VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Államvédelem

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Bármennyit is vétettünk, vagy az ellenség miatt bármi rosszat is tettünk, mindezek miatt kérjük bocsánatát magunknak; azok pedig, akik a lázongás és a megosztottság vezérei voltak, jobb lenne ha tekintettel lennének a közös reménységre.

Római Szent Kelemen

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 67.

ÁLLAMVÉDELEM MAGYARORSZÁGON

1953-1956

Írta Kiss Dávid

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955. októberében az operatív osztályvezetők és alosztályvezetők munkájával külön foglalkoztak. Ekkor már egyébként tisztában voltak a politikai erőviszonyokkal, és a jelentés elején elítélték a jobboldali elhajlókat. A vezetésnek az volt az egyik legnagyobb hibája, hogy hasonló munkát végzett, mint az operatív beosztottak. Ez minden bizonnyal a hozzá nem értésből következett, aminek több oka is volt. A megyei főosztályokon dolgozók 24%-a 24 évesnél, 62%-a 30 évesnél fiatalabb volt. A központi alosztályvezetők 46%-a nem volt 30 éves. A nagyobb gond inkább a képzetlenségből adódott, hiszen 70%-uk csak elemi iskolát végzett. Más, hasonló problémák is adódtak: „Jelentős lemaradás mutatkozik kulturális téren. Az elvtársak kis százaléka él kulturális életet.” Ez bizonyos esetekben balul ütött ki, különösen „ …mikor a Somogy megyei fonyódi járási osztály vezetőjének felvetették a kultúrfronton folytatandó élesebb harcot, ő a „János vitéz” című daljátékot javasolta betiltani. „Hónapok óta itt játsszák az orrunk előtt a János vitézt, és mi nem figyeltünk fel erre.” Az államvédelmis kultúrharcnak tehát a János vitéz is majdnem áldozatul esett.

A fiatalság és a képzetlenség mellett a nagyarányú fluktuációt is jelentős problémának tekintették. A beosztottak 40%-a 1 éve, 8%-a 3-5 éve dolgozott az akkori munkahelyén. Mindebből következett a szerveknél meglévő „haveri szellem”, a becenéven történő megszólítás, a parancsok végrehajtásának különböző feltételekhez kötése, a törvénysértések, a részegeskedés, a sertésekkel üzérkedés, és az erkölcstelenségek. Ezekre a bajokra a gyógyírt továbbra is a régi receptekben keresték, de nem találták meg.

A XX. kongresszus előtt az 1955-ös munkát a korábbiakhoz képest sikeresnek könyvelték el. A hálózatot 5,3%-kal csökkentették, de ennek ellenére a minőségi munkát sikerült előtérbe helyezniük, hiszen az ügynökök száma 10%-kal nőtt, a hálózat nagy része továbbra is informátorokból állott, de az 55-ben beszervezettek 80%-a az „ellenséges kategóriák” közül való volt. Egyébként ebben az évben 9627 személyt zártak ki a hálózatból, tehát a nagy mértékű fluktuációt továbbra sem sikerült megállítaniuk.

Viszont az újonnan beszervezettek 3%-át kellett csak kizárniuk, ugyanez az arányszám az előző esztendőben 36% volt. A hálózat 5%-át tették ki a külföldiek, és 50%-kal növelték a külföldön dolgozó ügynökség számát, akiknek a harmada fontos objektumokban dolgozott. Három hónap alatt 379 új lakást alakítottak ki a hálózati munka végzése céljából. Az eredmények mellett továbbra is mutatkoztak a korábbi hiányosságok. A beszervezéseket rosszul készítették elő, kevés volt a rezidentúra, sok esetben történt dekonspiráció, árulás, vagy a hálózati személy bűncselekményt követett el.

A politikában a sztálinista vonal erősödését az is jelezte, hogy 1955-ben háromszorosára nőtt a nyomozás alá vontak száma, e mellett szép lassan tovább folytatódott a nyilvántartás felülvizsgálata, de csak 811 személyi és 42 körözési dossziét szűntettek meg, és 65%-kal több embert tartóztattak le politikai bűncselekmények miatt. Pozitívumként könyvelték el azt is, hogy csökkent az értelmiségiekről és a munkásokról nyitott dossziék száma, és növekedett a kapitalisták, egyháziak, stb. utáni nyomozások mennyisége, viszont a „fasiszta pártokkal” és a horthysta erőszakszervezetekkel kapcsolatos vizsgálódások csökkentek 25%-kal, amit mindenképpen kudarcnak tekintettek. A letartóztatott kulákok száma a duplájára nőtt, és 112 kémet, vagy legalábbis annak tartott személyt sikerült elfogniuk. 1954-ben csak hetvenet. A demokráciaellenes izgatás miatt viszont négyszer annyi embert börtönöztek be, mint korábban. A letartóztatottak között a munkások és parasztok aránya 35% volt.

Ez a rengeteg adat nagyon jól mutatja a rákosista irányvonal megerősödését, a tsz- szervezés erőszakosságát, ami által megduplázódott a lefogott, kulákoknak nevezett, nagyobbacska földdel rendelkező parasztemberek száma. De láthatjuk az ekkor létrejött, és később, a XX. kongresszus után megizmosodó ellenzék jelenlétét is az izgatások számának megnégyszereződésében. A kongresszust követően azonban minden megváltozott, a Belügyminisztériumban is érezhető volt egyfajta elbizonytalanodás. Az 1953-56 közötti dossziék, ellenséges kategóriákba beépült ügynökség, és a hálózat összetételének a változásával érdemes közelebbről is foglalkozni. Érdekesek lehetnek számunkra Veszprém megye adatai.

1955-ben 12 rezidenst, 102 ügynököt, 19 informátort szerveztek be, és ezek mellett 41 „T” lakást alakítottak ki. A kizárások száma a következő volt: 23 rezidens, 42 ügynök, 115 informátor. E mellett 11 lakást kellett megszűntetni. 1956. január 1-én összesen 63 rezidenst, 311 ügynököt, 306 informátort, - ezen felül még 85 olyan informátor működött, aki MDP tag volt - tartottak nyilván, de az ügynökök közül csak 64 volt 1955-ben konkrét ügyben foglalkoztatva.

A „vonalakszerinti beszervezések” száma a következőképpen alakult 1955-ben. A fontossági sorrend alapján négy vonalat különböztettek meg, az első kettőben nem rendelkezetek rezidenssel, lefelé haladva a különböző kategóriákban nőtt a hálózat száma.

 

 

Amerikai politika

 

ÁSZTH

 

AI

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Magyarország 1945 után

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022