VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

N

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Nádasdy Ferenc (1555 – 1604), hadvezér

Nagy László: Az erős fekete bég, Nádasdy Ferenc. Budapest 1987, Zrínyi, 287 p., ill. (Korok és emberek.)

 

Nádasdy Tamás (1498 – 1462), nádor

Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda 1838, Egyetemi ny., 148 p., 1 t.

Hunyady Ferenc: Szétesett ország. Nádasdy Tamás úr és Fráter György regénye. (Fametszetek Zichy-Bolza Marietta.) Budapest 1937, Gergely, 376 p., 8 t.

 

Nagy Endre (1877-1938), író, színigazgató

Nagy Endre: A kabaré regénye. (Sajtó alá rend., utószó: Stauder Mária.) Budapest 2001, Unikornis, 280 p. ill. (A magyar próza klasszikusai.)

 

Nagy Endre (1913-1994), Afrika-vadász, múzeumalapító

Beretz Katalin: Puskák-Pajzsok-Fohászok (Dr. Nagy Endre Afrika-vadász kalandos élete), Veszprém 2001

 

Nagy Ferenc (1903-1979), miniszterelnök

Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. (Jegyz. Vida István, szerk. Antal László.) Budapest 1990, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Nagy Imre (1893 – 1976), festő

Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem... Önéletrajzi írások. (Vál. Gerencsér Zsigmond, Kántor Lajos.) Budapest 1983, Európa, 406 p., 30 t.

 

Nagy Imre (1896-1958), miniszterelnök

Az igazság a Nagy Imre ügyben. (Szerk. Kenedi János, előszó Kende Péter, jegyz. Hegedűs B. András, Varga László.) Budapest 1989, Századvég – Nyilvánosság Klub, 204 p., ill. (Századvég füzetek.)

Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. [Budapest] 1989, Bibliotéka, 380 p.

Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Budapest 1996-1999, 1956-os Int., 1-2. köt.

Unwin, Peter: A pusztából kiáltott szó. Nagy Imre és a magyar forradalom. (Ford. Dobrás Zsófia, utószó Nagy Erzsábet) Budapest 1993, Héttorony, 212 p.

 

Nagy Iván (1824-1898), genealógus, történész

Nagy Iván naplója. Visszaemlékezések. (Szerk. Tyekvicska Árpád, Andor Csaba.) Balassagyarmat 1998, Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád M. Levéltár, 309 p., ill. (Nagy Iván könyvek, 1.)

 

Nagy Lajos (1883 – 1954), író

Kónya Judit: Nagy Lajos. Budapest 1980, Szépirod. K., 229 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Nagy Lajos: A lázadó ember. [Önéletrajz.] (Szöveggond., jegyz. Kónya Judit.) Budapest 1983, Szépirod. K., 391 p. (Nagy Lajos művei.)

Nagy Lajos: A menekülő ember. [Önéletrajz.] (Szöveggond., jegyz. Kónya Judit.) Budapest 1984, Szépirod. K., 313 p. (Nagy Lajos művei.)

Tarján Tamás: Nagy Lajos. Budapest 1986, Gondolat, 254 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

 

Nagy László (1925 – 1978), költő

Nagy László: Krónika-töredék. Nagy László naplója, 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Sajtó alá rend. Görömbei András, rajz. Nagy László.) Budapest 1994, Helikon, 539 p., [16] t., ill.

Vasy Géza: Nagy László. Budapest 1995, Balassi, 251 p. (Kortársaink.)

 

Nagy Vilmos, Nagybaczoni (1884 – 1976), vezérezredes, miniszter

Nagy Vilmos, Nagybaczoni: Végzetes esztendők. 1938-1945. [Visszaemlékezések.] (2. átd. kiad.) (Bev. Ránki György.) Budapest 1986, Gondolat, 346 p.

 

Nagy Vince (1886 – 1965), ügyvéd, miniszter

Nagy Vince: Októbertől októberig. [Emlékiratok.] (2. jav. kiad.) (Előszó: Zilahy Lajos, jegyz. és utószó L. Nagy Zsuzsa, szerk. Antal László.) Budapest 1991, Európa – História, 508 p. (Extra Hungariam.)

 

Nansen, Fridtjof (1861 – 1895), norvég felfedező

Centkiewicz, Alina – Centkiewicz, Czeslaw: Nansen útja. [Életrajzi regény.] (Ford. Sebők Éva.) Budapest 1966, Táncsics Kiadó, 318 p., 10 t. (Útikalandok 58.)

Nansen, Fridtjof: Éjben és jégben. (Vál., ford., bev., jegyz.: Vécsey Zoltán.) Budapest 1970, Gondolat, 485 l, 24 t. (Világjárók, Klasszikus útleírások 12.)

 

Napoleon, I. (1769 – 1821), francia császár

Aubry, Octave: Napóleon magánélete. [Életrajzi regény.] (Ford. Déry Tibor.) Budapest 1987, Szépirod. K., 461 p. (Kentaur könyvek.)

Castelot, André: Napóleon és a nők. (Ford. Somogyi Pál László.) Budapest 1999, Európa, 245 p., [8] t. ill.

Castelot, André: Napóleon. (Ford. Somogyi Pál László.) Budapest 1999, Európa, 716 p.

Fekete Sándor: Így élt Napóleon. (2. kiad.) Budapest 1983, Móra, 188 p., ill. (Így élt...)

Feleki László: Napoleon utókora. Budapest 1979, Magvető, 260 p.

Feleki László: Napoleon. „A csodálatos kaland.” Budapest 1976, Magvető, 1-3 köt.

Napóleon Szent Ilona szigeti emlékiratai. (Vál., ford. Timár László.) Budapest [1998], Seneca, 96 p.

Tulard, Jean: Napóleon. (Ford. Holub Krisztína.) Budapest 1997, Osiris, 598 p. (Osiris könyvtár. Biográfia.)

 

Napoleón, III. (1808 – 1873), francia elnök, császár

Hugo, Victor: A kis Napoleon. (Ford. Mezey Dénes, bev. Szni Gyula, ill. Conrád Gyula.) Budapest [1929], Gutenberg, 1-2. köt. (A Gutenberg Könyvkiadó Vállalat Könyvei.)

Neumann, Alfred: Uj Cézár. [III. Napoleon. Regény.] (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1936, Pantheon, 421 p.

 

Nehru, Dzsaváharlál (1889 – 1964), indiai miniszterelnök

Nehru Dzsaváharlál: India fölfedezése. (Ford. Gáthy Vera, utószó Balogh András.) Budapest 1981, Európa, 826 p. (Emlékezések.)

 

Nelson, Horatio (1758 – 1805), brit tengernagy

Southey, Robert: Nelson életrajza. (Ford., jegyz.: Reményi Antal.) Budapest 1902, Akad. 428 p., 1 t., 1 térk.

 

Németh László (1901 – 1975), író

Németh László élete képekben. [Németh László önéletrajzi írásaival.] (Összeáll. Németh Lászlóné, Németh Ágnes, vál. Lakatos István.) Budapest 1985, Gondolat, 217 p., ill.

Németh László élete levelekben, 1914-1948. (Szerk. Németh Ágnes, jegyz. Grezsa Ferenc.) Budapest 1993, Szépirod. K., 830 p. (Németh László munkái.)

Németh László: Homályból homályba. Életrajzi írások. Budapest 1977, Magvető – Szépirod. K., 1-2. köt.

Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest [1970], Szépirod. K., 387 p.

 

Nero (37 – 68), római császár

Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő. Regény. (Utószó: Réz Pál.) Bp 1972, Szépirod. K., 251 p. (Olcsó könyvtár.)

Krawczuk, Aleksander: Néró. [Életrajzi regény.] (Fordította Sebők Éva.) Budapest 1981, Európa, 438 p. (Századok, emberek.)

Szekula Jenő: Róma szörnyetege. Néró császár regénye. Budapest [1929] Tolnai, 126 p. (Tolnai regénytára)

Ürögdi György: Nero. Budapest 1977, Gondolat, 250 p., 20 t.

Weigall, Arthur: Nero. (Ford. Németh Andor.) Budapest [1936], Athenaeum, 376 p.

 

Neruda, Pablo (1904 – 1973), chilei költő

Neruda, Pablo: Bevallom, éltem. Emlékiratok. (Ford. András László.) Budapest 1977, Európa, 441 p.

 

Newton, Isaac (1642 – 1727), angol fizikus

Vekerdi László: Így élt Newton. [Életrajz] Budapest 1977, Móra, 267 p., ill. (Így élt...)

Strathern, Paul: Newton. Elektra Kiadóház 2001. 88 p. ISBN 963 9205 80 X

 

Nietzsche, Friedrich (1844 – 1900), német filozófus

Frenzel, Ivo: Friedrich Nietzsche élete és munkássága vallomások és dokumentumok tükrében. (Ford. Horváth Géza.) Budapest 1993. Pesti Szalon, 131 p., [14] t.

Halász Előd: Nietzsche és Ady. (2 átd. kiad.) Szeged, 1995, Ictus. 294 p.

 

Nightingale, Florence (1820 – 1910), a Vöröskereszt megalapítója

Kertész Erzsébet: A lámpás hölgy. [Florence Nightingale élettörténete.] Budapest 2001, Holnap, 211 p.

Osváth Zsuzsa: A Vöröskrszt angyala. [Regény.] Róna Emy rajzaival. Budapest [1943], Hungária. 155 p.

 

Nobel, Alfred (1833 – 1896), svéd kémikus

Amenda, Alfred: Nobel. Egy feltaláló életregénye. (Ford. Hámor Péter.) Budapest 1965, Kossuth Kiadó, 391 p.

Vághidi Ferenc: A dinamit regénye. Alfred Nobel élete. Budapest 1988, Terra-rege, 203 p.

 

Nobile, Umberto (1885 – 1978), olasz sarkkutató

Nobile, Umbero: A Pólus, életem kalandja. (Ford. T. Tedeshi Mária. (Utószó: Tihanyi László.) Budapest 1982, Gondolat, 301 p.

 

Norbert, Szent (1080 – 1134), magdeburgi érsek

Campbell, Hamish: Szent Norbert a Premontrei Rend alapítója, a béke apostola. (Ford. Gábor Bálint József.) Csorna 1996, Premontrei Prépostság, 218 p., [4] t. (Premontrei könyvek.)

 

Nostradamus (1503 – 1566), francia orvos, asztrológus

Boeser, Knut: Nostradamus. [Életrajzi regény.] (Ford. Pinczés Beáta). Debrecen 1995, Lap-ics, 271 p.

 

Noszlopy Gáspár (1820 – 1853), politikus, szolgabíró

Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár, 1820-1853. Kaposvár 1987, [Somogy M. Lvt.], 171 p., ill. (Somogyi almanach 43-44.)

Kubinyi Ferenc: Harmincan a császár ellen. [Történelmi regény.] (Utószó: Kovács Endre, Ill. Kürthy Hanna.) Budapest 1971, Gondolat, 334 p.

 

Nyáry Krisztina, Bedegi gr. (1604 – 1641)

Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina. 1604-1641. Budapest 1887, Méhner, 132 p., 8 t. (Magyar történeti életrajzok 10.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023