VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

B

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Babel, Iszaak Emmanuilovics (1894 – 1941), orosz író

Gereben Ágnes: Babel világa. Budapest 1990, Európa, 331 p., ill. (Írók világa.)

Gereben Ágnes: Iszaak Babel ismeretlen naplója. Budapest 1989, Szépirod. K., 243 p., 16 t. (Egyéniség és alkotás.)

 

Babits Mihály (Szekszárd, 1883. november 26. – Budapest, 1941. augusztus 4.): költő, műfordító, elbeszélő, esszéíró, az MTA levelező tagja (1940).  M. Életrajzi Lexikon

Babits Mihály: Keresztül-kasul az életemen. [Török Sophie "Költészet és valóság" c. írásával.] Szentendre 1997, Kairosz, 178 p.

Csányi László: Babits átváltozásai. Budapest 1990, Szépirod. K., 241 p., ill. (Egyéniség és alkotás.)

Kardos Pál: Babits Mihály. Budapest 1972, Gondolat, 668 p.

Pók Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. (2. kiad.) Budapest [1970], Szépirod. K., 215 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Rába György: Babits Mihály. Budapest 1983, Gondolat, 326 p., [40] t. (Nagy magyar írók.)

Török Sophie: "most én vagyok hang helyetted...". Török Sophie Babits Mihályról. (Összeáll., szöveggond., utószó, jegyz.:Téglás János.) Budapest 2000, Palatinus, 246 p., ill.

 

Bach, Johann Sebastian (1685 – 1750), német zeneszerző

Barna István: Johann Sebastian Bach életének krónikája. Budapest 1974, Zeneműkiadó, 230 p. (Napról napra... 11.)

Franck, Hans: Johann Sebastian Bach élete. [Regény.] (Ford., jegyz.: Soltész Gáspár.) Budapest 1966, Zeneműkiadó, 566 p. (A Zeneműkiadó életregényei.)

Hammerschlag János: Ha J(ohann) S(ebastian) Bach naplót írt volna... (Ford. Pődör László.) Budapest 1958, Zeneműkiadó, 183 p.

Láng György: A Tamás-templom karnagya. (Ill. Sárkány Roland). Budapest 1998, Unikornis, 485 p. (Magyar ifjúsági remekírók, 6.)

 

Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886 – 1944), politikus

Sávoly Mária: Így élt Bajcsy-Zsilinszky Endre. Budapest 1986, Móra K., 258 p., ill. (Így élt...)

Vígh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre, 1886-1944. A küldetéses ember. Budapest 1992, Szépirod. K., 276 p.

 

Bajor Gizi (1893 – 1951), színésznő

Galsai Pongrác: Bajor Gizi játékai. [Életrajz.] Budapest 1971, Magvető, 248 p., ill.

Hollós Korvin Lajos: Komédiások. (2. kiad.) [Kisregény.] Budapest 1966, Magvető, 239 p.

 

Baker, Josephine (1906 – 1975), amerikai szárm. francia énekesnő, táncosnő

Baker, Josephine – Bouillon, Jo: Joséphine. [Visszaemlékezések.] (Ford. Reményi Gyenes István.) Budapest 1980, Gondolat, 477 p., 8 t.

 

Bakfark Bálint (1507 – 1576), zeneszerző

Fajth Tibor: Fejedelmek lantosa. Bakfark Bálint életének regénye. Budapest 1976, Zeneműkiadó, 532 p.

Homolya István: Bakfark. Budapest 1982, Zeneműkiadó, 231 p., ill.

 

Bakócz Tamás (1442 – 1521), esztergomi érsek, bíboros, kancellár

Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. Budapest 1889, Máhner, 220 p., 14 t. (Magyar történeti életrajzok 14.)

 

Balassa Imre (1886 – 1974), író, zenekritikus

Balassa Imre: Nyolc évtized vándorútján. [Visszaemlékezés.] Budapest 1976, Magvető, 296 p.

 

Balassi Bálint (1554 – 1594), költő

Breszt, Borisz: Divényi történet. [Történelmi regény] (Ford. Kócsvay Margit. [Ill.] Győry Miklós.) Budapest 1977, Móra K., 151 p. (Delfin könyvek.)

Dancs Vera: Szép szemek áldozatja. Balassi Bálint regényes élete. Budapest 1983, Dancs V., 393 p.

Dienes András: Bogáncs hadnagy. [Regényes életrajz.] (Ill. Győry Miklós.) Budapest 1962, Magvető, 268 p.

Dormándi László: Sólyommadár. Balassa Bálint regénye. Budapest 1927, Pantheon, 432 p. (Magyar írások.)

Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest 1943, Magyar Szemle Társ., 315 p. 10 t. (A Magyar Szemle klasszikusai.)

Erdélyi Pál: Balassa Bálint 1551-1594. Budapest 1899, Magyar Tört. Társ., 251 p., 10 t. (Magyar történeti életrajzok 35.)

Nemeskürthy István: Balassi Bálint. Budapest 1978, Gondolat, 278 p. (Nagy magyar írók.)

Szathmáry Károly, Péterfalvy: Balassa Bálint. Történeti regény. Budapest [1920], Singer – Wolfner. 175 p.

Takács Tibor: Aranypávák az asszonyok. Balassi Bálint boldogtalan életéről és haláláról. [Életrajzi regény.] Budapest 1994, Zrínyi, 323 p.

 

Balázs Béla (1884 – 1949), író, filmesztéta

Balázs Béla: Álmodó ifjúság. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1976, Magvető – Szépirod. K., 442 p., 1 t. lev. (30 év.)

Balázs Béla: Napló. (Vál., szerk. szöveggond., jegyz.: Fábri Anna.) Budapest 1982, Magvető, 1-2. köt. (Tények és tanúk.)

 

Balogh Ádám, béri, (1665 k. – 1711), kuruc brigadéros

Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest 1958, Zrínyi Kiadó, 317 p., 4 t.

Vitányi János: Balogh Ádám a nevem… Regény. (Ill. Biai Föglein István.) Budapest 1958, Zrínyi Kiadó, 511 p.

 

Balzac, Honoré de (1799 – 1850), francia író

Benjamin, René: Honoré de Balzac csodálatos élete. (Ford. ifj. Kókay János.) Budapest [1927 körül], Atheaneum, 361 p. (Korunk mesterei.)

Maurois, André: Prométheusz vagy Balzac élete. [Életrajz.] (Ford. Wessely László.) Budapest 1968, Gondolat, 623 p.

Ribak, Natan: Balzac tévedése. [Regényes életrajz.] (Ford. Neményi Ödön, Siklósi Mihály, versford. Grigássy Éva.) Budapest 1961, Gondolat, 313 p.

Zweig, Stefan: Balzac. (Ford. Mátrai Tamás, utószó Richard Friedenthal, Vajda György Mihály.) Budapest 1958, Bibliotheca, 397 p., 8 t.

 

Bánffy Miklós (1873 – 1950), író, miniszter

Bánffy Miklós: Huszonöt év. 1945. (Sajtó alá rend. Major Zoltán.) Budapest 1993, Püski, 220 p., [8] t.

 

Bánki Donát (1859 – 1922), mérnök

Varga József: Bánki Donát. Budapest 1980, Szépirod. K., 227 p., 1 t. (A múlt nagy magyar tudósai.)

 

Barabás Miklós (1810 – 1898), festő, grafikus

Barabás Miklós önéletrajza. (Sajtó alá rend., előszó, jegyz.: Banner Zoltán.) Kolozsvár – Napoca – Budapest 1985, Dacia – Gondolat, 169 p., [16] t.

Mándy Iván: Egy festő ifjúsága. Barabás Miklós diákévei. Budapest 1955, Ifjúsági Kiad., 211 p., 4 t.

Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós. 1810-1898. Budapest 1983, Képzőműv. K., 124 p., ill.

 

Barcza György (1888 – 1961), diplomata, nagykövet

Barcza György: Diplomataemlékeim, 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. (Összeáll. és szerk. Antal László, jegyz., utószó: Bán D. András.) Budapest 1994, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Bárczi Géza (1894 – 1975), nyelvész

Szathmári István: Bárczi Géza. Budapest 1995, Szépirod. K., 153 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Barcsay Jenő (1900 – 1988), festő, egyetemi tanár

Barcsay Jenő: Munkám, sorsom, emlékeim. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Károlyi Zsigmond.) Budapest 2000, M. Képzőműv. Főisk., 203 p., ill.

Petényi Katalin: Barcsay Jenő. Budapest 1986, Corvina, 95 p., 27 t.

 

Baross Gábor (1848 – 1892), miniszter

Gyömrei Sándor – Vértessy Miklós: Baross Gábor. Budapest 1937, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 184 p., 1 t.

 

Barrett-Browning, Elizabeth (1806 – 1861), angol költőnő

Kertész Erzsébet: Elizabeth. Elizabeth Barrett-Browning életregénye. Budapest 2001, Móra K., 310 p.

Woolf, Virginia: Flush. [Regény.] (Ford. Rónay György, ill. Kovács Tamás. 4. kiad.) Budapest 1976, M. Helikon – Európa, 118 p., 4 t.

 

Barsi József (1810 – 1893), plébános, újságíró

Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé, 1849-1856. Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. (Barsi József börtönnaplóját sajtó alá rend. Berzsenyi Lénárd, arcképcsarnokát feld., jegyz.: Simon V. Péter.) Budapest 1988, Európa, 433 p., ill. (Bibliotheca historica.)

 

Bartók Béla (1881 – 1945), zeneszerző, népzenekutató

Bartók Béla ifj.: Apám életének krónikája. (Közrem. Gombóczné Konkoly Adrienne.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 473 p. (Napról napra...)

Bónis Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban. (2. átd. kiad.) Budapest 1980, Zeneműkiadó, 287 p., ill.

Lampert Vera: Bartók Béla. Budapest 1976, Szépirod. K., 229 p. (A múlt nagy magyar tudósai.)

Szegő Júlia: Embernek maradni. Bartók Béla életregénye. (5. bőv. kiad.) Budapest – Bukarest, 1981, Zeneműkiadó – Albatrosz, 641 p.

Székely Júlia: Elindultam szép hazámból. Bartók Béla élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1971, Móra K., 207 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Tallián Tibor: Bartók Béla. Budapest 1981, Gondolat, 339 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Báthory Erzsébet (1560 – 1614)

Péter Katalin: A csejtei várúrnő. Báthory Erzsébet. Budapest 1985, Helikon. 110 p. 6 t. (Labirintus.)

Rexa Dezső: Báthory Erzsébet Nádasdy Ferencné (1560-1614.) Budapest 1908, Benkő, 130 p., 7 t.

Vándor Kálmán: Báthory Erzsébet. [Regény.] Budapest 1940, Széchényi, 315 p.

 

Báthory Gábor (1580 – 1629), erdélyi fejedelem (1608 – 1613)

Makkai Sándor: Ördögszekér. Történelmi regény. [Budapest] 1981, Szépirod. K., 365 p.

Móricz Zsigmond: Erdély. 1. Tündérkert. [Történelmi regény a XVII. század elejéről.] [Báthory Gábor fejedelemsége, Bethlen Gábor ifjúkora.] Budapest 1988, Szépirod. K., 637 p. (Olcsó könyvtár 944.)

Nagy László: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor. [Budapest] 1988, Zrínyi, 298 p., ill. (Korok és emberek.)

Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. Budapest 1882, Holzhausen ny., 329 p.

 

Báthory István (1533 – 1586), erdélyi fejedelem (1571 – 1586), lengyel király

Kállay Miklós: Báthory István. Történeti regény. (Balanyi György előszavával.) Budapest [1939], Dante, 448 p. (Korok és hősök regényei.)

Passuth László: Négy szél Erdélyben. Történelmi regény. (4. kiad.) Budapest 1975, Szépirod. K., 521 p.

Veress Endre: Báthory István király. (Terror hostium.) Budapest 1937, Magyar Mickiewicz Társ., 378 p., 12 t. 1 térk.

 

Báthory Zsigmond (1572 – 1613), erdélyi fejedelem (1586 – 1602)

Dávid Antal: Erdély nagy romlása. (1.) A sárkány papja. (2.) A boldogított ország. (3.) Fordul az idő. [Történelmi regény.] Budapest 1984, Móra K., 1-3. köt., ill.

Nagy Jenő: Sárkányfogak között. [Báthory Zsigmond.] [Regény.] Budapest 1943, Révai, 378 p.

Passuth László: Sárkányfog. Történelmi regény. (3. kiad.) Budapest 1976, Szépirod. K., 779 p.

 

Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna (1574 – 1621), fejedelemasszony

Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya. Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna. Budapest 1986, Helikon, 79 p., 4 t. (Labirintus)

 

Batsányi János (1763 – 1845), költő

Batsányi János: „Hazámnak akartam szolgálni”. A felségsértéssel és hazaárulással vádolt költő a maga ügyében. (Sajtó alá rend., bev. magy.: Keresztury Dezső. Németből Keresztury Dezső, latinból Kövendi Dénes ford.) Budapest 1960, Magvető, 156 p., 1 t.

Koroda Miklós: Megvilágosodott már… (Bacsányi János.) [Regény.] Budapest 1942, Singer – Wolfner, 262 p. (A magyar irodalom jelesei.)

Szinnyei Ferencz: Bacsányi János. 1763-1845. Budapest 1904, Magyar Tört. Társ., 210 p. (Magyar történeti életrajzok 45.)

Vajda Endre: Vigyázó szemetek Párizsra vessétek... [Batsányi János regényes életrajza.] (Ill. Szász Endre.) [Budapest] 1958, Móra K., 444 p.

 

Batthyány Kázmér gr. (1807 – 1854), reformpolitikus, külügyminiszter

Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest 1990, Gondolat, 213 p. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Batthyány Lajos gr. (1807 – 1849), miniszterelnök

Vahot Imre: Batthyány Lajos az 1. magyar miniszterelnök élet- és jellemrajza. Budapest 1873, Kunoss-Réthy ny., 114 p.

 

Batthyány-Strattmann László hg. (1870 – 1931), orvos

A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. (Batthyány-Strattmann László naplója. (Ford., bev. Kardos Klára.) Eisenstadt 1978, Prugg, 240 p., 2 t.

Klemm Nándor: Csak eszköz vagyok. Dr. Batthyány-Strattmann László élete. (2. kiad.) Budapest 1989, Ecclesia, 183 p., [28] t.

 

Batu kán (1202 – 1255), mongol kán

Jan, Vaszilij Grigorjevics: A tatárjárás. (Ford. Gyöngyi László, versford. Urbán Eszter.) Budapest 1988, Európa, 356 p.

Jan, Vaszilij Grigorjevics: Batu Kán. (Ford. Gyöngyi László) Budapest 1988, Európa, 484 p.

 

Baudelaire, Charles (1821 – 1867), francia költő

Gautier, Théophile: Baudelaire. (Ford. Tóth Árpád.) Budapest 1997, Palatinus Kv., 110 p., [4] t.fol. (ról-ről.)

Gera György: Baudelaire. Budapest 1968, Gondolat, 189 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 37.)

Murányi Győző: Az elátkozott Baudelaire élete. Budapest 1957, Magvető, 269 p., 11 t.

 

Beatrix (1457 – 1508), magyar királyné

Berzeviczy Albert: Beatrix királyné (1457-1508). Budapest 1908, Magyar Tört. Társ., 695 p. 11. t. (Magyar történelmi életrajzok 52.)

Halász Zoltán: Budavári farsang. [Történelmi regény.] Budapest 1976, Magvető, 293 p.

Kőszegi Imre: Isteni Beatrice. [Történelmi regény.] Budapest 1979, Magvető, 301 p.

Surányi Miklós: A nápolyi asszony.[ Regény.] Budapest 1942, Singer – Wolfner, 1-2 köt.

 

Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron (1732 –1799), francia színműíró

Feuchtwanger, Lion: Rókák a szőlőben. [Történelmi regény.] (Ford. Déry Tibor, utószó: Schulcz Katalin. 5. kiad.) 1-3. köt. Budapest 1981, Európa, (A világirodalom remekei.)

Kárpáti Miklós: A halhatatlan Figaró. (Kieg., átd.: Zrinszky László.) Budapest 1960, Gondolat, 283 p., 8 t.

 

Beauvoir, Simone de (1908 – 1980), francia írónő

Beauvoir, Simone de: A kor hatalma. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Réz Pál, bev., jegyz.: Bajomi Lázár Endre.) Budapest 1965, Magvető, 590 p. (Világkönyvtár.)

Beauvoir, Simone de: A körülmények hatalma. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Szőllősy Klára, Rayman Katalin bev. Nagy Péter, jegyz. Gorliovics Tivadar.) Budapest 1966, Magvető, 591 p. (Világkönyvtár.)

Beauvoir, Simone de: Egy jóházból való úrilány emlékei. [Regényes önéletrajz.] (Ford., bev.: Nagy Péter, jegyz. Dobossy László) Budapest 1961, Magvető, 441 p., 1 t. (Világkönyvtár.)

 

Beck Ödön Fülöp (1873 – 1945), szobrász

Rippl-Rónai József Emlékezései. – Beck Ö[dön] Fülöp Emlékezései. Budapest 1957, Szépirod. K., 455 p. (Magyar századok.)

 

Beethoven, Ludwig van (1770 –1827), német zeneszerző

Barabás Tibor: Beethoven. [Regényes életrajz.] Budapest 1956, Magvető, 195 p., 16 t.

Brodszky Ferenc: Ludwig van Beethoven életének krónikája. (3. kiad.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 162 p. (Napról napra... 7.)

Gál György Sándor: Titánok. Beethoven és a forradalmi Európa regénye. (2. kiad.) Budapest 1976, Zeneműkiadó, 633 p. (Zenei életregények.)

Láng György: Beethoven tavasza. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1977, Móra K., 349 p., 8 t.

Ormay Imre: Beethoven budai utazása. [Életrajzi] regény. Budapest 1967, Zeneműkiadó, 285 p.

Rolland, Romain: Beethoven élete. (Ford. Cserna Andor) Budapest 1920, Rózsavölgyi. 159 p.

Rolland, Romain: Beethoven. A nagy teremtő korszakok. Az Eroica-tól az Appassionata-ig. (Ford. Benedel Marcell.) Budapest [1929], Dante, 328 p.

Rolland, Romain: Goethe és Beethoven. [Ford. Benedek Marcell.] Budapest [1931], Dante, 254 p.

Székely Júlia: A halhatatlan kedves. [Regény.] (6. kiad.) Budapest 1977, Zeneműkiadó, 459 p. (Zenei életregények.)

 

Békés Gáspár (1520 – 1579), erdélyi trónkövetelő, hadvezér

Szádeczky Lajos: Kornyátti Békés Gáspár. 1520-1579. Budapest 1887, Máhner, 103. p., 12 t. (Magyar történeti életrajzok 7.)

 

Béla, II., Vak (1108-1110 k. – 1141), magyar király (1131-1141)

Szentmihályi Szabó Péter: A látó és a vak. Történelmi regény II. Béla korából. Budapest 1983, Szépirod. K., 330 p.

 

Béla, III. (1148 – 1196), magyar király (1172 – 1196)

Fehér Tibor: Aranyváros hercege. [Történelmi regény az ifjúság számára.] (Ill. Váczy János Tamás.) Budapest 1978, Móra K., 236 p. (Delfin könyvek.)

Kristó Gyula – Makk Ferenc: III. Béla emlékezete. [Forrásgyüjtemény.] (Vál., ford., bev., jegyz.: Kristó Gyula.) Budapest 1981, M. Helikon – Európa, 214 p., 28 t. (Bibliotheca historica.)

Kristó Gyula – Makk Ferenc: III. Béla. ([Ill.] Füzesséryné Haich Luci.) Budapest 1985, Pátria ny., 381 p.

 

Béla, IV. (1206 – 1270), magyar király (1235 – 1270)

Albert Gábor: Királyok könyve. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 353 p.

Hunyady József: Aranyhorda. [Történelmi regény.] (Ill. Kolozsváry György.) Budapest 1972, Gondolat, 491 p., 4 t.

Kodolányi János: A vas fiai. [Történelmi regény.] Budapest 1961, Magvető, 1-2. köt.

Makkai Sándor: Sárga vihar. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 561 p.

Makkai Sándor: Táltoskirály. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 439 p.

Wertner Mór: Negyedik Béla király története. Temesvár 1893, Csanád-Egyházmegyei ny., 251 p. (Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 55.)

 

Béldi Pál (1621 – 1679), politikus, erdélyi trónkövetelő

Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál. 1621-1679. Budapest 1887, Máhner, 215 p. (Magyar történeti életrajzok 9.)

 

Belizár (505 – 565), római hadvezér

Graves, Robert: A vitéz Belizár. [Történelmi regény.] (Ford. Neményi Ödön). Budapest 1996, Auktor, 509, p.

 

Bell, Alexander Graham (1847 – 1922), audiológus

Kindzierszky Emil: A kék harang. Alexander Graham Bell élete. [Regény.] Budapest 1963, Móra K., 170 p. (Nagy emberek élete.)

 

Bellini, Vincenzo (1801 – 1835), olasz zeneszerző

Zachár Ilona, S.: Bellini. [Regény.] Budapest 1942, Rózsavölgyi. 184 p.

 

Bem József (1794 – 1850), lengyel hadvezér

Barabás Gyula: Vihar Erdélyben. Regény. Budapest [1940], Singer és Wolfner, 396 p.

Hídvégi Jenő: Bem apó. [Életrajzregény.] (Ill. Fáy Dezső.) Budapest 1944, Stádium, 61 p. (Nemzeti könyvtár.)

Illyés Gyula: Két férfi. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1951, Szépirod. K., 172 p.

Kovács Endre: Bem József. [Életrajz.] (Bev. Stanislaw Okecki) Budapest 1954, Hadtörénelmi Int. 751 p., 16 t., 1 térk.

Kovács István: Így élt Bem József. Budapest 1983, Móra, 284 p., ill. (Így élt...)

Teleki Sándor: Emlékek Bemről [Emlékezések.] Budapest 1951. Szépirod. K., 99 p. (Szépirodalmi kiskönyvtár 27-28.)

 

Benedek Marcell (1885 – 1969), irodalomtörténész

Benedek István: Benedek Marcell. [Életrajz.] Budapest 1977, Magvető, 668 p. (Tények és tanúk.)

Benedek Marcell: Naplómat olvasom. (2. kiad.) Budapest 1985, Szépirod. K., 560 p.

 

Benedek, Szent (? – 1020), remete, vértanú

Wohl, Louis, de.: Isten hírnökei. Isten fellegvára. Szent Benedek és kora. [Regény.] (Ford. Kisnemes János, Balássy László.) Budapest 1984, Ecclesia, 354 p.

 

Benyovszky Móric gr. (1741 – 1786), földrajzi felfedező, emlékiratíró

Barsi Ödön: Madagaszkár királya. Kalandos regény. Budapest [1943], Alfa, 160 p.

Benyovszky Móric Emlékiratai Ázsián át Madagaszkárig. (Sajtó alá rend. és jegyz.: Fazekas László.) Budapest 1956, Magvető, 316 p., 4 t., térk.

Bevall Tibor: A vér-eskü. Gróf Benyovszky Móric élettörténete. Budapest [1943], Rozs, 49 p.

Jókai Mór: Gróf Benyovszky Móric. [Regény.] (Utószó: Nagy Miklós) Budapest 1977, Szépirod. K., 356 p. (Olcsó könyvtár.)

Rónaszegi Miklós: A nagy játszma. Benyovszki Móric viszontagságai. [Regény.] (4. kiad.) (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1973, Móra K., 433 p.

Thiery Árpád: Benyovszky gróf. [Regény.] Budapest 1993, Pannon, 339 p., ill., térk.

 

Beöthy László (1873 – 1931), író, színházigazgató

Kellér Andor: Bal négyes páholy. [Életrajzi regény.] (4. kiad.) Budapest 1978, Magvető, 461 p. (Magvető zsebkönyvtár.)

 

Bercsényi László gr. (1689 – 1778), marsall

Zachar József: Franciaország magyar marsallja Bercsényi László. [Budapest] 1987, Zrínyi Kiadó, 308 p. (Korok és emberek.)

 

Berg, Mary (1934 k. – 1945)

Berg, Mary: Napló a varsói gettóról. (Ford. Gimes Romána.) Budapest 1990, Európa, 236 p., 16 t.

 

Bergman, Ingrid (1915 – 1982), svéd filmszínésznő

Bergman, Ingrid: Életem. (Összeáll. Burgess, Alan, ford. Friedrich Judit.) Budapest 1989, Gondolat, 345 p., 32 t.

 

Berlioz, Hector (1803 – 1869), francia zeneszerző

Rousselott, Jean: Faust elkárhozása. Berlioz szenvedélyes élete. (Ford. Kiss Sándor.) Budapest 1974, Gondolat, 274 p.

 

Bernát, Clairvaux-i, Szent (1090 – 1153), francia egyháztanító

Leclercq, Jean: Clairvaux-i Szent Bernát. (Ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostora) Budapest 1998, Szt. István Társ., 151 p.

 

Bernáth Aurél (1895 – 1982), festő

Bernáth Aurél: Egy festő feljegyzései. Napló. Budapest 1978, Szépirod. K., 151 p.

Bernáth Aurél: Feljegyzések éjfél körül.: Napló. Budapest 1976, Szépirod. K., 178 p., 2 t. lev.

Bernáth Aurél: Így éltünk Pannóniában. [Önéletrajzi regény.] (3. kiad.) Budapest 1978, Magvető – Szépirod. K., 451 p., 1 t.

Bernáth Aurél: Kisebb világok. Napló. Budapest 1974, Szépirod. K., 246 p., 11 t.

Pataky Dénes: Bernáth Aurél. (2. bőv. kiad.) Budapest 1977, Corvina. 28 p., 24 t.

 

Berzsenyi Dániel (1776 – 1836), költő

Fáy Ilona: Alkonyat. Regény Berzsenyi Dániel életéből. Budapest [1931], Franklin, 184 p.

Németh László: Berzsenyi Dániel. Budapest 1986, Szépirod. K., 213 p.

Orosz László: Berzsenyi Dániel. Budapest 1976, 232 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

Vargha Balázs: Berzsenyi Dániel. Budapest 1959, Gondolat, 289 p., 8 t.

 

Bessenyei György (1747 – 1811), író

Bánszki István: Egy európai magyar: Bessenyei György. Nyíregyháza 1999, Szerző – Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimn. – Bessenyei Irod. Társ., 128 p., ill.

Csorba Sándor: Bessenyei György világa. Budapest 2000, Argumentum, 282 p., ill. (Irodalomtörténeti füzetek.)

Szauder József: Bessenyei György életrajza. Budapest 1953, Művelt Nép, 155 p. (Nagy magyar írók.)

 

Bethlen Gábor (1580 – 1629), erdélyi fejedelem (1613 – 1629)

Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. (2. kiad.) Budapest 1987, Ref. Zsinati Iroda, 215 p.

Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor. Budapest 1985, Móra K., 200 p., ill., (Így élt...)

Hankiss Ágnes: Kötéltánc. Budapest 1987, Hankiss Á., 455 p.

Móricz Zsigmond: Erdély. 2. A nagy fejedelem. [A Tündérkert virágba borul, Bethlen Gábor dicsősége, Zsuzsanna fejedelemasszony szenvedése eljő.] Budapest 1988, Szépirod. K., 624 p. (Olcsó könyvtár 945.)

Móricz Zsigmond: Erdély. 3. A nap árnyéka. [Az asszonyi állat az ő urának dicsőségében láthatatlan léesz, minél jobb és tökéletesebb, annál jobban s tökéletesebben…] Budapest 1988, Szépirod. K., 470 p. (Olcsó könyvtár 946.)

Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Móra K., 218 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Santavuori, Martti: A fejedelem útja. [Történelmi regény.] (Ford. Jávorszky Béla.) Budapest 1976, Európa, 481 p. (Századok – emberek.)

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Történelmi tanulmány. (Bev. tanulmány, kieg. Pamlényi Ervin.) Budapest 1983, Helikon, 301 p.

 

Bethlen István gr. (1874 – 1946), politikus, miniszterelnök

Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. (2. átd. kiad.) Budapest 1999, Osiris, 520 p., [8] t. (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok.)

 

Bethlen Kata, Árva gr. (1700 – 1759), emlékiratíró, könyvgyűjtő

Bethlen Kata önéletírása. (szöveggond., utószó, jegyz.: Bitskey István.) Budapest 1984, Szépirod. K., 233 p. (Olcsó könyvtár.)

Nagy Mózes Erzsébet: Árva Bethlen Kata koronája. [Elbeszélés.] [Debrecen 1939], Református Szeretetszövetség, 44 p.

 

Bethlen Miklós gr. (1642 – 1716), erdélyi kancellár, emlékiratíró

Bethlen Miklós Önéletírása. (Bev. Tolnai Gábor, sajtó alá rend., jegyz.: V. Windisch Éva.) Budapest 1955, Szépirod. K., 1-2. köt. (Magyar századok.)

Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. 1642-1716. Dicsőszentmárton 1924, Erzsébet ny., 226 p.

Szathmáry Károly, Péterfalvy: Bethlen Miklós. Regényes életrajz. Pest, 1858, Müller ny., 220 p.

 

Bezerédj István (1796 – 1856), reformpolitikus

Bodnár István – Gárdonyi Albert: Bezerédj István (1796-1856). Budapest 1918-1920, Magyar Tört. Társ., 1-2. köt. (Magyar történeti életrajzok 64-65.)

 

Bibó István (1911 – 1979), jogtudós, miniszter

Bibó István. Életút dokumentumokban. (Sajtó alá rend.: Huszár Tibor.) (Szerk. Litván György, Varga S. Katalin.) Budapest 1995, Osiris-Századvég, – 1956-os Int., 757 p., ill.

Bibó István: Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok. (Sajtó alá rend.: Huszár Tibor.) Budapest 1989, Kolonel, 369 p. (Magyar krónika.)

 

Bíró Lajos (1856 – 1931), természettudós, utazó

Asztalos Sándor: Bíró Lajos, a nagy magyar utazó. Budapest 1953, Művelt Nép, 136 p., 5 t., 1 térk.

Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig. Bíró Lajos természettudós életútja. (1856-1931). Bukarest 1979, Kriterion, 155 p., 16 t.

Bíró Lajos: Hét év Új-Guineában. Levelek két világrészből. Budapest [1924], Világirodalom, 193 p., 4 t. (A hat világrész 6.)

Bíró Lajos: Újguineai utazásom emlékei. (Sajtó alá rend. Szabó-Patay József.) Budapest 1932, Kir. M. Természettudományi Társ., 260 p., 2 t. (Népszerű természettudományi könyvtár 13.)

Petur László: Egyszemélyes expedíció. Bíró Lajos élete. [Regény.] Budapest 1963, Móra K., 225 p. (Magyar emberek élete.)

 

Bismarck, Otto von (1815 – 1898), német politikus

Gonda Imre: Bismarck. Budapest 1976, Szépirod. K., 148 p., 1t. (Életek és korok [23.])

Taylor, A. J. P.: Bismarck. A férfi és az államférfi. (Ford. Nagy Márta.) Budapest 1999, Scolar, 294 p., [8] t.

 

Bizet, Georges (1838 – 1875), francia zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Carmencita. Egy remekmű bukásának regénye. Budapest 1961, Zeneműkiadó, 350 p.

 

Blaha Lujza (1850 – 1926), színésznő

Blaha Lujza naplója. Közread., (Kísérő tanulmány és jegyz.: Csillag Ilona.) Budapest 1987, Gondolat, 341 p., [32] t.

Karcsai Kulcsár István: Így élt Blaha Lujza. Budapest 1988, Móra K., 220 p., ill. (Így élt...)

Kéry Gyula: Blaha Lujza élete. (Bev. Jókai Mór.) Budapest 1986, Rózsavölgyi, 162 p. 2 t.

Nagymihály Sándor: A nemzet csalogánya. Blaha Lujza életregénye. Budapest [1942], Helikon, 1-2 köt.

 

Blanqui, Auguste (1805 – 1881), francia szociológus, politikus

Kovács Endre: Az örök fogoly. Auguste Blanqui élete. Budapest 1983, Kossuth, 348 p. ill.

 

Blixen, Karen (1855 – 1962), dán írónő

Blixen, Karen: Volt egy farmom Afrikában. (Ford. Gy. Horváth László.) Budapest 1987, Árkádia. 376 p.

 

Blok, Alekszandr Alekszandrovics (1880 – 1921), orosz költő

Bakcsi György: Blok világa. Budapest 1978, Európa, 231 p. (Írók világa.)

 

Boccaccio, Giovanni (1313 – 1375), olasz író

Melocco János: Boccaccio életének regénye. [Budapest 1942], Dante. 692 p.

 

Bocskai István (1557 – 1606), erdélyi fejedelem (1604 – 1606)

Benda Kálmán: Bocskai István. (2. kiad.) Budapest 1993, Századvég, 211 p. (Századvég biográfiák.)

Fehér Tibor: Hajdúk kapitánya. Regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1965, Móra K., 367 p.

Földes György: Bocskay angyalkái. [Regény.] Budapest 1935, Káldor, 175 p.

Nagy László: Bocskai István a hadak élén. Budapest 1981, Zrínyi Kiadó, 252 p., ill.

Szántó György: Hajdútánc. Történelmi regény. (Utószó Fried István.) Budapest 1969, Móra K., 807 p., 12 t.

 

Bod Péter (1712 – 1769), református lelkész, irodalom-történész

Iványi Ferenc: A virrasztó. Bod Péter életének regénye. 1712-1769. Budapest [1942], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

 

Boethius (480 – 524), római filozófus

Molnár Antal: A halállátó. Boethius, a nagyhírű római zenész és államférfi regényes önéletrajza a VI. századból. Budapest 1971, Magvető, 465 p.

 

Boguslawski, Wojciech (1757 – 1829), lengyel író, színész

Spiró György: Az ikszek. [Regény]. Budapest 1981, Szépirod. K., 641 p.

 

Boleyn Anna (1507? – 1536), angol kiályné, VIII. Henrik felesége

Hackett, Francis: Boleyn Anna. [Regény.] (Ford. Máthé Elek. 2. kiad.) Budapest [1942], 304 p.

Maxwell, Robin: Boleyn Anna titkos naplója. [Regény.] (Ford. Béresi Csilla). Budapest 2001, Tericum, 353 p.

 

Bolivar, Simon (1783 – 1830), venezuelai politikus, hadvezér

A szabadító. [Történelmi regény.] (Ford. Zsigmond Gyula.) Budapest 1975, Európa, 640 p. ill. (Századok – emberek.)

Csép Attila: Simón Bolivar. [Életrajz.] Budapest 1973, Gondolat, 205 p. 10 t.

 

Bolyai Farkas (1775 – 1856), matematikus, Bolyai János apja

Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2. bőv. kiad.) Budapest 1979, Gondolat, 430 p., ill.

Száva István: Apa és fia. Bolyai Farkas és János élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1975, Móra K., 271 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Szénássy Barna: Bolyai Farkas. (1775-1856). Budapest 1975, Szépirod. K., 157 p. ill.

 

Bolyai János (1802 – 1860), matematikus

Aba Iván: A vásárhelyi remete. (Bolyai János életregénye.) (Ill. Vígh Dezső.) Budapest 1955, Ifjúsági Kiadó, 183 p.

Barabás Gyula: Köd a Maroson. Regény. Budapest [1940], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. (2. kiad.) Bukarest 1972, Kriterion, 277 p.

Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2. bőv. kiad.) Budapest 1979, Gondolat, 430 p., ill.

Livanova, Anna: Három sors. (Elbeszélés egy nagy felfedezésről.) Budapest 1960, Gondolat, 123 p. (Studium könyvek16.)

Németh László: Változatok egy témára. (2. kiad.) [Budapest] 1962, Szépirod. K., 424 p.

Száva István: Apa és fia. Bolyai Farkas és János élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1975, Móra K., 271 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Szénássy Barna: Bolyai János. Budapest 1978, Szépirod. K., 196 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Tabéry Géza: Szarvasbika. [Életrajzi regény.] Kolozsvár 1980, Dacia, 273 p.

 

Bonaparte, François-Charles-Joseph (1811 – 1832), reichstadti herceg

Dackiewicz, Jadwiga: A Sasfiók. (Ford. Nemere István.) Budapest 1987, Kossuth, 293 p., ill.

Tschudy, Klára: Napoleon fia. (A sasfiók.) [Regényes életrajz.] (Ford. Faragó László.) Budapest 1921, Hajnal. 120 p.

 

Boncza Berta (1894 – 1934), költőnő

Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. (Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia, utószó Benedek István, jegyz. és lábjegyz.: Vitályos László). Budapest 1990, Kelenföld, 248 p., [20] t.

Robotos Imre: Az igazi Csinszka. (3. bőv. kiad.) [Dokumentumriport.] Budapest 1980, Magvető, 265 p. (Megvető zsebkönyvtár.)

Tabéry Géza: A csucsai kastély kisasszonya. [Életrajzi regény.] Budapest 1990, Móra K., 92 p.

 

Bonfini, Antonio (1427/34 – 1502), itáliai történetíró, humanista

Halász Zoltán: Bonfini tanár úr. [Életrajzi regény.] Budapest 1971, Móra K., 227 p., 16 t.

 

Bora, Katharina von (1499 – 1552), Luther felesége

Koch, Ursula: Rózsák a hóban. Bóra Katalin, Luther felesége. Egy bátor asszony élete. (Ford. Fabiny Katalin.) Budapest 1999, Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 192 p.

 

Borgia, Cesare (1475 – 1507), itáliai uralkodó, bíboros

Hermann Zsuzsanna: Cesare Borgia. Budapest 1969, Gondolat, 248 p., 8 t.

Sabatini, Rafael: Borgia Caesar élete. (Ford. Kiss Dezső.) Budapest [192?], Genius, 1-2. köt.

 

Borgia, Lucrezia (1480 – 1519), itáliai hercegnő

Bellonci, Maria: Lucrezia Borgia élete és kora. (Ford. Lontay László, versford. Terényi István, Tótfalusi István). Budapest 1998, Európa, 738 p.

 

Borisz Godunov (1551 – 1605), orosz cár

Nagy Iván: Borisz Godunov, a rejtelmes cár és kora. Budapest [1944], Esterházy – Griff, 446 l, 6 t.

 

Bornemisza Anna (1636 – 1688), fejedelemasszony

Balás Ilona: Bornemissza Anna fejedelemasszony élete és kora. Gyoma 1918, 90 p.

Dánielné Lengyel Laura: A fejedelemasszony. Regény. Budapest [1932], Singer – Wolfner, 62 p.

 

Bornemisza Péter (1535 – 1584), evangélikus püspök, író

Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Bornemissza Péter élete. Győr 1942, Baross ny., 336 p.

Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései. Budapest 1984, Szépirod. K., 212 p., 3 t.

 

Bornemissza Gergely (? – 1555), várkapitány

Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bornemissza Gergely élete. Budapest 1990, Móra K., 437 p.

Sugár István: Bornemissza Gergely deák élete. Eger 1984, Dobó István Vármúzeum, 132 p., 14 t. (Studia Agriensia 4.)

 

Borsos Miklós (1906 – 1990), szobrász

Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból. [Visszaemlékezések.] Budapest 1989, Széchenyi, 175 p.

Borsos Miklósné: Kertem. [Visszaemlékezések.] (Ill. Borsos Miklós.) (3. kiad.) Budapest 1979, Szépirod. K., 177 p., 24 t. (Műhely.)

Kovásznai Viktória, L.: Borsos Miklós. Budapest 1989, Képzőműv. K., 313 p., ill.

 

Bosch, Hieronymus (1450 – 1516), németalföldi festő

Bosch festői életműve. (Bev. Buzatti, Dino, közr. Cinotti Mia, ford. Szepesi Anna, Klukon Beatrix.) Budapest 1994, Corvina, 120 p., ill. (A művészet klasszikusai.)

Fraenger, Wilhelm: Hieronymus Bosch. (Ford. Dávid Gábor Csaba, Kerékgyártó Béla, Székely András, utószó: Patrik Reuterward, sajtó alá remd. Custel Fraenger, Ingeborg Baier-Fraenger.) Budapest – Drezda, 1989, Corvina – Verl. der Kusnst, 485 p., ill.

Vries, Theun de: Titkok birodalma. Egy középkori németalföldi festő életregénye. (Ford. Szondi Béla.) Budapest 2000, Corvina, 397 p. (Élő történelem.)

 

Botticelli, Sandro (1445 – 1510), olasz festő

Láng György: Primavera. Sandro Botticelli élete. [Regény.] (Sajtó alá rend. Majtényi Zoltán.) Budapest 1969, Móra K., 415 p., p t.

 

Bottyán János, Vak (1640 k. – 1709), kuruc generális

Szász Imre: Szól a síp. [Regény.] Budapest 1976, Szépirod. K., 1-2. köt. (Szépirodalmi zsebkönyvtár.)

Thaly Kálmán: Bottyán János. Történeti életrajz a kuruczvilág hadjárataival. Pest 1865, Ráth, 509 p.

Várkonyi Ágnes, R.: Így élt Vak Bottyán. (Életrajz.) Budapest 1975, Móra K., 213 p., ill. (Így élt…)

Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest 1951, Művelt Nép, 106 p., 2 t.

 

Bougainville, Louis Antoine (1729 – 1811), francia tengernagy

Passuth László: Édenkert az óceánban. (Bougainville felfedezi Tahitit.) (4. kiad.) Budapest 1968, Táncsics Kiadó, 264 p., 4 t. (Útikalandok 20.)

 

Böhm Vilmos (1880 – 1949), politikus, miniszter

Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Októberi forradalom, proletárdiktatúra, ellenforradalom. Budapest 1990, Gondolat, 501 p., ill.

Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban… Íródott a politikus halála előtt, 1948-49-ben, Stockholmban. [Budapest] 1990, Progresszíó, 285 p.

 

Bölöni Farkas Sándor (1795 – 1842), utazó, gazdasági szakíró

Bölöni Farkas Sándor: Napnyugati utazás. (Utazás Nyugat-Európában. – Utazás Észak-Amerikában.) – Napló. (1835-1836) (Vál., szerk., bev. tanulmány, Maller Sándor, sajtó alá rend. Benkő Samu, Maller Sándor.) Budapest 1984, Helikon, 632 p., 22 t.

Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. Budapest 1934, 171 p. (Hatvany Lajos: Munkák és napok 1.)

Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor élete és munkásága. 1795-1842. Kolozsvár 1942, Minerva ny., 60 p.

Mikó Imre: A bércre esett fa. Bölöni Farkas Sándor életregénye. Bukarest 1976, Albatrosz, 397 p.

 

Britten, Benjamin (1913 – 1976), brit zeneszerző

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. (Ford. Gergely Pál.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 291 p., 6 t.

 

Brontë nővérek: Anne (1820 – 1849), Charlotte (1816 – 1855), Emily Jane (1818 – 1848), angol írónők

Taxner-Tóth Ernő: A Brontë nővérek világa. Budapest 1984, Európa, 268 p., ill. (Írók világa.)

 

Brueghel, Pieter (1525/30 – 1569), németalföldi festő

Timmermans, Felix: Pieter Brugel szenvedélyes élete. [Életrajzi regény.] (Ford. Konrád Júlia.) Budapest 1978, Corvina. 172 p., 8 t.

 

Bruno, Giordano (1548 – 1600), olasz filozófus, író

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Raffy Ádám: A máglya. Giordano Bruno életregénye. Budapest 1962, Szépirod. K., 370 p., ill.

Ruffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna… Budapest 1957, Gondolat, 216 p.

 

Brunszvik Teréz gr. (1775 – 1861), óvodaalapító

 "Magyarország, veled az Isten!". Brunszvik Teréz naplófeljegyzései, 1848-1849. (Sajtó alá rend., bev. tanulmány, jegyz.: Hornyák Mária, ford. Rákóczi Katalin, Soós István.) Budapest 1999, Argumentum, 277 p., [16] t.

Czeke Marianne – Révész Margit E.: Brunszvik Teréz élet- és jellemrajza. Brunszvik Teréz Emlékiratai. (Ford. Petrich Géza.) Budapest 1926, Kisdednevelés, 108 p., 1 t.

Dániel Anna: Teréz küldetése. [Életrajz.] Budapest 1986, Kossuth Kiadó, 193 p., 4 t.

Gergely Márta: Teréz, a kedves halhatatlan. [Regény.] Budapest 1972, Szépirod. K., 575 p.

 

Brutus, Marcus Junius (i. e. 85 – 42); római politikus

Walter, Gérard: Brutus és a köztársaság végnapjai. [Életrajz.] (Ford. Lontay László.) Budapest 1975, Európa, 278 p. (Századok – emberek.)

 

Brutus; Cassius, Longinus Gaius (? – i. e. 42), római politikus

Bárány Tamás: A bíró. Történelmi regény. (2. kiad.) Budapest 1980, Szépirod. K., 159 p. (Szépirodalmi zsebkönyvtár.)

 

Budai Nagy Antal (? – 1437), parasztvezér

Hunyady József: Oroszlán és gödölye. [Történelmi regény.] Budapest 1970, Kossuth, 407 p.

Kós Károly: Budai Nagy Antal. (Budai Nagy Antal históriája.) [Kisregény.] – Budai Nagy Antal. Színjáték. (4. jav. kiad.) Bukarest 1963, Irod. Kiadó, 183 p., ill.

 

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (1891 – 1940), orosz író

Jelena Szergejevna Bulgakova naplója, 1933-1940. Feljegyzésekkel, levelekkel, 1943-1970. (Ford. Csákai Anett, jegyz. Tomka Andrea.) Budapest 1994, Kráter Műhely Egyes., 238 p. (Bronzlovas.)

 

Bunuel, Luis (1900 – 1983), spanyol filmrendező

Bikácsy Gergely: Bunuel-napló. Budapest 1997, Osiris, 407 p., ill. (Osiris könyvtár. Film.)

Bunuel, Luis: Utolsó leheletem. [Önéletrajz.] (Ford. Xantus Judit.) Budapest 1989, Európa, 407 p, ill.

 

Burke, Edmund (1729 – 1797), brit politikus, filozófus

Molnár Attila Károly: Edmund Burke. [Budapest] 2000, Századvég, 371 p.

 

Burr, Aaron (1756 – 1838), amerikai alelnök

Vidal, Gore: Burr ezredes utolsó kalandja. [Regény.] Budapest 1978, Európa, 597 p.

 

Burton, Richard (1925 – 1984), amerikai színész

Bradányi Iván: Richard és Elizabeth : Richard Burton és Elizabeth Taylor élete. Budapest 1992, Tristan, 295 p., [32] t. (Világsztárok életrajza.)

 

Bussy-Rabutin, Johann Ludwig (1618 – 1693), francia író, tábornok

Gafyi László: A tábornok. [Történelmi regény.] Bukarest 1970, Kriterion, 182 p.

 

Büchner, Georg (1813 – 1837), német író

Edschmid, Kasimir: Georg Büchner. Egy német forradalom története. [Történelmi regény.] (Ford. Zsigmond Gyula.] Budapest 1982, Európa, 583 p. (Századok – emberek.)

 

Byron, George Gordon Noel (1788 – 1824), angol költő

Byron, George Gordon Noel: Naplók, levelek. (Vál. Péter Ágnes, ford. Bart István, Gy. Horváth László, Tótfalusi István, jegyz. Tótfalusi István.) Budapest 1978, Európa, 538 p.

Maurois [André]: Byron élete. Életregény. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1930], Dante, 1-2 köt. (Halhatatlan könyvek.)

Tótfalusi István: Byron világa. Budapest 1975, Európa, 301 p. (Írók világa.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023