VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A görög mitológia istenei és isteni lényei

Mitológia | Ókor | Történelem | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az új templomokat ledönteném, hogy értetek küzdjek, régi istenek…

Byron, George Gordon Noel, Lord, angol költő (1788-1824)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

A GÖRÖG ISTENEK

A görög istenek és isteni lények kisenciklopédiája

O

  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

 

 

Szex-öröm-erotika

 

Mitológia

 

Greek Mithology Link

 

VÁLTOZÓ VILÁG 1.

Élő vallások

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

Vallási Útmutató és Címtár

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

Oisztrosz: A heves ösztönt, dühöt és haragot megszemélyesítő alvilági démon, akit kígyókkal a hajában ábrázoltak.

Oizüsz: Nüx önmagától szült leánya, a siralom és a gyász istennője. Oizüsz az Alvilágban élt és Hádésznak szolgált, de kíséretét alkotta Thanatosznak és az Erinnüszeknek is.

Ókeániszok: Ókeánosz és Téthüsz háromezer leánya a folyamistenek nővérei, a „külső tenger” istennői. Ókeánosz háromezer leánya a tengerben élt, azonban közülük jó párnak fontosabb szerep is jutott, ilyenek voltak: Dióné, Métisz, Sztüx, Tükhé, Peithó, Élektra, Aszia, de a tengerben élők között is voltak jelentősebbek, így Eurünomé és Dórisz. Ezeken kívül a háromezerből mintegy harmincat ismerünk név szerint: Admété, Ianthé, Hippó, Prümnó, Uranié, Kallírhoé, Klümené, Klütia, Zeuxó, Idüia, Paszithoé, Ianeira, Rhodeia, Thoé, Galaxaura, Pléxaura, Méloboszisz, Polüdóra, Kerkéisz, Plútó, Perszé, Xanthé, Petraia, Meneszthó, Telesztó, Európé, Eudóra, Khrüszéisz, Akaszté, Okürhoé, Amphiró és Kalüpszó. Közülük is sokan lettek istenek feleségei vagy kedvesei, de sokuk választott magának halandó férjet.

Ókeánosz: Uranosz és Gaia fia, a legidősebb titán, testvérei a Hekatonkheirek, a Küklópszok, a Titaniszok és a többi Titán, az egész földet körülölelő, határtalan, végtelen folyam istene, amely az ő nevét viseli. Húgát Téthüszt vette feleségül akitől hatezer gyermeke született, háromezer leány, az Ókeániszok és ugyanennyi fiú, a folyamistenek. A többi titánnal szemben egyedül Ókeánosz nem vett részt apja uralmának megdöntésében, a titanomakhiában Zeuszt segítette és a harc idejére menedéket nyújtott Hérának, Démétérnek és Hesztiának, valamint a Gigászok lázadásának leverésében is az olümposzi isteneket támogatta. Zeusz uralma alatt távol az istenek zajos világától élte elégedetten napjait feleségével együtt és bár gyűléseikre nem járt el soha, valamennyi isten részéről nagy tisztelet övezte. Melléknevei: Kanyargó, Mélyörvényű.

Oknosz: A késlekedést és a lomhaságot megszemélyesítő alvilági démon, aki az egyik mocsaras alvilági folyó sásából folyton kötelet fon, de az elkészített részt szamara rögtön felfalja, így a munka sosem készül el.

 

ZEUSZ FELESÉGE

Héra istennő feljegyzései a szerelemről

…A görög istenek valóban jó barátságban éltek a földiekkel. Halandó férfi istennőnek nemzette azt a héroszt, aki a görög akhájoknak a trójai háborút megnyerte, amely háború azért tört ki, mert egy másik halandó férfi nem a megfelelő istennőt jutalmazta Erisz aranyalmájával. Megesett, hogy egyetlen éjszaka két isten hált ugyanazzal a halandó asszonnyal. Sőt! Halandó férfi döntőbíráskodott magának az istenek királyának, Zeusznak és feleségének, Héra istenasszonynak abban a vitájában, hogy a szeretkezés vajon a férfinak vagy a nőnek nyújtja-e a nagyobb testi gyönyört…

Hát ezekről a dolgokról szólnak az istenek királynőjének, a férjéhez talán egyedül hűséges, s ami ennél is több, a csapodár férfi ágyába újra és újra szűzen befekvő Héra istennőnek – amúgy nagyon is emberi hangú – feljegyzései...

 

Oneirosz: Nüx apa nélkül született fia, az ábrándot megszemélyesítő isten, néha Zeusz követe.

Oreiászok: Gaia leányai, a hegyek nimfái, akik általában a róluk elnevezett hegyekben éltek gondtalanul, tánccal, mulatozással és kergetőzéssel múlatva az időt. Sokan közülük Artemisz társnői voltak.

Orphné: Alvilági istennő, a sötétség nimfája, akit Akherón vett feleségül, s akitől Aszkalaphoszt a Perszephónét eláruló, Hádészt szolgáló alvilági kertészt szülte.

Orthanész: Hermész és egy nimfa fia, Koniszalosz és Tükhón testvére, phallikus isten, akinek a termékenység és a nemzés tartozott feladatkörébe, akárcsak testvéreinek.

Orthosz: Tüphón és Ekhidna fia, kétfejű kutyaszörny, aki Gérüóneusz marhacsordáját őrizte Erütheia szigetén, mígnem a marhákat tizedik feladataként elhajtó, Héraklész buzogányával agyon nem ütötte.

Ossza: Elpisz leánya, a hír szárnyas istennője, aki Zeusz követeként jár-kel a nagyvilágban, igaz és hamis üzeneteket híresztelve.

 

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

KVÍZ

Mitológia

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Görög mitológia

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Február 15

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Graves, Robert: Görög mítoszok I–II, 1970.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Homérosz: Íliász, 1981.

Homérosz: Odüsszeia, 1985.

Homéroszi himnuszok, 1981.

Kerényi Károly: Görög mitológia, 1977.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Petz György: Kérdések és válaszok a görög mitológiáról, 1974.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Román József: Zeusz, 1966.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, 1993.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Istenek ugyanis vannak, hiszen a róluk való tudásunk kézzelfogható. Amilyen formában azonban a tömeg őket hiszi, nincsenek; mert nem képzelik őket következetesen olyannak, amilyennek hiszik őket. Nem az tehát az istentelen, aki kiküszöböli a tömeg isteneit, hanem az, aki a tömeg hiedelmeit ráaggatja az istenekre. (Epikurosz)

Mondd meg, ki az istened, megmondom, ki vagy! (Szimeonov Todor)

   

   
         

 

Istennők a görög mitológiában

 

 

A görög mitológia

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023