VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Nagy Péter

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Higgadt s iramló ezredek,

S egy acélszurony-rengeteg.

Alekszandr Puskin

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

77.

NAGY PÉTER

Írta Zsemlye János

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Légy hős

 

Magyar Nemzeti Múzeum

 

DHM

 

 

 

 

 

 

I. Oroszország – Európán kívül?

3. „Én a tanítandók közé tartozom”

Az 1678. évi sztreleclázadás után Pétert, édesanyjával, Natalja Nariskinával együtt, a Kremlből a Moszkva melletti Preobrazsenszkoje faluba „ebrudalták ki”. E faluban töltötte gyermekkora legnagyobb részét, egy palotában lakott itt édesanyjával és „udvartartásával”. Preobrazsenszkoje falu közelében terült el a „Német szloboda” (városrész) – egy zárt település, melynek lakói Moszkvában diplomáciai szolgálatot teljesítő külhoni (főleg holland és német) személyek, meg mesteremberek, kereskedők voltak. Gyermek- és serdülő éveiben Péter fokozódó kíváncsisággal és egyre szívesebben időzött a „Német szlobodában”. Barátokra, „tanítómesterekre” talált itt, a híres Kokujban, az „európaiak” negyedében és társaságában.

A Kokuj-beliek munkaszerető, gyakorlatias, gyarapodás-központú, emberek voltak, életfelfogásuk, mentalitásuk nagy hatást gyakorolt a fogékony ifjúra, aki a Kokujt idővel bizonyára az olyannyira különlegesnek tetsző „Nyugat-Európával” azonosította. Így tehát, az 1697-1698 évi, politikai indíttatású „nagy követség” Nyugat-Európába, amolyan tanulmányút is volt Péter számára: első kézből kívánt tapasztalatokat gyűjteni Oroszország határain túl. Miféle népek élnek „Nyugat-Európában”, melyek a kézművesség, a technika, a haditechnika vívmányai, hogyan kormányozzák az országot, miféle kultúra az, tudományaik, iskoláik mifélék, öltözetük, viseletük, szokásaik milyenek? Milyen a Kokujon túli, valóságos „Nyugat-Európa”? Ha a „Péter előtti” Oroszország, természetesen, nem is volt hermetikusan elzárva a nyugat-európai hatásoktól, Péter előtt orosz cár még nem látogatott külföldre.

Pétert minden érdekelte. (Talán egyedül csak az angol parlament munkája nem, amit ő semmi egyébnek nem tudott tekinteni, mint „szó-cséplésnek”.) A tudásvágyó fiatal uralkodót inspirálták a Nyugat-Európában tapasztaltak, hazájának későbbi átalakításában, modernizálásában, általa elképzelt „európaizálásában”. Mintegy ebbéli szándékainak szimbólumaként szokás említeni érdekes viaszpecsétjét, melyet Moszkvába küldendő leveleire nyomatott. A pecsét egy ifjú ácsot ábrázolt, hajóépítő szerszámoktól körülvéve, rajta a felirattal: „Én a tanítandók közé tartozom és szükségem van az engem tanítókra.” (Közismertebb magyar fordításában: „Tanuló vagyok, tanítókat keresek.”)

Szűkebb témánknál maradva, lássuk Péternek néhány „katonai” tapasztalatát. Átlépve az orosz határt, elsőként Rigába érkezett. Itt az erődítéseket vette szemügyre, majd tollhegyre: a fortifikáció tanulmányozása ürügyén, méréseket végzett, vázlatokat, alaprajzokat készített. (Lévén Riga svéd megszállás alatt, a svéd őrség a cár ügybuzgóságát ellenséges cselekedetnek tekintette és udvariatlanul meggátolta tevékenysége folytatásában.) Innen Königsbergbe utazott tovább. Útközben – a kurföldi Libaunál – látta meg Péter először a Balti-tengert, 1697. május 2-án. Königsbergben alkalma nyílt tüzérségi, ballisztikai számítási, lőporkeverési ismereteket is szerezni. Erről záró bizonyítványt is kapott: „Pjotr Mihajlov, a bombavetés tudományában tökéletesen járatos, elővigyázatos tűzmesternek elismertetik”.

A „nagy követségnek” jelentős állomása volt Hollandia. Itt Péternek és „társaságának” praktikus célja az is volt – amint azt egy Nomen nevű holland posztókereskedőnek, zaandami városi elöljárónak az 1697. évi feljegyzéseiből tudjuk –, hogy „tökéletesítsék magukat a hajóépítésben és egyéb mesterségekben”. Hollandiában a cár „nagy figyelemmel szemlélte a hajógyárakat és a fafeldolgozó üzemeket”, azok munkaszervezését és technikáját. A hajógyáráról híres Zaandam (Saardam) városban a Rogge cégnél mint hajóács tevékenykedett: „Ő cári felsége … (Zaandamban) különféle ácsszerszámokat vásárolt”. Az „igazi”, hatalmas tengerjáró hajók azonban nem itt készültek, hanem Amszterdamban; „A Kelet-Indiai Társaság igazgatói ő cári felségét meghívták az ő hajógyáraikba dolgozni és nyugodtan élni. Ezen a zárt területen meg volt védve a nép kíváncsiságától. Itt jelen lehetett egy száz láb hosszúságú hajó felszerelésénél. Munkához látott, és azt kívánta, hogy itt Pieter timmerman van Zaandamnak (Péter, zaandami ács – Zs. J.) hívják.” Máskor, „néhány munkás nehéz gerendát cipel; a mester hirtelen elkiáltotta magát: „Péter, zaandami ács, te miért nem segítesz cipelni ezeknek az embereknek?” Ő mindjárt engedelmeskedett, odafutott hozzájuk, alátette vállát a fának, és … a többi áccsal együtt a kijelölt helyre vitte.” Utrechtben, Hágában, Delftben, Texelben hajóflotta-gyakorlatokat kísért figyelemmel a tengerért rajongó cár. Hollandiai tartózkodása idején, Péter a hajóépítés és a tengerhajózás gyakorlati oldalát tanulmányozhatta – Pool mestertől pedig bizonyítványt vehetett át „a hajóépítés mesterfokú elsajátításáról”.

Angliába utazván tovább, ott a hajózás elméleti alapjairól is bővebb ismereteket szerzett. A deptfordi királyi hajógyárban szintén tevékenykedett kétkezi munkásként. Más alkalommal, váratlanul, macskaként szökött fel egy hajó magas árbockosarába, maga után invitálva az őt kísérő angol admirálist, aki élemedett korára hivatkozva elhárította a megtiszteltetést. Portsmouthban, egy hadihajó-gyakorlaton, akció közben kísérte figyelemmel az angol hadihajókat. „Angliában az admirálisnak sokkal boldogabb élete van, mint a cárnak Oroszországban!” – kiáltott fel. Hollandiai tartózkodásának (1697. augusztus 8. –1698. január 7.), illetve angliai vendégeskedésének (1698. január 11. –április 21.) – vagyis a világ e két vezető tengeri hatalmának hajóépítő műhelyeiben, kikötőiben szerzett gyakorlati és elméleti ismereteinek –, utóbb nagy hasznát látta Péter.

Arra is különös gondja volt, hogy a követségének tagjai minél több hajózásban, s egyéb mesterségekben járatos „specialistát”, szakembert vegyenek át orosz szolgálatba. (Egy, az átjelentkezett mesteremberek neveit felsoroló listán található egy magyar hangzású is: „Kovacs”; szakmabelisége, sajnos, nem derül ki.) Hatszáznál többen szegődtek orosz állami szolgálatba. Zömük (főként hollandok és skandinávok) matróznak; mások hajóskapitányi, altiszti, navigátori minőségben, illetve mint orvosok nyertek alkalmazást. Tudósok oroszországi meghívását is sikerült elérnie a fiatal cárnak. Katonai modernizációs törekvéseit Péter tengeri haderő megteremtésével kezdte. A javarészt autodidakta módon (részben Hollandiában, Angliában) megszerzett katonai ismeretei arra ösztönözték őt a későbbiekben, hogy Oroszországban a matematikai megalapozottságú hadi tudományok fejlődését különösen is elősegítse, az oktatás ügyének általános felkarolása során.
 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022