen értelemben a testvériség a szeretet szinonimája is. Az emberiség egyik legnépszerűbb jelszava: „Szabadság, egyenlőség, testvériség!” Ugyanakkor tragikus üzenet a bibliai történet a világ első testvérpárjáról.

Az eszmék nem elsősorban érzelmeinknek való táplálék, de min-dennapi tapasztalat, hogy azokon keresztül is hatnak. Sőt, sokakra szinte csak azokon keresztül, ezért egyesek ügyesen és kártékonyan tudnak hatalmas tömeget manipulálni az eszmék segítségével. Ez annál könnyebb, hogy maguk az eszmék is alakíthatók, árnyalhatók, színezhetők. Többnyire mindenki minden eszmét, értéket tisztel, mindegyikben talál pozitív elemeket; inkább az a releváns, ki milyen sorrendet állít fel ezek között.

Ugyanakkor az eszmék az értelem, a szellem fogalmai. A kriti-kai viszonyulás kérlelhetetlenül felfedi: mi szolgálja adott helyzetben a társadalmi haladást, és mi az, ami eltérít a helyes útról.

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Krónika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Balgák, nem tudják, hogy a fél az több az egésznél... (Hésziodosz)

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ. (Démokritosz)

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

Liutprandus Cremonensis: Liudprand történeti munkái : Antapodosis liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris relatio de legatione Constantinopolitana / ford. Jurkovich Emil, Gombos F. Albin és Gaál Lajos (Budapest, 1908)

Widukind, von Korvei: A szász történet három könyve, fordította Magyar László András (Budapest, 2009)

Fischer-Fabian, Siegfried: A német cézárok : A középkor császárainak tündöklése és bukása (Budapest, 1985)

Kristó Gyula: Az augsburgi csata (Budapest, 1985)

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023