VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A 20. század

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.

Agathón görög filozófus (i. e. 447?-401)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

 

TREND-VÁLTÓ DOSSZIÉ

 

 

 

   

 

A 20. század

 

  

   

A 20. évszázad száz éve

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

 

 Beszélgetések

 

A föld lakossága

1900-ben: 1,650,000,000

1950-ben: 2,555,078,000

2000-ben: 6,059,160,000

 

 

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

1901

Január 22. 81 éves korában meghal a 63 évig uralkodó Viktória királynő.

Augusztus 4. – Megszületik Louis Armstrong, jazz-zenész (Megh. 1971)

Nagyhatalmi sorrend (A Változó Világ elemzése)

Nagy-Britannia

Franciaország

Németország

Ausztria

Hollandia

Japán

Oroszország

Spanyolország

Egyesült Államok

Törökország

1902

Május 31. Nagy-Britannia győzelmével véget ér a búr háború.

November 2. – Megszületik Illyés Gyula, író, költő, műfordító (Megh. 1983)

1903

Augusztus 23. Bázelben a VI. Cionista Kongresszus elveti egy kelet-afrikai autonóm zsidó terület tervét, és határozatot hoz a szervező munka megkezdéséről Palesztinában.

1904

Január 17. Moszkvában bemutatják Anton Csehov Cseresnyéskert c. művét, akik ugyanebben az évben július 15-én 44 évesen meghal.

1905

Január 22. A "véres vasárnap" elindítja az 1905 évi oroszországi forradalmat.

–   

1906

Április 18. Földrengés rombolja le San Franciscót.

1907

Április 8. Pablo Picasso "Les Demoiselles d'Avignon" c. programértékű művének bemutatásával megszületik a kubizmus, amivel forradalmi változások indulnak a festészetben.

1908

Október 6. Ferenc-József osztrák császár és magyar király bejelenti, hogy annektálja birodalmába Bosznia-Hercegovinát.

1909

Május 20. A német Paul Ehrlich orvosprofesszor és a japán Sahahiro Hata bakteriológus kifejleszti a Salvarsan 606 nevű első kemoterápiás készítményt, amellyel leküzdhető többek között az addig gyakori szifilisz.

1910

Március 17. Kodály Zoltán első szerzői estjét tartja Budapesten, két nappal később Bartók Béla is koncertezik itt. Ezzel sikeresen bemutatkozik az új magyar zene, amely jelentős hatással lesz a 20. század zenéjére.

1911

Október 9. Forradalom tör ki Kínában.

1912

Október 17. Elkezdődik a balkáni háborúk sora.

1913

Augusztus 6. A londoni látogatásán a francia miniszterelnök felveti a  La Manche alatti alagút tervét.

1914

Július 18. Az Osztrák-magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel kezdetét veszi az Első Világháború.

1915

Németország gátlástalanul alkalmazza a tudományos-technikai forradalom eredményeit a hadviselésben: a nyugati fronton harci gázt vett be, Zeppelin bombázza Párizst, tengeralattjáró elsüllyeszti a Lusitania utasszállító hajót.

–   

1916

Április 24. Felkelés robban ki Dublinben.

1917

Március 10. Oroszországban kitör a Februári forradalom, amelyet később a bolsevik Párt által irányított Októberi forradalom követi.

1918

Befejeződik az Első Világháború, amelyet soha nem látott méretű és mélységű társadalmi és politikai változások követnek. Közben kitör a 20 millió áldozatot követelő spanyolnátha-világjárvány.

1919

Június 14. Először repülik át az Atlanti-óceánt.

1920

Az Első Világháborúban győztes hatalmak békeszerződések, jóvátételi megállapodások, Európán kívül területek megosztásáról szóló döntések sorát hozzák meg, ezek közé tartozik a június 4-én megkötött magyar békeszerződés.

1921

Február 6. Amerikában bemutatják Charlie Chaplin első, egész estet betöltő játékfilmjét, a "The Kid"-et (A kölyök)

1922

Október 24. Mussolini meghirdeti a "Menetelés Rómába" (Marcia su Roma) tervét, ennek eredményeként III. Viktor Emánuel október 29-én megbízza Mussolinit kormányalakítással.

1923

Szeptember 24. Berlinben először mutatnak be hangosfilmet: Az élet a falun.

1924

Január 21. 53 éves korában szélütés következtében meghal Lenin. A bolsevik párt vezetése utódlására három főből álló kollégiumot állít fel, Sztálin, Trockij és Zinovjev részvételével. Pétervár felveszi a Leningrad nevet.

1925

Március 16. Berlinben először mutatnak be a szabad testkultúra (FKK) jegyében készült filmet: Az erő és szépség útjai.

–   

1926

Január 26. Megalakul Budapesten a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Közben a világon 28 millió távbeszélő működik, ebből 61%-a az USA-ban, 27%-a Európában.

1927

A Föld népessége eléri a 2 milliárdot.

Julius 5. Johannes Heinrich Schultz berlini ideggyógyász egy nemzetközi kongresszuson bemutatja új eljárását, a "racionalizált autoszuggesztív tréninget", amely hamarosan autogén tréningként válik népszerűvé.

1928

Angol, német és spanyol vegyészek szinte egy időben fedezik fel, hogy az akrilsav származékaiból polimerizációval üvegtiszta törhetetlen műanyagot lehet előállítani.

1929

Október 25. Soha nem tapasztalt mértékű árfolyamzuhanás a New York-i tőzsdén, amely október 29-én, a "fekete pénteken" tetőzik. Ezzel elejét veszi a legnagyobb gazdasági világválság.

1930

Június 6. Springfieldben (Massachusetts állam) tíz élelmiszerkereskedő először kínál mélyhűtött ételeket.

1931

Még dúl a gazdasági világválság, az USA-ban a munkanélküliek száma közel 12 millió, Németországban közel 5 millió. Közben a szovjet vezetés elhatározza a mezőgazdaság kollektivizálását.

1932

December 26. Renato Donati olasz repülő sportgépével a fantasztikus 9700 méter magasságot éri el.

1933

Január 30. Paul von Hindenburg birodalmi kancellárrá nevezi ki Hitlert. Az USA-ban Franklin D. Roosevelt veszi át elnöki hivatalát. Sztálin beszámol a párt Központi Bizottsága előtt az I. ötéves terv teljesítéséről.

1934

November 23. A Szocialista Internacionálé megengedi tagszervezeteinek az együttműködést a kommunista pártokkal. Ez lehetőséget teremt a népfrontos politikára.

1935

November 12. O. A. Andersen és A. W. Stevens amerikai tisztek sztratoszféraballonjukkal 4 óra 25 perces emelkedési idővel 22 570 m-es új magassági rekordot érnek el.   –   

–   

1936

Február 15. A berlini autókiállításon Hitler bejelenti a Volkswagen népautó tervét.

1937

Október 23. Az Egyesült Izzó Ajkán üzembe helyezi a világ első kriptongyárát, ahol magyar szabadalom alapján megkezdik a kriptontöltésű izzók sorozatgyártását.

1938

Szeptember 29. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország aláírja a Müncheni egyezményt, amely Németországnak juttatja Csehszlovákia szudéta vidékét, és további területek elszakítását készíti elő Magyarország és Lengyelország javára.

1939

Szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot, ezzel kezdetét veszi a II. Világháború.

1940

Németország megszállja Franciaországot, Hollandiát, Belgiumot, Dániát, Norvégiát, rendszeresen bombázza Nagy-Britanniát.

1941

Június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót.

1942

Január 20. Berlinben döntés születik "a zsidó kérdés végső megoldásáról".

1943

Január 10. Szovjet ellentámadás kezdődik Sztálingrádnál, ahol a németek napokon belül teljes és súlyos vereséget szenvednek. Ez alapvetően megváltoztatja a háború menetét.

1944

Október 9.  Churchill Moszkvában tárgyal a háború utáni befolyási zónákról.

1945

Május 9. Németország feltétel nélkül kapitulál a szövetségesek előtt. Japán szeptember 2-án teszi le a fegyvert. Véget ér a II. Világháború.

1946

Az Egyesült Nemzetek

1. éve

Bay Zoltán, az Egyesült Izzó kutató laboratóriumának vezetője radarvisszhangot fog fel a Holdról.

–   

1947

Az Egyesült Nemzetek

2. éve

Augusztus 15. India visszanyeri függetlenségét.

1948

Az Egyesült Nemzetek

3. éve

Nyugat-Európában a baloldali, Kelet-Európában a jobboldali pártokat szorítják ki a legtöbb országban működő koalíciós kormányokból. Kialakul Európa kettéosztottsága.

1949

Az Egyesült Nemzetek

4. éve

Október 1. Kikiáltják a Kínai Népköztársaságot. A népi kormány élére Mao Ce-Tung kerül.

1950

Az Egyesült Nemzetek

5. éve

Június Kirobban a Koreai háború.

1951

Az Egyesült Nemzetek

6. éve

Március 15. Az iráni parlament államosítja az ország olajiparát.

1952

Az Egyesült Nemzetek

7. éve

Augusztus 27. Londonban bemutatják az első képtelefont.

Nagyhatalmi sorrend (A Változó Világ elemzése)

Egyesült Államok

Szovjetunió

Nagy-Britannia

Franciaország

Kanada

Ausztrália

Hollandia

Svájc

Svédország

Brazília

1953

Az Egyesült Nemzetek

8. éve

Március 2. Meghal Sztálin, és hamarosan megjelennek a sztálinizmussal való szakítás első jelei.

1954

Az Egyesült Nemzetek

9. éve

Május 17. Az USA Legfelső Bírósága eltörli a faji megkülönböztetést.

1955

Az Egyesült Nemzetek

10. éve

Az USA-ban forgalomba hozzák az első tranzisztoros rádiót. Ezzel kezdetét veszi a zsebrádiók korszaka.

–   

1956

Az Egyesült Nemzetek

11. éve

Február 21. Moszkvában összeül az SZKP 20. kongresszusa, amelyen Nyikita Hruscsov hosszú beszédben leleplezi Sztálin személyi kultuszát, és fontos új elveket fogalmaz meg: szocialista demokrácia, békés egymás melletti élés.

1957

Az Egyesült Nemzetek

12. éve

Október 4. A Szovjetunióban fellövik a világ első műholdját. Ezzel kezdetét veszi a világűr meghódítása.

1958

Az Egyesült Nemzetek

13. éve

Január 24. Amerikai és brit tudósoknak sikerül ellenőrzött magfúziót megvalósítaniuk.

1959

Az Egyesült Nemzetek

14. éve

A menekültek éve

Január 1. Győz a kubai forradalom, Fidel Castro kerül a hatalom élére.

1960

Az Egyesült Nemzetek

15. éve

A Föld népessége eléri a 3 milliárdot.

Június 21.  Zürichben atlétikai sportünnepségen a német Armin Hary 100 méteren 10,0 másodpercet új világrekordot állít fel. Ötven év alatt a rekord 0,6 másodperccel javult.

1961

Az Egyesült Nemzetek

16. éve

Április 12. Jurij Gagarin az első ember, aki kijut a világűrbe, a Vosztok-1 űrhajó fedélzetén.

1962

Az Egyesült Nemzetek

17. éve

Július 1. Az algériai népszavazáson 99,9%-kal győz az igen a függetlenségre. Kihirdetik két belga gyarmat, Ruanda és Burundi függetlenségét. A hatvanas évek a gyarmatosítás teljes felszámolását hozzák.

1963

Az Egyesült Nemzetek

18. éve

November 22. Dallasban merénylet áldozata lesz John F. Kennedy.

1964

Az Egyesült Nemzetek

19. éve

Augusztus 2. Egy tisztázatlan incidens nyomán az USA megkezdi a vietnámi háborút.

1965

Az Egyesült Nemzetek

20. éve

A nemzetközi együttműködés éve

Július 22. Megnyitják a Mont Blanc alatt a világ leghosszabb (11,6 km) alagútját.

–   

1966

Az Egyesült Nemzetek

21. éve

Augusztus 21. Kezdetét veszi a kínai kulturális forradalom.

1967

Az Egyesült Nemzetek

22. éve

A turizmus éve

Június 5. Kitör a hatnapos háború Izrael és arab szomszédjai között.

1968

Az Egyesült Nemzetek

23. éve

Az emberi jogok éve

Forrongás egész Európában.

1969

Az Egyesült Nemzetek

24. éve

Július 21. Neil A. Armstrong amerikai űrhajós első emberként a Holdra lép.

1970

Az Egyesült Nemzetek

25. éve

Az oktatás éve

December 7. Willy Brandt nyugat-német kancellár Varsóban aláírja az NSZK és a Lengyel Népköztársaság közti viszony normalizálásáról szóló szerződést, ezt követően megkoszorúzza a náci megszállás áldozatainak emlékművét, ahol térdre borul.

1971

Az Egyesült Nemzetek

26. éve

A rasszizmus és a rasszista diszkrimináció elleni harc éve

Február 7. Svájcban népszavazáson kétharmados többséggel jóváhagyják, hogy a nők is kapjanak választójogot.

1972

Az Egyesült Nemzetek

27. éve

Január 10. Véglegessé válik Pakisztán kettészakadása, a független Banglades megalakulása.

1973

Az Egyesült Nemzetek

28. éve

Szeptember 11. Pinochet vezetésével puccsot hajtanak végre Chilében, meggyilkolják Allende elnököt.

1974

Az Egyesült Nemzetek

29. éve

A Föld népessége eléri a 4 milliárdot.

A lakosság éve

Április 25. Portugáliában kitör a "szegfűs" forradalom.

1975

Az Egyesült Nemzetek

30. éve

A nők nemzetközi éve

Április 30. Amerika vereségével véget ér a Vietnámi háború.

–   

1976

Az Egyesült Nemzetek

31. éve

Július 20. Az amerikai Viking-1 űrszonda leszáll a Marsra, és rádión továbbítja a Földre kutatási eredményeit.

1977

Az Egyesült Nemzetek

32. éve

Július 14. Miután villámcsapások következtében két fontos erőmű leáll, teljes áramkimaradás bénítja meg New Yorkot 24 órára. Ez alatt elszabadul a pokol.

1978

Az Egyesült Nemzetek

33. éve

Az apartheid elleni harc éve

Május 9. Róma szívében egy parkoló gépkocsi csomagtartójában megtalálják a meggyilkolt Aldo Morót. A gyilkosságot a zavaros kapcsolatokkal rendelkező Vörös Brigádok követték el.

1979

Az Egyesült Nemzetek

34. éve

A gyermek nemzetközi éve

Június 7-10. Az első közvetlen választások az Európa Parlamentbe.

1980

Az Egyesült Nemzetek

35. éve

Több ország klinikai gyakorlatába kerül az elmeszesedett szív koszorúereinek tágítása ballonkatéterrel.

1981

Az Egyesült Nemzetek

36. éve

A fogyatékosok nemzetközi éve

Június 7. Izraeli harci repülőgépek lerombolják az éppen elkészült első iraki atomreaktort.

1982

Az Egyesült Nemzetek

37. éve

A Dél-Afrika elleni szankciókért mozgósítás nemzetközi éve

Egy új vizsgálati eljárás, a mágneses magrezonanciás tomográfia forradalmasítja az orvostudományi diagnosztikát, különösen a daganatok azonosítását.

1983

Az Egyesült Nemzetek

38. éve

A kommunikáció nemzetközi éve

Terjedni kezd egy új, rejtélyes betegség: az AIDS.

1984

Az Egyesült Nemzetek

39. éve

Elkezdődik a személyi számítógépek tömeges elterjedése.

1985

Az Egyesült Nemzetek

40. éve

Az ifjúság nemzetközi éve

Március 11. Konsztantyin Csernyenko szovjet párt- és állami vezető halála után Mihail Gorbacsovot választják meg az SZKP főtitkárává.

–   

1986

Az Egyesült Nemzetek

41. éve

A béke nemzetközi éve

Január 28. A Challenger űrkomp 73 másodperccel a fellövése után, 17 km magasságban felrobban. A fedélzetén tartózkodó 6 személy életét veszti.

1987

Az Egyesült Nemzetek

42. éve

A Föld népessége eléri az 5 milliárdot.

A hajléktalanok nemzetközi éve

December 8. Mihail Gorbacsov szovjet és Ronald Reagan amerikai elnök Washingtonban aláírja a valamennyi középhatóságú atomfegyverének megsemmisítéséről szóló egyezményt. Ez a modern világ első valódi leszerelési egyezsége.

1988

Az Egyesült Nemzetek

43. éve

Április 14. Afganisztán, a Szovjetunió, az USA és Pakisztán egyezményt írnak alá, amelynek értelmében kivonnak minden külföldi csapatot az országból, és garantálják a belső békét.

1989

Az Egyesült Nemzetek

44. éve

November 9. Az NDK megnyitja határait az NSZK és Nuyugat-Berlin felé. Kezdetét veszi a német újraegyesülés.

1990

Az Egyesült Nemzetek

45. éve

Az olvasásra tanítás nemzetközi éve

Március 25. Többpárti parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, amelyen viszonylag többséget szerez a nem régen alakult MDF.

1991

Az Egyesült Nemzetek

46. éve

Január 17. Az USA elindítja az Öböl-háború, annak érdekében, hogy meghiúsítsa Kuvait annektálását Iraktól.

1992

Az Egyesült Nemzetek

47. éve

A világűr nemzetközi éve (elhatározták, de nem hirdették ki)

Március 18. Véget vetnek Dél-Afrikában az apartheidnek. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus legendás elnöke lesz az ország új vezetője.

1993

Az Egyesült Nemzetek

48. éve

Január 1. Megszűnik Csehszlovákia, önálló állam lesz Csehország és Szlovákia.

1994

Az Egyesült Nemzetek

49. éve

A család nemzetközi éve; A sport és az olimpiai eszme nemzetközi éve

Május 6. Elkészül a La Manche alatti alagút.

1995

Az Egyesült Nemzetek

50. éve

Az Egyesült Nemzetek éve a toleranciáért

–   

1996

Az Egyesült Nemzetek

51. éve

 

1997

Az Egyesült Nemzetek

52. éve

A szegénység leküzdésének nemzetközi éve

1998

Az Egyesült Nemzetek

53. éve

Az óceán nemzetközi éve

1999

Az Egyesült Nemzetek

54. éve

A Föld népessége eléri a 6 milliárdot.

Az idősek nemzetközi éve, az első Nemzetközi Békekonferencia centenáriuma

2000

Az Egyesült Nemzetek

55. éve

A kultúra nemzetközi éve; A könyörületes akciók nemzetközi éve

Nagyhatalmi sorrend (A Változó Világ elemzése)

Egyesült Államok

Kína

India

Németország

Oroszország

Japán

Nagy-Britannia

Franciaország

Izrael

Brazília

 

 

 

Amerikai politika...

 

History Today

 

 

X

Hirdetés X

 

 

Virágzó település egy jobb világban

 

 

 
   

A 20. évszázad elszámoltatása

 

 

 

A 20. évszázad elszámoltatása

Kutatási és kiadási program

Amióta az ember arra az útra lépett, amelyet történelemnek szoktunk hívni, annak belátható múltja mindig is súlyos, feldolgozásra váró örökséget jelentett. A személyesen megélt, és még ezer szálon hozzánk kötődő múlt számos új dolgot hozott, sok mindennek a végét, sok minden másnak a kezdetét jelentette. Kisebb-nagyobb forradalmak, győzelmek és vereségek, tragédiák és megváltások, valóságos és képzelt fordulatok, hullámhegyek és hullámvölgyek, felfedezések és tévedések, mindenféle legek, rekordok, csúcsok alakították át az ember világát, egyre szédületesebb tempóban.

 

Így vagyunk most mi is a 20. századdal. Szélsőséges vélemények jellemzik, a tét pedig óriási, mert nagy mértékben a 20. század megértésén múlik a következő sikere. Ugyanis ma már nem lehet vitás: a fejlődés akkora – de egyelőre kevéssé szabályozható – erőket szabadított fel, amelyeknek birtokában sikeresen megbirkózhatnánk minden természeti és társadalmi kihívással, de amelyek képesek lehetnek szétrobbantani akár a természetet, akár a társadalmat.

 

A 20. század megértése, e megértés közvetítése hatalmas globális feladat. De – a nevezetes kínai közmondásra hivatkozva – a leghatalmasabb és legglobálisabb feladat is egy szerény helyi kezdeményezéssel kezdődik. Ezt teszi meg most a VÁLTOZÓ VILÁG szerkesztősége, elindítva egy komplex kutatási és kiadási programot a 20. század, és mindenek előtt a magyar 20. század feldolgozása, elszámoltatása céljával.

 

A program a következőket tartalmazza:

- kutatások tervezése, koordinálása és szervezése,

- pályázat kiírása kutatásokra és könyvírásra,

- műhely-beszélgetések, előadások és szakmai konferenciák.

 

A program témakörei: 

  • Az egészség és az egészségügy a 20. században

  • A 20. század demográfiája

  • Nemzeti önrendelkezés és állami szuverenitás a 20. században

  • A geopolitikai folyamatok a 20. században

  • Eszmei, ideológiai és vallási mozgalmak a 20. században

  • Az oktatás és a műveltség a 20. században

  • Az erőszak és a tolerancia a 20. században

  • A kultúra és a művészet a 20. században

  • A gazdaság a 20. században

  • A tudomány a 20. században

 

A Változó Világ szerkesztősége meghirdeti a

A 20. évszázad elszámoltatása

pályázatot, az alábbiak szerint:

A pályázat célja: hozzájárulni a történelem legjelentősebb, egyben legellentmondásosabb évszázadának megértéséhez és értékeléséhez.

Folytatás

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 21.

Amerikai politika a XX. században

 K     R     M 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A kultúra világa - A képzőművészetek/A zene/A színház és a film, 1960

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Csirszka János: Élményterápia, 1993

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

  

 

  

TREND-VÁLTÓ

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

A teljes foglalkoztatottság

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

 

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

A migrációhoz való jog

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Interjú-válogatás

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Közhasznú szervezetek

 

Tudomány

Számítógépes modellek

A számok világa

Az ismeretek

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Boldogság

Az élvezetek

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Új járványok

COVID-19

Aranykor

21. század

Vaskor

20. század

A nagyválság

19. század

Bronzkor

Alapítsunk könyvesfalut!

Humor

Politikai kreativitás

Politikai gyilkosságok

Összeesküvés-elméletek

Ludens

Szudoku

Szex

Nagy Hermész Enciklopédia

 

 

 

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024