VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió pénzügyi rendszere

Pénzügyek | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az álmok mindig a hatékony pragmatizmus mozgatórugói voltak.

Jacques Delors

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ

PÉNZÜGYI RENDSZERE

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

  

Az EU pénzügyei

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Január 2, 3, 13, 18, 19

 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZ

A pénz világa

 

  

   

Az európai pénzügyek krónikája

 

 

 

Üzleti útmutató

 

Eurorégiók

 

 

 
 

 

1947. június 5. A Marshall terv bejelentése

1948. április 6. OEEC megalakulása Párizsban

1948. január 1. A BENELUX Unió létrejötte

1949. december Létrejön az Európai Fizetési Unió – 1958 decemberéig működik

1950. május 9. Robert Schumann javaslatot tesz a német és francia szén- és acéltermelés közös főhatóság alá helyezéséről.

1951. április 18. Párizsi Szerződés aláírása, amely létrehozta az ESZAK-ot (hatályba lép: 1952. július 25.)

1952. július 25. Hatályba lép a Párizsi Szerződés

1957. március 25. A Római Szerződés(ek) aláírása, amelyek létrehozták az EGK-t és az EAEK-t (hatályba léptek: 1958. január 1.)

1958. január 1. Hatályba lép a Római Szerződés

1959. július 21. Stockholmi Konvenció aláírása, amely létrehozza az EFTA-t (hatályba lép: 1960. május 3.)

1960. május 3. A Stockholmi Konvenció hatálybalépése

1960. december 14. Az OECD megalakulása

1965. április 8. Egyesítő Szerződés (a három közösség intézményeinek egyesülése – hatályba lép 1967. július 1.)

1967. július 1. Hatályba lép az Egyesítő Szerződés

1968. július 1. Létrejön a Hatok közötti vámunió

1969. december 1-2. A tagállamok állam- és kormányfőinek hágai csúcsértekezlete

1971. március Az ECOFIN Tanács elfogadja a Werner-tervet

1973. január 1. Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozása (a Csatlakozási Szerződést 1972 januárjában írták alá)

1979. március 13. Az EMS (1979. január elsejei visszamenőleges hatállyal) életbe lép

1981. január 1. Görögország csatlakozása (a Csatlakozási Szerződést 1979 májusában írták alá)

1985. április A tagállamok pénzügyminisztereinek és jegybanki kormányzóinak palermói csúcsértekezlete

1985. június 14. A Schengeni Egyezmény aláírása

1986. február 17. és 28. Az Egységes Európai Okmány aláírása (hatályba lép: 1987. január 1.)

1986. január 1. Spanyolország és Portugália csatlakozása (a Csatlakozási Szerződést 1985 júniusában írták alá)

1987. január 1. Hatályba lép az Egységes Európai Okmány

1987. szeptember Basel/Nyborg Egyezmény

1988. június 24. A tagállamok állam- és kormányfőinek hannoveri csúcsértekezlete,
- felállítják az EMU előkészítésének kidolgozására felkért Delors-bizottságot
- “Delors I.” költségvetési csomag elfogadása, a negyedik költségvetési bevételi forrás bevezetése

1989. április A Delors-jelentés előterjesztése

1989. június Spanyolország belép az EMS-be

1990. június 19. Aláírják a második Schengeni Egyezményt (az első egyezmény gyakorlati alkalmazásáról)

1990. július 1. Az EMU I. szakaszának kezdete

1990. október 3. Az NSZK – és így az EK kibővül – az új “keleti tartományokkal”, a volt NDK-val

1990. október Nagy-Britannia belép az EMS-be

1992. február 7. A Maastrichti Szerződés aláírása, amely létrehozta az Európai Uniót (hatályba lép: 1993. november 1.)

1992. április Portugália belép az EMS-be

1992. május 2. Az EGT létrehozásáról szóló egyezmény aláírása (hatályba lép: 1994. január 1.)

1992. szeptember Az EMS válságának kezdete

1992. december 11-12. A tagállamok állam- és kormányfőinek edinburghi csúcsértekezlete – elfogadják a “Delors II.” költségvetési csomagot

1993. január 1. Belső Piac megvalósulása

1993. augusztus 2. Az ERM árfolyam ingadozási sávjainak kiszélesítése

1993. november 1. A Maastrichti Szerződés hatályba lépése

1994. január 1. - A EMU II. szakaszának kezdete
- Az EGT létrejötte
- A tőkemozgások teljes liberalizálása

1995. január 1. Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása (a Csatlakozási Szerződést 1994 márciusában írták alá)

1995. január Ausztria belép az EMS-be

1995. december A tagállamok állam- és kormányfőinek madridi csúcsértekezlete – döntés a közös valuta elnevezéséről (euró)

1996. október Finnország belép az EMS-be

1996. december 13-14. A tagállamok állam- és kormányfőinek dublini csúcsértekezlete – elfogadják a Stabilitási és Növekedési Egyezményt és bemutatják az euró bankjegyeket és érméket

1997. június Az ERM II. elfogadása

1997. július 17. Az Európai Tanács közzéteszi az Agenda 2000 dokumentumot

1997. október 2. Az Amszterdami Szerződés aláírása (hatályba lép: 1999. május 1.)

1998. január 1. Létrejön az ECB (az EMI átalakulásával)

1998. június 1. Megkezdi működését az ESCB

1998. május 2. Döntés az EMU-ban résztvevő országok köréről

1998. december 31. Az EMU-ban résztvevő valuták egymáshoz viszonyított árfolyamainak végleges rögzítése

1999. január 1. Az EMU III. szakaszának kezdete
Az euró bevezetése

1999. március 26. A tagállamok állam- és kormányfőinek berlini rendkívüli csúcsértekezlete – döntés az Agenda 2000-ben előterjesztett 2000-2006 közötti költségvetési csomagról

1999. május 1. Hatályba lép az Amszterdami Szerződés

2002. január 1. Forgalomba kerülnek az euró bankjegyek és érmék

2002. július 1. Legkésőbb eddig az időpontig kivonják a forgalomból az euró-övezet nemzeti valutáit

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

A Berlini Európai Tanács elnökségi végkövetkeztetései, 1999.

Az euró – Elméleti összefüggések, gyakorlati tudnivalók, “Engem is érint” sorozat, Külügyminisztérium, 1999.

Az Európai Közösség és Magyarország az 1990-es évek közepén, szerkesztette: Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor, Aula, Budapest, 1993.

Az Európai Unió agrárrendszere, szerkesztette: Halmai Péter, Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1995.

Az Európai Unió alapító Szerződései, egyéb vonatkozó, másodlagos közösségi jogforrások, bizottsági jelentések.

Az Európai Unió Belső Piaca és Magyarország, szerkesztette: Gordos Árpád, ITD Hungary, Budapest, 1995.

Európa kislexikon, szerkesztette: Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor, Hans Siedel Alapítvány, Euration, BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1999.

Európai közjog és politika, szerkesztette: Kende Tamás, Osiris-Századvég, Budapest, 1995.

Európajogi tanulmányok I., szerkesztette: Mádl Ferenc, ELTE, Budapest, 1993.

Hedri Gabriella: A Közös Piac és a magyar export, KJK, Budapest, 1970.

Hitiris, Theo: Az Európai Unió gazdaságtana, Műszaki Kiadó, Budapest, 1995.

Horváth Ágnes – Szalai Zoltán: A monetáris politika eszköztára az európai gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában, Külgazdaság 1998/12.

Horváth Ágnes – Szalai Zoltán: Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, MNB Műhelytanulmányok, 1997.

Horváth Ágnes – Szapáry György: Az európai gazdasági és monetáris Unió I-II, Külgazdaság 1999/2 és 1999/3.

Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika, Aula, Budapest, 1994.

Magyarország úton az Európai Unióba, szerkesztette: Izikné Hedri Gabriella, Aula, Budapest, 1995

Palánkai Tibor: Az integráció gazdaságtana, Aula, Budapest 1995

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Tessék tudni! A tudás hatalom! (Szimeonov Todor)

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

Jobb tudni, mint megijedni. (Szimeonov Todor)

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. (Szimeonov Todor)

A tény kevés, a vélemény sok. (Szimeonov Todor)

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

Gondolkodom, tehát csendet kérek! (Szimeonov Todor)

Mértéktartó vagyok, de a világ nekem nem elég! (Szimeonov Todor)

  

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020