VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Tanítások és technikák

Gaia

Test | Lélek | Szellem | Egészség | Erő | Bátorság | Tudás | Kompetencia | Öröm | Boldogság

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETÚTMUTATÓ

Tanítások és technikák

Gaia

Ismertető | Mire jó? | Jelenlét Magyarországon | Pro | Kontra | Beszélgetés az Új Kertben | A Változó Világ bölcsességei | Ajánlott irodalom | Véleményed fontos!

 

   

Ismertető

   

 

Hymn to The Earth  

 

 

 

 

A Gaia-elmélet egy ökológiai elmélet, melynek lényege, hogy a Föld összes élő szervezete és élettelen része egy összefüggő, homeosztatikus (azaz létezésének feltételeit fenntartani képes) rendszert alkot.

A Gaia-elmélet megalkotója dr. James Lovelock, aki a NASA megbízásából a Marson lehetséges életet tanulmányozta. Elméletét az 1970-es években különböző folyóiratokban megjelenő cikkekben adta közre, majd 1979-ben írt népszerűsítő könyvében fejtette ki összefoglaló módon. Meghatározása szerint a Gaia a Föld bioszféráját, atmoszféráját, vizeit és földjeit magába foglaló komplex egység; kibernetikai rendszer, mely képes a földi élethez szükséges optimális fizikai és kémiai környezetet kialakítani és fenntartani.

Kritikusainak Daisy World elnevezéssel az 1970-es években egy képzelt világot modellezett, melyben két lény él és alkot egyensúlyt. Az egyik egy sötét színű növény (százszorszép), a másik egy világosabb. Előbbi jól tűri a hideget és elnyeli a napfényt, míg a másik meleget tűrő és visszaveri a sugarakat az űrbe. A hideg környezetben a sötét virág begyűjti a meleget és kialakítja az ideális hőfokot, míg a melegedéssel a világos veszi át a szerepet és hűti a környezetet szintén az ideálisra. Addig, amíg ez a két organizmus egymással egyensúlyban él, a környezetük ideális mindkettő számára, de amennyiben bármelyik eltűnik lényegében a teljes szervezet (Gaia) elpusztul.

Az elmélet az élő és nem élő organizmusok kényes és egymásra ható, ideális életfeltételekre törekvő egységét mutatja be.

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 8.

Mozgás és egészség

 K     R     M 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Mire jó?

   
   

 

Geomantia

Ma is él az az ősi kínai művészet, mely a tájformálást a Föld éltető erejével igyekszik összhangba hozni. Hogyan működik ez, azaz a geomantia a gyakorlatban? A hagyományos kínai táj festői harmóniája nem véletlenül alakult ki. Képzett földjósok, a geomantia hivatott mesterei a negatív hatások gyengítésével és a pozitívak felerősítésével összhangot teremtettek a természeti erők és az ember alkotta formációk között. Mi volt a céljuk ? Az adott helyen élő emberek egészsége, boldogsága és jóléte. De hogyan találja meg a földjós az összhangot a helyszín és az ott élni kényszerülő lakók között ? A geomantia kínai neve: Feng-sui szó szerint azt jelenti, szél és víz. A Feng-sui mint tudomány az adott helyen megnyilvánuló természeti erők hatását vizsgálja, a szelet a dombokon és erdőkben, a vizet az esőben, patakokban, folyókban és a föld alatt. Három erőforrás energiái összpontosulnak, az égből származó az idő múlását határozza meg, a földből származó a felszínt és az időjárást befolyásolja, a harmadik az emberi tényező. A földjós feladata, hogy e három összetevőt összhangba hozza az adott helyen.

Kínában a Feng-sui mindig is a mindennapi élet része volt. Régebben bármilyen épület, síremlék vagy a környezet képét kismértékben is megváltoztató létesítmény megépítése előtt szakvéleményt kértek a földjóstól. Egy új ház, de még egy kerítés vagy pózna felállítása is átalakítja a környezetet; a földjós feladata volt, hogy megállapítsa, milyen hatással járhat a változás, illetve bekövetkezik-e egyáltalán változás ? A Feng-sui szerint az emberek sorsa attól függ, hogy megfelelő helyre építették-e lakóházaikat, s kedvező helyen fekszik-e őseik sírja…

Az ember akkor él harmonikus életet, ha megtalálja az összhangot a természeti erőkkel, s ha kibékíti egymással a jang és a jin ellentétes erőit. A jang és jin egyensúlya "a Világmindenség leheletében", a jótékony Isiben testesül meg. Az egyensúlyhiány a Isi ellentétében, a sa-Isiben, a "balszerencse leheletében" ölt alakot. A geomantia célja a Isi elősegítése és a sa-Isi elkerülése, illetve a védekezés ellene. Az igazi harmónia megteremtéséhez minden épületnek s a táj minden jellegzetességének, akár természetes, akár emberi kéz alkotta, a megfelelő helyre kell kerülnie, s ezt a helyet a földjósnak, a geomantia utódjának kell kijelölni.

 

Szent György- és Ley-vonalak

Ilyen vonalakat a Föld minden részén találhatunk, a keleti kultúrában sárkányáramok néven emlegetik. Kínában minden szent épület és temető helyét mágikus úton határozták meg. Nagy fontosságot tulajdonítottak az ősök testére ható áramlatoknak, hittek benne, hogy azok irányítják a család további sorsát. Sír számára a legideálisabb helynek két áramlat találkozását tekintették. Még ma is vannak népek, akik ezeknek az áramlatoknak a hatását ismerik és tiszteletben tartják. A régi korokban, kultúrákban a Föld idegáramainak ezeket a vonulatait szentként tisztelték. Ilyen találkozási pontokba építették a régi kultikus helyeket, templomokat, katedrálisokat, bazilikákat (Stonehenge, Lourdes). Ily módon a templomok belsejében olyan rezgések keletkeztek, amelyek a hívőket a legmegfelelőbb lelkiállapotba vezérelhették.

Egyértelműen megállapítható, hogy a Szent György-sugárzás egy energiával feltöltő pozitív sugárzás. Abban az esetben, ha valaki ebben a sugárzásban eltölt egy- két hetet, az immunrendszere felerősödik, az egészséges állapot helyreáll. Más eset van akkor, ha a Szent György-sugárzás a lakásunkon fut keresztül, és a fekhelyünket ilyen energiákba tesszük bele. Hosszú távon a Szent György-sugárzás a szervezetet túltölti, sejtburjánzást okozhat. Ez az állapot akkor következik be, ha több évig rendszeresen ebben a sugárzásban alszunk.

A Szent György vonaltól 60-70 m-re található a Ley-vonal, mely a Szent György sugárzás kísérő vonala, 2-2,5 m széles, negatív polaritású erőtér. A Ley-vonal ugyanolyan jelentős befolyással bír a szervezet működésére, mint a Szent György-vonal. Fáradékonyságot, kimerültséget, fejfájást okozhat. Hosszú távon teljes izomsorvadás kiváltó oka lehet.

 

   
   

Jelenlét Magyarországon

   
   

 

 

 

   
   

Pro

   
   

 

 

 

   
   

Kontra

   
   

 

 

 

   
   

Beszélgetés az Új Kertben

   

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

Kapitány – Nehéz elképzelni egy ősibb és logikusabb fogalmat, mint a Természet. Számomra a lelkendezés a Gaia-elméletért annyira érthetetlen, hogy itt már nem hiányos műveltségre, hanem valamiféle vakságra kell gondolnom.

Professzor – Egyetértek, a nagybetűs Természet és a Gaia azonos. Mégis, két különböző név.

Doktor – A lényeg az, hogy a Gaia-elméletek tették a fogalmat a tudomány tárgyává.

Mester – Igen, én is hasonlóképpen látom. Sajnos, ezen a az úton a tudomány alig halad, a spekuláció pedig szárnyal.

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Az ember csak azért boldogtalan, mert félreismeri a természetet. (Holbach)

...a zsenge gyermekkoruk óta szemükre rakott kötéshez annyira ragaszkodnak az emberek, hogy a legnagyobb nehézségbe kerül őket attól megszabadítani.  (Holbach)

Az emberek mindig csalódni fognak, valahányszor képzelet szülte rendszerek kedvéért lemondanak a tapasztalásról.  (Holbach)

 ...az emberi szellem hiába próbál túllendülni a látható világ határain; mindig ide kényszerül visszatérni.  (Holbach)

 

   

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája, 2002

Lovelock, J. E.: Gaia, 1987

* * *

Benesch, Horst: Kopogtass az egészségedért!, 2007

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hellinger, Bert: Felismerni, ami van, 2002

Jongeward, Dorothy; James, Muriel: Born to Win, 1978

Melvil Brooks: A gyógyító zene, 1999

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

 

Tanítások és technikák – Egy jobb világért

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

 

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Iskolai masszázs

 

Kineziológia

Krav Maga

Masszázs

Meditáció

Neurálterápia

Nudizmus

 

Relaxáció

Tűzön járás

Zeneterápia

 

Az Életútmutató

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

A Mester beszélgetései

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola

A tíz alapigazság

 2    3   4   5   6   7   8   9   10

Az alapok

Jobb világ

Rossz világ

Nyitott ajtók

A munkához való jog

A büntetőjog humanizálása

Erőszakmentes világért

 

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024