VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A bulgáriai rendszerváltás

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Időnk csapása, hogy bolond vezet vakot.

William Shakespeare

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

72.

A bulgáriai rendszerváltás nyitánya

Írta Nagy Károly

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Politikai Útmutató és Címtár

 

 


 

 

Megalakult a Bolgár Demokratikus Erők Szövetsége

Szófia, 1989. december 7. csütörtök (MTI-tud) – Hosszas tárgyalások után a bolgár ellenzéki és független erőknek létrehozniuk közös szervezetüket, amely Bolgár Demokratikus Erők Szövetségének (DESZ) nevezi magát. A kapcsolódó szervezetek teljes önállósága megmarad – a különbségek közöttük esetenként igen jelentősek –, az ország demokratizálásának szükségességében azonban teljes az egyetértés. Egyebek között olyan „részletkérdésekben” is, mint a hadsereg és a rendőrség idepolitizálása, az oktatásban az „ideológiai monopólium” megszüntetése, a tudományos-kutató intézmények és alkotói szövetségek önigazgatása, a tömegtájékoztatási eszközök és kiadók jogi-pénzügyi függetlensége, alkotmányos garanciák a hívők és ateisták egyenlő elbírálására és így tovább – a többpárt-rendszeren alapuló szabad választásokról és az összes üldözöttek rehabilitálásáról nem is beszélve. A Demokratikus Erők Szövetségét a résztvevő szervezetek képviselőiből álló Koordinációs Tanács irányítja, amelybe minden egyes szervezet, párt három tagot delegál. A Tanács elnökévé Zselju Zselev történész-filozófust, a Glasznoszt Klub egyik ismert, a kommunizmustól messze eső nézeteket valló vezetőjét választották, titkára az Ökoglasznoszt környezetvédőinél szerepet játszó Petar Beron kutató-biológus Szóvivők: Georgi Szpaszov és Ljuben Vodenicsarov.

 

Az ellenzék első nyilvános sajtóértekezlete

Szófia, 1989. december 8. péntek (MTI-tud) – Péntek délután Szófiában megtartották első nyilvános sajtóértekezletüket az egy napja megalakult Demokratikus Erők Szövetsége vezetői: Zselju Zselev, a Koordinációs Tanács elnöke, a filozófiai tudományok doktora, Petar Beron biológus-kandidátus, a tanács titkára és Dimitar Szpaszov szóvivő, aki „civilben” újságíró. Megismételték: a DESZ a politikai pluralizmusért, a többpárt-rendszerért, a jogállamiságért és a piacgazdaságért száll síkra. Konkrét célként tűzi ki az összes tulajdonformák jogi egyenlőségét, a szociális szempontú törvénykezést, az új alkotmányt, a hadsereg és a rendőrség mentesítését a politikától, az egyházügyi bizottság megszüntetését, a demokratikus választásokat, a sztrájkjogot, és így tovább. A zsúfolásig megtöltött teremben az MTI-n kívül a Magyar Rádió és a Magyar Televízió kiküldött tudósítói is jelen voltak. Utóbbi kérdésére, hogy hány tagja van a DESZ-t megalakító szervezeteknek, az volt a válasz, ez most meg-állapíthatatlan. Ugyanis csupán a Podkrepa Független Szakszervezetben több mint 20 ezren vesznek ez idő szerint részt, de számuk naponta szá-zakkal növekszik. A szimpatizánsok még többen vannak, talán több millióan; ez majd kiderül a szombati és vasárnapi megmozdulásokon – Szófián kívül az ország mintegy 15 városában számítanak ilyenre. Zselju Zselev és Petar Beron azt tartotta szükségesnek hangsúlyozni, hogy az ellenzéknek nincsenek kizárólag destruktív céljai; ha az ország vezetése szinkronban van vele, annak a szövetség csak örülni tud. (Ezzel a BKP Központi Bizottságának ülésére céloztak, amelyről olyan értesülés terjedt el, hogy lemondott az egész Politikai Bizottság, de ezt senki sem erősítette meg hivatalosan.) Úgy értékelték, hogy az elmúlt napok nagy sikert hoztak a független szervezetek számára, mert a hatóságok – olykor egészen nyílt – ellenállása dacára sok tízezren vettek részt országszerte megrendezett gyűléseiken.

(Zárójelben: Körtájékoztató a tudósítóknak – 1989. december 8. A Magyar Fórumban, az MDF hetilapjában, december 2-i keltezéssel az MTI vezetőit, Külpolitikai Szerkesztőségét, egész tudósítói gárdáját támadó írás jelent meg. Az aláíratlan cikk az MSZMP-hez való kötődésre, rejtett kapcsolatok révén szerzett előjogokra, szakmai alkalmatlanságokra utal elsöprő általánosításokkal. Pályatársainkat opportunisták gyülekezetének nevezi, arra a konklúzióra jut, hogy a vezérigazgató és a vezetők eltávolítása, a fiatalok berajzása hoz majd megoldást. A cikk a szerkesztőséget megrázta, és a válaszadás lehetőségét az egész kollektíva keresi… )

 

Zsivkovékat kizárták a pártból

Szófia, 1989. december 12. szerda (MTI-tud) – Todor Zsivkovot, Milko Balevet és Vladimir Zsivkovot kizárták a Bolgár Kommunista Pártból. A gyorshír a Központi Bizottság szerda délutáni üléséről érkezett. Miután néhány órával korábban még arról volt szó, hogy Zsivkovék párttagságának kérdését a Politikai Bizottság tanulmányozza, s ennek eredménye alapján tesz majd javaslatot a KB következő ülésének, egyelőre nem világos, mi okozta a fordulatot. Mindenesetre olyasmi, ami elegendővé tette az ebédszünetet a PB javaslatának megfogalmazásához. A kizárási határozatot egyhangúlag hozta a Központi Bizottság.

 

Románia – bolgár tiltakozások

Szófia, 1989. december 20. szerda (MTI-tud) – A bolgár nemzetgyűlés külügyi bizottsága szerdán nyilatkozatot adott ki, amelyben elítéli erőszak alkalmazását a békés temesvári tüntetők ellen, hangsúlyozva, hogy a problémákat egyedül békés úton lehet megoldani. Koszta Andreev, a Bolgár Szakszervezetek Központi Tanácsának titkára élesebben fogalma-zott, amikor személyi diktatúrának, Európa legkegyetlenebb rezsimjének nevezte Ceausescu rendszerét. Megbélyegezte a román városokban bekö-vetkezett vérontást Zselju Zselev, a DESZ elnöke és Konsztantin Trencsev, a Podkrepa szakszervezet vezetője. A tüntetések is folytatódtak szerdán a román nagykövetség előtt és a parlament közelében is, Hrisztofor Szabev szerzetes-pap misét mondott a temesvári áldozatokért. A román nagykövet tiltakozását jelentette be, azt a választ kapta azonban, hogy Bulgária új politikája az eddigitől eltérő módon kezeli a hasonló helyzeteket, mert a köz véleményét kívánja kifejezni. (A tüntetők egy csoportja magyar zászlót próbált szerezni nagykövetségünktől, jelezve, hogy tudják: a temesvári áldozatok jelentős része magyar. Természetesen nem kaptak. Viszont a román nagykövetség néhány nap múlva maga is Ceausescut és diktatúráját ítélte el.)

(Zárójelben A tudósítók tájékoztatására – 1989. december 21. Az országgyűlés március 16-i hatállyal feloszlatta önmagát. Ez lehetővé teszi, hogy március második felére kiírják a parlamenti választásokat. Az erről szóló határozatot a képviselők két tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el. Ezt megelőzően az országgyűlés 252 szavazattal, 23 ellenszavazattal és 52 tartózkodás mellett elfogadta a jövő évi költségvetést. Az ülés kezdetén az országgyűlés felhívással fordult Románia nemzetgyűléséhez és a világ parlamentjeihez. Ebben kifejezte megdöbbenését és aggodalmát a romániai fegyveres megtorlás miatt, amelyet a leghatározottabban elítél, és a fegyveres megtorlások megakadályozására nemzetközi összefogást sürget…

 

 

 

Kossuth Lajos

 

ÁSZTH

 

AI

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022