VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

GPS termékismertető

Fogalmak | Vásárlási tanácsok | Használati útmutató | Akciók | Gyártók | Kereskedők | Szervizek | Biztonság

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

Fogyasztói Tér :: Útmutató Program

GPS

A fogalmak | Egy kis történet | Fogalmak | Vásárlási tanácsok | Gyártók | Kereskedők | Akciók | Szervizek Biztonságunk érdekében | Fórum

 

 

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

 

 

   

A fogalmak

   

 

 

Használati Útmutató

 

Arany Oldalak

 

Consumer Rights

 

 

Útmutató termékekhez és szolgáltatókhoz

GPS

Klíma

Mosógép

Porszívó

Számítógép

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendszer működése a következő elveken alapul:

1. Műholdas trilateráció, azaz háromszögelés, mely a rendszer alapja,

2. A műholdtól való távolság ismerete,

3. Pontos időmérés, amihez negyedik műholdra is szükség van,

4. A műhold helyzetének ismerete az űrben,

5. Korrekció, a troposzféra és az ionszféra okozta késések korrekciója.

A pontos földrajzi pozíció ismeretéhez tehát legalább 4 műholdra van szükség az x, y, z, koordináták valamint az idő megállapításához. A műholdtól való távolság mérése a műholdról érkező rádiójelek segítségével történik. A vevőkészülék megállapítja, hogy az adott kódszakasz mikor hagyta el a műholdat, így az adás és a vétel időkülönbségéből, szorozva a fénysebességgel, megkapjuk a távolságot.

Minden GPS műhold két frekvencián ad L1 1575,42 MHz és L2 1227,60 MHz-n. Az L1-es szignál két fajta kóddal modulált, P-kóddal és C/A kóddal. A az ún. P-kód (P, Precision) katonai alkalmazású kód. Az ún. C/A kód ezzel szemben szabad hozzáférésű. Az L2-es szignál csak P-kóddal modulált. Mivel minden GPS műhold azonos frekvencián ad, szükség van az egyedi kódfelismerésre. Így minden műhold a saját ún. PRN (PRN, PseudoRandom Number) azonosító-kódja alapján azonosítható.

A pontos időméréshez nanosecundum-os pontosságú atomórák működnek a műholdakon. A földi vevők esetleges pontatlanságát negyedik műhold segítségével küszöbölik ki. A pályaadatok elemzése és korrekciója a földi állomások feladata. A kontrol-állomás legalább napi egy alkalommal kiszámítja és korrigálja minden műhold pályaadatát. A korrekciós adatokat az adatátviteli állomások közlik a műholdakkal.

Az ionszféra és a troposzféra által okozott késleltetések kiküszöbölését részben a GPS vevők végzik. Az órák és pályaeltérések által okozott hibákat USA védelmi minisztériuma (DoD, U.S. Department of Defense) javítja.

 

 

 

Fogyasztói Tér

kiemelt oldalai

Nagy Hermész Enciklopédia

Termékoldalak

Tájékoztatási Útmutató és Címtár

Használati Útmutató

Utazási Útmutató és Címtár

Vasúti Útmutató és Címtár

Szabadidő Útmutató és Címtár

További tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

Az Új Szavak Lexikonja

Görög istenek

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

A Számok Enciklopédiája

 

Rövidítés-kereső:

 

    

   

Egy kis történet

 

 

 

 

 

 

A globális helymeghatározási rendszer (GPS, Global Positioning System) az USA védelmi minisztériuma (DoD, U.S. Department of Defense) által működtetett műholdakon alapuló helymeghatározási rendszer. Teljes kiépítése után a rendszer képes lesz a föld minden pontján, bármilyen időjárási körülmények között, a nap 24 órájában pozíció és idő adatok szolgáltatására.

Jelenleg 24 NAVSTAR típusú műhold kering orbitális pályán, 20.200 km távolságra a földtől. A műholdak pályaadatainak követésére az USA védelmi minisztériuma (DoD, U.S. Department of Defense) 4 földi monitorállomást 3 adatátviteli állomást és egy kontroll-állomást alkalmaz.

A GPS rendszer gazdaságos és mindennapi hazai felhasználása akkor lehet igazán eredményes és hatékony, ha teljes mértékű hazai infrastruktúra áll majd rendelkezésre hozzá. A gyakorlatban ez az európai referenciahálózathoz való csatlakozást és a 24 pontos polgári és a 20 pontos katonai kerethálózat kiépítése után (ezek már megtörténtek) a kb. 10 x 10 km-es GPS alappont-hálózat kiépítését jelenti, ami folyamatban van. Ennek lehetséges legkorábbi elkészülési ideje 1997.

A GPS rendszer nagyon sok előnnyel rendelkezik a hagyományos geodéziával és navigációval szemben. A négy legfontosabb jellemzője az új rendszernek a következő:

1. A GPS rendszer közvetlenül és automatikusan 3D, ami nem válik szét sem a mérés sem a feldolgozás során, szemben a hagyományos rendszerekkel, ahol elválik a vízszintes és függőleges koordináta. Ez hatékonyság-növekedést és pontosság-növekedést is jelent, hiszen nincs szükség bonyolult vetületi- irány- és távolsági redukciók számítására.

2. A mérések elvégzéséhez nem szükséges összelátás, ami a hagyományos rendszerek legalapvetőbb feltétele, és aminek kiépítése rendkívül nagy költségeket jelenthet és igen nehézkes.

3. A mérések gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között elvégezhetőek, nem zavaró tényezők az eső, a párás idő, szél, napsütés stb. Így pontos időben, határidőre tervezhetőek a mérések.

4. A mérés teljesen automatizált, nincs szükség kézi módszerekre. A rendszerek memóriája igen nagy mennyiségű információ tárolására alkalmas, direkt módon letölthető a számítógépbe ill. a feldolgozó szoftverekbe, ahonnan további lehetőségként tetszőlegesen exportálhatóak a legelterjedtebb GIS (GIS, Geographical Information System - Földrajzi Információs Rendszer-) ill. CAD (CAD, Computer Aided Design - Számítógéppel Támogatott Tervezés-) rendszerekbe.

A legtöbb eszköz alkalmas ugyanakkor a koordinátákhoz kapcsolt alfanumerikus adatgyűjtésre is, azaz további különböző számszerű ill. szöveges információkat tárolhatunk el digitális formában az adott objektumhoz kapcsolva (IS, Intelligent Systems - Intelligens Rendszerek).

GPS alkalmazások

A pozíció, idő és attribútum információk együttes gyűjtésének a számtalan alkalmazásban van jelentősége. A következőkben csak a legfontosabb területek legfőbb alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be.

Az egyik legfontosabb alkalmazás-csoport a természeti erőforrás-kutatás. A területtel foglalkozó szakemberek (erdészek, geológusok, geográfusok, biológusok stb.) a terepen gyűjtik 2D ill. 3D rendszerekben az attributív információkat, pontos földrajzi lokalizációkat, méreteket ill. távolságokat, időbeni változásokat stb.

GPS rendszereket használ a művelőgép alkalmazások egy része is. Itt az ökológiai-termesztési információkon kívül a helymeghatározásnak is nagy jelentősége lehet pl. gépek információs rendszerekbe való kapcsolása révén (betakarítás, tápanyag-visszapótlás ill. vegyszer-kijuttatás).

Települései és infrastrukturális rendszerek szerves része is lehet a helymeghatározás és az attributív adatgyűjtés. A településirányítási információs rendszerek legfontosabb részei, felhasználási területei igen sokoldalúak. Ide tartozhatnak a szolgáltatási és ipari telephelyek vonatkozásai, közművek, vonalas létesítmények ábrázolásai, út- és vasúthálózat, zöldterületek, vizek információs rendszerei stb.

Az útvonal-tervezési, szállítás-optimalizálási, tömegközlekedési és egyéb on-line diszpécser-rendszerek is részei lehetnek a pontos helymeghatározást igénylő települési információs rendszereknek. De ebbe a kategóriába tartoznak az önálló közmű-információs rendszerek, a távközlési-, gáz- és elektromos rendszerek, vezetékhálózatok üzemeltetőinek információs rendszerei is, ahol a tervezés mellett gyakran a helyszíni beavatkozások, hibaelhárítás stb. formájában kapnak szerepet a GPS alkalmazások. Ugyanilyen módon helyhez kötött információk azonban a városi információs rendszerekben is utcahálózatokkal, közintézményekkel, postai rendszerekkel, az ingatlan-nyilvántartások stb. foglakozó információs rendszerek.

A GPS rendszer kiemelkedő alkalmazási területe a térképezés és navigáció. A navigáció a repülésirányításban, hajózásban, a hadseregben, a katasztrófa-elhárításban, mentési munkálatokban játszik különösen nagy szerepet, de polgári alkalmazások is ismertek. Az egyik "legígéretesebb" terület a szárazföldi közlekedés. A rendszer összefoglaló neve az IVHS (IVHS, Intelligent Vehicle Highway Systems - Intelligens Közúti Járműrendszerek-) Ennek egyik formája az ún. önálló rendszerek. Ezek egy-egy különálló jármű, pl. autó helymeghatározására képesek. Az adatok ill. pozíció digitális térképen jelennek meg. A rendszer navigációra is képes a célkoordináták megadásával. A térkép ill. térképi adatbázis tartalmazza a legfontosabb információkat. (pl. lehetséges uticélok. szállodák repülőterek stb.) A rendszer másik formája, az ún. AVLN, amely egész járműpark figyelésére alkalmas. Minden jármű saját fedélzeti GPS-el rendelkezik, amely meghatározza saját pozícióját és beküldi azt egy diszpécserközpontba, ahol az szintén digitális térképeken jeleníthető meg.

Felhasználói lehetnek közlekedési vállalatok, mentők, tűzoltók, rendőrség, pénzszállítás, veszélyes hulladék szállítás stb. A rendszer legfejlettebb formája az ún. ITS rendszer (ITS, Intelligent Transportation Systems - Intelligens Közlekedési Rendszerek-). Ebben az esetben a kommunikáció két irányú, a jármű beküldi adatait a diszpécserközpontba, ami annak ismeretében tesz javaslatot a további útvonalra stb.

A térképezés és térképkészítés GPS rendszerek segítségével a korszerű és hatékony digitális térképi adatbázisok kialakításának legfontosabb tényezője. A hagyományos térképezés eredményeképpen gyakran tapasztalhatjuk a térképek pontatlanságát és az adatok elavultságát Ennek oka, hogy új felmérésekre igen ritkán kerül sor (20-50 évenként) és az adatok természetes elavulása igen gyors. 1992-re elkészült ugyan a teljes EOV vízszintes geodéziai alappont-hálózat, ami 1.5-2 kilométerenként tartalmazza az alappontokat, ezek degradációja azonban rendkívül gyors, néhány körzetben az 50 %-ot is meghaladhatja. A GPS technológia különösen alkalmas alappont-kitűzésre így megoldást jelenthet erre a problémára is. A költségek a hagyományos földi technológiák felét-harmadát teszik ki. Egy pont centiméter pontosságú méréséhez kb. 15-20 perc szükséges, költsége kb. 2000-5000 Ft (1995). Napi 30-40 pont is felmérhető bármilyen időjárási körülmények között ezzel a technológiával. Ugyanilyen módon, csak rövidebb idő alatt készíthető el a térképek ellenőrzése és helyesbítése is az ún. megállásos kinematikus módszerrel. Ebben az esetben az észlelési idő 1 percre csökken. Ismeretes a folyamatos kinematikus mérés is a térképfrissítések elvégzésére. Ekkor gyalog vagy gépkocsival körbejárva a területet a GPS vevő 2-5 másodpercenként gyűjti a pozíció adatokat. A változások korrekciója, digitális térképeken, akár a helyszínen is lehetséges.

A geodéziai pontosságú alkalmazások közé sorolhatóak még a mérnökgeodéziai alkalmazások (pl. felszíni bányaművelés), fotogrammetria, hidrográfia stb. Szélsőpontosságú speciális alkalmazásokat igényelnek az épületek elmozdulás-vizsgálatai, ipari létesítmények (erőművek, műtárgyak) mozgásvizsgálatai, földmozgások, földrengések nyomon követései is.

A GPS alkalmazásoknak azonban számtalan olyan területe is, ahol az alkalmazások egyszerűbbé válásával mind tömegesebbé válnak. Ilyen területek a turisztika, a hegymászás, a kerékpározás, a csónak- és vitorlás navigáció, a sárkányrepülés stb. A jövő azonban még számtalan új területet tartogathat a GPS alkalmazások elterjedésére.

 

 

 

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

   

Vásárlási tanácsok

 

 

A portál minden látogatója által igénybe vehető szolgáltatás:

használati útmutató beszerzése

 

 

 

 

Kinek éri meg GPS-t vásárolnia?Én könnyen elboldogulok a hagyományos térképekkel is.” - mondhatná egy magabiztos ember, és még igaza is lehet, hiszen a GPS kifejlesztése előtt is odataláltunk valahogy úti céljainkhoz. De nagyon nem mindegy, mennyi időt szánunk a keresgélésre, akár a térképen, akár a helyszínen. Így azoknak is érdemes befektetni egy ilyen készülékbe, akik ezt nem érzik létszükségnek. Jobb szempont, ha feltesszük megunnak a kérdést, mennyit szoktunk utazni? Utazás alatt érthetjük a kirándulást is. Életmentő lehet egy biciklitúra alkalmával, a hagyományos térképekkel ugyanis semmire sem megyünk, ha elvesztünk valamilyen földúton egy sötét erdőben. Mert még ha a GPS-en sincs feltüntetve az a bizonyos földút, mégis támpontot ad a helyzetünkről, megtudhatjuk, merre vegyük az irányt, hogy elérjünk a legközelebbi faluba.

Sok hasznos információt tud egy GPS. Ismeri a múzeumokat, így pár gombnyomással el volt intézve a dolog, nekünk csak kényelmesen követnünk kellet az utasításait Ezenkívül, a GPS-ek ismernek még benzinkutakat, éttermeket, áruházakat, pénzautomatákat stb… Amikor elmegyünk GPS-t vásárolni, ne a látszólagos minőségre figyeljünk, ezalatt értem az eszköz külső megjelenését, hiába csillog-villog a fémháza, hiába írják rá a dobozra, hogy micsoda multimédiás extrákkal rendelkezik, ha a szoftver navigációs képessége annyit ér, mintha egy angol turistáé az anyósülésen.

Fontos szempont még az akkumulátor működőképessége. Nem egy készüléket alkottak meg úgy, hogy miután a töltőjét kihúztuk a szivargyújtóból, a GPS -t már annyi időre sem lehet bekapcsolni, hogy leolvassuk róla a pontos időt. Nem kell mondanom, hogy így meglehetősen bosszantó vele biciklitúrára indulni.

Létezik egy ún. szövegmondó GPS fajta is. Ez eredetileg arra szolgálna, hogy egyszerűsítse a navigálást, például nem azt mondja, hogy „forduljon a következő lehetőségnél jobbra!”, hanem „forduljon be a Petőfi utcába!” Mindez roppant elegánsan hangzik, de külföldön könnyen el tudunk képzelni olyan helyzetet, hogy „forduljon be a Phetszarath Rathanavongsza utcába”, miközben két szomszédos utat látunk, de táblát egyet sem; ilyenkor kevésbé zavarba ejtő a hagyományos megoldás.

Tudjuk meg, hogy bővíthető-e a szoftver újabb térképekkel. Sok GPS csak kelet-európai országokat tartalmaz, és ha ezt az adott készülékben nem tudjuk bővíteni, vehetünk egy újat mondjuk Nyugat-Európához is - ami felesleges kiadás, ha létezik olyan GPS, amely memóriáját könnyűszerrel bővíthetjük. 

 

 

 

 

X

HirdetésX

 

 

 

   

Gyártók

 

 

 

Innovatív, felelős és más kiváló cégek:

CÉGMUTATÓ

 

 

 

 

Alcor Digital GPS

Blaupunkt

Cobra Electronics

Eclipse

Falcom

Garmin

Lowrance

Magellan

Nav N Go

NAVI-SYS

Navman

Pioneer navigáció

Silva

Tom Tom
 

 

 

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

 

Európai Fogyasztói Központ Magyarország

 

Európai Fogyasztói Központ

 

 

   

Kereskedők

 

   

 

 

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Akciók

 

   

 

 

 

   
   

Szervizek

 

   

 

 

  

   
   

Biztonságunk érdekében

 

 

 

A készülék használata közben a veszélyek és a károk elkerülése érdekében mindig tartsa be a következőket:

1. Ne hagyja a készüléket használaton kívül a hálózatra csatlakoztatva. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, vagy használjon olyan csatlakozót vagy hosszabbítót, amelyen van kapcsoló.

2. Ne használja a készüléket a szabadban, vagy nedves felületen.

3. A készüléket ne engedje gyerekeknek használni és ne engedje őket játszani vele.

4. A készülék csak a használati útmutatóban leírt célra használható. Mindig vegye figyelembe a gyártó figyelmeztetéseit.

5. Ne használja a készüléket sérült csatlakozó vezetékkel, vagy dugóval. Ha a készülék nem működik megfelelően, károsodott, ne próbálkozzon tovább az üzemeltetésével, hanem vigye a szervizbe.

6. Tartsa távol a készüléket minden meleg felülettől.

     

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Szolgáltatásaink

Alkotói és kreatív szolgáltatások, ötletek, megoldások, cégnév, szlogen, mottó megalkotása, céges évkönyv, lexikon, fogalomtár, naptár készítése

Kiadói szolgáltatások, szerkesztés, lektorálás, korrektúrázás, fordítás, bérkiadás, kiadói tanácsadás

Kommunikációs szolgáltatások, szupervízió, vevőszolgálat, használati útmutató, kommunikációs tanácsadás

Honlap-készítés, honlap-tanácsadás, közreműködés szervezetek honlapjának elkészítésében, fejlesztésében, értékelésében

Dinamikus (matematikai) modellezés, prognózisok, problémamegoldás, innováció, stratégia

Tanulmányok készítése, közvetítése, internetkutatás

Etikai tanácsadás, társadalmi felelősségvállalás

Szakértők közvetítése

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019