VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Új választási rendszer

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Érdekel a Változó Világ?

A Változó Világ számít érdeklődésedre!

Számít támogatásodra!

Számít rád!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Új választási rendszer

 

 

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

 

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Egy ország törvényhozó testületének megválasztását szabályozó rend-szer a demokrácia fontos eleme. Ebben sincsenek „természetes” vagy örök és eszményi megoldások. Ellenkezőleg, látszólag „természetes”, „igazságos” megoldások visszájára fordulnak, kedveznek a népakarat manipulálásának és eltorzításának, a politikai harcok elfajulásának, különféle antidemokratikus tendenciáknak.

Az elmúlt évtizedekben a régebbi választási módokat sok helyen felváltották bonyolultabb, mondhatjuk „második generációs” rendszerek, amelyben egységes pártlistákra való szavazás révén kiemelt szerephez jutottak a politikai pártok. Ez ugyan lehetővé tette a társadalom érdekeinek, törekvéseinek tagoltabb, bizonyos esetekben és értelemben következetesebb és professzionálisabb közvetítését, de a pártok öntörvényű fejlődése, összefonódása különféle, esetenként kevéssé átlátható érdekcsoportokkal sürgetővé teszi többek között a harmadik generációs választási rendszerek kialakítását.

Erre az igényre válaszolva javasoljuk a választási rendszer egy új koncepcióját. E szerint a parlamenti választások területileg kialakított választási kerületekben történnének, egy fordulóban. A választási kerületben a választók egy jelöltre szavazhatnának. Minden kerület viszont két képviselőt küldhetne a parlamentbe. A kerületek által küldött képviselőkön kívül mások nem juthatnának a parlamentbe. A parlamentnek tehát kétszer annyi tagja lenne, mint ahány választó kerülete. Magyarország esetében a bőven elegendő lenne 120 parlamenti képviselő. Ezek megválasztásához ekkor 60 választó kerületre volna szükség.

Meggyőző eredmény esetében egy választó kerület azt a két jelöltet küldené be a parlamentbe, aki a legtöbb szavazatot kapta meg. Ugyanakkor a választási törvény, vagy a törvény meghatalmazása alapján az Országos Választási Bizottság (OVB) meghatározhatja az egy képviselőre leadott szavazatok arányának olyan „kritikus küszöb”-ét, amely lehetővé tenné az eredmény indokolt korrekcióját. Ennek legfontosabb célja az lenne, hogy a parlamentbe bejutott képviselők pártok szerinti összetétele minél jobban tükrözze a választók pártpreferenciáit. A korrekció másik, ugyancsak fontos célja, hogy a politikai paletta minél jobban képviselve legyen a parlamentben. A korrekciót úgy kellene végrehajtani, hogy a kritikus küszöböt el nem érő második helyre kényszerülő képviselő-jelölt helyett az OVB – világos, egyértelmű szabályok szerint – más jelöltet delegál a parlamentbe (kompenzáció alapján delegált képviselő). Ez azt jelenti, hogy egy választó kerületnek vagy két közvetlenül megválasztott képviselője, vagy egy közvetlenül megválasztott és egy kompenzáció alapján delegált képviselője lenne a parlamentben. A kétféle képviselő státusza és kötődése a kerülethez teljesen azonos lenne.

A korrekció érdekében minden induló megjelölhet egy „választási koalíció”-t (ez a választásokon résztvevő pártok és egyéb szervezetek, illetve ilyenek alkalmi szövetségeinek egységes elnevezése, de az egyszerűség kedvéért mindezeket itt pártoknak nevezzük majd). Aki nem jelöl pártot, független jelöltnek tekinthető.

A korrekció első körében meg kellene oldani a kisebb pártok pozitív diszkriminálásával egy széles politikai paletta megjelenését a parlamentben. Ennek érdekében meg kell határozni azokat a pártokat (pozitív diszkriminációkra jogosult pártok), amelyek esetében a rájuk országosan adott szavazatok száma eléri a bejutáshoz átlagosan szükséges számot. Ehhez a korrekciós küszöböt úgy kell meghatározni, hogy a korrekciós kerületek száma nagyobb legyen a pozitív diszkriminációkra jogosult koalíciók számánál. Ezek a pártok egy-egy helyet kapnak, éspedig első-sorban azokban a körzetekben, ahol a pártot megjelölő jelölt a legtöbb szavazatot kapta. Maga a párt pedig jogosult lenne, hogy a korrekcióval bejutó jelölt helyére – az érintettek egyetértésével – olyan másik jelöltet állítson be, aki más választókerületben még több szavazatot kapott.

A korrekció második körében azt kellene megoldani, hogy a nagy támogatottságú (például az országosan 10%-ot elérő) pártok parlamenti képviseletének aránya a lehető legjobban közelítse meg választási eredményüket. Ez viszonylag egyszerű módszerrel megoldható feladat.

Az, hogy milyen mértékben érvényesülnek a javasolt modell előnyei, erősen függ az országban fennálló demokratikus modelltől. Több előny viszont mindenképpen jelentkezik. Előnyös a pusztán pártkegyből való bejutás megnehezítése, mivel megszűnne az egyéni megmérettetés alól kivont (országos és regionális) pártlista. Előnyös az elvtelen koalíciókötés lehetőségének kizárása, mivel a választás egy fordulós. Előnyös újdonság az, hogy a választók befolyásolhatják egy párt parlamenti képviseletének az összetételét. Mivel egy kerület két képviselőt küldhet be a parlamentbe, minden, de különösen a nagy támogatottságú pártok két jelöltet is felállíthatnának a kerületben, és éppen az, ami lehetőséget teremt a választók számára, hogy a párt két jelöltje közül esetleg a párt szándékával szemben a nekik jobban megfelelő jelöltet juttassák be. Ez országos szinten jelentősen átformálhatja egy-egy nagyobb párt profilját.

Hiba túlbecsülni a választási rendszer jelentőségét, de még nagyobb hiba alábecsülni egy jobb rendszer hosszabb távú komplex hatásait.

Budapest, 1995. február
 

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A választójog

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

Új fejezet a könyvkiadásban! Felejtsük el azt a szót: „elfogyott”!

A  VÁLTOZÓ VILÁG

kötetei mindig kaphatók, vagy rövid határidővel rendelhetők,

könyv alakban vagy elektronikusan,

akár személyre szabva is.

Könyvrendelés

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

 

 

A Változó Világ Mozgalomról

Részletes ismertető: olvasható online, letölthető (pdf).

A Változó Világ Mozgalom blog

Olvasd! Kérdezz! Csatlakozz!

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Ki mit tud? Azt nem tudom.

De azt igen, hogy

ÉN MIT TUDOK!

Idegrendszeri sérült, mozgásfejlődésben elmaradt koraszülöttek, csecsemők DÉVÉNY módszer (DSGM) szerinti gyógyítása. Felnőtteknél komplex mozgás rehabilitáció, www.dsgm.eu

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2019