VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A magyarországi németek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

...rokon lelkek, már távolról köszöntik egymást.

Schopenhauer

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 23.

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK

Szerkesztette Manherz Károly

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   

A kötet tartalma

   

 

Fiatal németek

 

Willkommen

 

Kisebbségi Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

I. Történeti áttekintés

1. A magyarországi német nemzetiségről

2. Németek a Kárpát-medencében az Andreanumtól a török hódoltság végéig

3. A harmadik honalapítástól az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásáig

4. Az ipari fejlődés korában

 

II. A 20. században

1. A hazai német nemzetiségi mozgalom az első világháború végéig

2. A két világháború között

3. 1945 után

 

III. Nyelv és kultúra

1. Identitás és nyelvhasználat

2. A magyarországi német irodalom

3. Kulturális élet

4. Oktatás

 

IV. A népi kultúra

1. A néprajzi kutatásokról

2. Népviseletek

3. Népzene, néptánc

4. Népi iparművészet

 

V. Hagyományok, népszokások, tárgyi emlékek

1. Ünnepek

2. Étkezési szokások

3. Tájházak, múzeumok

 

VI. Kiemelkedő történelmi személyiségek, alkotók

 

VII. Időrendi, földrajzi áttekintés

 

 

  

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVÍZ

német nyelvű

 

 

   

Ajánlás

 

 

 

 

A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással békességben, és e sokféle nép Európa különböző részéből sokféle termelési- és szokáskultúrát hozott magával. Mindaz, amit ma magyar kultúrának nevezünk, mindaz, amit a magyar állam polgáraiként környezetünkben, termelési kultúránkban élvezünk, e nemzeti sokféleség eredménye. Az államba betelepült és itt meghonosodott nemzetek között a kora középkortól jelentős szerepet játszottak a németek. Közismerten fejlett munkakultúrájuk, erős közösségszervezetük jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzet egészére. És ugyanakkor az itt talált magyar és más népek szokásrendjét is kultúrájukba olvasztották. Kölcsönviszony, egymástól tanulás. Ez jellemzi a magyarországi németség és az állam területén élt más népek, mindenekelőtt a magyarok, közös történelmét. A most államszervezetileg egységesülő Európában rendkívül fontos, hogy a kontinens minden népcsoportja megőrizze és modernizálja kultúráját, elősegítve ezzel egy sokszínű 21. századi Európa kialakulását. A magyarországi németség történelme, a mai élet szokásainak megismerése és ápolása mind a németségnek, mind a velük egy államban élő más népeknek korparancsa és érdeke.

Glatz Ferenc

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

 

Annabring, M.: Geschichte der Donauschwaben I–III. Stuttgart, 1954–1956.

Bellér B.: A magyarországi németek rövid története. Magvető K., 1981.

Bonomi, J.: Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagában, tekintettel Budaörs környékére (Das Kirchenjahr in Spruch und Brauch der deutschen Gemeinde Budaörs mit Rücksicht auf die Umgebung). Budapest, 1933.

Hambuch, W. (szerk.): 300 Jahre Zusammenleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen (Internationale Historikerkonferenz in Budapest März 1987) – 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetéből I–II. (Budapesti Nemzetközi Történészkonferencia 1987. márc.). Budapest, 1988.

Hutterer, M.: A magyarországi német népcsoport   Népi kultúra – népi társadalom VII,  93–117. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

Hutterer, C. J.: Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum. Halle a. d. S., 1963.

Manherz K.: Vadalma, vadalma, magva de keserű. Budapest, 1984.

Manherz K.: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in Westungarn. Budapest, 1977.

Manherz K. (szerk.): Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen (1975 óta)

Manherz K. (szerk.): Ugarndeutsche Studien (1982 óta) Publikation des Verbandes der Ungarndeutschen.

Pukánszky B.: A magyarországi német irodalom története (A legrégibb időktől 1848-ig) Budapest, 1926.

Schieder, Th.: Das Schicksal der Deutschen in Ungarn. München, 1984.

Schödl, G. (szerk.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land an der Donau, Siedler Verlag 1995.

Szabó J. – Schuth J. (szerk.): Ungarndeutsche Literatur der siebziger und achtziger Jahre. Eine Dokumentation. München – Budapest, 1991.

Tilkovszky L.: Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919–1989. Kossuth K., Budapest, 1989.

Tilkovszky L.: Német nemzetiség – magyar hazafiság (Tanulmányok a magyarországi németség történetéből). Pécs, 1997.

Weidlein, J.: Die Schwäbische Türkei, Bd. 1–2, München 1967/80.

 

 

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

   

A kötet szerzői

 

   

 

Írták az ELTE BTK Germanisztikai Intézetének keretében működő Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központjának munkatársai, Manherz Károly vezetésével:

Balogh F. András, Boross Marietta, Erb Mária, Hajdú Erzsébet, Knipf Erzsébet, Kresz Mária, Kocsis András, Paál Vince, Schuth János, Szabó Dezső, Wild Katalin, valamint Fatuska János

Szerkesztette: Manherz Károly

 

Manherz Károly (1942)  nyelvész, folklorista, egyetemi tanár. Kutatási területe a nyelvszociológia, a kétnyelvűség, a magyarországi németség kultúrája és folklórja. E tárgykörben több meghatározó jelentőségű könyv és tanulmány szerzője. 198490 között több fontos felsőoktatási, tudományos és politikai funkciót tölt be. 1992-től a Germanisztikai Intézet igazgatója, ugyanettől az évtől kezdve, jelenleg is az ELTE BTK dékánja.

 

   
   

CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 23.

THE GERMANS OF HUNGARY

By Karl Manherz

 

 

   
   

Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 28 7

 

 
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023