VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Alkotmánybíróság

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

...A hatalomgyakorlást... belső szervi tagozásával kell arra kényszeríteni, hogy a maga helyessége feletti ítélkezésnek tényleg alávesse magát.

Bibó István

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 15.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Írta Holló András

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

   
A kötet tartalma
   

 

 

Alkotmány-bíróság

 

Jogi Útmutató és Címtár

 

Tudomány

 

Encyclopedia Britannica

 

 

 
 

I. Az alkotmánybíráskodás elvi alapjairól, szervezeti és hatásköri megoldásairól

1. A felsőbbrendű norma

2. Az európai alkotmánybíráskodás

3. Az alkotmánybírósági modell

 

II. A magyar alkotmányvédelem a tudomány és a politika útvesztőiben (Az 50-es évektől a 80-as évek közepéig)

1. A hatalom ideológiája – a tudomány lojalitása

2. Látszat és valóság: kísérletek a szervezett alkotmányvédelem kiépítésére

 

III. Alkotmányvédelem Magyarországon: 1984-1989. (Az Alkotmányjogi Tanács gyakorlata)

1. A tanács szerepfelfogása: politikai vagy jogi testület? (Önmeghatározási kísérletek)

2. Az alkotmányjogi Tanács és a kormányzat viszonya 

3. A tanács működése a döntések tükrében

4. Végjáték

 

IV. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény létrejötte; az önmeghatározás első évei 

1. A törvény előtörténete

2. A jogállami alkotmánymódosítás

3. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény

4. Az önmeghatározás első évei

 

V. Az alkalmazott alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

1. A "láthatatlan alkotmány" metaforája, avagy: az alkotmánybírósági alkotmányértelmezés evidenciája 

2. Az Alkotmánybíróság, mint a "jogállami forradalom" letéteményese; a rendszerváltozás alkotmánybírósági értelmezése

3. Az alkalmazott alkotmány az Alkotmánybíróság határozataiban

 

VI. Az Alkotmánybíróság és az állampolgár; az alkotmánybírósági eljárás gyakorlati nézőpontból

1. Beadvány vagy indítvány?

2. Az indítvány (beadvány) sorsa

3. Az érdemi eljárás kezdete; bírói előkészítése

4. Tárgyalás-döntés; kihirdetés-közzététel

 

VII. Alkotmánybíróság "de lege ferenda"

1. Egy "reformcsomag" története

2. Reformelképzelések, vitatott kérdések

3. Döntés után, döntés előtt....

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 6.

Az alkotmány

 K     R     M 

  

 

 

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   
Ajánlás
 

 

 

 

 

 

 

Színvonalas, forrásértékű mű. Más kérdés, hogy nem tartozik a könnyed olvasmányok közé. Az Alkotmánybíróság határozatai gyakran tudományos színvonalúak, ezért megértésük még a jogászoktól is alapos elmélyülést követel. 

Dr. Kilényi Géza

 

A monográfia egyrészt az alkotmányjog elméleti kérdéseivel foglalkozók szűkebb közösségéhez is szól azzal, hogy megvonja a magyar alkotmánybíráskodás eddigi elméleti mérlegét, de másrészt sikeresen szól a nagyközönséghez is, mert bemutatja, hogy az állampolgárok "mire használhatják" az  Alkotmánybíróságot, az milyen helyet foglal el az állami szervek rendszerében. 

Dr. Schmidt Péter

 

 
   
Ajánlott irodalom
 

 

 

 

 

 

 

Ádám Antal és Kiss László (szerk.): Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban, tanulmánykötet, Lukács György Alapítvány, Bp., 1991.

Holló András: Alkotmánybíráskodás Magyarországon, Magyar Közigazgatás 1991. évi 1. szám

Kilényi Géza (szerk.): Alkotmánybíráskodás, tanulmánykötet, Unió Kiadó, Bp., 1993.

Kilényi Géza: Az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíráskodás

Sajó András: A "láthatatlan alkotmány" apró betűi: A magyar Alkotmánybíróság első 1200 napja, Állam- és Jogtudomány, 1993/1-2.

Takács Albert: Az Alkotmánybíróság Magyarországon -- tegnap és holnap között

Takács Imre: A magyar alkotmánybíráskodás időszerű problémái és továbbfejlesztési lehetőségei

Mindkét tanulmány az Alkotmányfejlődés és jogállami gyakorlat c. tanulmánykötetben Hans Seidel Alapítvány, Bp., 1994., szerk.: Ádám Antal

Paczolay Péter (szerk.): Alkotmánybíráskodás-alkotmányértelmezés c. tanulmánykötet, Bp., 1995.

Roman Herzog: Az Alkotmánybíróság szerepe a parlamentáris demokráciában, Jogtudományi Közlöny, 1992. évi 6. szám

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   
A kötet szerzője
 

   

 

Dr. Holló András (1943) Jogi tanulmányait az ELTE  Állam- és Jogtudományi Karán kezdte, ill. fejezte be 1966-ban. 1966-tól 1979-ig ügyészként dolgozott; 1971-től a Legfőbb Ügyészség munkatársaként. 1971-1981 között Alkotmányjogi Szemináriumot vezetett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Emellett különböző az állampolgári jogokkal kapcsolatos kutatási programokban vett részt. 1981-től  alapító tanárként (1984 óta docens minőségben) a Miskolci Jogi Kar Államtudományi Intézet Alkotmányjogi Tanszékének, amelynek 1993-ig tanszékvezetője volt. 1984-ben megvédett kanditátusi disszertációjának témája: a közigazgatás ügyészi felügyeletének közjogi alapkérdései voltak, elméleti érdeklődése, szakmai irodalmi munkássága törvényesség- alkotmányosság (alkotmányvédelem) elvi kérdéseire, az állampolgári jogok problematikájára irányul. 19791989 között az Államigazgatási Szervezési Intézet  (jelenleg Magyar Közigazgatási Intézet) tudományos főmunkatársa, kutatásvezetője. 19891990 között az Igazságügyi Minisztérium Alkotmányelőkészítő Kodifikációs titkárságának munkatársaként részt vett az új Alkotmány előkészületeinek munkálataiban. 1990-től 1996. november 12-éig, alkotmánybíróvá történő megválasztásáig, az Alkotmánybíróság főtitkára.

 

 
   
 CHANGING WORLD
 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 15.

THE CONSTITUTIONAL COURT

By András Holló

The constitution is often protected by a certain legal body in each country with various names, such as supreme, constitutional or high court. This court judges the compatibility of legislation with the provisions and principles of the constitution, which is termed "constitutionality." Especially important is the court's responsibility to protect constitutionally established rights and freedoms. In constitutions without the concept of supreme law, such as the United Kingdom constitution, the concept of "constitutionality" has little meaning, and constitutional courts do not exist. A "constitutional violation" is an action or legislative act that is judged by a constitutional court to be contrary to the constitution, that is, "unconstitutional." An example of constitutional violation by the executive could be a politician who abuses the powers of his constitutionally-established office. An example of constitutional violation by the legislature is an attempt to pass a law that would contradict the constitution, without first going through the proper constitutional amendment process.

 

   
   
 Impresszum
 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 19 8

 

   
   
A Változó Világ 10 tanácsa
 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

   
         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023