VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

2008

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, s úgy kell élnünk, mintha holnap kellene meghalnunk.

Talmud

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

Összeállította Szimeonov Todor

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Hogyan tovább? – 2008 után, az idők végezetéig

A múlt örökkévalósága éppen lenyelte 2008 jelenét. Mi következik ez után? A jövő örökkévalósága, de legelőször a jövő szülte újabb jelenünk, 2009!

A népszerű fohász mintájára mondhatjuk: Istenem, segíts megbirkózni 2009-cel, az örökkévalósággal mi is elboldogulunk.

2008-ban valami megváltozott. Nem látjuk tisztán a változást, mert mélyen rejtett folyamatokban következett be, de érezzük, hogy ezután semmi nem lesz úgy, mint régen. Nehéz elképzelni, hogy a világ jobb megértése nélkül, úrrá lehetünk a minden oldalról fölénk tornyosuló veszedelmeken.

A problémák és megpróbáltatások széles spektrumával kell szembe nézni, és megbirkózni. Nem vitás, hogy a legsürgetőbb gond a világválság. Ezer forgatókönyv lehetséges. A jövő nincs megírva, a jövőt az emberek formálják. Mindenki megteszi a magáét, és senki nem tudhatja, hogy a többiek hogyan cselekszenek. Hogyan lehetne akkor előre tudni a dolgok alakulását?

Nem kell lebecsülni a meglévő tudásunkat, és a már sokszor ismételt tanácsokat. De sokat segítene a helyzet mélyebb megértése, és igazán új, eredeti megoldások felvetése. Az emberi kreativitás új esélyeket teremt. Sajnos magányos a kreativitás és nehéz a feladata a középszerűség tö-megtermelésének korában. Üres szónoklatokat tartani a bizalom újraépí-tésének szükségességéről, közben a megfeneklett fogyasztási őrületet mesterséges úton feléleszteni, gyermekeink és unokáink jövőjének felál-dozásával próbálkozni csak nagyobbítja a katasztrófát.

Nehezíti a feladatot, hogy reálisan egy nemzeti keretben kellene el-kezdeni valamit, aminek globális jelentőséggel és globális jelleggel kellene rendelkeznie.

Magyarország számára még mindig vannak biztató lehetőségek, de ezek nem nyílnak meg a jelenlegi tendenciák, a jelenlegi tehetetlenség erőterében. Éppen ellenkezőleg, az elmúlt évtizedek hordaléka súlyosan elfedi, fojtogatja ezeket a lehetőségeket. Nem lesz jobb, ha a helyzet rosszabbra fordul, és kibújnak a föld alól újabb néptribünök és népvezérek. Esélyünk a bölcs és becsületes cselekedet.

Itt most a Változó Világ Mozgalom négy felvetésével példát akarunk adni arra, hogy lehetnek valóban új megoldások.

Az egyik a likviditási szövetkezetek. Ennek koncepciója abból az egy-szerű tényből indul ki, hogy a legtöbb kis vállalkozás nem folyamatosan, hanem időnként jut bevételhez, amelyet aztán a többé-kevésbé folyamatos kiadások gyorsan elolvasztanak. Következésképpen a vállalkozás az idő nagy részében súlyos és bénító forgóeszköz-hiánytól szenved. Ebben a bankok ritkán és keveseknek tudnak segíteni, válság idején pedig annyit sem. A megoldás tehát az lenne, ha a kisvállalkozások összefognának, önkéntesen és megalapozott kölcsönös bizalom alapján. Ebben az össze-fogásban a kellő számú vállalkozás ritka és kevéske likvid pénze egy közös pénztárban állna rendelkezésre forgóeszközként, közösen kidolgozott szabályok szerint.

Nehezebb ügynek ígérkezik a bankszektor sürgető átalakítása. A jelen-legi rendszer túlságosan koncentrált és túlságosan zárt. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy még gyorsabban zajlik több rokon szektor integrációja, például a biztosítási ágazaté. Fordulathoz, a társadalmi igények jól ellenőrizhető kiszolgálásához, a spekulációs ágazat felszámolásához, a hatékony piaci verseny biztosításához, szükséges lenne a banki szervezetek ésszerű, de radikális lebontása. Alapvetően három szervezettípus lenne indokolt: az első a szolgáltató szervezet, amely banki, biztosítási és hasonló termékeket és szolgáltatásokat kínálna; a másik szervezettípus a teljes önállóságot élvező fiók, és végül a harmadik szervezettípus a szakosodott befektetési szervezet.

Viszonylag könnyen és gyorsan érhető el egy radikális fordulat a vállalkozások adózási moráljában. A jelenlegi igen visszás helyzetnek egyik fő oka az, hogy a fizetési kötelezettségek naptára és a „cash-flow” között semmilyen kapcsolat nincs. Egészen más lenne a helyzet, ha az adózás rendje úgy rendelkezne, hogy minden bevétel meghatározott része (például banki jóváírás esetén 10, pénztári bevétel esetén 15%) azonnal és automatikusan az adóhatóságé. E mellett az adóbevallást és elszámolást nagyvonalakban a megszokott módon és rendszerességgel kellene továbbra is végezni.

A pénzügyi-gazdasági rendrakást azzal kellene tetézni, hogy a társadalmak ünnepélyesen megfogadják: a magán és a vállalkozói hitel bizonyos korlátok mellett elfogadható, de állami szinten a költségvetés túllépése teljesen elfogadhatatlan, semmivel nem menthető. Maga a költségvetés sem alapulhat bizonytalan prognózisokon, ezért annak alapjává az előző évben reálisan elért állami bevételek, törvényi zárszámadással szentesített összegét kellene tenni. Ennek logikus folytatása az, hogy a folyó kiadások egyes tételeit, illetve egészét „zárt kasszaként” kellene kezelni, azaz kizárni a fedezet túllépését.

***

A pénzügyeket és a gazdaságot újra és tartósan működőképessé téve, nyomban arra kellene összpontosítani, hogy ésszerűvé tegyük a termelést, a fogyasztást és az egész életet. Ne legyen kétségünk, hogy az igazi baj gyökerei itt vannak. A fogyasztást összességében mérsékelni kellene, egyben ésszerűbbé, ezen belül is kiemelten egészségesebbé, végül pedig igazságosabbá kellene tenni. Ennek jegyében például a leghatározottabban be kellene tiltani a nagyobb fogyasztást reklámját vagy ösztönzését.

Az élő szervezetek fantasztikus alkalmazkodási készséggel rendelkeznek. Mégis most ez a nagyszerű képesség rossz szolgálatot tehet az embereknek, akik hamarosan megszokják a válság szót, utána pedig magát a válságot. Hosszú vitákat, naponta változó prognózisokat fogunk hallgatni arról, hogy egy vagy két hónapig tart-e majd a válság. Később talán a viták és a prognózisok hónap helyett évet mondanak. Az egyik nap valamelyik nagy pénzügyi guru megjósolja az alagút végét, a következő napon egy még nagyobb gazdasági szaktekintély elmondja, hogy a neheze még hátra van. Mindezt a média lázasan és okosan magyarázni fogja, felvirágzik a válság-biznisz.

Egy dolog biztosan tudható: a 2008-ban kitört válság nagyobb és je-lentősebb lesz, mint az 1929-33-as nagyválság. Szerencsére időközben maga a világ mérhetetlenül megváltozott az elmúlt 80 év alatt, ennek köszönhetően reális esélyeink vannak újjá, és főleg jobbá építeni a világot.

Sok az ismeretlen. Több más veszély is fenyegeti az emberiséget, és ezek között vannak nagyon súlyos közvetlen fenyegetések, amelyekre a Változó Világ régóta igyekszik ráirányítani a közfigyelmet. A következőket indokolt különösen kiemelni: a terrorizmus, az új fertőző betegségek megjelenése, a klímaváltozás, az élelmezési válság, a szociális feszültségek és betegségek.
Elodázhatatlan a 20. század megértése és a 21. század felvázolása. A 21. század felvázolása ugyanolyan fontos és sorsdöntő számunkra, mint őseink számára a bölény elejtésének felrajzolása a barlang falára. A 21. században megszületik az első ember a Földön kívül. Vele együtt megszületik a galaktika népe.

Ennek fényében érdemes mindent újra gondolnunk. Mennyi testi és lelki megpróbáltatást tudunk megspórolni magunknak? Minden rész-eredmény fontos. Tartós sikertelenségünk háború kockázatát hordozza magában. Szinte mindegy, hogy ezt a háborút a kapzsiság különböző légiói, vagy a kapzsiság és az általa szült gyűlölet vívják-e majd egymás ellen. Bármelyik változat felülmúlhatja a 20. századi világégést.

A fejlődés sebessége az ősrobbanás óta egyre nagyobb, de a fejlődés iránya cikkcakkos. Kozmikus katasztrófa következhet be, ha ezzel a gyorsuló sebességgel bevágódunk egy zsákutcába, mint a tehetetlen anyag a fekete lyukba.

De azért vagyunk mi emberek, igazak, hamisak, jámborok és gonoszok, hogy újabb és újabb esélyeket adjunk az életnek.

Igazak, hamisak, jámborok és gonoszok, mindenfélére törünk, és min-dig valami jót művelünk.

***

Hát ez lenne 2008 legfontosabb könyve? Ez a kis kötet? Nem valami pompás virágcsokor, még kevésbé egy szemet-lelket gyönyörködtető terebélyes fa. Legfeljebb egy mag.

Bölcsen figyelmeztet Fontenelle: „A mag sokszor becsesebb a növénynél.”

 

 

Az olimpiák

 

MOB

 

IOC

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023