VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió forgalmiadó-rendszere

Jogrendszer | Adórendszer | Áfa jogszabályok | Adófizetés | Adómentességek | Történelem | Jog |  Földrajz | Gazdaság | Politika

 

Egyéni keresés

 

Semmi sem biztos a világon, csak a halál és az adók.

Benjamin Franklin

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ

FORGALMIADÓ-RENDSZERE

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

  

   

A közösségi jogrend

 

 

 

 

Európa Enciklopédia

 

Európai Ügyek Hivatala

 

Európai Bizottság adópolitika

 

 

 

 

 

A közösségi jog – csakúgy, mint a nemzeti jogrendek – több szintű, többféle forrásra épül. Az EU-ban a jogforrások összességét acquis-nak (franciául: vívmányok) nevezik. Az unióban létező jogforrásokat a következőképpen lehet csoportosítani:
– elsődleges jogforrások,
– másodlagos jogforrások,
– egyéb források.

Az uniós jog elsődleges forrásai a Szerződések. Szerződések alatt a három közösséget létrehozó „alapítószerződést”, illetve ezeket módosító szerződéseket értjük. Ezek nemzetközi szerződések, a bennük részes tagállamok szuverenitásuk egy részéről lemondva határozzák meg az Európai Unió alapvető szabályait. Ezért tekinthetők ezen szerződések az uniós jog elsődleges forrásainak. A három közösséget létrehozó szerződés (Európai Közösség <EK>, Európai Szén- és Acélközösség <ESZAK>, illetve az Európai Atomenergia Közösség <Euratom>), a negyedik szerződés pedig az Európai Uniós Szerződés. Az ESZAK-ot létrehozó szerződést 1951-ben írták a részes államok Párizsban, 1957-ben Rómában kötötték meg az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó, illetve az Európai Atomenergia Közösséget alapító szerződéseket. (Itt kell megjegyeznünk, hogy ha Szerződésre (Treaty) hivatkozunk, akkor azon mindig az EGK-t létrehozó Római Szerződést értjük.) A szerződések jellegzetessége, hogy csakis alapelveket, valamint az intézményi rendszer alapjait fekteti le, ezzel adva jogalapot a másodlagos jogforrásoknak. Éppen ezért a Szerződéseket szokás keretszerződéseknek (framework treaty) is nevezni. A szerződések a közösségi intézmények jogalkotását, valamint a közösségi jogforrások fajtáit is lefektetik.

A másodlagos jogforrások a követezők:
– Rendelet (regulation): általános hatályú, közvetlen jogerővel rendelkező jogforrás.
– Irányelv (directive): általános hatályú, de csakis a célokat fekteti le, azok megvalósításának eszközeit a tagállamokra bízza. Tehát az irányelvek a rendeletekkel ellentétben nem épülnek közvetlenül a nemzeti jogrendbe.
– Határozat (decision): meghatározott címzettek részére szóló, adott ügyekre vonatkozó jogi aktus, amely a címzetteket teljes mértékben kötelezi.
– Ajánlások (recommendation), vélemények (opinion) olyan nem kötelező jogforrások, amelyek bizonyos címzettek részéről elvárt magatartási formát határoznak meg. Ezen jogforrások, bár nem kötelezőek, a Bíróság előtti ügyekben alkalmazhatók.

Egyéb jogforrásnak tekinthetők a nemzetközi egyezmények, amelyeknek az Európai Közösségek, mint nemzetközi jogalany is részese. Jogforrásnak tekinthetők még az általános jogelvek, illetve a szokások által kialakított szabályok, illetve a Bíróság ítélkezési gyakorlatából levezethető szabályok.

Mint ismeretes, a kontinentális jogrendszer az angolszász jogrenddel összehasonlítva nagyon eltérő jegyeket mutat. Az angolszász rendszerben elsődleges fontossággal bírnak a bírósági döntések, így a jogfejlődés ezen irányát case-law-nak, (esetjognak) is szokták nevezni. A kontinentális fejlődésben pedig elsősorban a törvényhozási, jogalkotási munkát (pontosabban annak végtermékét) tekintik az általános jogkövetés szempontjából irányadónak, azaz a jogszabályok elvileg a társadalmi kapcsolatok nagy részét szabályozzák és csakis a vitás kérdésekben kell a bírósághoz fordulni. A kontinentális rendszer arra a kulcselemre épül, hogy létezik egy hatékony (vagy legalábbis működőképes) jogalkotó folyamat. Itt nem térünk ki az Európai Közösségek döntéshozatali eljárásaira, de annyit meg kell jegyeznünk, hogy nem csak a bonyolultsága miatt nem lehet igazán hatékony az EU döntéshozatala, jogalkotása, hanem azért sem, mert sokszor egy-egy jogszabály megalkotásában minden tagállamnak ellentétes érdekei vannak. Éppen ezért megfigyelhető az az irány, hogy a másodlagos jogforrások is annyira tág teret kénytelenek adni a jogértelmezésre, hogy például egy irányelv alkalmazása minden tagállamban másként történhet. Ilyen körülmények mellett természetesnek látszik, hogy a jogfejlődés egyre inkább az angolszász utat követi. Egy bírósági ítéletre nem csak a bíróság előtt álló másik ügyben lehet hivatkozni, hanem még a tagállami jogalkotási folyamatokban is maradéktalanul érvényre kell juttatni őket.

 

 

 

 

 

KVÍZ

A pénz világa

 

 

 

   

ÁFA az Európai Unióban

 

 

 

Tagállam

Adó elnevezése

Általános adókulcs (%)

Kedvezményes adókulcs (%)

Belga Királyság

BTW/TVA

21

0,    6,    12

Ciprusi Köztársaság

VAT

15

0,  5

Cseh Köztársaság

 

22

5

Dán Királyság

MOMS

25

0

Észt Köztársaság

 

18

5

Finn Köztársaság

 

22

0,  8,  17

Francia Köztársaság

TVA

19.6

2.1,    5.5

Görög Köztársaság

 

18

4,   8

Holland Királyság

BTW

19

6

Írország

VAT

21

0,    4.4,     13.5

Lengyel Köztársaság

 

22

0,   3,    7

Lett Köztársaság

 

18

0,    5

Litván Köztársaság

 

18

5,    9

Luxemburgi Nagyhercegség

TVA/MwSt

15

3,   6,   12

Máltai Köztársaság

VAT

18

5

Magyar Köztársaság

ÁFA

25

5,   15

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság

VAT

17.5

0.5

Németország

MwSt

16

7

Olasz Köztársaság

IVA

20

4,   10

Osztrák Köztársaság

MwSt

20

10, 12

Portugál Köztársaság

IVA

19

5,   12

Spanyol Királyság

IVA

16

4,   7

Svéd Királyság

 

25

6,    12

Szlovák Köztársaság

 

19

 

Szlovén Köztársaság

 

20

8.5

Figyelem: a táblázat tájékoztató jellegű. A konkrét ügyletekre alkalmazandó adómértékekről, valamint a kivételekről célszerű az érintett tagállam adóhatóságát megkeresni.

 

  

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

Angol nyelvű szakírodalom

TERRA, B. – KAJUS, J. – A guide to the Sixth Directive Amsterdam, 1992. IBFD

WILLIAMS D.W.: EC Tax Law, London 1998. Longman

WAREHAM, R. – DOLTON, A. (ED.): Tolley’s VAT Planning 2002-2003., London 2003. Tolley’s Publishing

FARMER, P. – LYAL, R.: EC Tax Law, Oxford, 1994. Clarendon Press

GAMMIE, M (ED.): Orange Tax Handbook 2002-2003. The legislation relating to value added tax 28th edition, London, 2003. Tolley’s Lex Nexis

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Tessék tudni! A tudás hatalom! (Szimeonov Todor)

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

Jobb tudni, mint megijedni. (Szimeonov Todor)

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. (Szimeonov Todor)

A tény kevés, a vélemény sok. (Szimeonov Todor)

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

Gondolkodom, tehát csendet kérek! (Szimeonov Todor)

Mértéktartó vagyok, de a világ nekem nem elég! (Szimeonov Todor)

  

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022