VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A magyarországi románok

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Annyi a jogunk, amennyit ki tudunk harcolni. A nemzeti sors állandó harcot jelent.

Kurkó Gyárfás

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 29.

A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK

Írta Petrusán György, Martyin Emília és Kozma Mihály

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   

A kötet tartalma

   

 

Magyarországi Románok

 

Radio Romania International

 

Kisebbségi Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

I. Történeti áttekintés

1. A magyarországi román nemzetiségről

2. Románok a mai Magyarország területén

3. Életmód

II. Népi kultúra

1. Néprajzi kutatások

2. Lakókörnyezet

3. Ruházkodás

4. Népi étkezési szokások

III. Hagyományok

1. Naptári ünnepek

2. A családi élet szokásai

3. Népi hitvilág

IV. Identitás

1. A magyarországi románság nyelvi viszonyai

2. A hazai románság regionális, valamint a kisebbségi létből fakadó nyelvi viszonyai

3. Egyházi hovatartozás, vallási élet

V. A hazai román kultúra, oktatás

1. Román iskolaügy Magyarországon

2. Román filológiai kutatások

3. A hazai román sajtó

VI. Társadalmi beilleszkedés

1. Politikai mozgalmak 1848-tól Trianonig

2. A trianoni döntés után

3. Önszerveződés

VII. Ki kicsoda?

 

 

   

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Magyarország

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Ajánlás

 

   

 

„A magyarországi románság őshonos nemzeti kisebbség – hangsúlyozza ez a hazánkban élő románok történelmét, kultúráját, mai életlehetőségeit bemutató kézikönyv. Európa keleti, délkeleti felének sokrétű etnikai csoportosulásait az elmúlt századok viharai, majd az ezeket elsimítani  szándékozó átrendezések tovább szabdalták. Mindezidáig a kisebbségi lét örök küzdelem a fennmaradásért, az  identitás megőrzéséért. Azt reméljük, hogy a valamennyiünk által áhított közös Európa otthonos körülményeket teremt minden népcsoport számára, hogy szülőföldjén maradva, szokásait és nyelvét megőrizve szabadon, boldogan és békességben élhessen. Ehhez járul hozzá a maga eszközeivel ez a könyv.”

Dr. Dávid Ibolya

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Csobai: Din istoricul românilor din Ungaria, Gyula

Veritas: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése, Budapest, 1908

Nagy Mária: Ortodox falképek Magyarországon, Budapest, 1994.

Teodor Misaroş: Din istoria comunităţilor bisericeşti ortodoxe române din R. P.   Ungară, Budapest, 1990.

Iosif-Ioan Ardelean: Monographia comunii Chitichaz, Arad, 1893.

Erdély története I.–III., Főszerk.: Köpeczi Béla, Budapest, 1986.

Együtt élő népek a Kárpát-medencében, Budapest, 1994. Szerk: Ács Zoltán

Hunfalvy Pál: Az oláhok története, I–II, Budapest, 1894.

Jancsó Benedek: A román nemzetiségei törekvések története és jelenlegi állapota, I–II, Budapest, 1899

Goldis László: A nemzetiségi kérdés, Arad, 1912

Jancsó Benedek: A román irredenta mozgalmak története, Budapest, 1920

Teodor Neş, Oameni din Bihor, Nagyvárad, 1937

Magyari Piroska: A magyarországi románok iskolaügye, Szeged, 1936

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I, Budapest, 1952

Mocsáry Lajos: Válogatott írásai, Budapest, 1958

Szász Zoltán: A románok története, Budapest, 1992

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája, Budapest, 1983

Ioan Slavici, Români de peste Carpaţi, Buc., 1993

Glatz Ferenc: Kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma, História, 1992. 11. sz.

Gheorghe Petruşan: Iosif Vulcan şi revista Familia, Szeged, 1992

Berényi Mária: A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952) Bp., 1999.

 

  

 

 

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

   

A kötet szerzői

 

 

 

 

 

Petrusán György kandidátus, főiskolai tanár. 1963-ban végzett az ELTE BTK-n. 1963 óta a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elismert oktatója, 1980 óta a román nyelv és irodalom tanszék vezetője. Kutatási területe a román irodalom és kultúra története. Több közép- és főiskolai tankönyv és jegyzet, segédtankönyv románvonatkozású anyagának szerzője.

 

Martyin Emília etnográfus, 1983-ban szerzett diplomát a KLTE-n Debrecenben. Jelenleg a gyulai Erkel Ferenc Múzeum főmuzeológusa. Elsődleges feladatának tartja a magyarországi románok népi kultúrájára vonatkozó tárgyi és szellemi emlékanyag összegyűjtését, leltározását és feldolgozását. E tárgykörben több kiállítást rendezett és tanulmányokat publikált. 1982 óta tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak.

 

Kozma Mihály tanár, a hazai románság nyelvi viszonyainak alapos ismerője és kutatója. 1961-bendiplomázott az ELTE BTK-n, ezt követően a szegedi tanárképző főiskola román nyelv és irodalom tanszék énektanára lett. Számos, kisebbségekkel foglalkozó kiadvány, tankönyv és jegyzet román vonatkozású anyagának összeállításában vett részt.

 

   
   

CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 29.

THE ROMANIANS OF HUNGARY

By György Petrusán, Emília Martyn and Mihály Kozma

 

 

   
   

Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 45 7

 

 

 
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023