VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

Sorsunk jobbat teremteni.

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Felhívások

 

   
2017
   

 

 

 

Az apeva

A Változó Világ Mozgalom (VVM) éppen egy éve ismertette elképzelését az iskolarendszer radikálisan új alapjairól. Ez valóban annyira új, hogy befogadásához egy év nem lehetett elég.

Gyorsabb elfogadást remélhetünk egy másik, szerényebb, de igen hasznos újítástól. Ez pedig az apeva, amely művészet és játék határán áll, közben mindkét területen igényesen alkalmazható.
Lényegét tekintve ez egy új, látszólag igen egyszerű verselési forma, amely ezzel a látszólagos egyszerűségével kísérletezésre, voltaképpen alkotásra bír diákot, felnőttet, öreget. Közben az egyszerű, ám szigorú szabályok munkára, keresésre, kreativitásra kényszerítenek. A játék szinte „addiktív”, de éppen ezáltal hatékony, nagyszerű eszköz lehet a pedagógusok, értelemszerűen elsősorban a magyartanárok kezében.

Az apeva megismertetése és gyakorlása minden iskolában érezhető fordulatot eredményezhet több vonatkozásban: hozzájárulhat a magyar nyelv páratlan szókincsének és páratlan rugalmasságának mélyebb megismeréséhez, érzékeléséhez; behozhat az órák rendjébe játékelemet, amely felold feszültségeket, görcsöket, űzi az unalmat, a szürkeséget, kedvet csinál; harmadsorban pedig rendkívül széles körben komoly ellensúlyává válhat a kommunikációs és a kreatív képességeket rongáló számítógépes játékoknak, és más még rosszabb függőségeknek.

Az apeva ugyanennyire használható az iskolán kívüli formáknál is: nyári táborokban, szakkörökben, diák és civil közösségekben stb.

2017. május 30.

 

 

 

Még hatalmas szellemi és szervezési munka vár ránk.

Légy részese!

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

   
2016
   

 

Most!

Most!

Most!

Most!

Most!

Most, valamikor

 

 

Az új iskola

A Változó Világ Mozgalom (VVM) álláspontja szerint a magyar iskola, a magyar nevelésügy hosszú ideje hol ilyen, hol olyan rossz irányba sodródik, vagy éppen sodorják, közben viszont adva vannak a feltételek egy jó fordulathoz.

Az utóbbi években a helyzet még gyorsabban romlik, a társadalom pedig ebben a kérdésben is mélységesen megosztott.
A jelenleg uralkodó államfilozófiára (erős állam erős centralizációval, erős vallásosság, kasztosodó társadalom) csak egy újszerű közösségi koncepció lehet jó válasz. Ilyen koncepció alapja lehet az, hogy iskolaalapítók csak a szülők lehetnek (ésszerűen kimunkált rend szerint).

Alapítványok, egyházak, cégek stb. csak mecénások lehetnek – ha a magukéból becsületesen áldoznak az iskolára.
Kezelő értelemszerűen a helyi önkormányzat lehet. Az állam szerepe kettős: biztosítani a normatív támogatást, és a törvényes felügyeletet.

A szakmai támogatást egy olyan alulról szervezett Nevelési (vagy Pedagógiai?) Akadémiának kellene szerveznie, amely a végrehajtó hatalomtól független hatalmi ágként kellene működni, és egy sor kapcsolódó feladatot ellátnia (kutatás, fejlesztés, képzés, tapasztalatcsere, együttműködés stb.)

Miért hisszük, hogy adva vannak a feltételek egy jó fordulathoz? A meglévő iskolahálózat jó kiinduló helyzet, a tanári kar jól képzett, a magyar nép tiszteli az iskolát, nyitott a jóra, és közben szorgalmával képes biztosítani a jó nevelés fedezetét.

2016. május 2.

 

 

 

   
2015
   
   

 

2015 búcsúztatása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) kitartóan népszerűsíti az ünnepek szerepét. Ilyen az óév-búcsúztatás is, amikor összeér múlt, jelen és jövő, a nem könnyű számvetés, az önfeledt öröm, és az örök reménykedés.

Az ember hajlamos elnagyolni érzéseit, könnyen osztogatni a „leg” minősítéseket, de tudván ezt, kétes relativizálással próbál kompenzálni. Pedig nagy kihívásokkal állunk szemben, így amikor – például éppen újévkor – gondolunk ezekre, fontos a jó helyzetértékelés.

A nagy kihívások: béke vagy háború? népuralom vagy zsarnokság? szociális igazságosság vagy igazságtalanság? egészség vagy kórság? tudás vagy tudatlanság? tiszta környezet vagy mérgező környezet? haladás egy jobb világ felé vagy visszazuhanás sötét múltba? emberhit vagy istenhit?

Ismerjük a fekete és a fehér demagógia hazug válaszait ezekre a sorskérdésekre. Alig hallatszik a tiszta és a gyakorlati ész hangja. A tudomány az ipar foglya. Civilek? Élő lelkiismeretek?

A feladat nem egyszerű. De nem is olyan bonyolult, mint ahogy sokan hiszik. A számok legyenek mindig a kiinduló pont. Igen elgondolkoztatók tudnak lenni. A 2015-ben bekövetkezett katasztrófák számai: 85 milliárd svájci frank kár okozva, ebből 74 milliárd a természet, 11 milliárd az ember műve. (A közvetett gazdasági veszteségek értéke ennek sokszorosa.) Elgondolkoztató a halálozási statisztika, okok szerint: munkahelyi, közúti balesetek, Ebola, nátha, rák, terrorizmus, öngyilkosság, rendőri intézkedés. Közben igaz: „A tény kevés, a vélemény sok.” (Szimeonov Todor)

Boldog új évet kívánunk mindenkinek!

2015. december 31.

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

Változó Világ Mozgalom

Az atomfegyverek ellen

 

 

 

 

A világ békéjéért

A Változó Világ Mozgalom (VVM) vallja: a béke a legfőbb jó, amelyhez az ember felküzdheti magát.

Sajnos az elmúlt évtizedekben nem a béke pozíciói erősödtek meg. Az USA megnyerte a negyvenéves Hidegháborút, egyetlen ellenfele összeroppant. De az USA azóta is képtelen megnyerni a békét, és főleg betölteni a világbéke igazi őrének szerepét. A kisebb-nagyobb háborúk kockázat nélküli vállalása, a gátlástalan fegyverkezés és fegyverkereskedelem korszakunk megtűrt elemei lettek. Ugyanakkor a pozitív értékek, ideológiák és mozgalmak kiszorítása a társadalmi élet fő tereiből eszköztelenné, erőtlenné teszi a népeket. Szinte teljesen eltűntek a tekintélyes és hiteles békemozgalmak, a béke ügyét képviselő nagyformátumú szuverén személyiségek.

Kevesen akarnak komolyan újabb helyi konfliktusokat és háborúkat, még kevesebben egy igazi harmadik világháborút. Kevesen, de többen, mint elegen ahhoz, hogy vágyuk bármelyik pillanatban valóra válhasson. És közben annak is óriási a kockázata, hogy két bűnös felelőtlenség akár véletlen összecsattanása kiprovokálja egy nagy végzetes tragédiát.

Ebbe nem szabad belenyugodni! Képzeljük el azt a világot, amelyen évről-évre 10%-kal, de akár csak 5%-kal csökkentik a hadi kiadásokat, és a felszabaduló eszközöket az oktatás, az egészségügy a tudomány fejlesztésére fordítják. Kötelességünk ebbe belegondolni, ezt elképzelni, ezért – békésen, egyre szélesebb összefogást keresve, nap, mint nap kitartóan – tenni.

2015. december 27..

 

  

 

A migráció jogáról

 

 

 

 

Újra a migráció jogáról

A Változó Világ Mozgalom (VVM) vallja: a migráció alapvető emberi jog, a migráció szabályozása pedig az emberiség alapvető joga és kötelessége.

Európa nem eshet pánikba, bűn hiszterizálni a közéletet. Európa sokáig közömbös volt azokkal a milliós menekült hullámokkal kapcsolatban, amelyek egy-egy háború vagy természeti csapás körül csaptak fel – távol tőle. Most ezzel a jelenséggel becsületesen kell szembe nézni, és bölcsen megkeresni a megoldást. Ez a helyzet pedig nem világvégi válság, hanem szükséghelyzet, amelynek végső okozója éppen az a civilizációs „centrum”, amelyhez mi is tartozunk. A gazdasági fosztogatás, az ideológiai és a katonai keresztes hadjáratok eredménye az, hogy most milliók rávehetők erre az életveszélyes kalandra.

Amerika és Nyugat-Európa az elmúlt évtizedekben milliószámra szívta el a világ agyait, a népek tehetséges krémjét. Minden vágya és törekvése változatlanul az, hogy akkor, annyit és azokat fogadja be, akiktől maximális hasznot remél, mit sem törődve holmi alapvető jogokkal.

Ezzel szemben a felelős emberiségnek azt kell követelnie, hogy 1. korrekt módon érvényesüljön a mindenki számára elérhető migrációs jog (igenis kellenek nemzeti kvóták, és zöldkártya-lottó típusú megoldások); 2. masszív kibuc-típusú programokkal szerte a világon kellene ösztönözni újabb és újabb édenkertek kialakítását; 3. békét kell teremteni, minél gyorsabban, minél teljesebben, méltányos újjáépítési programokat kellene indítani.

2015. december 21..

* * *

Hit és erkölcsi kódex

A Változó Világ Mozgalom (VVM) vallja: a tudás, az anyagi érdek, az ideológiák és kultúrák mellett az egyik legnagyobb társadalmi erő a vallás, így fontos lenne, hogy a közvélemény az emberiség érdekében rávegye a vallások vezetőit egy közös erkölcsi kódex elfogadására.

Egy ilyen kódexnek nem az általános erkölcsi elveket kellene sorolnia, hanem a kölcsönös tiszteletnek, a népek és vallások békés együttélésének alaptörvényeit. Ezzel valóban egy új, békés fejezetet nyithatnánk az ember történetében. Aki ismeri a vallások világát – és ki ne ismerné – tisztán látja egy ilyen feladat nehézségeit, de éppen a végső cél érdekében fontos hinni a kezdeményezés sikerében, és főképpen dolgozni érte.

A VVM által képviselt Emberhit nem kíván kész tervezettel esetleg éppen megnehezíteni az amúgy is nehéz feladatot. E helyett megpróbálja saját etikai kódexét kidolgozni. Fel sem merülhet az, hogy mintegy ihletre fogalmazzunk egy végleges szöveget. Nem szentírást adunk közre, hanem egy első vázlatot

A közösség, az élet hozzá fog segíteni majd lépésről lépésre kidolgozni azt az útmutatót, amelyre szükség van. Bízunk benne, hogy ez megkönnyíti majd az igazán nagy és nehéz vállalkozást: a vallások közös erkölcsi kódexének megalkotását. De a fontos most eljuttatni ezt a kezdeményezést az egyházak életében fontos szerepet játszó, felelősen gondolkozó szakemberek és vezetők minél szélesebb köréhez, elérni a kezdeményezés befogadását.

2015. december 19.

* * *

A kutatómunka kultuszáért

A Változó Világ Mozgalom (VVM) fontosnak tartja, hogy a kutató munkának nagyobb becsülete és nagyobb szerepe legyen.

A kutató munka ne legyen csak a hivatásos kutatók feladata, még kevésbé azok privilégiuma, hanem az élethosszig tartó tanulás egy sajátos erőteljes formája, olyasmi, mint a jóga a helyes életmód rendszerén belül, azaz mindenki számára ajánlott és elérhető.
A kutató munka mellett hasonló, esetenként átfedéseket mutató tanulási forma a szakdolgozat-készítés is, ill. a tudományos kísérletezés. A kutató munka, szakdolgozat-készítés, illetve kísérletezés nem feltétlenül egyszerű tanulás, hanem könnyen átcsaphat igazi tudományos munkába, avagy éppen valamilyen (technológiai, üzleti, társadalmi stb.) innovációba. Erre azt kell mondani: annál jobb, annál inkább méltóak ezek a formák a sokoldalú társadalmi támogatásra.

A kutató munkát az élet minden szférájában fontos lenne támogatni, az általános iskolától az idős otthonokig, de különösen indokolt lenne néhány stratégiai területet kiemelni, mint az ipart vagy a civil szférát, illetve olyan zárt körleteket, ahol a társadalom számára legfontosabb döntések születnek, legtöbbször a különféle érdekek kiváló, a modern tudás szerény ismeretében: a politika és államigazgatás intézményeit.

Igen, legyen minden képviselőnek (erkölcsi?) kötelessége, hogy minden évet egy újabb téma elmélyült tanulmányozásának, a szükséges kutatásnak és az egészet összefoglaló szakdolgozat megírásának szentelje.

2015. december 15. MTI-OS

* * *

A népakaratról

A Változó Világ Mozgalom (VVM) fontosnak tartja a népakarat kinyilvánítását, annak minden ésszerű formáját.

Ebben a sorban törvényileg csak a népszavazás van szabályozva, sajnos aggályos módon. Ezzel többen vissza is élnek. Egy másik, törvényileg nem szabályozott, de az elmúlt években jelentős összegű adópénzzel gyakorolt forma a „nemzeti konzultáció”.

Fontos lenne, hogy a közvélemény éber figyelme által kísérve a politikai erők találjanak megoldást a népakarat becsületes kinyilvánításának biztosítására.

A népszavazási formát fontos lenne megőrizni, mint a népakarat kinyilvánításának legfőbb formáját. Ugyanakkor oly módon lenne érdemes korlátozni ennek alkalmazását, hogy erre évente egy alkalommal, lehetőleg egy hagyományossá tett napon kerüljön sor. A népszavazásra bocsátandó – legfeljebb három – kérdés kiválasztására három korrekt alternatív út lehetne (a legtöbb támogató aláírást összegyűjtő kérdés, az országgyűlés, illetve az alkotmánybíróság által legfontosabbnak ítélt kérdés).

E mellet még két (vagy több) új törvényes népakarat-nyilvánítási formát kellene honosítani: a bárki által kezdeményezhető hagyományos petíció, illetve egy az országgyűlés által kezelt állandó online petíciós rendszer. Valóban, miért ne érjen fel egy tényleges népszavazás jogi súlyával egy olyan politikai vagy civil kezdeményezés, amely összegyújt pl. 500 ezer aláírást? (Ebben az esetben viszont biztosítani kellene a „nem értek egyet” aláírásgyűjtését is).

2015. december 8. MTI-OS

 

* * *

Az európai egységről

A Változó Világ Mozgalom (VVM) különösen veszélyesnek tartja az európai szolidaritást és együttműködést romboló, nemzetinek festett politikák térnyerését.

A demagógia nem más, mint a hatalomhoz gátlástalanul ragaszkodó erők egyik hatékony, ideológia-független fegyvere. Használja jobb- és balközép, szélsőjobb és szélsőbal, „centrum” is. A nemzeti érdekekre való hivatkozással támadja, destabilizálja az európai rendet a hiperatlantista brit, a jobboldali magyar, a baloldali görög, a hiperliberális dán, és még tucatnyi kormány.

Sajnálatos módon sem a média, sem a szellem területe felől nem fúj tiszta szél, amely eloszlathatná a mérgező ködöt. Pedig a helyzet meglehetősen egyszerű. Soha nem lesz erős Magyarország egy szétbombázott európai egység romjai alatt. És ez érvényes minden egyes európai országra. Igazi, példaértékű, lelkesítő európai egység nélkül nem lesz erő, nem lesz rend, nem lesz európai kultúra és demokrácia a világ ezen paradicsomi végén.

Minél gyorsabban véghez kell vinni az európai egység kiteljesedését Norvégia, Svájc, Izland és a Nyugat-Balkán bevonásával, közös haderő, határvédelem, titkosszolgálat kiépítésével, és főképpen mély, Európa 2500 éves történelméhez méltó politikai, szociális és kulturális reformokkal.

Ma még nem látszanak azok az elkötelezett szellemi és anyagi erők, amelyek képesek ebbe az irányba terelni Európa fejlődését. De addig is fontos hirdetni ezeket a célokat, ezt a programot.

2015. december 2. MTI-OS

 

* * *

A civil szféra helyzetéről

A Változó Világ Mozgalom (VVM) szerint Magyarország civil szférája nehéz, sok vonatkozásban szánalmas állapotban van. Ez következménye az ország hasonló helyzetének, részben annak tükörképe.

A civil szféra számára hiányzik a békés, alkotó és demokratikus környezet. A társadalom mélyen megosztott és túlpolitizált. Az uralkodó táborok kirekesztők és agresszívek, igyekeznek ellenőrzésük alá vonni minden forrást, azokkal pedig önkényesen és átláthatatlanul rendelkeznek, szinte kizárólag saját érdekükben, mindenféle technikával szédítve a közvéleményt.

A helyzeten rontottak az elmúlt évek követhetetlen jogszabályváltozásai is. Egy sor közhasznú szervezet méltánytalanul elveszítette közhasznú állását vagy kényszerült zavaros meghatározásokkal alkalmazkodni a hiteltelenség erősödő uralmához.

Itt lenne az ideje, hogy a civil szféra rálépjen az igazi önszerződés útjára. Ki kellene harcolni az ésszerű törvényi szabályozást, beleértve egy közhasznúsági „amnesztiát”, de legfőbbképpen azt, hogy a civil szféra finanszírozását közösségi formák oldják meg, korlátozva mind az adópénzek önkényes szétosztását a kormány által, mind a társadalom magánosított gazdagságának másképpen önkényes osztogatását.

Különösen fontos és üdvös lenne, ha minél több civil szervezet elhatárolódna a harcos táboroktól és pénzforrásaiktól, bölcsen összefogna, és egységben azon fáradozna, hogy a civil szféra egy új, önálló hatalmi ágként járuljon hozzá a társadalom fejlődéséhez.

2015. november 11. MTI-OS

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2014
   

 

 

 

 

 

 

 

A politikai innovációról – 2014. június 11. MTI-OS

Az internetadóról – 2014. október 22. MTI-OS

Az agyelszívásról – 2014. december 16. MTI-OS

A pályakezdők foglalkoztatásáról – 2014. december 17. MTI-OS

Az adósokról – 2014. december 19. MTI-OS

Újra az államadósságról – 2014. december 20. MTI-OS

A bankvilág reformjáról – 2014. december 22. MTI-OS

A korrupcióról – 2014. december 24. MTI-OS

A békéről – 2014. december 28. MTI-OS

Az informatika és az internet – 2014. december 29.  MTI-OS

2014-ről – 2014. december 30. MTI-OS

A civilizációról – 2014, december 31. MTI-OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2013
   

 

 

 

 

 

 

 

A világkormányról – 2013. november 25. MTI-OS

Mindenkit várunk! – 2013. december 2. MTI-OS

A népszuverenitás – 2013. december 6. MTI-OS

A meditáció – 2013. december 9. MTI-OS

A hatalom megosztásáról – 2013. december 17. MTI-OS

A törvényhozó és a végrehajtó hatalom megosztása – 2013. december 20.  MTI-OS

Állam és politika – 2013. december 20. MTI-OS

Állam és egyház – 2013. december 21. MTI-OS

Állam és nemzet – 2013. december 22. MTI-OS

Állam és polgári szférák – 2013. december 28. MTI-OS

Kormányzat és fejlesztés – 2013. december 29. MTI-OS

Igazságszolgáltatás és kapcsolt részek – 2013. december 29. MTI-OS

2013-ról – 2013. december 30.  MTI-OS

A választásokról – 2013. december 30. MTI-OS

2014-ről – 2013. december 31. MTI-OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2012
   

 

 

 

 

 

 

 

Hatalom,  erkölcs, értelem 2012. december 31.

A változó világ emberei, tudjátok: a tudás a létezés hatalma, a közösség a létezés erkölcse, az öröm a létezés értelme! Az öröm a létezés csodája. Örömtelivé és széppé teszi életünket, egyben tanít és megerősít. De az öncélú örömszerzés vész. A kisebb tévelygés olyan, mintha édes gyümölcs helyett cukrot kanalaznánk. A nagyobb bűnök pusztulásba taszíthatnak. Ha drogról van szó: magunkat taszítjuk pusztulásba. Ha hatalomról és kapzsi gazdagságról: az egész világot taszítjuk nyomorba, veszélybe. Az igazi öröm az élet íze, jelzi emberi mivoltunkat, ezért – különösen nagyobb távra – visszatekintve kiolvashatjuk a történelem üzenetét: jó úton haladunk-e.

A Változó Világ Mozgalom ebben az évben több fontos üzenetet továbbított ezen a csatornán, így szólt az ismeretek tiszteletéről és az ő terjesztésük fontosságáról, az olvasás nagyszerűségéről, a tudományról, mint a jövő vezető erejéről, a leszakadók, különösen a cigányság esélyeiről, a humános büntetőjogról, az ünneplés új kultúrájáról, Norvégia inkorrekt különállásáról és az EU bővítéséről, az állam és politika szétválasztásáról, a kiszolgáltatottság tűrhetetlenségéről, a valódi hatalommegosztásról, az adósságról, a nemes célokról és a nemtelen céltalanságokról, a politika becsületéről, az innovációról, az igazságosságról, és most az örömről.

Ezek és még több fontos üzenet immár nem csak egy-egynéhány elme magánügye, hanem mindenki számára elérhető gondolattár része.

És közeleg a cselekvés ideje.

 

Sokféle erő tartja egybe a társadalmat, de az igazságosság az egyik legfőbb

Sokféle erő tartja egybe a társadalmat, de az igazságosság az egyik legfőbb. Az igazságosság biztosít szilárd alapokat, erős integrációt, erkölcsi karaktert. Az irigység a legendás hét főbűn egyike, de ne gondoljuk azt, hogy a másik, a kapzsiság ártatlan emberi gyarlóság, amelyet meg lehet hagyni a szatíraszerzőknek és a karikaturistáknak. A társadalomnak, így szükségszerűen a politikának, a jognak, a közigazgatásnak céltudatosan és módszeresen kellene dolgozniuk az igazságosság érvényesítéséért. Nagyobb közteherviselést kellene elvárni a gazdagoktól, és nagyobb emberséget kellene tanúsítani a hátrányosabb helyzetűekkel szemben.

Az okkult jövedelemhatárokkal és kulcsokkal kreált személyi jövedelemadóval szemben olyan adórendszert kellene kialakítani, amely az ésszerűségben és az igazságosságban talál legitimációt. A Változó Világ Mozgalom ajánlott ilyen modellt.

Az igazságosság része a büntető gyakorlat is. Egy mai egyenbírság a szerényen élő családot végzetes nyomorba döntheti, egy tehetős embernek felejthető bosszúság. A mai világban semmilyen nehézséget nem jelent az alapbírságot az érintett személy egy napi jövedelmében meghatározni.

Ez két példa arra, hogy milyen egyszerűen lehetne korszakváltó eredményeket elérni egy igazságosabb világ felépítésében, de való igaz, hogy tengernyi sürgős teendőnk van az élet minden területén, a teljes foglalkoztatottság biztosításától kezdve, a szociális biztonság kiépítésén át, a korrupció felszámolásáig.

Budapest, 2012. december 29.

 

Semmi új a nap alatt, csak a változó világ!

Semmi új a nap alatt, csak a változó világ! És ez a változó világ most rendkívüli kihívások elé állít minket. Válaszainkkal korszakot váltunk. Nem az a fontos, hogy egy problémára régi vagy új megoldást alkalmazunk. A természet parancsolóan kényszerít minden élőt a lehető legtakarékosabb, legésszerűbb működésre. Bűn erőforrásokat pazarolni innovációra, ha jó a bevált. De még nagyobb bűn nem befektetni az innovációba! A kettő között nincs ellentmondás, és ebben a tudomány, az értelem képes megbízható útmutatást adni. Különösen két dologra kellene figyelni folyamatosan: hasznosítani az emberi elme káprázatos eredményeit, és megzabolázni az önző érdekeket.

A távoli csillagok szépek és fontosak, de a fény és energia még fontosabb forrásai lüktetnek itt a Földön: a termékeny emberi koponyák. Új kultúra ás új politika kell ezek hasznosításához tudományban, művészetben, közéletben, technikában, iparban. Több becsületes eszmei és anyagi támogatást kellene biztosítani erre. Megbocsáthatatlan az állami innovációs támogatások apasztása, amely éppen az elmúlt években végzetes méreteket öltött. Igazi forradalomra van szükség az igazi elme, a koponyák megbecsülésében és támogatásában.

Nem kevésbé fontos egy további forradalom a gazdaság fejlesztési stratégiáinak közérdekű – jövőbarát – irányításában. Tanulságos példa az elektronikus tömegtermékek manipulatívan adagolt fejlesztése, amely a profit érdekében évenkénti vásárlásra készteti emberek millióit.

Budapest, 2012. december 28.

 

A modern politika két alapelve a laza népszuverenitás és a kormány szabadkeze

A modern politika két alapelve a laza népszuverenitás és a kormány szabadkeze. A választások előtt a pártok szebbnél szebb jelszavakkal versengenek, a hatalom megragadása után viszont, mint szemfényvesztő a cilinderből, így varázsolják elő kisebb-nagyobb meglepetéseiket. Ez jogszerű, de nem becsületes kormányzás. Ez a gyakorlat kiüresíti a népszuverenitást, és a hatalommal való visszaéléshez, bizonyos körülmények között egy veszedelmes államkapitalizmushoz vezet. A társadalom számára több eszköz kínálkozik, amellyel harcolhat ez ellen. Ezek egy részét az előző közleményeik is ismertették, most a szakpolitikai társadalmi szerződésekre szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet.

A Változó Világ Mozgalom javaslatának lényege: speciális társadalmi szerződések sorával bástyázzuk körbe a társadalmat! Jelenleg négy olyan társadalmi ügy emelkedik ki a problémák tengeréből, amelyben merőben másképpen kellene eljárni, mint eddig.

Ezek:

1. A közös teherviselés rendszere,

2. A nyugdíjrendszer,

3. Az állami adósságválság megoldása,

4. A magyarországi társadalmi modell reformja.

Ezekben a témákban igazán reprezentatív nemzeti kerékasztal-tárgyalásokat kellene folytatni, és csak valóságos és bölcs konszenzus alapján kidolgozott reformokat indítani. Ennek a történelmi fordulatnak az adna stabil és méltó keretet, ha ezekre a kiemelt témákra egy újszerű jogi-politikai intézményt honosítanánk: a népszavazással szentesített társadalmi szerződés intézményét.

Budapest, 2012. december 27.

A teljes szöveg + dosszié


 

Nemes célok és nemtelen céltalanságok feszülnek a változó világ küzdelmeiben

Nemes célok és nemtelen céltalanságok feszülnek a változó világ küzdelmeiben. A Második Világválság kirobbanása óta egyre többen ráeszmélnek az államadóságok tragikus következményeire. A Változó Világ Mozgalom (VVM) már húsz éve hirdeti az államadósság tarthatatlanságát, a teljes felszámolását célzó hosszúmenetelés szükségességét. Ebben nem kíván úttörő szereppel dicsekedni, betöltötte azt a Clinton-adminisztráció, amely elszántan lebontotta a hagyományos amerikai államadósságot. Azóta az újra elképesztő méreteket öltött, ami ma felmérhetetlen veszély az egész világ számára.

Minden állam irdatlan napi bevétellel rendelkezik, így működésének finanszírozása idegen forrásokból ellenkezik a józan ésszel, gyermekeinkért, a következő nemzedékekért viselt felelősséggel. Az állam külső finanszírozása nem más, mint az állami adókivetési monopólium privatizálása. Amely állam ezt megteszi, az elárulta saját népét, kiszolgáltatva azt a finánctőkének. Ez ellen nem lehet harcolni 3%-os költségvetési deficit, 50%-os eladósodási alkotmányos plafon elfogadásával.

Csak az az állam szolgálhatja népének boldogulását, amely minden évben többlettel zárja a költségvetését, és kölcsönvevő helyett kölcsönadóként jelenik meg a gazdaságban. A VVVM egy ilyen költségvetési politika modelljét évekkel ezelőtt kidolgozta. De az igazán fontos, sorsformáló, hogy a fő célokban szülessen nemzeti konszenzus, és azt egy – nemtelen céltalanságoktól mentes – politika vigye sikerre.

Budapest, 2012. december 22.

A teljes szöveg + dosszié

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A hatalommegosztás elvét az európai politikai modell nem tagadja, csak kiüresíti [MTI-OS]

Az a mechanizmus, amely csakis akkor hozza működésbe az államot, ha egy kormányzó, vagyis a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat egyszerre bitorló többség – rendszerint pártok elvtelen alkuja révén – jön létre, nem hatalommegosztás...

A teljes szöveg + dosszié

A kiszolgáltatottság elleni örök harcban mostanában nem állunk jól [MTI-OS]

Az erőforrások és az eszközök elosztása soha nem kedvezett a jó oldalnak, de a nehezen megszerzett eredmények is könnyen elveszíthetők a számára...

A teljes szöveg + dosszié

Elérkezett az ideje, hogy a vallás mintájára szétválasszunk államot és politikát! [MTI-OS]

A politika erkölcsi közmegítélése lesújtó, ezzel együtt egy ilyen szétválasztás a mai gondolkodás számára első látásra abszurdnak tűnhet...

A teljes szöveg + dosszié

 

 

   

Szegénységi bizonyítványt állít ki az európai közvéleményről Norvégia esete

[MTI-OS]

Döbbenetes, hogy most az EU-nak odaítélt Nobel-díj sem terelte a norvég inkorrektség szőnyeg alá söprésére a figyelmet. Több mint bizarr: az EU-tól magát távoltartó Oslóba siet egy vállveregetésre az Unió teljes elitje...

A teljes szöveg + dosszié

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

 

 

 

Az ember ünnepére a hatalom szeret rátelepülni, most a pénz tör vezető szerepre [MTI-OS]

Teljes joggal szokták ostorozni ilyentájt az advent, a karácsonyi készülődés örült kommercializálását, amely nem csak irracionális költekezésre hajtja a társadalmat, hanem kiüresíti magukat az ünnepeket.

A teljes szöveg + dosszié

A büntetés szükségszerűség, de csak a humánus büntetéspolitika lehet jó! [MTI-OS]

Annak módja és mértéke a társadalom fejlettségének függvénye, ezért folytonosan változik, fejlődik. Ugyanakkor a büntetés hagyomány, mély és erős gyökerekkel. Ezért rendszerint jobban megfelel a barbárabb múltnak, mint a civilizáltabb jövőnek...

A teljes szöveg + dosszié

A tudomány szerepe mindig fontos volt, de a jövőben vezető erővé kell válnia! [MTI-OS]

...Ezt már Platón is követelte, nem sok sikerrel. Mások: világi hatalom, egyház, politika, tőke büszkélkednek felváltva ebben a státuszban.

A teljes szöveg + dosszié

 

 

 

 

 
   

Kipróbált jó közösségi formák adhatnak reális esélyt a cigányság számára [MTI-OS]

...Ilyenek lehetnek akár a hagyományos, akár egyes sajátos szövetkezeti formák (Hangya-szövetkezetek), illetve ezek megfelelően adaptál változatai (Tücsök-szövetkezetek). Ennél is izgalmasabb, bátran mondhatjuk forradalmi lehetőségeket kínálna a kibuc ésszerű honosítása.

A teljes szöveg + dosszié

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 31.

A magyarországi romák

 K     R     M 

 

 

Az olvasó ember

Az olvasó világ

Az olvasó világért pályázat

Az olvasó világért program

 

Olvasva jó [MTI-OS]

Az olvasás a szellemi fejlődés egyik legfőbb eszköze. Az olvasás éltető örömforrás, a legkülönfélébb élmények és ismeretek forrása is. Sokat kell tenni azért, hogy ez tiszta és mindenki számára hozzáférhető forrás maradjon.

A teljes szöveg + dosszié

   
   

Az ismeretek tiszteletéről és az ő terjesztésük fontosságáról [MTI-OS]

Természeti és társadalmi körülményeinkben külön-külön is annyi fenyegetés gyűlt össze az elmúlt évtizedekben, hogy joggal érezhetjük veszélyben a jövőt. Van-e esélyünk a túlélésre? Merre és miként kellene haladni? Mi a teendő?

A teljes szöveg + dosszié

 

   
         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024