VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

A tehetség

Tudás | Képességek | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort francia moralista író (17411794)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

 

 

TREND-VÁLTÓ DOSSZIÉ

 

 

 

   

 

A TEHETSÉG

 

 

 

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

 

 

   

A tehetség helye

   

  

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Boldogság

 

 

 

 

 

Minden ember a tehetség ígéretével születik.

Az ígéret beváltásához viszont sok munka és sok egyéb feltétel, nem ritkán szerencse is kell.

A tehetség elsősorban az elme tulajdonsága, ezért kézenfekvő remény, hogy a tehetség jelentkezése és kibontakozása szorosan követi az elme felébredését és kibontakozását. Mégis a tehetség néha korán, netán igen korán, máskor későn, netán igen későn jelentkezik.

Az igazán szomorú viszont az, ha a tehetség elkallódik, ha idő előtt vész el.

Ami mindenképpen fontos: soha ne gondoljuk, hogy korai, és soha ne gondoljuk, hogy késő a tehetség gondozásával foglalkozni. Saját tehetségével az ember csak akkor képes komolyan foglalkozni, amikor beérik a felelősségtudata. Előtte ez a feladat a gyerek szüleire, gondviselőire hárul. Ugyanakkor a saját tehetségünk kutatásával és gondozásával a felnőtt embernek soha nem lenne szabad felhagynia. 

 

 

 
Tehetség és intelligencia

 

A madarak

 

Észkerék

 

Pearles

 

   

Kor szerinti sajátosságok

 

 

 

Kalovits

Babaúszás

 

 

 

A fogantatást megelőző évek: Ezek különösen fontosok a születendő gyermek szempontjából.

A terhesség: Nagymértékben meghatározó időszak. Tudatosan és módszeresen fejleszthetők a születendő gyermek értelmi képességei, a zene és a gasztronómia iránti fogékonysága.

0-1 éves kor: Nagymértékben meghatározó időszak. Tudatosan és módszeresen fejleszthetők a gyermek értelmi képességei, a zenei és a vizuális kultúrája. Bármikor elkezdhető az úszásoktatás.

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 14.

Megfogantam, tehát vagyok

 K     R     M 

 

 

 

 

Boribon

Mozgás- és Képességfejlesztő Kuckó

Cini-cini

Muzsika

Bukfenc

Gyerektorna

Bóbita

Énekes foglalkozások

Pagony

Programok

 

 

 

2-3 éves kor: Fejleszthetők a gyermek értelmi képességei, beszédkészsége, kézügyessége, a zenei és a vizuális kultúrája.

4-7 éves kor: Teljes körűen fejleszthetők az értelmi és érzelmi képességek. Egy sport, egy hangszer és egy idegen nyelv tanulása javasolt.

8-14 éves kor: Teljes körűen és intenzíven fejleszthetők az értelmi és érzelmi képességek. Több sportág megismerése, kipróbálása javasolt.

15-20 éves kor: Az önálló tehetséggondozás meghatározó időszaka. Újabb társasjátékok megtanulása javasolt.

21-30 éves kor: A szakosodás és a versenyzés időszaka.

31-50 éves kor: A sokoldalúság és a váltások időszaka. Újabb társasjátékok megtanulása javasolt.

51-70 éves kor: A perfekcionizmus időszaka. Javasolható a fiatalkori vonzalmak, hobbik újrafelfedezése.

71-80 éves kor: A bölcsesség időszaka. Újabb társasjátékok megtanulása javasolt.

80 éves kor fölött: A nyugalom és a meditáció időszaka. Szociális tevékenységekhez kapcsolódó képességek keresése és fejlesztése.

  

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 10.

Sportágat választok

 K     R     M 

 

 

   

Arcképcsarnok

 

   

 

Abel tizenhét éves, amikor az ötödfokú egyenlet gyökös megoldásának a lehetetlenségét kimutatja; az elliptikus függvényekről szóló tanulmánya pedig tizenkilenc éves korában jelenik meg.

Bolyai Farkasnál a matematikai tehetség korai jelentkezéséről nem lehet beszélni, de csodaszámba menő fejszámolói képességgel rendelkezett. Korán megtanult görögül, héberül, szírül, beszélt latin versben. Tanult még franciául, németül, javította a nagyobb tanulók latin fogalmazványait. A matematikára végleg csak Göttingában adja a fejét, huszonegy éves korában. Ahhoz, hogy a matematika virtuózává legyen, ez az életkor, úgy érzi, magas már, fia előtt is hangoztatja, milyen előny, hogy mint jókor beidomított hegedűs kéz, agya korán szokott a matematikai futamokhoz. Ez a sokoldalúságban tobzódó szellemi túltengés később is új s új területekre veti, hol mint teológus ejti bámulatba mesterét, hol festő, mérnök, katona akar lenni. Élete derekán gépeket szerkeszt, drámákat ír, fordít. Aggkorában a kályhaépítéssel, zeneelmélettel, erdészettel foglalkozó munkáinak a kiadatlan volta nyomasztja.

Galois huszonegy évesen hal meg, korszakalkotó eredményeket hagyva hátra.

Gauss első matematikai felfedezései korában még habozott, hogy filológus legyen-e. Később is nagy kedvtelése volt a nyelvtanulás. Időskorában nemcsak hogy megtanult, de levelezett is oroszul.

Hamilton tizenkét éves korában adja közre matematikai fénytanát. Ötéves korában már latinul, görögül s héberül olvasott, s ír létére hosszú részleteket tudott Drydenből, Miltonból, Homéroszból. Nyolcéves korára olaszul és franciául tanult meg s rögtönzött hexameterekben dicsérte Írország szépségét. Tíz éves korában a keleti nyelvekhez, arabhoz, szanszkrithoz látott, ennek modern leszármazottját is beszélte. Tizenhárom éves koráig minden évben megtanult egy nyelvet, úgyhogy a Dublinbe vetődött perzsa követet perzsául akarta fogadni.

Jakobi tizenöt évesen alkotja meg legfontosabb tételeit.

Lagrange tizenhat éves korában mint a turini mérnökkari iskola tanára olyan fiatalembereket tanított, akik valamennyien idősebbek voltak nála.

Newton döntő felfedezéseit, a gravitáció tanát huszonhárom évesen fogalmazta meg.

Pascal legfontosabb tételét tizenhat éves korában közölte.

Riemann huszonnégy éves, amikor a komplex függvényekről szóló doktori értekezését írja, huszonkilenc, amikor a geometria alapjairól írt korszaknyitó tanulmányát hat hét alatt megrögtönzi, s harminchárom, amikor hatalmas művét maga mögött hagyva, életét Olaszországban befejezi.

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

Tehetség

A Tudás 365+1 Napja

sorozatban

Február 15

 

 

 

 

Anderson, M. : Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Kulturtrade Kiadó, Budapest 1998

(szerk.) Balogh L. & Herskovits M. : A tehetségfejlesztés alapjai. KLTE, Debrecen 1993

(szerk) Balogh L., Herskovits M. & Tóth L. : Tehetség és képességek. KLTE, Debrecen 1995

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Czeizel E. : Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest 1995

Czeizel E. (1997) Sors és tehetség. FITT Image és Minerva, Budapest 1997

(szerk.) Herskovits M. & Balogh L. : Tehetség és személyiség. KLTE, Debrecen.

Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei, Budapest, 1943.

Jones, M : Hiperaktív gyermekek. Édesvíz Kiadó, Budapest 2001

Landau, E. : A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest 1974

Landau, E. : Bátorság a tehetséghez. Calibra, Budapest 1990

Morris, Desmond: A csupasz majom, Budapest, 1989.

Polgár L. & Farkas E. : Nevelj zsenit! Interart, Budapest 1989

(szerk) Ranschburg J. : Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest 1989

Révész G. : A tehetség korai felismerése. Benkő Gyula Csász és Kir. Könyvkiadó, Budapest 1918

Selye János: Életünk és a stress, Budapest, 1978.

Turner, Johanna: Az értelmi fejlődés, Budapest, 1981.

(szerk.) Tóth L. : Tehetség-Kalauz. KLTE, Debrecen 1996

(szerk) Klein S. & Farkas K. : Tehetségnevelés Magyarországon., Szeged 1990

Vikár Gy. : Válság, túlélés, kreativitás, Balassi, Budapest 1996

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

  

TREND-VÁLTÓ

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

A teljes foglalkoztatottság

A nagyválság

Tehetség és intelligencia

Új járványok

Számítógépes modellek

A számok világa

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Nagy Hermész Enciklopédia

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Aranykor

21. század

Vaskor

20. század

19. század

Bronzkor

Az élvezetek

Alapítsunk könyvesfalut!

Humor

Politikai kreativitás

Politikai gyilkosságok

Összeesküvés-elméletek

Ludens

Szudoku

Szex

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

X

Hirdetés X

 

Szolgáltatásaink

Alkotói és kreatív szolgáltatások, ötletek, megoldások, cégnév, szlogen, mottó megalkotása, céges évkönyv, lexikon, fogalomtár, naptár készítése

Kiadói szolgáltatások, szerkesztés, lektorálás, korrektúrázás, fordítás, bérkiadás, kiadói tanácsadás

Kommunikációs szolgáltatások, szupervízió, vevőszolgálat, használati útmutató, kommunikációs tanácsadás

Honlap-készítés, honlap-tanácsadás, közreműködés szervezetek honlapjának elkészítésében, fejlesztésében, értékelésében

Dinamikus (matematikai) modellezés, prognózisok, problémamegoldás, innováció, stratégia

Tanulmányok készítése, közvetítése, internetkutatás

Etikai tanácsadás, társadalmi felelősségvállalás

Szakértők közvetítése

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019