VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Svájc és Norvégia befogadása

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Svájc és Norvégia befogadása

 

   
Európai Unió, Nobel-díj, Norvégia
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Szegénységi bizonyítványt állít az európai közvéleményről Norvégia esete. Döbbenetes, hogy most az EU-nak odaítélt Nobel-díj sem terelte a norvég inkorrektség szőnyeg alá söprésére a figyelmet. Több mint bizarr: az EU-tól magát távoltartó Oslóba siet egy vállveregetésre az Unió teljes elitje. Igaz, a Nobel-díj bizottság nem felelős a norvég politikáért, és fordítva. Mégis, ha ennyire dicsőséges történelmi missziót tölt be az Unió, Norvégia nem érzi magát indítatva a belépésre. Mi tartja vissza ettől a természetes lépéstől? Talán az, hogy szupergazdagsága egy aprócska szeletét be kellene dobnia a közösbe?

Rendben, Norvégia csendesen és tapintatosan őrzi szupergazdagságát (közben azért profitálva az EU által biztosított előnyökből). De mit tesznek az EU politikusai? Az EU közvéleménye?

Az kétségtelenül szép és nemes dolog, hogy a bővítési illetékesek nyakig el vannak merülve a Nyugat-Balkán, Moldávia, Grúzia stb. felkészítésének és beterelésének sziszifuszi munkáiban. De fontos lenne – különösen most, a világrend mély átalakulásának drámai és igen válságos időszakában – stratégiában gondolkozni. Az EU, az euró megerősítése élethalál-kérdés a földrészek élesedő versenyében.

És az EU nem alkalmi klub, hanem történelmi, gazdasági, politikai és kulturális egység. Senkit nem szabad kizárni, és senki nem zárhatja ki magát ebből az egységből. Norvégiát és Svájcot minél előbb látni kellene az Unióban, az euró zónában.

Európa szelleme várja!

Budapest, 2012. december 10.

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Svájc és az euró

   

 

 

 

 

 

 

 

A Változó Világ Mozgalom fontosnak tartja az euró stabilitását. Az Európai Unió közös valutája egy nagy és bonyolult rendszer, amelyre több tényező hat, elsősorban a tagországok gazdasági teljesítménye. Jelentős mértékben hat rá a tagországok önálló és közös pénzügyi politikája is. Ezek a meghatározó tényezők, különösen a reálgazdaságok helyzete nem alakítható önkényesen. Ebből adódik az is, hogy a szándék az euró megerősítésére nem rendelkezik jelentős mozgástérrel.

Ugyanakkor e szándék számára figyelemre méltó tartalék, figyelemre méltó esély van.

Ez pedig a svájci frank felváltása euróval.

Svájc jelenleg is tagja az úgynevezett Európai Gazdasági Térnek, azaz maximálisan profitál az összeurópai integrációból, anélkül, hogy politikailag elkötelezné magát.

Ez a helyzet nem okoz látványos problémákat és feszültségeket, hosszú évtizedekig fenntartható.

De ez a helyzet többszörösen visszás.

Az Európai Unió immár teljes joggal éli meg történelmi küldetésként a kontinens egyesítését. Jelenleg is intenzív munka folyik. A közösség időt, energiát és jelentős eszközöket fordít a kívülállók felkészítésére és befogadására. Ebben a lázas folyamatban a közfigyelem hipnotizáltan figyel Horvátországra, Törökországra, Szerbiára, diszkréten hallgat Albániáról, Bosznia-Hercegovináról és Makedóniáról, de szem elől el nem veszítve.

A két fontos – nem mellesleg leggazdagabb – európai ország integrációjáról viszont a döntéshozók súlyosan nem beszélnek. Vajon, az európai közvélemény miért nem foglalkozik Svájc és Norvégia meghívásával az Unióba?

Most nem ennek magyarázatát kell keresni, hanem felismerni Svájc és Norvégia csatlakozásának fontosságát, e két valutának az euróval történő felváltásának korszakos hatását.

Bármely ország belépése az Unióba megnövelné annak összterületét és összlakosságát. De erejét, pozícióját a világméretű versenyben nem feltétlenül. Nem lenne igazságos, erkölcsös, demokratikus, nem lenne európai, ha egy országot azért rekesztenénk az integráción kívül, mert befogadása rontaná az egy lakosra jutó GDP-t. De a bővítési politika jelenlegi egyoldalúsága elgondolkoztató, elvetendő. Svájcot és Norvégiát késedelem nélkül és nagy nyomatékkal kellene meghívni az Európai Unióba, és azon nyomban az euró övezetbe!

Hasonlóra éppen most formálódik a precedens Izland befogadásával.

Ez a meghívás nem lehet diktátum, de ködösíteni sem kellene: e két gazdag, erős valutájú ország integrációja az európai szellem és különféle kétes erők nehéz harca lesz.

2011. január

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024