VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az élő Árpádok

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

Pál I. Korinthusbeliekhez

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 17.

AZ ÉLŐ ÁRPÁDOK

Írta Pusztaszeri László

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

Kövesd a Változó Világ „VV 17. Az élő Árpádok” című albumát a Pinteresten!

  

   
A kötet tartalma
   

 

Az Árpádház

 

Héraldique

 

Nemzeti Útmutató és Címtár

  

Megyei útmutató

 

 

 

 

I. Rokonok és boldog ősök

II. A honfoglalás hadművelet

III. Szent királyok nemzetsége

IV. Tékozlók és trónkövetelők

V. Feledésre ítélt örökösök

VI. Történelmünk agymosásai

VII. A jogfolytonosság kérdőjelei

 

 

 

 

 

KVÍZ

Árpád-ház

 

 
   
Ajánlás helyett
 

  

 

 

 
 

 

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudomásom szerint, a király-elődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szeletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánozod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

István király intelmeiből

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   
Ajánlott irodalom
 

  

 

 

 
 

 

Bakay Kornél: A magyar államalapítás – Budapest, 1978

Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története – Budapest, 1939

Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája, Gyeretyán országa – Budapest, 1942

Breit József: A magyar nemzet haditörténete I-II – Budapest, 1929-1930

Csánki Dezső (szerk.): Árpád és Árpádok – Budapest, 1907

Dümmerth Dezső: Álmos az áldozat – Budapest, 1986

Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában – Budapest, 1977

Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei – Budapest, 1987

Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet – Budapest, 1946

Érdy János: Az újonnan megbírált magyarországi Crouy nemzetség négy okiratának időszámítása – Pest, 1861

Érdy János: Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende és oklevéltára – Budapest, 1848

Fejér György: A Crouy-nemzetségnek Árpád vére férfiúi ágazatából egyenes mai ideigi leszármazása hiteles-e? Tudományos gyűjtemény X. 1829.

Ferenczy Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig – Budapest, 1958

Fodor István: Verecke híres útjn – Budapest, 1980

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlés története – Budapest, 1874-1880

Győrffy György (sajtó alá rendezte): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról Kortársak és krónikások híradásai – Budapest, 1986

Hóman Bálint: A magyar-hun hagyomány és hun monda – Budapest, 1925

Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet I-VIII. – Budapest, é.n.

Horváth Mihály: Magyarok története I-IV. – Pápa, 1842-1846

K. Pauer István: Az Árpádok élnek még – Turin, 1862

Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada – Budapest, 1981

Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig – Budapest, 1981

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete – Budapest, 1988

László Gyula: A kettős honfoglalás – Budapest, 1978

László Gyula: Őstörténetünk – Budapest, 1980

Magyar Törvénytár I. köt. 1000-1526 – Budapest, 1896

Nagy Géza: A Crouyak Turul XXX. évf. 2. füzet

Németh Gyula (szerk.): Attila és hunjai – Budapest, 1940

Nyáry Albert: Az Árpádház kihaltának kérdése – Budapest, 1922

Nyáry Albert: Az Árpádok jogai – Turin, 1862

Nyáry Albert: Postumus István és az estei örökség – Modena, 1863

Pauler Gyula-Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői – Budapest, 1990

Pilch Jenő (szerk.) A magyar katona vitézségeinek ezer éve (I-II) – Budapest, 1933

Saint-Allais, M. de: Nobilaire universel de France – Paris, 1818

Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza – Budapest, 1988

Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története (I-X) – Budapest, 1985

Szombathy Viktor (szerk.): Az őshazától a Kárpátokig – Budapest, 1985

Szombathy Viktor-László Gyula (szerk.): Magyarrá lett keleti népek – Budapest, 1988

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok – Budapest, 1978

Wertner Mór: Kihaltak-e az Árpádok? Turul XXXI. évf. 1-3. füzet

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   
A kötet szerzője
 

   

 

Dr. Pusztaszeri László (1942) Atyai ősei horvát-dalmát, anyai ágon szlovák eredetűek. Magyar identitású keletközépeurópai polgárnak vallja magát. Felfogását a klasszikus európai szellemiség és kulturális értékek védelme, a tolerancia és a szociális érzékenység jellemzi. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folytatott jogi és bölcsészeti tanulmányokat; történelemből doktorált. Doktori értekezését Görgey Artúr honvédtábornokról és az 184849-es szabadságharc hadtörténeti kérdéseiből készítette. Volt segédmunkás, főiskolai és középiskolai tanár, könyvkiadói szerkesztő és hivatásos újságíró is. Elsősorban a tudományos igényű történelmi ismeretterjesztést tekinti feladatának. Történeti, tudományos munkái mellett szépírói tevékenységet is folytat. Az elátkozott címmel Görgey Artúrról írott monodrámáját 1986-ban játszotta a budapesti Thália Színház. Gyakran személyesen is pódiumra lép. Elkötelezett híve a határokon túl élő magyarság szellemi, kulturális megtartásának, de elutasít minden hivalkodó, kirekesztő nacionalizmust, és a térség népei, nemzetei megbékélését tekinti a jövő lehetséges útjának. Fontosabb munkái: Görgey Artúr a szabadságharcban /1984/, Az elátkozott /monodráma, 1986/, Horthy Miklós élete képekben /bevezető tanulmány, 1993/, Magyar múlt magyar sorsok /1995/. 

 

   
   
 CHANGING WORLD
 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 17.

THE ÁRPÁD'S

By László Pusztaszeri

Árpád (c. 845 – c. 907), the second Grand Prince of the Magyars (c. 895 – c. 907). Under his rule the Magyar people settled in the Carpathian basin. The dynasty descending from him ruled the Magyar tribes and later the Kingdom of Hungary until 1301.

 

   
   
 Impresszum
 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 22 8

 

   
   
A Változó Világ 10 tanácsa
 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

   
         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023