VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

2008

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, s úgy kell élnünk, mintha holnap kellene meghalnunk.

Talmud

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

Összeállította Szimeonov Todor

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Hogyan tovább? – 2008 után, az idők végezetéig

A múlt örökkévalósága éppen lenyelte 2008 jelenét. Mi következik ez után? A jövő örökkévalósága, de legelőször a jövő szülte újabb jelenünk, 2009!

A népszerű fohász mintájára mondhatjuk: Istenem, segíts megbirkózni 2009-cel, az örökkévalósággal mi is elboldogulunk.

2008-ban valami megváltozott. Nem látjuk tisztán a változást, mert mélyen rejtett folyamatokban következett be, de érezzük, hogy ezután semmi nem lesz úgy, mint régen. Nehéz elképzelni, hogy a világ jobb megértése nélkül, úrrá lehetünk a minden oldalról fölénk tornyosuló veszedelmeken.

A problémák és megpróbáltatások széles spektrumával kell szembe nézni, és megbirkózni. Nem vitás, hogy a legsürgetőbb gond a világválság. Ezer forgatókönyv lehetséges. A jövő nincs megírva, a jövőt az emberek formálják. Mindenki megteszi a magáét, és senki nem tudhatja, hogy a többiek hogyan cselekszenek. Hogyan lehetne akkor előre tudni a dolgok alakulását?

Nem kell lebecsülni a meglévő tudásunkat, és a már sokszor ismételt tanácsokat. De sokat segítene a helyzet mélyebb megértése, és igazán új, eredeti megoldások felvetése. Az emberi kreativitás új esélyeket teremt. Sajnos magányos a kreativitás és nehéz a feladata a középszerűség tö-megtermelésének korában. Üres szónoklatokat tartani a bizalom újraépí-tésének szükségességéről, közben a megfeneklett fogyasztási őrületet mesterséges úton feléleszteni, gyermekeink és unokáink jövőjének felál-dozásával próbálkozni csak nagyobbítja a katasztrófát.

Nehezíti a feladatot, hogy reálisan egy nemzeti keretben kellene el-kezdeni valamit, aminek globális jelentőséggel és globális jelleggel kellene rendelkeznie.

Magyarország számára még mindig vannak biztató lehetőségek, de ezek nem nyílnak meg a jelenlegi tendenciák, a jelenlegi tehetetlenség erőterében. Éppen ellenkezőleg, az elmúlt évtizedek hordaléka súlyosan elfedi, fojtogatja ezeket a lehetőségeket. Nem lesz jobb, ha a helyzet rosszabbra fordul, és kibújnak a föld alól újabb néptribünök és népvezérek. Esélyünk a bölcs és becsületes cselekedet.

Itt most a Változó Világ Mozgalom négy felvetésével példát akarunk adni arra, hogy lehetnek valóban új megoldások.

Az egyik a likviditási szövetkezetek. Ennek koncepciója abból az egy-szerű tényből indul ki, hogy a legtöbb kis vállalkozás nem folyamatosan, hanem időnként jut bevételhez, amelyet aztán a többé-kevésbé folyamatos kiadások gyorsan elolvasztanak. Következésképpen a vállalkozás az idő nagy részében súlyos és bénító forgóeszköz-hiánytól szenved. Ebben a bankok ritkán és keveseknek tudnak segíteni, válság idején pedig annyit sem. A megoldás tehát az lenne, ha a kisvállalkozások összefognának, önkéntesen és megalapozott kölcsönös bizalom alapján. Ebben az össze-fogásban a kellő számú vállalkozás ritka és kevéske likvid pénze egy közös pénztárban állna rendelkezésre forgóeszközként, közösen kidolgozott szabályok szerint.

Nehezebb ügynek ígérkezik a bankszektor sürgető átalakítása. A jelen-legi rendszer túlságosan koncentrált és túlságosan zárt. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy még gyorsabban zajlik több rokon szektor integrációja, például a biztosítási ágazaté. Fordulathoz, a társadalmi igények jól ellenőrizhető kiszolgálásához, a spekulációs ágazat felszámolásához, a hatékony piaci verseny biztosításához, szükséges lenne a banki szervezetek ésszerű, de radikális lebontása. Alapvetően három szervezettípus lenne indokolt: az első a szolgáltató szervezet, amely banki, biztosítási és hasonló termékeket és szolgáltatásokat kínálna; a másik szervezettípus a teljes önállóságot élvező fiók, és végül a harmadik szervezettípus a szakosodott befektetési szervezet.

Viszonylag könnyen és gyorsan érhető el egy radikális fordulat a vállalkozások adózási moráljában. A jelenlegi igen visszás helyzetnek egyik fő oka az, hogy a fizetési kötelezettségek naptára és a „cash-flow” között semmilyen kapcsolat nincs. Egészen más lenne a helyzet, ha az adózás rendje úgy rendelkezne, hogy minden bevétel meghatározott része (például banki jóváírás esetén 10, pénztári bevétel esetén 15%) azonnal és automatikusan az adóhatóságé. E mellett az adóbevallást és elszámolást nagyvonalakban a megszokott módon és rendszerességgel kellene továbbra is végezni.

A pénzügyi-gazdasági rendrakást azzal kellene tetézni, hogy a társadalmak ünnepélyesen megfogadják: a magán és a vállalkozói hitel bizonyos korlátok mellett elfogadható, de állami szinten a költségvetés túllépése teljesen elfogadhatatlan, semmivel nem menthető. Maga a költségvetés sem alapulhat bizonytalan prognózisokon, ezért annak alapjává az előző évben reálisan elért állami bevételek, törvényi zárszámadással szentesített összegét kellene tenni. Ennek logikus folytatása az, hogy a folyó kiadások egyes tételeit, illetve egészét „zárt kasszaként” kellene kezelni, azaz kizárni a fedezet túllépését.

***

A pénzügyeket és a gazdaságot újra és tartósan működőképessé téve, nyomban arra kellene összpontosítani, hogy ésszerűvé tegyük a termelést, a fogyasztást és az egész életet. Ne legyen kétségünk, hogy az igazi baj gyökerei itt vannak. A fogyasztást összességében mérsékelni kellene, egyben ésszerűbbé, ezen belül is kiemelten egészségesebbé, végül pedig igazságosabbá kellene tenni. Ennek jegyében például a leghatározottabban be kellene tiltani a nagyobb fogyasztást reklámját vagy ösztönzését.

Az élő szervezetek fantasztikus alkalmazkodási készséggel rendelkeznek. Mégis most ez a nagyszerű képesség rossz szolgálatot tehet az embereknek, akik hamarosan megszokják a válság szót, utána pedig magát a válságot. Hosszú vitákat, naponta változó prognózisokat fogunk hallgatni arról, hogy egy vagy két hónapig tart-e majd a válság. Később talán a viták és a prognózisok hónap helyett évet mondanak. Az egyik nap valamelyik nagy pénzügyi guru megjósolja az alagút végét, a következő napon egy még nagyobb gazdasági szaktekintély elmondja, hogy a neheze még hátra van. Mindezt a média lázasan és okosan magyarázni fogja, felvirágzik a válság-biznisz.

Egy dolog biztosan tudható: a 2008-ban kitört válság nagyobb és je-lentősebb lesz, mint az 1929-33-as nagyválság. Szerencsére időközben maga a világ mérhetetlenül megváltozott az elmúlt 80 év alatt, ennek köszönhetően reális esélyeink vannak újjá, és főleg jobbá építeni a világot.

Sok az ismeretlen. Több más veszély is fenyegeti az emberiséget, és ezek között vannak nagyon súlyos közvetlen fenyegetések, amelyekre a Változó Világ régóta igyekszik ráirányítani a közfigyelmet. A következőket indokolt különösen kiemelni: a terrorizmus, az új fertőző betegségek megjelenése, a klímaváltozás, az élelmezési válság, a szociális feszültségek és betegségek.
Elodázhatatlan a 20. század megértése és a 21. század felvázolása. A 21. század felvázolása ugyanolyan fontos és sorsdöntő számunkra, mint őseink számára a bölény elejtésének felrajzolása a barlang falára. A 21. században megszületik az első ember a Földön kívül. Vele együtt megszületik a galaktika népe.

Ennek fényében érdemes mindent újra gondolnunk. Mennyi testi és lelki megpróbáltatást tudunk megspórolni magunknak? Minden rész-eredmény fontos. Tartós sikertelenségünk háború kockázatát hordozza magában. Szinte mindegy, hogy ezt a háborút a kapzsiság különböző légiói, vagy a kapzsiság és az általa szült gyűlölet vívják-e majd egymás ellen. Bármelyik változat felülmúlhatja a 20. századi világégést.

A fejlődés sebessége az ősrobbanás óta egyre nagyobb, de a fejlődés iránya cikkcakkos. Kozmikus katasztrófa következhet be, ha ezzel a gyorsuló sebességgel bevágódunk egy zsákutcába, mint a tehetetlen anyag a fekete lyukba.

De azért vagyunk mi emberek, igazak, hamisak, jámborok és gonoszok, hogy újabb és újabb esélyeket adjunk az életnek.

Igazak, hamisak, jámborok és gonoszok, mindenfélére törünk, és min-dig valami jót művelünk.

***

Hát ez lenne 2008 legfontosabb könyve? Ez a kis kötet? Nem valami pompás virágcsokor, még kevésbé egy szemet-lelket gyönyörködtető terebélyes fa. Legfeljebb egy mag.

Bölcsen figyelmeztet Fontenelle: „A mag sokszor becsesebb a növénynél.”

 

 

Az olimpiák

 

MOB

 

IOC

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023