VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Megtorlás

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Kezét - mert ő ölt, maga a király -

egy nép arcába törölte bele.

Nem volt e földnek Petőfije már!

Így kezdett lenni Ferenc Józsefe.

Illyés Gyula: "Október 6"

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 27.

MEGTORLÁS

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC UTÁN

Írta Hermann Róbert

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   

A kötet tartalma

   

 

1848

 

Az 1849-1850. évi kivégzések

 

Encyclopedia of 1848 Revolutions

 

Nemzeti Útmutató és Címtár

 

 

I. A megtorlás előzményei és a megtorlás alá vonandók köre

II. A megtorlás elvei és gépezete

III. Amnesztia vagy megtorlás?

IV. Nincs kegyelem – a Schwarzenberg-kormány és Ferenc József felelőssége

V. A kivégzések

VI. A megtorlás egyéb formái

VII. A megtorlás mérlege és a bosszúhadjárat vége

 

 

 

KVÍZ

Magyar politika 1848 után

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Ajánlás

 

 

 

 

A kötet összefoglalót ad az 1984-49-es forradalmat és szabadságharcot követő, részben kísérő megtorlásokról. Ismerteti a vésztörvényszékek működését, az osztrák kormányzatnak és tanácsadóinak a Magyarországon megtorlás alá vonandó személyek körével kapcsolatos elképzeléseit, a megtorlás elveinek alakulását 1848 októberétől 1849 augusztus végéig. Bemutatja a megtorló gépezetet, az oroszok és az osztrákok között az amnesztia kérdésében folytatott tárgyalásokat. Megállapítása szerint az erőtlen amnesztia-terveket a császár semmisítette meg, s ezért a kivégzésekért legalább akkora felelősség terheli, mint Haynaut. Bemutatja a kivégzetteket, majd részletesen ismerteti a megtorlás egyéb formáit: a botozásokat, börtönbüntetést és sáncfogságot, az ellenálló települések feldúlását, a Kossuth-bankók megsemmisítését. Végül összegzi a magyarországi és a korabeli európai politikai megtorlások méreteire vonatkozó adatokat és a megtorlás megszüntetésének, illetve az amnesztia kiterjesztésének történetét.

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848–49-ben. Írta és sajtó alá rendezte Andics Erzsébet. I. k., 1981., II. k. 1952., III. k. 1965.

Az ifjú Ferenc József. Írta Angyal Dávid. é. n.

Az abszolutizmus kora Magyarországon. Írta Berzeviczy Albert 1922-1937. I-IV. k.

Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Írta Bona Gábor. 2., átdolgozott, bővített kiadás. 1987.

A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében levő cs. kir. eredetű fondok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, illetőleg az abszolutizmus idejéből. Írta Bőhm Jakab. Hadtörténelmi Közlemények 1980/2.

Vérrózsák. Írta Hentaller Lajos. 1906. I-II. k.

Magyar vértanúk könyve. Írta Kacziány Géza. 1905.

Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Írta és sajtó alá rendezte Károlyi Árpád.  1932. I-II. k.

Az aradi vértanúk. Szerkesztette Katona Tamás 1. kiadás. 1979. I-II. k.

Huszáraink hazatérése 1848/49-ben. Írta Rédvay István. 1941.

A cári hadsereg tisztikarának magatartása 1849-ben Magyarországon. Írta Rosonczy Ildikó. (In.) Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára. Szerkesztette Kiss Gy. Csaba és Kovács István. 1986.

Negyvennyolc a kortársak szemével. Írta és szerkesztette Rózsa György és Spira György. 1973.

A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Sajtó alá rendezte. Rosonczy Ildikó és Katona Tamás. Fordította. Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond. 1988.

Az Abszolutizmuskori Levéltár. Írta Sashegyi Oszkár. 1965.

Haynau és Paskievics. Írta Steier Lajos. é. n. I-II. k.

Batthyány Lajos főbenjáró pöre. Szerkesztette Urbán Aladár Fordította Kurucz György. 1991.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

A kötet szerzője

 

   

 

Hermann Róbert – 1963. augusztus 24-én született Székesfehérvárott. Középiskolai tanulmányait a Teleki Blanka Gimnáziumban végezte. 1981-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelemből első helyezést ért el. Még ebben az évben felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, magyar–történelem szakra. Egyetemi tanulmányait a sorkatonai szolgálat letöltése után, 1982-ben kezdte meg. 1984-től a történelem szak mellett speciális hadtörténeti tanulmányokat folytatott. 1985-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első, 1987-ben harmadik helyezést ért el. Egyetemi tanulmányait 1987-ben fejezte be, majd az év szeptemberétől a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Közép- és Újkori osztályán dolgozik. Kutatási területe az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc politika- és hadtörténete. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa című doktori értekezését 1995-ben „summa cum laude" minősítéssel védte meg. Értekezését az ELTE doktori tanácsa 1997-ben Ph. D. fokozatra minősítette át.

 

   
   

 CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 27.

REPRESSIONS AFTER THE REVOLUTION OF 1848

By Róbert Hermann

 

 

   
   

 Impresszum

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 40 6

 

   
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023