VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

I. Ottó

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

...nem boldogság az okos vitézség,

s a vakmerőségnél többérő: a mérsék.

Roland-ének

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

79.

I. OTTÓ

Írta Nagy Tamás

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Légy hős

 

Magyar Nemzeti Múzeum

 

DHM

 

 

 

 

 

I. A szászok felemelkedése

1. Egy hanyatló birodalom

Történetünk a középkor korai időszakában kezdődik, melyet sokan a történelem legsötétebb időszakának neveznek. Egy évszázad telt el azóta, hogy a legendás uralkodó, Nagy Károly megteremtette azt a Birodalmat, amely összefogta a nyugati keresztény népeket. A frankok birodalmát a régi rómaiakéhoz mérte az akkori közvélemény. Nagy Károly a római cézárok örököseként 800-ban el is nyerte a császári címet a pápától. De a Birodalom pusztán a nagy uralkodó személyére épült, így 814-ben vele együtt sírba szállt. Nagy Károly három unokája között már apjuk életében kitört a hatalomért folytatott háború. 843-ban Verdunnél a három testvér megbékélt egymással, és egy szerződéssel véglegesen felosztották a Frank Birodalmat. A gazdag Itália elszakadt korábbi frank uraitól, és apró fejedelemségekre esett szét. A megmaradó területek nyugati részét Kopasz Károly kapta, a keletit pedig Német Lajos. A háború nagy vesztese a legidősebb testvér, Lothar volt. Neki be kellett érnie öccsei területei között egy keskeny ütközőállammal, amelyet róla Lotharingiának neveztek el. Lothar a császári címet is megtarthatta, ami azt mutatja, hogy ez a Nagy Károlynál tekintélyt parancsoló titulus is elveszítette értékét.

A béke azonban nem tartott sokáig a testvérek, és utódaik között. A megerősödő Keleti Frank Királyság és a Nyugati Frank Királyság szerette volna területeit növelni a gyenge Lotharingia rovására. A fel-fellángoló háborúk során területe apránként a szomszédok martalékává vált. 870-ben a merseni szerződésben a két nagy királyság ki is mondta Lotharingia önállóságának teljes megszűnését.

A két nagy királyság külön utakon indult el a fejlődésben.

A Nyugati Frank Királyság területén lezárult a feudalizálódás folyamata, megszilárdult az új társadalmi rend. A Keleti Frank Királyság ezzel szemben visszatért az ősi hagyományt követve törzsi alapon szerveződött újjá. A két királyság eltérő fejlődési irányuk ellenére sok hasonlóságot mutatott: mindkét helyen dúlt az anarchia, az emberi élet többé már nem számított értéknek. Az apró fejedelmek (nyugaton a feudális urak, keleten a törzsfők) apró magánhadseregeikkel raboltak, gyújtogattak és gyilkoltak a szomszéd úr birtokán.

A termelőmunka a legbizonytalanabb szerencsejátékká vált, mert az ellenségeskedő urak közt ritkán került sor nyílt csatára, inkább a védtelen és tehetetlen parasztokon és azok földjein töltötték ki haragjukat. A császári és a királyi címeket Nagy Károly utódai, a tehetetlen Karoling-dinasztia birtokolta. A császár elviekben mindkét királyság urának számított, a gyakorlatban csak egy volt a megszámlálhatatlan kiskirály között.

899-ben maghalt Karintiai Arnulf, a Keleti Frank Királyság ura és a császári cím birtokosa. Ezután már nem került sor új császár megkoronázására: Nagy Károly művének utolsó jelképe is eltűnt. Megszűnt az a névleges kapocs is, amely a két frank királyságot még összekötötte. Lassan a nevük is megváltozott, hiszen területükön a frank etnikumú népesség mind létszámban, mind befolyásban a háttérbe szorult. Így köszöntött be a 10. század.

A Nyugati Frank Királyság területén a romanizált őslakosságnak sikerült asszimilálnia a germánokat. Lassan létrejött itt egy új nyelv és egy új nép; a francia. A Keleti Frank Királyság átalakulása ennél kicsit lassabban játszódott le. A keleti régió fejlődési iránya nem fogható fel a nyugati teljes ellentettjeként, mert maga is két különböző történeti hagyományokkal rendelkező vidékből állt össze. A választóvonal szerepét ezek között a Rajna folyó töltötte be. A Rajnától nyugatra elterülő terület valamikor a Római Birodalom része volt, s a rómaiak kultúrája elég mélyen beépült az itt élő germán törzsek hagyományaiba ahhoz, hogy még ekkor is érvényesüljön hatása. A Frank Birodalom örökségeként ezen a területen jelentős változással ugyan, de fennmaradtak a közigazgatási egységek: a grófságok és az őrgrófságok. Ezek az intézmények több feladattal és hatáskörrel rendelkeztek, mint a mai közigazgatási egységek. A grófok és őrgrófok feladata volt elviekben a közbiztonság fenntartása, az adók beszedése és továbbítása a kincstárnak, a bíráskodás, a törvények érvényesítése, a helyi gazdasági élet ellenőrzése. Az őrgrófságok a Birodalom határán különleges határvédelmi funkciókat is elláttak, ezért az őrgrófok jogköre ennél is szélesebb volt: királyi engedély nélkül is építhettek várakat, szabadon rendelkezhettek a területen állomásozó katonasággal. Az őrgrófoknak a területükön beszedett adók egy részét nem kellett megküldeniük a kincstárnak, hanem a helyi adottságok ismeretében határvédelmi célokra szabadon felhasználhatták. Ebben az időszakban ezeket a funkciókat a grófok és őrgrófok önkényesen, saját hatalmuk és vagyonuk növelése érdekében látták el. Vezetésük alatt ezek a közigazgatási egységek szinte önálló országocskákká fejlődtek...

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023