VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

A nemzet

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

A nemzet új útja

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Nemzet és állam két olyan valóságos, eleven intézmény, amely az elmúlt évszázadokban hol egybeesik, hol elkülönül, de szinte mindig összefügg egymással. Az évszázadok folyamán viszont a különbözőség egyre jelentősebb, és ez visszafordíthatatlan.

Az állam a hatalomról és területről szól, illetve mindenről, ami ezeket növelheti.
A nemzet nyelvről és hagyományról szól, arról, hogy megértem és ismerem a másik embert, elfogadom, összeházasodunk, gyereket nevelünk, munkálkodunk, iparkodunk, kereskedünk, ünnepelünk, mulatunk, megtartjuk hallottainkat emlékezetünkben.

A történelem folyamán előbb-utóbb a legtöbb nép létrehozta a maga államát, majd az erősebb állam meghódította a gyengébbet, a meghódított emberek egy részét meggyilkolta, más részét rabszolgának eladta, harmadik részét rabszolgaként megtartotta magának, negyedik részét félig-meddig befogadta, asszimilálta. A hódítások és a vereségek sorozata bonyolult szövetté tették a társadalmakat. Ebben az államok jellemző törekvése: egységes homogén nemzet kialakítása és azonosulás vele. Ebben több motiváció játszott szerepet: a nemzeti egység erőt jelent, az azonosulás pedig az állam hatalmi szerepének a legitimációját jelentette. Különösen kedvező tényező az állam számára a nemzet valamilyen jelenléte közeli vagy távoli idegen területen, ami szent üggyé tette az adott terület meghódítását.

Amikor a nemzetközi viszonyok már nem kedveztek a megzabolázatlan hódításnak, állam és nemzet egymáshoz való igazítása megnehezült. Ma már minden nemzet minden államban képviselve van, és ami még fontosabb, egy-egy nemzetből jelentős „tömbök” élnek különböző államokban. Ez súlyos dilemmát vet fel: miféle jogai és kötelezettségei lehetnek egy államnak saját nemzetének idegen államokban élő tagjaival kapcsolatban, másrészt nemzetállami fellépése nem teszi-e másodrendűvé állampolgárainak egy részét, azokat, amelyek más nemzethez tartozónak vallják magukat?

Erre a dilemmára ma a világon nincs megnyugtató válasz, ugyanis egyetlen, még a legtoleránsabb állam sem hajlandó „kiengedni” a kezéből „saját” nemzetének „speciális” képviseletét.

A megoldás pedig csak az lehet, ha egyszer s mindenkorra szétválik állam és nemzet. Sürgető a hatalomnak nemzeti és a területi elv szerinti megosztása. Elő kellene segíteni, hogy minden nemzet kapjon önállóságot, önkormányzatot – minden állammal szemben. Ez fundamentális, korszakos követelmény, mert mára a föld területének minden talpalatnyi része le van foglalva a sokszor igen esetlegesen kialakult államoktól, a határok legcsekélyebb megváltoztatása irdatlan véráldozatokat követel, ugyanakkor százszámra vannak az elnyomott, hazátlan vagy el nem ismert nemzetek (két példa: a kurdok és a cigányok); másrészt a megállíthatatlan globalizáció korszakában elkezdődik a nemzetek világméretű vándorlása-keveredése, amely rövid időn belül fordulatot hozhat az államok nemzeti összetételében.

A legfontosabb kérdés az, hogy milyen hatásköröket, intézményeket stb., egy szóval hatalmat tudna az állam átruházni a nemzetre. Ehhez praktikusan úgy juthatnánk el, ha kimondanánk, hogy a jelenlegi államok területi elv szerint létrejött és tovább működő formációk és új, tiszta lapon látnánk hozzá a nemzeti szervezetek alapításához. A nemzeti szervezeteknek az államoktól függetlenül, szabadon és szuverén módon kellene működniük, felelős vezetőik az államok és a világszervezet vezetőivel megegyező státuszban szabadon mozoghatnának és tevékenykedhetnének bárhol a világon. A nemzeti hovatartozást az ember szabadon határozhatná meg. Egy ember több nemzeti hovatartozást is jelölhetne, aminek részleteit egy világkonvencióban kellene szabályozni.

Minden államban biztosítani kellene az ott jelenlévő nemzetek képviseletét a törvényhozásban, célszerűen a nemzetek kamarája formájában.

2000. június
 

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 17.

Az elő Árpádok

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 16.

A magyarországi szlovákok

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 23.

A magyarországi németek

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 29.

A magyarországi románok

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 31.

A magyarországi romák

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 56.

A magyarországi szlovének

 K     R     M 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024