VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Új választási rendszer

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Új választási rendszer

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Egy ország törvényhozó testületének megválasztását szabályozó rend-szer a demokrácia fontos eleme. Ebben sincsenek „természetes” vagy örök és eszményi megoldások. Ellenkezőleg, látszólag „természetes”, „igazságos” megoldások visszájára fordulnak, kedveznek a népakarat manipulálásának és eltorzításának, a politikai harcok elfajulásának, különféle antidemokratikus tendenciáknak.

Az elmúlt évtizedekben a régebbi választási módokat sok helyen felváltották bonyolultabb, mondhatjuk „második generációs” rendszerek, amelyben egységes pártlistákra való szavazás révén kiemelt szerephez jutottak a politikai pártok. Ez ugyan lehetővé tette a társadalom érdekeinek, törekvéseinek tagoltabb, bizonyos esetekben és értelemben következetesebb és professzionálisabb közvetítését, de a pártok öntörvényű fejlődése, összefonódása különféle, esetenként kevéssé átlátható érdekcsoportokkal sürgetővé teszi többek között a harmadik generációs választási rendszerek kialakítását.

Erre az igényre válaszolva javasoljuk a választási rendszer egy új koncepcióját. E szerint a parlamenti választások területileg kialakított választási kerületekben történnének, egy fordulóban. A választási kerületben a választók egy jelöltre szavazhatnának. Minden kerület viszont két képviselőt küldhetne a parlamentbe. A kerületek által küldött képviselőkön kívül mások nem juthatnának a parlamentbe. A parlamentnek tehát kétszer annyi tagja lenne, mint ahány választó kerülete. Magyarország esetében a bőven elegendő lenne 120 parlamenti képviselő. Ezek megválasztásához ekkor 60 választó kerületre volna szükség.

Meggyőző eredmény esetében egy választó kerület azt a két jelöltet küldené be a parlamentbe, aki a legtöbb szavazatot kapta meg. Ugyanakkor a választási törvény, vagy a törvény meghatalmazása alapján az Országos Választási Bizottság (OVB) meghatározhatja az egy képviselőre leadott szavazatok arányának olyan „kritikus küszöb”-ét, amely lehetővé tenné az eredmény indokolt korrekcióját. Ennek legfontosabb célja az lenne, hogy a parlamentbe bejutott képviselők pártok szerinti összetétele minél jobban tükrözze a választók pártpreferenciáit. A korrekció másik, ugyancsak fontos célja, hogy a politikai paletta minél jobban képviselve legyen a parlamentben. A korrekciót úgy kellene végrehajtani, hogy a kritikus küszöböt el nem érő második helyre kényszerülő képviselő-jelölt helyett az OVB – világos, egyértelmű szabályok szerint – más jelöltet delegál a parlamentbe (kompenzáció alapján delegált képviselő). Ez azt jelenti, hogy egy választó kerületnek vagy két közvetlenül megválasztott képviselője, vagy egy közvetlenül megválasztott és egy kompenzáció alapján delegált képviselője lenne a parlamentben. A kétféle képviselő státusza és kötődése a kerülethez teljesen azonos lenne.

A korrekció érdekében minden induló megjelölhet egy „választási koalíció”-t (ez a választásokon résztvevő pártok és egyéb szervezetek, illetve ilyenek alkalmi szövetségeinek egységes elnevezése, de az egyszerűség kedvéért mindezeket itt pártoknak nevezzük majd). Aki nem jelöl pártot, független jelöltnek tekinthető.

A korrekció első körében meg kellene oldani a kisebb pártok pozitív diszkriminálásával egy széles politikai paletta megjelenését a parlamentben. Ennek érdekében meg kell határozni azokat a pártokat (pozitív diszkriminációkra jogosult pártok), amelyek esetében a rájuk országosan adott szavazatok száma eléri a bejutáshoz átlagosan szükséges számot. Ehhez a korrekciós küszöböt úgy kell meghatározni, hogy a korrekciós kerületek száma nagyobb legyen a pozitív diszkriminációkra jogosult koalíciók számánál. Ezek a pártok egy-egy helyet kapnak, éspedig első-sorban azokban a körzetekben, ahol a pártot megjelölő jelölt a legtöbb szavazatot kapta. Maga a párt pedig jogosult lenne, hogy a korrekcióval bejutó jelölt helyére – az érintettek egyetértésével – olyan másik jelöltet állítson be, aki más választókerületben még több szavazatot kapott.

A korrekció második körében azt kellene megoldani, hogy a nagy támogatottságú (például az országosan 10%-ot elérő) pártok parlamenti képviseletének aránya a lehető legjobban közelítse meg választási eredményüket. Ez viszonylag egyszerű módszerrel megoldható feladat.

Az, hogy milyen mértékben érvényesülnek a javasolt modell előnyei, erősen függ az országban fennálló demokratikus modelltől. Több előny viszont mindenképpen jelentkezik. Előnyös a pusztán pártkegyből való bejutás megnehezítése, mivel megszűnne az egyéni megmérettetés alól kivont (országos és regionális) pártlista. Előnyös az elvtelen koalíciókötés lehetőségének kizárása, mivel a választás egy fordulós. Előnyös újdonság az, hogy a választók befolyásolhatják egy párt parlamenti képviseletének az összetételét. Mivel egy kerület két képviselőt küldhet be a parlamentbe, minden, de különösen a nagy támogatottságú pártok két jelöltet is felállíthatnának a kerületben, és éppen az, ami lehetőséget teremt a választók számára, hogy a párt két jelöltje közül esetleg a párt szándékával szemben a nekik jobban megfelelő jelöltet juttassák be. Ez országos szinten jelentősen átformálhatja egy-egy nagyobb párt profilját.

Hiba túlbecsülni a választási rendszer jelentőségét, de még nagyobb hiba alábecsülni egy jobb rendszer hosszabb távú komplex hatásait.

Budapest, 1995. február
 

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A választójog

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024