VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Nagy Péter

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Higgadt s iramló ezredek,

S egy acélszurony-rengeteg.

Alekszandr Puskin

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 77.

NAGY PÉTER

Írta Zsemlye János

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   

A kötet tartalma

   

 

 

Légy hős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Oroszország – Európán kívül?

1. Oroszország törökkérdése

2. A lengyel ügyek és a svéd probléma

3. „Én a tanítandók közé tartozom”

II. A tengeri haderő

1. Két flotta

2. Képzés és szabályzat

3. A balti flotta az északi háborúban

III. A szárazföldi haderő

1. „Katonásdit játszott a cár”

2. Regularizálás

3. „Ők a Haza védelme és bástyája”

IV. A péteri katonai modernizáció megítélése

V. Péter pruti hadjáratának legendái 1. (Jaroszlav Vodarszkij)

VI. Péter pruti hadjáratának legendái 2. (Jaroszlav Vodarszkij)

VII. Függelékek

1. Névmutató

2. Krónika

 

 

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlás

 

 

 

 

 

Mihail Lomonoszov 1754-ben készítette el ámulatba ejtően szép mozaikképét, melynek címe: I. Péter portréja. A képről ránk tekintő cár 1672 és 1725 között élt – a világtörténelem egyik legszínesebb egyénisége ő. 1721-ben a Szenátus császári címmel és a „Nagy” jelzővel tisztelte meg, s az utókor is „Nagy”-ként tartja számon. Okkal. Uralkodása úgy él a történelmi emlékezetben, mint a sorsfordító átalakítások kora Oroszországban. „Pjotr, preobrazovatyel Rosszii” – „Péter, Oroszország átalakítója”. Mindmáig így nevezik őt hazájában, még ha a mi fülünknek „európaiabban” is hangoznék, hogy reformátor, vagy reformer.

Ki ne hallott volna nevezetes „szakállreformjáról”? S arról, hogy új időszámítást vezetett be Oroszországban? Átalakításait még összeszámlálni sem egyszerű feladat. Nem mindegyik volt előzmények nélküli, másokat kifejezetten ő kezdeményezett, és vitt keresztül. Péter reformjai Oroszország felzárkóztatásának, modernizálásának (ha tetszik: „európaizálásának”) szándékával születtek. A realitást, amelyből, és amelyre építkeznie kellett, Oroszország átalakítója olykor csak kevéssé vette figyelembe.

Péter – a cár, aki „ablakot vágott” Európára. A cár, aki nem ismert le-hetetlent, gyakran a hagyományok, tradíciók lelki beágyazottságával kapcsolatban sem. A cár, aki önmagát sem kímélte… Ezért reformjainak és módszereinek megítélése állandó vita tárgya marad. Ha azonban a modern Oroszország gyökereit keressük, az ő koráig kell visszanyúlnunk. Péter megszámlálhatatlan reformja közül itt a hadügyire vetünk egy pillantást, de – főbb vonásaiban – kitérünk a cár külpolitikájára is. Így nyomon követhetjük a péteri hadügyi reform és külpolitika legfontosabb összefüggéseit, melyek Oroszország nagyhatalommá válását eredményez-ték. Még nyomon is követjük röviden a hadügyi reform legfontosabb összefüggéseit Péter európai külpolitikájával, Oroszország nagyhatalommá válásával.

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Rázsó Gyula. 1974.

Az észak óriása. Írta Kiss Dezső. 1929.

Az újkori orosz történelem forrásai. I.-II. Szerkesztette Filippov Szergej. A kötetben szereplő újabb fordításokat Erdős Anna készítette. 2006.

Első Péter. (történelmi regény). Írta Alekszej Tolsztoj. Fordította Németh László. 1974. Hatodik kiadás.

I. Péter. Írta Niederhauser Emil. 1967.

Furkósbottal Európába? Szerkesztette Szvák Gyula. 1989.

IV. Iván – I. Péter. Írta Szvák Gyula és Jevgenyij Anyiszimov. Anyiszimov művét fordította Kutyina Olga és Kozma András. 2004.

Magyar-orosz történelmi kapcsolatok. Szerkesztette Kovács Endre. 1956.

Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben (székfoglaló értekezés, MTA). Írta Márki Sándor. 1913.

Nagy Péter I.-IV. (történelmi regény) Írta Dmitrij Mereskovszkij. Fordí-totta Benedek Marcell és Morvai István. É. n.

Nagy Péter. Írta Georges Oudard. Fordította Orbók Attila. É. n.

Orosz cárok krónikája. Írta David Warnes. Fordította Szilágyi Mihály, T. Bíró Katalin és Szabó Mária. 2011.

Oroszország története. Írta Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil és Szvák Gyula. 2001. Második, javított kiadás.

Rákóczi I.-II. (történelmi regény). Írta Laczkó Géza. 1976.

II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai (1716). Francia eredetiből fordította Vas István. 1948.

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején. Sashalmi Endre. 2013.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

A kötet szerzője

 

   

 

Zsemlye János (1969) Budapesten született, Szolnokon érettségizett, orosz tagozaton. Tanári diplomáját az egri Eszterházy Károly Főiskola történelem-orosz szakán szerezte. 2014-ben az EKF MA-képzős hallgatója. Kutatási szakterülete a Rákóczi-szabadságharc, a korabeli magyar-orosz kapcsolatok és Nagy Péter története. Közreműködött Hobo második Viszockij-lemeze dalainak fordításában.

 

 
   

 CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection

Hungarian series 77.

PETER THE GREAT’S FOREIGN AND MILITARY POLICY

By János Zsemlye

Peter I (1672–1725) is one of the most colorful personalities in world history. In 1721 the Senate honored with the titles of “emperor” and “Great”, and posterity also regards him as Great.

 

   
   

 Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

 © Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 978-615-5179-05-1

 

 
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022