VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Földrajz

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

FÖLDRAJZ

Országok, települések, utazás, kommunikáció, környezetvédelem

g TÖRTÉNELEM

g JOG

g ÉLETMÓD

g FÖLDRAJZ

g KULTÚRA

g EGÉSZSÉG

g GAZDASÁG

g POLITIKA

g MESTERSÉGEK

g TUDOMÁNYOK

  

   

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 58.

Az államhatárok

 K     R     M 

 

Az én helyem...

 

MTA

 

Google-map

 

 

Tanulmányok

kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

 

Munkalehetőségek a kiadónál

 

 

 

SALLAI JÁNOS: AZ ÁLLAMHATÁROK

(Változó Világ 58., Press Publica Kiadó, 2004, 128 p.)

 

Az elmúlt években egyre több kutató kezdett foglalkozni az államhatárok, a határmentiség és a határon átnyúló együttműködés kérdéseivel. A politikai államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepének vizsgálata megkülönböztetett jelentőségű Kelet-Közép-Európa rendszerváltó országaiban is. Az államhatárok elválasztó szerepének enyhülése a határon átívelő kapcsolatok kibontakozásával kecsegtet, s nagy változásokat sejtet a Kárpát-medencében.

A határon átnyúló együttműködés jelentősége, az államhatárok funkcióinak újraértelmezése nemcsak a területi tudományok művelői körében értékelődött fel, hanem az európai regionális politika formálói számára is, különösen tekintettel a jelenben zajló európai integrációs folyamatokra. Az európai együttműködést és egyesülést ugyanis a múltból öröklött történeti-területi-etnikai és egyéb problémák nehezítik Kelet-Közép-Európában. A globalizációs és integrációs tendenciák jelentős akadályai azok a határszakaszok, amelyek mentén rendezetlen gazdasági-társadalmi-etnikai kérdések halmozódtak fel.

A kontinensen kibontakozó euroatlanti integrációs folyamatokkal összhangban látványosan felértékelődött az államhatárokon átívelő interregionális együttműködések szerepe. Ezért élénkült meg a figyelem a határok, a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kérdései iránt. A határtudományok külföldi képviselői – néhány lépéssel megelőzve a kelet-európai kutatókat – egyre szélesebb szakmai területeket vontak be vizsgálataikba, kutatási eredményeik pedig termékenyítően hatottak a határrendészeti kérdésekkel foglalkozó tudományok hazai képviselőire. Korábban ilyen kérdésekkel csak a történet- és a politikatudomány foglalkozott többnyire csak leíró jelleggel, kerülve a „kényes kérdésnek” minősülő határproblematikát. A változó körülmények, s nem utolsó sorban az Európai Unióhoz történő csatlakozás Magyarországon is fellendítette a határkutatást, mindenekelőtt a regionális, az ún. területi tudományok művelői körében.

A felfokozott érdeklődés kézzelfogható bizonyítéka Sallai János legújabb könyve. Szikár terjedelme ellenére is rendkívül adatgazdag. Komplex, lényegre törő összefoglalás. Ismerteti az államhatárokkal, közelebbről pedig a magyar államhatárokkal kapcsolatos legfontosabb elméleti, történeti és szakmai határrendészeti kérdéseket. A szerző határőrtiszt, a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet Kutatásszervezési Osztályának vezetője. Több hazai felsőoktatási intézmény meghívott oktatója. Az elmúlt években fontos munkákkal hívta fel magára a szűkebb szakmai közönség és a nagyközönség figyelmét. Főbb kutatási területe: Magyarország történelmi határai a térképtörténet tükrében; a magyar állam és etnikai határok kapcsolata; a Schengeni egyezmények elmélete és gyakorlata; az európai határrendőrség stb. Számos cikke, tanulmánya és több könyve jelent meg.

Jelenlegi kötete is jelentős és hiánypótló munka. Nemcsak a témakör határrendészeti szempontú feldolgozása. A határtudományok elméleti, történeti kérdéseit alaposan körüljárja. Részletes áttekintést nyújt a magyar államhatárok történetéről a középkortól egészen a legújabb időkig, sőt kitér a jelenlegi EU-integrációs folyamatokra, az ún. schengeni határőrizettel, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény megvalósításával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekre.

A hét fejezetből álló könyv bevezetőjének tekinthető első két fejezet az államhatár általános elméleti, történeti kérdéseit vizsgálja, hangsúlyozva az államhatár különböző funkcióit, az elválasztó, a szűrő és összekötő szerepet, valamint a tudományos elemzésekben feltárt egyéb funkciókat. (Törvényességi, fiskális, ellenőrző, katonai és ideológiai funkciók.)

A harmadik és negyedik fejezetek az államhatárok magyarországi történetével foglalkoznak, a gyepűrendszer kialakulásától, a későbbi korokig. Bemutatja a trianoni békeszerződés utáni helyzetet, majd az 1930-as évek végétől bekövetkezett terület- és határváltozásokat.

Az ötödik és hatodik fejezetek a középkori és a XIX–XX. századi határőrizet határrendészeti szempontú feldolgozását adják. Olvashatunk a határőrizetre vonatkozó történeti, intézményi, szakmapolitikai, technikai változásokról is.

Az államhatárok jövőjével foglalkozó nyolcadik fejezet a schengeni határőrizeti rend kérdéseivel, köztük a Magyarország uniós tagságából fakadó új kihívásokkal foglalkozik. Felhívja a figyelmet azokra a körülményre, amelyek Magyarország NATO és EU-tagságából adódóan az államhatárok jellegének és szerepének az átértékelődését eredményezték. A szerző joggal szögezi le a kötet zárómondatában, hogy „A határ összekötő szerepe a magyar–osztrák, magyar–szlovák és magyar–szlovén viszonylatokban, szűrő szerepe a magyar–román és magyar–horvát viszonylatokban, míg elválasztó szerepe a magyar–ukrán és magyar–szerb viszonylatokban felerősödött.”

A bőséges és hasznos információt tartalmazó kötet akár kézikönyvnek is tekinthető. A szerző felhasználta a történelem, a földrajz, a nyelvészet, a néprajz és egyéb empirikus vizsgálatok eredményeit, ráadásul rendkívül olvasmányosan ír. A BM Oktatási Főigazgatósága által is támogatott könyv joggal tarthat számot az olvasók szélesebb körének érdeklődésére is.

 

Baranyi Béla, Magyar Rendészet 2004/4

 

 

Személyes weblapok, (we)blogok

Pajtókné Tari Ilona - FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET.

Opre Gábor - Meteorológia.

  

 

 

 

 

 

 

   

 Események, rendezvények, ünnepek

 

 

Tud figyelemre méltó eseményről?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Bárczy Barnabás: Számtan, 1962

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mérey Gyula: Számtan, 1914

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

 

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024