VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Államvédelem

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Bármennyit is vétettünk, vagy az ellenség miatt bármi rosszat is tettünk, mindezek miatt kérjük bocsánatát magunknak; azok pedig, akik a lázongás és a megosztottság vezérei voltak, jobb lenne ha tekintettel lennének a közös reménységre.

Római Szent Kelemen

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

ÁLLAMVÉDELEM

MAGYARORSZÁGON

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Amerikai politika

 

ÁSZTH

 

AI

 

 

 

 

Péter Gábor (életfogytiglanra elítélt) beadványa az MDP Pártbizottságának

Mi az igazság?

(Szigorúan bizalmas!)

 

Tudatában vagyok annak, hogy magas Pártbizottság részére írok. A lelkiismeretem szavára hallgatok, mely azt diktálja, a pártnak mindent tudni kell! Az igazat! A valóságot! Lelkiismereti kérdést csinálok abból, hogy az igazat írjam. Kötelez erre 30 éves munkásmozgalmi múltam.

1. 22 évig voltam a Kommunista Párt tagja.

2. 20 évig voltam a Párt KV-nek tagja, az illeg[ális] pártnak is.

3. 1932-ben illegális kongresszusi küldött voltam Moszkvában.

4. 1942-45 (majdnem 3 évig) mély illegalitásban dolgoztam, harcoltam a fasizmus, a háború ellen!

5. Nyolc évig voltam az Államvédelmi Hatóság vezetője.

6. Hatszor voltam a Szovjetunióban. A Szovjetunió elvitt Szocsiba, Kiszlovodzba, Barvihára.

7. Kétszer voltam Sztálinnál (aki szeretettel ölelt magához).

8. Voltam Dimitrovnál (aki hozzám nagyon jó volt).

9. A Szovjetunió, a szovjet emberek mentették meg az életemet kétszer. (Először 1945. januárban. Másodszor 1953. júniusban.)

10. A becsületes múltú kommunista, Simon Jolán férje vagyok.

Mindez arra kötelez, hogy kövessem a párt részére lelkiismeretem szavát. Leírjam az igazat - személyre való tekintet nélkül. Mert a pártnak mindent tudni kell! Ezért kérettem a Pártbizottságot, hogy hallgassanak meg! Kezdem azzal, hogy május 4-én miért nem tártam fel a Pártbizottság előtt mindazt, amit most itt elmondok.

1956. április 16-án, hétfőn délben Bakos ügyészségi főosztályvezető elé vezettek, aki a következőket mondta: "A pártból jöttem. Az ügyészségen vagyok. Írja le a Rajk-, Kádár- és a katonai ügyek hogy történtek, a valóságnak megfelelően." Kezdtem ismertetni. Azonban amikor Rákosi Mátyásnevét kiejtettem, közbevágott, rám szólt: "Az Öregről ne beszéljen!" Kétszer is rám szólt: "Az Öregről ne beszéljen!" - Márpedig ha Rákosi Mátyásról nem beszélhetek, nincs lehetőségem az igazat megmondani. Írásban kértem a kérdéseket. Másnap, április 17-én, kedden de. 11 órakor újra megjelent Bakos ügyészségi főosztályvezető. Megismételte: "Az Öregről ne beszéljen!" És átadta a mellékelt kérdéseket:

1. Belkinnek milyen szerepe volt ezekben a vizsgálatokban?

2. Hogyan nézett ki a párt ellenőrző munkája ebben az időben?

3. A bírói, ügyészi szervek szerepe milyen volt? Hogyan születtek az egyes ügyekben a bírói határozatok?

Képtelen vagyok ezekre a kérdésekre válaszolni anélkül, hogy Rákosi Mátyásról ne beszélnék. Miért? Mert Rákosi Mátyástól kapta Belkin a Rajk-ügy irányítását! Ez a valóság! Rákosi Mátyás Belkinnel beszélte meg a Rajk kihallgatására vonatkozó összes kérdéseket. Ezekről a megbeszélésekről Belkin a következőket mondta:

"Heves viták folynak köztünk. Majdnem mindig összeveszünk. Mindig többet és többet akar. Sose elég. Most már az kell, hogy Rajk meg akarta ölni Rákosit. Ha benne van a jegyzőkönyvben, azt mondja: 'Na ugye, mondtam magának.' Ha nincs benne: 'Maguk nem ismerik az itteni viszonyokat!' Ezek magukhoz akarták ragadni a hatalmat! Bennünket meg akartak ölni!!!" (?)

1949 nyár derekán Belkin Makarov ezredes és Szűcs jelenlétében azt mondta: "Újra összeszólalkoztunk az Öreggel. Azt akarta, hogy Brankovtól vegyek ki egy jegyzőkönyvet, mely szerint utasításra állt át. Nem vállaltam!" Ebben Belkin nem hazudott! Mert még be sem fejezte, amikor Rákosi Mátyás felhívott telefonon, és utasított, hogy Brankovtól vegyek fel egy jegyzőkönyvet, mely szerint "utasításra állt át" . Hozzátette: "Nem értem a Belkint; miért nem akarja ezt megtenni?!" Belkin Rákosi Mátyáshoz hetenként háromszor járt be. Több esetben Makarov ezredessel együtt. Órákat töltött ott. Rákosi Mátyás utasítása alapján folytatta Belkin Rajk "kihallgatását" . Rákosi Mátyás utasításait egy könyvbe beírta. "Milyen kérdésekre kell Rajkot 'kihallgatni' ?" Ennek eredményeként készültek Rajk és társainak "vallomásai". Rajk és társainak záró jegyzőkönyvei!

1949. augusztus második felében Rákosi Mátyás (Szabó József u.) lakásán összejöttünk négyen: 1. Rákosi Mátyás, 2. Jankó Péter, 3. Alapy Gyula, 4. Péter Gábor a Rajk-ügy tárgyalásának megbeszélésére. Ezen a megbeszélésen Rákosi Mátyás megadta a "szempontokat", utasításokat Jankó Péternek mint bírónak, Alapy Gyulának mint ügyésznek a Rajk-ügy tárgyalásának menetére. Jankó Péter, Alapy Gyula az itt kapott utasítások alapján folytatták le a tárgyalást. A Rajk-ügy vádiratát elejétől végig Rákosi Mátyás szerkesztette."Az ügyész csak a paragrafusokat készítse el!" - mondta Rákosi Mátyás.

Rákosi Mátyás a saját maga által szerkesztett vádiratot külön repülőgépen Moszkvába vitte. Amikor Moszkvából visszahozta a vádiratot, a következőket mondta: "Hozzá ne nyúljanak! Ezen egy vesszőt ne változtassanak! Ennek így kell kijönni!" (Ezzel is adtam tovább Décsi Gyulának.) A tárgyalást megelőző napokban Rákosi Mátyás megkérdezte tőlem: "Mondja, az ügyész a vádiratot el fogja tudni úgy mondani, mintha a saját szavai lennének?" "Majd megtanulja " - feleltem. Rákosi Mátyás önelégült mosollyal hozzátette: "Ugye örülne az ügyész, ha ilyen vádiratot tudna írni?"

A tárgyalás előtt Belkin bement Rákosi Mátyáshoz a tárgyalás előkészítését, lefolyását megbeszélni. A megbeszélés alapján Belkin a bíró, az ügyész részére a vádlottakhoz intézendő kérdéseket elkészítette. A Belkin által a bíró és ügyész részére elkészített kérdéseket a tárgyalás előtt átnézésre, jóváhagyásra Rákosi Mátyáshoz beküldtem. Rákosi Mátyás a tárgyalással kapcsolatban 1. a vádlottak vallomásait, 2. a bíró kérdéseit, 3. az ügyész kérdéseit, 4. a vádbeszédet, 5. a védőbeszédeket, 6. az utolsó szó jogán a vádlottak mit akarnak mondani - szóról szóra elolvasta. Szóban és írásban megjegyzéssel ellátta. Jóváhagyta.

A tárgyalás terméből Rákosi Mátyás szobájába hangszóró volt felszerelve. Az egész tárgyalás menetét végighallgatta. A szobájába - a Rajk-ügy tárgyalásának menetére - egy külön telefont szereltetett, mely a tárgyalási terem emeletén hozzám vezetett. Ezen a telefonkészüléken gyakran felhívott, és a bíró, ügyész (vádlott) részére folyamatosan újabb és újabb kérdéseket, utasításokat adott: "A bíró keveset beszéljen! A vádlottat hagyja beszélni!" "Ez a vádlott jó lett volna, ha még tovább beszél!" "Látja, ez a baj, nem politikus ember ez a bíró! Nem tudja, hogy kell csinálni! " "Ahogy itt hallgatom, a hajam az égnek áll! " "A bíró minek vág közbe mindig a kérdéssel?! Miért nem hagyja a vádlottat kibeszélni?!" "Szünet előtt ne zárja le a vádlott kihallgatását, felmerülhetnek újabb kérdések, amit a szünet alatt meg kell beszélni. " "Meddig akarja ma folytatni a bíró a tárgyalást?! 3 órakor okvetlenül be kell fejezni! Különben a reggeli sajtó nem tudja közölni. Az esti adásban a rádiónak is közvetíteni kell! " Ezek voltak az utasítások a bíróság részére.

Rákosi Mátyás utasításai a vádlottak részére: - "Mondja, meg lehetne azt csinálni, hogy Szőnyi mondja a következőt: 'A nyomozó szervekről azt terjesztették, hogy a vádlottaknál kényszerhatást, aktedront alkalmaznak. Mint vádlott és orvos kijelenthetem, meggyőződtem, hogy ebből egy szó sem igaz!' " (És Szőnyi mondta.) Rákosi Mátyás utasított, hogy "a bíró Rajktól kérdezze meg: 'Na és mi volt a céljuk?' Rajk válaszolja: "A földet visszaadni a földbirtokosoknak! A gyárat a gyárosoknak!" (Így történt.) Rákosi Mátyás: "Meddig lesz még szünet? Folytassák a tárgyalást!" A tárgyalás újra megindult.

Rákosi Mátyás, a tárgyalás folyamán így határozta meg a bíró, az ügyész kérdéseit, a vádlott válaszait. A tárgyalás teljes menetét. Még a tanúkat is Rákosi Mátyás választotta, illetve jelölte ki az őrizetesek közül. (Hozzátette, hogy a tárgyalás termében adjunk olyan látszatot, mintha szabadlábon lévő tanúról lenne szó. Így került Hrubár Szjubica - aki a jugoszlávok ellen tanúskodott - kezébe elegáns ridikül és öltözetnek elegáns utcai kosztüm, hogy olyan benyomást keltsen a tárgyalás [külföldi újságírók] közönségéből, mintha az utcáról most lépne a tárgyalóterembe.) A tanúk feladatát Rákosi Mátyás meghatározta. A tárgyalás közben váratlanul beiktatott kérdések a bírót - nemegyszer - megzavarták. A bíró nem mindig volt elég rugalmas hirtelen átkapcsolni a legújabb kérdéseknek megfelelően.

Az előadottakat bizonyítani tudják: Jankó Péter bíró, Alapy Gyula ügyész, Décsi Gyula elítélt. De tud róla Belkinen kívül számos szovjet állampolgár, akiknek neveit érthető okok miatt nem írom le. Be kell vallanom, a védőkre vonatkozó kérdéseket Rákosi Mátyás nem Belkinnel, hanem velem beszélte meg. A védők életrajzát előzőleg beküldtem. Rákosi Mátyás az életrajzok alapján választotta ki a megfelelőket. Az egyes vádlottakra meghatározta, kinek ki legyen a védője. Hozzátette: "A Rajk védője valami csúnya zsidó legyen!" Amikor a védők által előre előkészített védőbeszédeket (amit a védők szó szerint nem szívesen írtak le, mert szokatlan, felolvasni a védőbeszédet, törvénytelen is) bevittem Rákosi Mátyáshoz - aki előttem minden védőbeszédet elolvasott -, közben ilyen megjegyzéseket tett: "Ennek a védőnek beszéde majdnem vádbeszéd. Ez mégis védő. Védje is! Mondja azt, vegye a bíróság figyelembe a vádlott 'beismerő vallomását' és 'őszinte megbánását'." Egy másik védőbeszédre megjegyezte: "Ki javasolta ezt a védőt? A hajam az égnek áll! Ha a régi világban egy védő így mert volna beszélni, letartóztatták volna!" Rákosi Mátyás a következőket mondotta: "A vádlottak az utolsó szó jogán hivatkozzanak büntetlen előéletükre, és mondják azt, hogy 'tettüket' (?) megbánták!" Így folyt le Rákosi Mátyás rendezése mellett a Rajk-ügy tárgyalása!

Ítélet előtt egy nappal Rákosi Mátyás áthívott a pártba. Szobájában kabátzsebének belső zsebéből kivette pénztárcáját. Belőle egy 10 cm hosszú és 5 cm széles papírlapot. A papírlapra rá volt írva Rajk Lászlónak és társainak neve. Ítélete! - Rákosi Mátyás kézírásával. Így születtek a "bírói határozatok"! Így lett kimondva Rajk László és társai fölött a halálos ítélet! Kérdem, hogy mondjam el az igazat, ha ezeket nem mondhatom el?

Rákosi Mátyás azt mondta: "Adjon a bírónak, ügyésznek szép ajándékot! Belkinnek adjon egy szép autót! Az ÁVH-sokat - akik a Rajk-ügyben részt vettek - terjessze fel kitüntetésre!" Rákosi Mátyás a Sportcsarnokban a budapesti pártfunkcionáriusok előtt, a következőket mondta: "Az ÁVH Péter Gábor elvtárs vezetése alatt nem végzett rossz munkát." (?!)

Szőnyi őrizetbe vételének előzménye a Svájcból érkezett "bizalmas jelentés". Amikor 1949. február elején Farkas Mihály behívott a pártba, és először beszélt a Szőnyi Tibor elleni gyanúról (miközben a "svájci jelentést" felmutatta, és Szőnyi telefonlehallgatására utasítást adott), azt mondta: "Erről összesen hárman tudunk: Rákosi et., te meg én." (Nincs okom kételkedni Farkas Mihály idevonatkozó szavaiban, mert a jelenségek akkor engem megerősítettek.) (R. M.: "Fieldet Prágába kellene csalni.") Ebben a svájci "bizalmas jelentésben" fordul elő Noel Field neve először (mint akivel Szőnyinek az amerikaiak részéről kapcsolata volt). Field a nyomozás szempontjából fontos, kívánt személy volt. Bizalmas értesülésünk volt arról, hogy Field időközönként Prágában meg szokott jelenni. - Rákosi Mátyás azt kérdezte: "Mondja, a csehek megtennék, hogy Fieldet Svájcból Prágába csalják, és nekünk átadják? " - "Igen" - válaszoltam.

A cseh ÁVH-szervekkel szívélyes, szoros kapcsolatunk volt. Megkértük őket, ha Field megjelenne Prágában, értesítsenek bennünket. Field beesett Prágába. A cseh ÁVH vezetője Field érkezéséről azonnal értesített. Kértem, konspiráltan fogják le. Adják át nekünk. Azt válaszolta, "Gottwald hozzájárulására van szükség" . "Ha Rákosi Mátyás kéri, Gottwald beleegyezik." Rákosi Mátyás kérte Gottwaldtól. Gottwald beleegyezett. A csehek Prágában Fieldet a szállodából kicsalták. Elaltatták. Konspiráltan átadták. Így került hozzánk Noel Field. Field vallomást tett nemcsak Szőnyiről, hanem majdnem minden népi demokratikus országban voltak olyan kommunista ismerősei (még Németországban, Ausztriában is) vagy kapcsolatai, akik a háború alatt Svájcban, az amerikai segélyszervek részéről anyagi támogatásban részesültek. Field ilyen vallomásában előfordulhatott Max Reiman neve is. Rákosi Mátyás azt mondta: "Ígértem Moszkvában Max Reimanra vonatkozólag terhelő anyagot. Maguknál kell lenni! Szedjék össze! Küldje át nekem sürgősen!" Nem emlékeztem ilyen anyagra. Rákosi Mátyás egy este felhívott telefonon, és a következőket mondta: "Maga nekem okvetlenül szedje össze a terhelő anyagot Max Reimanra!" Azt válaszoltam: "Nem tudok ilyen anyagról." Erre Rákosi Mátyás igen emelt, indulatos hangon így válaszolt: "Meg vagyok lepetve. Egészen fel vagyok háborodva. Hát az ÁVH vezetője nem tudja, nem ismeri, minek van birtokában?! " "A guta üsse meg ezt a Szűcsöt, biztosan valahova eltüntette! A tűz égesse meg!" Néhány napra rá Rákosi Mátyás a következőt kérdezte: "Mondja, meg lehetne azt csinálni, hogy én álszakállal bemenjek Fieldhez, és beszéljek vele?"

[...]

Dékán István, a Belügyminisztérium ÁVH-nak vezetője 1956. április 20-án, a déli órákban maga elé vezettetett, és (Szalma őrnagy, Halustyik százados jelenlétében) a következőket mondta: "Farkas Mihály (gúnyos mosollyal hozzátette: "elvtárs") ügyének kivizsgálására alakult egy ötös bizottság. Írja le Farkas Mihály cselekményeit részletesen." Hozzátette: "Megértjük, hogy maga is inkább van bilincs nélkül, mint bilincsben, de Farkasnak nem lesz többé lehetősége megbilincselni." Nem hagyom az igazságot elferdíteni! Még akkor sem, ha nagyon haragszom Farkas Mihályra. Engem 1953. január 3-án este 1/2 8 órakor nem Farkas Mihálynál, hanem Rákosi Mátyás hálószobájában, Rákosi Mátyás utasítására, Rákosi Mátyás (Farkas Mihály, Piros László, Bukor) jelenlétében Boda nevű személyi biztosítója bilincselt hátra, úgy, hogy a nagy izgalomban még az ütőeremet is odacsípték. Hetekig kezelték a Konti utcai fogházban a sebemet (természetesen a bilincs rajtam maradt, nem vették le).

Rákosi Mátyás szobájából, hátrabilincselten (január 3-án), kabát nélkül, homloküreg-gyulladással bevittek Rákosi Mátyás óvóhelyének jégverem pincéjébe. Ahonnan éjjel egy durva kendővel szememet beköttette. Bedobatott egy autóba. Elhurcoltatott ismeretlen helyre. 4-én reggel Boda közölte: "Rákosi et. megengedte, hogy ne hátra, hanem előre legyen bilincselve." Később a Konti utcai fogházba szállítottak Rákosi Mátyás személyi biztosítói (Boda, Bukor, Mészáros). A Konti utcai fogházban 3 hónapig Bukor őrzött (és pofozott), Mészáros kísért kihallgatásra. 1953. január 3-án este 1/2 8 órától, május 25-én déli 12 óráig voltam éjjel-nappal bilincsbe verve. De a Szovjetunió nem hagyott el! Elküldték Moszkvából a Szovjetunió volt budapesti nagykövetének, Puskinnak a helyettesét, Tyiskov tanácsost, aki megszabadított a bilincstől, a koncepciótól (mert egy második Rajk-ügy nyersanyaga már készen volt), a szégyentől, megalázástól. Mély szeretettel és hálával telt szívvel gondolok a Szovjetunióra, az igazi szovjet emberekre. De nem tudom elfelejteni, hogy Rákosi Mátyás hálószobájában bilincsbe verette a Párt Központi Vezetőségének tagját, régi, illegális párttagot. (És 5 hónapig hátrabilincselve tartotta a becsületes múltú, kommunista Simon Jolánt [fél vesével], a Párt KV irodájának [vezetőjét] h. vezetőjét.) Így kezdődött. (Nem Farkas Mihály lakásán.)

[...]

A gyanakvás és bizalmatlanság Rákosi Mátyás részéről Rajk László iránt őrizetbe vétele előtt a következőkben nyilvánult meg:

1. 1947. decemberben, a pártban, a szobájában azt mondta: "Mit tudott ez a Rajk maguknál esténként 3-4 órát beszélni, amikor itt, a titkársági ülésen alig hallani a hangját? Igaz, itt nála képzettebb emberek vannak. "

2. 1947. december végén telefonon a következőket mondta: "Miért nem lépteti elő magát ez a Rajk? Na majd én elintézem, hogy maga altábornagy legyen!"

3. Rajk László belügyminisztersége alatt (amikor még a belügyhöz tartozott az ÁVH) 1946-48 között több alkalommal a következőket mondta: "Nézze, én magával már közlöm, de maga még ne tudjon róla. Majd meg fogja kapni Rajktól is - mégis ő a belügyminiszter."

4. 1948. májusban Rajk László a Szovjetunióba ment nyaralni. Rákosi Mátyás Kádár Jánost vele küldte (enyhén szólva), nem nyaralás céljából. Mi ez, ha nem kétkedés és bizalmatlanság a régi pártkáderekkel szemben?

5. 1949. április közepén szobájában a következőket mondta: "Tudja, az ilyen hosszú, sovány, "mefisztószerű" emberek, mint ez a Rajk, rosszindulatúak, sötét lelkűek, gonoszak. Ezt már régen megírta egy görög filozófus, Arisztotelész."

1951. április végén, csütörtök du. 1/2 5-5-ig beszélt Rákosi Mátyás Zöld Sándorral- lemondásáról. A PB megkritizálta. Másnap, péntek de. mint belügyminiszter lemondott. Minisztertanács után hazament, agyonlőtte feleségét, anyósát, két gyerekét, végül saját magát. Búcsúlevelet hagyott. "Kedves Elvtársak! Tudom, mi vár rám és családomra. Minek várjam meg, hogy hosszú tortúra után legyen ez a sorsom? Inkább így fejezem be családommal együtt. Nem így képzeltem el a Kommunista Párt vezetését. Ez nem kritika, amiben részesültem, hanem halálban..." Ezzel a levél megszakadt. (A levelet átadtam Rákosi Mátyásnak.) Még aznap, pénteken du. 1/2 2 órakor telefonon utasított Rákosi Mátyás, hogy Kádár Jánost a du. folyamán vegyem őrizetbe. Később azt mondta: "Azért kellett Kádárt őrizetbe venni, mert ha megtudta volna Zöld öngyilkosságát, ő is öngyilkos lett volna." Magas hely mondta: "Ilyesminek nem lenne szabad történni!" Amikor átküldtem az ítéletekre a javaslatot, felhívott telefonon: "Ebben az ügyben csak ez az egy (Haraszti? - meg is kérdőjelezte) halálos ítélet lesz?"

1950. októberben felhívott Rákosi Mátyás: "Bevallotta már ez a rohadék Szűcs, hogy provokátor volt? " "Nem" - mondtam. Erre rendkívül dühös hangon mondta: "A tűz égesse meg ezt a rohadék Szűcsöt! Két napig éjjel-nappal úgy veresse, hogy ropogjanak a csontjai!" - Továbbadtam Farkas Vladimirnek, Károlyi Mártonnak. Ők úgy megverették, hogy Szűcs Ernő belehalt.

Miért lettem őrizetbe véve? Mert aláírtam Moszkva részére egy óvó levelet. Mi volt a célja? Jelezni időben, hogy baj készül. A Rajk-ügyben erőltetés folyik. (Szűcs belekevert elvtelen dolgokat is.) Engem jó szándék vezetett. A levél aláírásommal 1949. nyár derekán jutott ki Moszkvába. 1953. január 2-án este 6 órakor került - Berián keresztül - Rákosi Mátyás kezébe. Ezért lettem 24 óra múlva kegyetlen módon, a becsületes kommunista Simon Jolánnal együtt őrizetbe véve. Ez az aláírás több ember életébe (Szaberszki, Juhász, Susztig stb.), mérhetetlen fájdalomba, kínba, szenvedésbe, testi-lelki gyötrelembe, könnybe, megaláztatásba került. De elégtételt kaptam azzal, hogy a Szovjetunió (volt) budapesti nagykövetének (Puskinnak) helyettese, Tyiskov tanácsos Moszkvából bejött hozzám a Konti utcai fogházba (erre még nem volt példa), ahol 3 fő kérdése volt:

1. Igaz, hogy 1931 óta tagja a pártnak?

2. Igaz, hogy 1932-ben illegálisan kongresszusi küldött volt Moszkvában?

3. Igaz, hogy a háború alatt majdnem 3 évig illegálisan itthon dolgozott?

Felírta. Kivitte Moszkvába. Jólesett. És jólesett az is, hogy Gerő Ernő bejött hozzám (mert erre sem volt még példa).

Befejezésül legyen szabad Simon Jolánról néhány sort írnom. Sok fájdalom, keserűség, megalázás érte. Most gyári munkás. Szorgalmas, becsületes. Már 1928-ban tagja volt a pártnak. 1929-30-ban 16 hónapi börtön alatt, mint 22 éves fiatal lány magánzárkában vett részt a 15 napos országos nagy éhségsztrájkban. (Ez alatt az idő alatt 11 kg-ot lefogyott.) 1932-ben, 34-ben újra bebörtönözték. Majdnem minden évben prevencióra bevitték.
1940-41-ben a Szovjetunió dicséretéért 9 hónapra leinternálták. A rendőrségen egyik veséjét leverték. A csendőrségen kezét-lábát feketére verték. De Simon Jolán hű maradt a párthoz, a nemzetközi munkásmozgalomhoz. És most nem érdemli meg a becsületes múltú Simon Jolán, hogy párttag legyen? Fáj. Nagyon fáj.

Végül. 1953-54-55-ben írtam a szovjet tanácsadónak, hogy szovjet emberrel szeretnék beszélni. Háromszor nem ettem 3-4 napig (levelem elakadt). 1955. szeptember végén írtam Gerő Ernőnek. A levél 5 napon keresztül bejárt "ungot-berket" . A 6. napon Halustyik Mihály százados elővezettetett, és emelt hangon a következőket mondta: "Magának nincs joga írni! Már megmondtam!" És ezzel előttem a Gerő Ernő részére írt borítékot darabokra összetépte. Miért nincs nekem jogom Gerő Ernőnek - aki a Konti utcai fogházban bent volt nálam - az igazat megírni?

Az írásban szovjet állampolgárok nevei is szerepelnek. Kérek egy példányt átadni a Szovjetunió Kommunista Pártjának. Köszönöm, hogy a Pártbizottság meghallgatott.

Budapest, 1956. július 10-én

Péter Gábor

életfogytiglanra elítélt

 

(Forrás: El nem égetett dokumentumok l. Szerk.: Koltay Gábor, Bródy Péter. Budapest, 1990, Szabad Tér Kiadó)

 

 

KVÍZ

Magyarország 1945 után

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

   

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

Krónika

 

 

 

 

 

1949. augusztus 18. Az Országgyűlés elfogadja az 1949. évi XX. törvényt az ország alkotmányáról.

1949. augusztus 20. Életbe lép az első magyar alkotmány, e szerint az ország neve Magyar Népköztársaság.

1989. október 23. Életbe lép az alkotmány 1989 évi módosítása, e szerint az ország neve Magyar Köztársaság.

  

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság

csak ostobaság. Eszméink között

rabon ugrálunk, mint az üldözött

majom, ki tépi ketrecének rácsát.

(József Attila: Légy ostoba)

  

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022